Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 1379/2018Usnesení NS ze dne 13.02.2019

HeslaŘízení o dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:6.TDO.1379.2018.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

6 Tdo 1379/2018-36

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. 2. 2019 o dovolání, které podal obviněný M. K., nar. XY v XY, trvale bytem XY, XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Břeclav, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 6. 2018, sp. zn. 3 To 71/2018, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 17 T 144/2017, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného M. K. odmítá.

Odůvodnění:

I.

1. Rozsudkem Okresního soudu ve Znojmě ze dne 8. 11. 2017, sp. zn. 17 T 144/2017, bylo rozhodnuto tak, že podle § 45 odst. 1 tr. zákoníku byly u obviněného M. K. a u spoluobviněného V. M. zrušeny v odsuzující části celé výroky o vině všech pokračujících trestných činů, výroky o trestech i výroky o náhradě škody z rozsudku Okresního soudu v Břeclavi ze dne 23. 5. 2017, č. j. 1 T 36/2017-1143, jakož i všechny další výroky, které mají ve výroku o vině svůj podklad, taktéž další rozhodnutí na výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyly podkladu a nově bylo rozhodnuto tak, že obvinění M. K. a V. M. byli uznáni vinnými, přičemž obviněný M. K. byl konkrétně uznán vinným :

- přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 3 tr. zákoníku dílem dokonaným, dílem nedokonaným ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a dílem ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku [skutky pod body 1), 2), 4)-9), 16)-20)],

- přečinem neoprávněného užívání cizí věci podle § 207 odst. 1 tr. zákoníku [skutek pod bodem 3)],

- přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku, dílem ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku [skutky pod body 1)-9), 16)-19)],

- přečinem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku, dílem ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku [skutky pod body 16) a 20)].

2. Těchto trestných činů se obviněný M. K. podle skutkových zjištění vyjádřených ve skutkově větě výroku citovaného rozsudku dopustil čtrnácti útoky spáchanými v období července až listopadu 2016, a to mj. tím, že

„ad 1) v době od 22:15 hodin dne 6. října 2016 do 13:00 hodin dne 7. října 2016 v obci XY číslo XY, okres Znojmo, po vypáčení dřevěného rámu okna, čímž způsobil škodu nejméně 200,- Kč, vnikl do restaurace, kde za výčepem z prosklených chladicích vitrín odcizil …, dále v zadní místnosti restaurace, z police odcizil volně položený, uzamknutý, kovový přenosný trezor, v hodnotě 3.500,- Kč s peněženkou (tzv. číšnický flek), v hodnotě 200,- Kč, ve kterém se nacházela finanční hotovost v celkové výši 20.000,- Kč (bankovky a mince různých nominálních hodnot), kdy svým jednáním způsobil poškozené A. S., nar. XY, poškozením okna a zámku škodu celkem nejméně 500,- Kč a odcizením věcí škodu celkem nejméně 36.894,- Kč,

ad 2) dne 10. října 2016 v době kolem 05.15 hodin v obci XY, okres Znojmo, blíže přesně nezjištěným osobním motorovým vozidlem najel přední pravou částí do prostoru dveří budovy benzínové čerpací stanice A+S, čímž došlo k poškození dveří prolomením, a tedy ke škodě nejméně 35.113,- Kč, kdy následně vnikl do prostor čerpací stanice, kde z polic odcizil …, tedy zboží v celkové hodnotě 25.727,- Kč, kdy toto zboží naskládal a odnesl ve dvou umělohmotných odpadkových koších s označením „Algida“, jejichž hodnota je celkem 200,- Kč (á 100,- Kč), kdy poškozené společnosti A + S, spol. s r. o., … způsobil škodu poškozením dveří ve výši 35.113,- Kč a odcizením škodu celkem 25.927,- Kč.“

a společně se spoluobviněným V. M.

„ad 16) v době od 20.00 hodin dne 30. 8. 2016 do 03.15 hodin dne 31. 8. 2016 v obci XY na okrese Znojmo, za stodolou rodinného domu č. XY, společným jednáním, nezjištěným předmětem vypáčili zámek dveří řidiče osobního automobilu značky Renault Twingo, registrační značky XY, žluté barvy, kdy poškozením zámku dveří tak způsobili škodu nejméně 1.500,- Kč, toto vozidlo prohledali, ale nic neodcizili, dále nezjištěným předmětem vypáčili zámek dveří řidiče vedle zaparkovaného osobního automobilu Renault Twingo, reg. Značky XY, modré barvy, kdy poškozením zámku způsobili škodu nejméně 1.500,- Kč, vozidlo prohledali a z přihrádky spolujezdce odcizili pánskou koženkovou peněženku, hnědé barvy, bez hodnoty, ve které se nacházely osobní doklady na jméno poškozeného J. P. …, finanční hotovost 1.500,- Kč, platební karta FIO MC DEBIT Contacless, číslo …,vydaná FIO bankou, se kterou dne 31. 8. 2016 v době mezi 03:34 hodin až 03:35 hodin učinili pokus o neoprávněný výběr v bankomatu České spořitelny v obci XY, na okrese Třebíč, dále z vozidla odcizili … odcizením věcí způsobili škodu nejméně 2.142,- Kč a poškozením zámků škodu celkem nejméně 3.000,- Kč,

ad 17) dne 20. 9. 2016 v době od 04:00 hodin do 04:30 hodin v obci XY č. XY, na okrese Znojmo, společným jednáním, po vypáčení vstupních dveří, čímž došlo k poškození zámku a zárubně dveří v hodnotě nejméně 2.000,- Kč, vnikli do prodejny potravin Agra Horní Dunajovice, kde za prodejním pultem z volně přístupné zásuvky odcizili …, tedy věci v celkové hodnotě nejméně 14.620,- Kč, kdy při odcizení došlo k pádu 4 ks plechovek Pepsi coly, jejichž poškozením byla způsobena škoda celkem 43,60 Kč (á 10.90,- Kč), čímž poškozené společnosti AGRA Horní Dunajovice a. s., … byla odcizením zboží způsobena škoda celkem nejméně 23.928,- Kč a poškozením zařízení a zboží, škoda nejméně 2.044,- Kč.“

1. Za uvedené trestné činy byl obviněný M. K. odsouzen podle § 205 odst. 3 tr. zákoníku za užití § 43 odst. 1 tr. zákoníku a § 45 odst. 1 tr. zákoníku ke společnému úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyřiceti osmi měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 75 odst. 1 tr. zákoníku mu byl uložen trest zákazu pobytu na území okresu Znojmo v trvání tří let a podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku rovněž trest propadnutí věcí specifikovaných ve výroku daného rozsudku. Týmž rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného V. M., jakož i o uplatněných nárocích na náhradu škody.

2. O odvoláních, která proti tomuto rozsudku podali spoluobvinění M. K. a V. M. a poškozený P. A., bylo rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 6. 6. 2018, sp. zn. 3 To 71/2018. Podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. ř. byl napadený rozsudek z podnětu odvolání poškozeného P. A. zrušen ve výrocích o náhradě škody jeho se týkajících a podle § 259 odst. 3 tr. ř. bylo rozhodnuto tak, že spoluobviněnému V. M. bylo uloženo nahradit jmenovanému poškozenému škodu ve výši 17.479,- Kč. Odvolání spoluobviněných M. K. a V. M. byla podle § 256 tr. ř. zamítnuta.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru