Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 20/2002Usnesení NS ze dne 19.03.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:6.TDO.20.2002.1
Podána ústavní stížnost

I. ÚS 80/02


přidejte vlastní popisek

6 Tdo 20/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 19. března 2002 dovolání obviněného P. M., podané proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 9. 11. 2001, sp. zn. 11 To 651/2001, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 2 T 28/2001, a rozhodl takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu se dovolání obviněného P. M. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu ve Svitavách z 29. 8. 2001, sp. zn. 2 T 28/2001, byl obviněný P. M. odsouzen za trestný čin podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák. k peněžitému trestu ve výši 2.000,- Kč, přičemž pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, soud stanovil náhradní trest odnětí svobody v trvání dvou týdnů.

Odvolání obviněného P. M., podané proti tomuto rozsudku okresního soudu, Krajský soud v Hradci Králové usnesením z 9. 11. 2001, sp. zn. 11 To 651/2001, podle § 256 tr. řádu zamítl. Podle tzv. dodejek a záznamu o doručení zásilky, založených v trestním spisu, bylo usnesení odvolacího soudu doručeno Okresnímu státnímu zastupitelství ve Svitavách dne 4. 12. 2001, obviněnému P. M. dne 6. 12. 2001 a jeho obhájci JUDr. J. L. dne 5. 12. 2001.

Dne 5. 3. 2002 bylo Nejvyššímu soudu České republiky doručeno dovolání obviněného P. M. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 9. 11. 2001, sp. zn. 11 To 651/2001, datované dnem 31. 1. 2002.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že v posuzované trestní věci obviněného P. M. není dovolání přípustné.

Dovolání jako nový mimořádný opravný prostředek v trestním řízení se stalo součástí právního řádu České republiky na základě novely trestního řádu, realizované s účinností od 1. ledna 2002 zákonem č. 265/2001 Sb.

Časová působnost trestního řádu vychází kromě jiného ze zásady, že trestní řízení se koná podle zákona platného a účinného v době, kdy toto řízení probíhá. Dovolání v trestním řízení bylo zavedeno s účinností od 1. ledna 2002, z čehož je nutno podle názoru Nejvyššího soudu dovodit, že všechny zákonné podmínky pro jeho podání musí nastat až po tomto datu, to znamená za účinnosti shora citovaného zákona č. 265/2001 Sb.

Pokud tudíž bylo dovoláním napadené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pravomocně vydáno dne 9. 11. 2001, již tato skutečnost sama o sobě založila procesní stav, kdy nebylo dovolání proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu přípustné.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání obviněného P. M. jako nepřípustné podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu odmítl, aniž byl oprávněn postupovat podle § 265i odst. 3, odst. 4 tr. řádu a své rozhodnutí učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti tomuto usnesení o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§265n tr. řádu).

V Brně dne 19. března 2002

Předseda senátu

JUDr. Zdeněk Sovák

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru