Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 1201/2013Usnesení NS ze dne 12.11.2013

HeslaVyloučení soudce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:6.TDO.1201.2013.2
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 30 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

6 Tdo 1201/2013-93

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 12. listopadu 2013 ve věci dovolání obviněných S. B., J. Ch., Ing. R. Z., Ing. K. Š., I. P., Ing. D. K., Ing. M. K., Ing. M. K., Ing. B. Š., a Ing. J. P., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 4. 2011, č. j. 1 To 20/2010-15875, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, pod sp. zn. 40 T 8/2009, podle § 31 odst. 1 tr. ř., takto::

Podle § 30 odst. 1 tr. ř. je soudce JUDr. Ivo Kouřil vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 1201/2013.

Odůvodnění::

Obvinění S. B., J. Ch., Ing. R. Z., Ing. K. Š., I. P., Ing. D. K., Ing. M. K., Ing. M. K., Ing. B. Š. a Ing. J. P. podali dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 1 To 20/2010-15875, kterým bylo rozhodnuto o jejich odvolání a odvolání státního zástupce proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně ze dne 23. 2. 2010, č. j. 40 T 8/2009-15666, tak, že při nezměněném výroku o vině trestným činem zkrácení daně, poplatku a obdobné povinné platby podle § 148 odst. 1 tr. zák. (obv. Ing. J. P.), resp. § 148 odst. 1, odst. 3 tr. zák. (zbývající obvinění) byl napadený rozsudek částečně zrušen ve výroku o trestu a za podmínek § 259 odst. 3 tr. ř. bylo nově rozhodnuto o uložení trestů (příp. podmínek podmíněného odkladu jejich výkonu) jednotlivým obviněným tak, jak je uvedeno v jeho výrokové části.

Podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu byla předmětná věc přidělena k projednání a rozhodnutí do senátu č. 6, jehož členem je JUDr. Ivo Kouřil.

Podle § 30 odst. 1 tr. ř. je z vykonávání úkonů trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo osobám, jichž se úkon přímo dotýká, nemůže nestranně rozhodovat.

Podle zjištění senátu Nejvyššího soudu byla věc vedená u Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, pod sp. zn. 40 T 8/2009, odvolacímu soudu předložena stran většího počtu obviněných, než o kterých bylo rozhodnuto zmiňovaným rozsudkem odvolacího soudu ze dne 28. 4. 2011, č. j. 1 To 20/2010-15875. Rozsudkem soudu prvního stupně totiž bylo zprošťujícím výrokem rozhodnuto o dalších spoluobviněných, a to

· výrokem učiněným podle § 226 písm. a) tr. ř. o obviněných R. D., MVDr. M. N., M. A. a P. M., kterým bylo obžalobou za vinu kladeno spáchání trestných činů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 4 tr. zák. (obv. D.), příp. účastenství na tomto trestném činu ve formě pomoci podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. (obv. MVDr. N.), resp. ve formě organizátorství podle § 10 odst. 1 písm. a) tr. zák. (obv. A., M.),

· výrokem učiněným podle § 226 písm. b) tr. ř. o obviněných Ing. M. Č., kterému bylo obžalobou kladeno za vinu spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), písm. c), odst. 2 písm. c) tr. zák. a trestného činu nadržování podle § 166 odst. 1 tr. zák. a Z. R., kterému bylo za vinu kladeno spáchání trestného činu nadržování podle § 166 odst. 1 tr. zák.

Ohledně těchto obviněných rozhodl odvolací soud, poté, co v tomto rozsahu rozhodl o vyloučení věci ze společného řízení k samostatnému projednání a rozhodnutí, usnesením vydaným v neveřejném zasedání dne 25. 5. 2011, č. j. 1 To 23/2011 – 15889, tak, že zprošťující část rozsudku soudu prvního stupně zrušil a věc ohledně jmenovaných obviněných vrátil krajskému soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně ve věci uvedených šesti obviněných rozhodl rozsudkem ze dne 22. 2. 2012, č. j. 40 T 8/2009-16223, který byl napaden jak odvoláním státního zástupce, tak odvoláním obviněných Ing. M. Č. a Z. R. O těchto odvoláních rozhodl Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 29. 11. 2012, č. j. 1 To 14/2012-16416, a to v senátě, jehož členem byl stávající člen senátu dovolacího soudu č. 6 JUDr. Ivo Kouřil.

Z podané obžaloby a následně i soudy vydaných rozhodnutí je zřejmá věcná souvislost jednání kladených za vinu těm obviněným, o nichž vrchní soud rozhodl rozsudkem ze dne 28. 4. 2011 (v senátě, jehož členem JUDr. Ivo Kouřil tehdy nebyl) a těch obviněných, jejichž trestní stíhání bylo ukončeno rozhodnutím téhož odvolacího soudu vydaným dne 29. 11. 2012 (tj. senátem, jehož členem JUDr. Ivo Kouřil byl).

Uvedená skutečnost, tj. rozhodování JUDr. Kouřila v téže věci, byť ne bezprostředně o obviněných, o jejichž dovoláních má Nejvyšší soud pod sp. zn. 6 Tdo 1201/2013 rozhodnout, může zavdávat pochybnost o jeho nepodjatosti, a to pro jeho poměr k projednávané věci.

Protože důvod pro vyloučení soudce z rozhodování nastává tehdy, lze-li mít pochybnost, že pro poměr k projednávané věci nemůže nestranně rozhodovat, a takové vnímání nelze u procesních stran vyloučit, rozhodl Nejvyšší soud podle § 31 odst. 1 tr. ř. tak, že JUDr. Ivo Kouřil je z důvodu uvedeného v § 30 odst. 1 tr. ř. vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 1201/2013.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. listopadu 2013

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann

Vypracoval

JUDr. Ivo Kouřil

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru