Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 1256/2008Usnesení NS ze dne 30.10.2008

EcliECLI:CZ:NS:2008:6.TDO.1256.2008.2

přidejte vlastní popisek

6 Tdo 1256/2008-I

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. října 2008 v řízení o dovolání, které podal obviněný P. H., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 3. 2008, sp. zn. 4 To 46/2008, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 7 T 123/2006, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. s e obviněný P. H. neberedovazby.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Mostě ze dne 17. 12. 2007, sp. zn. 7 T 123/2006, byl obviněný P. H. (dále jen „obviněný“) uznán vinným trestným činem znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák. spáchaným ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. a trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. Podle skutkových zjištění jmenovaného soudu totiž „dne 15. 6. 2005 v době od 13,00 hod. do 13,50 hod. v M., ul. O., okr. M., ve svém bytu, vyzýval k souloži a k orálnímu sexu L. E., která byla u něho na návštěvě, a když to jmenovaná odmítla, jednou rukou jí zakrýval ústa, aby nemohla křičet, bránil jí v odchodu z bytu tak, že jí tělem zatarasil přístup ke dveřím, a když se mu vyškubla a doběhla ke vstupním dveřím bytu, tak jí uchopil za vlasy a tloukl jí hlavou o zeď, a když od dalšího jednání upustil, poškozené se podařilo dveře bytu otevřít a vyběhnout z bytu na chodbu“.

Za tyto trestné činy byl obviněný odsouzen podle § 241 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s dozorem.

O odvolání, které proti tomuto rozsudku podal obviněný, rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Ústí nad Labem. Rozsudkem ze dne 5. 3. 2008, sp. zn. 4 To 46/2008, podle § 258 odst. 1 písm. d) tr. ř. napadený rozsudek v celém rozsahu zrušil a podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněného uznal vinným trestným činem znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák. spáchaným ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., neboť „dne 15. 6. 2005 v době od 13.00 hod. do 13.50 hod. v M., O., okr. M., ve svém bytě vyzýval k souloži a k orálnímu sexu L. E., která byla u něho na návštěvě, a když to odmítla, zakrýval jí rukou ústa, aby nemohla křičet, bránil jí v odchodu z bytu tak, že jí tělem zatarasil přístup ke dveřím, a když se mu vyškubla a doběhla ke vstupním dveřím bytu, uchopil ji za vlasy a tloukl jí hlavou o zeď, a když od dalšího jednání upustil, podařilo se poškozené otevřít dveře bytu a vyběhnout na chodbu“. Za tento trestný čin obviněného odsoudil podle § 241 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání tří let, pro jehož výkon ho podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařadil do věznice s dozorem.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem podal obviněný dovolání, přičemž uplatnil dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 6 Tdo 1256/2008, byl z podnětu uvedeného dovolání podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. zrušen rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 3. 2008, sp. zn. 4 To 46/2008, a také všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. bylo Krajskému soudu v Ústí nad Labem přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

Protože se na obviněném vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 3. 2008, sp. zn. 4 To 46/2008, a Nejvyšší soud uvedený rozsudek, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, zrušil, stal se další výkon předmětného trestu nepřípustným. Bylo proto povinností Nejvyššího soudu zároveň rozhodnout ve smyslu citovaného ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. i o vazbě obviněného.

Jelikož Nejvyšší soud v současném stadiu řízení neshledal u obviněného žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a) až c) tr. ř., rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. ř. tak, že se obviněný do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2008

Předseda senátu :JUDr. Vladimír Veselý

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru