Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 172/2013Usnesení NS ze dne 21.02.2013

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:6.TDO.172.2013.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265g odst. 2 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

6 Tdo 172/2013-16

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soud České republiky rozhodl dne 21. února 2013 v řízení o dovolání, které podal obviněný Ing. R. A., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 8. 2012, sp. zn. 3 To 247/2012, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 72 T 106/2011, takto:

Podle § 265g odst. 2 tr. řádu bere předseda senátu Nejvyššího soudu navědomízpětvzetídovolání obviněného Ing. R. A.

Odůvodnění:

I.

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 13. 2. 2012, sp. zn. 72 T 106/2011, byl obviněný Ing. R. A. uznán vinným přečinem úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, odst. 4 tr. zákoníku. Za to mu byl podle § 211 odst. 4 tr. zákoníku uložen trest odnětí svobody v trvání 12 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen podle § 81 odst. 1, § 82 odst. 1 tr. zákoníku na zkušební dobu 24 měsíců. Současně bylo podle § 228 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto o povinnosti obviněného k náhradě způsobené škody.

K odvolání obviněného pak Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 10. 8. 2012, sp. zn. 3 To 247/2012, zrušil napadený rozsudek ve výroku o náhradě škody a sám o uplatněném nároku rozhodl podle § 229 odst. 1 tr. řádu, když výroky o vině a trestu zůstaly nedotčeny.

II.

Proti rozsudku krajského soudu podal obviněný Ing. R. A. dne 17. 10. 2012 dovolání, jež opřel o ust. § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu s tím, že podle názoru dovolatele napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku.

Nejvyššímu soudu bylo dovolání spolu se spisem předloženo Okresním soudem v Ostravě dne 20. 11. 2012. Podáním datovaným dnem 25. 1. 2013, doručeným Nejvyššímu soudu dne 15. 2. 2013, vzal obviněný podané dovolání prostřednictvím své obhájkyně s odkazem na ust. § 265g odst. 1 věta prvá tr. řádu výslovně zpět.

III.

Podle § 265g odst. 1 věta první tr. řádu osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle § 265g odst. 2 tr. řádu zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

Protože v tomto případě již věc byla Nejvyššímu soudu předložena, rozhodl předseda senátu Nejvyššího soudu, že zpětvzetí dovolání obviněným Ing. R. A. bere na vědomí, když nezjistil žádné překážky, které by tomuto postupu bránily.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 21. února 2013

Předseda senátu

JUDr. Robert Fremr

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru