Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 1090/2014Usnesení NS ze dne 18.09.2014

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2014:6.TDO.1090.2014.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 250 odst. 3 tr. zák.

§ 23 odst. 3 tr. ř.

§ 20 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

6 Tdo 1089/2014-60

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. září 2014 o dovolání obviněného J. M., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 1. 2014, sp. zn. 1 To 29/2013, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 T 11/2010, a obviněného D. J., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. 3. 2014, sp. zn. 1 To 6/2014, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 T 11/2010, takto:

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. z důvodů uvedených v § 20 odst. 1 tr. ř. se věc obviněného J. M., vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 1089/2014 spojuje s věcí obviněného D. J., vedenou u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 1090/2014.

Spojené věci budou nadále vedeny pod sp. zn. 6 Tdo 1089/2014.

Odůvodnění:

Oba obžalovaní byli odsouzeni rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 20. 12. 2012, sp. zn. 1 T 11/2010. Týmž rozsudkem byla uznána vinnou také obviněná Ing. J. K. Všichni obvinění podali proti rozsudku soudu prvního stupně odvolání, o kterém rozhodoval Vrchní soud v Olomouci. Dne 16. 1. 2014 u veřejného zasedání soudu druhého stupně byla podle § 23 odst. 1 tr. ř. trestní věc obviněného D. J. vyloučena ze společného řízení k samostatnému projednání a rozhodnutí s tím, že věc bude nadále vedena pod sp. zn. 1 To 6/2014.

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v trestní věci obviněného J. M. (také obviněné Ing. J. K.) pod sp. zn. 1 To 29/2013 dne 16. 1. 2014 a následně dne 6. 3. 2014 ve věci obviněného D. J. pod sp. zn. 1 To 6/2014.

Proti shora uvedeným rozhodnutím podali obvinění J. M. a D. J. dovolání.

U Nejvyššího soudu byla předmětná dovolání zaevidována jako dvě samostatná dovolání, která jsou vedena pod sp. zn. 6 Tdo 1089/2014 a sp. zn. 6 Tdo 1090/2014.

Vzhledem k tomu, že se ale jedná v obou rozhodnutích o obdobnou problematiku obviněných, bylo podle ustanovení § 20 odst. 1 tr. ř. vhodné z hlediska hospodárnosti řízení konat ohledně obou dovolání společné řízení, a proto Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 18. září 2014

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru