Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 1032/2017Usnesení NS ze dne 22.08.2017

HeslaVazba
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:6.TDO.1032.2017.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

6 Tdo 1032/2017-I

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. srpna 2017 v trestní věci obviněné J. H . , roz. M., v řízení o dovolání, které v neprospěch obviněné podal nejvyšší státní zástupce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 1. 2017, č. j. 4 To 7/2017-297, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 4 T 124/2016, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněná nebere do vazby.

Odůvodnění:

1. Rozsudkem Okresního soudu v Teplicích ze dne 22. 9. 2016, č. j. 4 T 124/2016-263, byla obviněná J. H. uznána vinnou zločinem úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, odst. 5 písm. c) tr. zákoníku formou účastenství jako pomocník podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, jehož se podle jeho skutkového zjištění dopustila tím, že

v blíže nezjištěnou dobu v měsíci červnu 2015 předala již odsouzené N. H. nepravé potvrzení o zaměstnání a výši příjmu, ve kterém bylo uvedeno, že H. je zaměstnána u společnosti NetTrade, s. r. o., což se nezakládalo na pravdě, neboť v té době nebyla nikde zaměstnána, následně H. uvedené potvrzení předložila v kanceláři obchodního zástupce společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s., v T., v ulici U N. … při žádosti o překlenovací úvěr k této smlouvě na částku 500.000 Kč, kdy jí úvěr byl poskytnut a způsobila tak společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s., se sídlem v Praze 4, Na Hřebenech II 1718/8, IČ 47115289 škodu ve výši 500.000 Kč.,

2. Obviněná byla za tento trestný čin (a sbíhající se trestné činy) odsouzena podle § 211 odst. 5 tr. zákoníka za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, pro jehož výkon byla podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazena do věznice s dozorem. Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 18. 5. 2016, č. j. 1 T 52/2016-403, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

3. Týmž rozsudkem bylo rozhodnuto i o vině, trestu a povinnosti k náhradě škody u obviněné N. H.

4. O odvolání, které proti tomuto rozsudku do výroku o trestu podala obviněná H., rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 30. 1. 2017, č. j. 4 To 7/2017-297 tak, že z podnětu tohoto odvolání podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek ohledně odvolatelky v celém rozsahu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. ve věci nově rozhodl. Obviněnou uznal vinnou (pokračujícím) zločinem úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, odst. 5 písm. c) tr. zákoníku spáchaným formou účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, jehož se podle jeho skutkových zjištění dopustila tím, že

1) osobě Z. B., opatřila padělané doklady, a to potvrzení o výši příjmu, pracovní smlouvu, smlouvu o nájmu bytu a na základě těchto dokladů pak Z. B. dne 15.12.2014 v T., na N. S. … v pobočce stavební spořitelny Wüstenrot požádal o překlenovací úvěr ke smlouvě o stavebním spoření, kdy při žádosti o úvěr předložil shora uvedené padělané doklady, úvěr mu byl poskytnut ve výši 500.000 Kč, ze kterého předal obžalované H. částku 130.000 Kč,

2) osobě M. H., opatřila padělané doklady, a to potvrzení o výši příjmu, pracovní smlouvu, smlouvu o nájmu bytu, souhlas majitele nemovitosti s rekonstrukcí bytu a na základě těchto dokladů pak M. H. ve dnech 17.2.2015 do 26.2.2015 v T., v ulici U N. … v pobočce stavební spořitelny Wüstenrot požádala o překlenovací úvěr ke smlouvě o stavebním spoření, kdy při žádosti o úvěr předložila shora uvedené padělané doklady, úvěr jí byl poskytnut ve výši 500.000 Kč, ze kterého předala obžalované H. částku 190.000 Kč,

3) osobě K. Ž., opatřila padělané doklady, a to potvrzení o výši příjmu, pracovní smlouvu a na základě těchto dokladů pak K. Ž. ve dnech 10.11.2014 do 30.11.2014 v pobočce stavební spořitelny Wüstenrot požádala o překlenovací úvěr ke smlouvě o stavebním spoření, kdy při žádosti o úvěr předložila shora uvedené padělané doklady, úvěr jí byl poskytnut ve výši 500.000 Kč, ze kterého předala obžalované H. částku 20.000 Kč,

4) osobě K. K., opatřila padělané doklady, a to potvrzení o výši příjmu, nájemní smlouvu, souhlas s úpravami bytu, rozpočtové náklady stavebních prací a na základě těchto dokladů pak K. K. dne 12.3.2015 v T., v ulici U N. … v pobočce stavební spořitelny Wüstenrot požádal o překlenovací úvěr ke smlouvě o stavebním spoření, kdy při žádosti o úvěr předložil shora uvedené padělané doklady, úvěr mu byl poskytnut ve výši 500.000 Kč, ze kterého předal obžalované H. částku 130.000 Kč,

5) osobě F. K., opatřila padělané doklady, a to potvrzení o výši příjmu, výplatní pásky, nájemní smlouvu, povolení k rekonstrukci bytu, rozpočtové náklady stavebních prací a na základě těchto dokladů pak F. K. dne 19.3.2015 v T., v ulici U N. … v pobočce stavební spořitelny Wüstenrot požádal o překlenovací úvěr ke smlouvě o stavebním spoření, kdy při žádosti o úvěr předložil shora uvedené padělané doklady, úvěr mu byl poskytnut ve výši 500.000 Kč, ze kterého předal obžalované H. částku 120.000 Kč,

6) v blíže nezjištěnou dobu v měsíci červnu 2015 obžalovaná J. H. předala již odsouzené N. H. nepravé potvrzení o zaměstnání a výši příjmu, ve kterém bylo uvedeno, že H. je zaměstnána u společnosti NetTrade, s. r. o., což se nezakládalo na pravdě, neboť v této době nebyla nikde zaměstnána, následně H. uvedené potvrzení předložila v kanceláři obchodního zástupce společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s., v T., v ulici U N. … při žádosti o uzavření smlouvy o stavebním spoření a požádala o překlenovací úvěr k této smlouvě na částku 500.000 Kč, kdy jí úvěr byl poskytnut a způsobila tak společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s., se sídlem v Praze 4, Na Hřebenech II 1718/8, IČ 47115289 škodu ve výši 500.000 Kč.

5. Odvolací soud takto rozhodl, když podle § 45 odst. 1 tr. zákoníku zrušil výrok o vině i trestu z rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 18. 5. 2016, č. j. 1 T 52/2016-403, jakož i další výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad, a převzal skutková zjištění z tohoto rozsudku týkající se viny obviněné vyjádřené pod body 1) až 5) výroku. Obviněné za tento trestný čin uložil podle § 211 odst. 5 tr. zákoníku za použití § 45 odst. 1 tr. zákoníku společný trest odnětí svobody v trvání dvou roků, pro jehož výkon ji podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařadil do věznice s dozorem.

6. Proti citovanému rozsudku krajského soudu podal v neprospěch obviněné dovolání nejvyšší státní zástupce, jenž svůj mimořádný opravný prostředek opřel o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., když sdílí názor, že jím napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku. Dovolatel zdůrazňuje, že podstatou jednání obviněné v posuzované věci je to, že v době od 10. 11. 2014 do června 2015 v celkem šesti případech napomáhala šesti různým osobám k dosažení úvěrů, každému ve výši 500.000 Kč, a že ve věci vystupuje šest různých hlavních pachatelů. Obviněná tudíž měla být uznána vinnou šesti trestnými činy kvalifikovanými jako zločiny úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, 5 písm. c) tr. zákoníku spáchané formou účastenství jako pomocník podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku. S ohledem na skutečnosti dále rozvedené v jeho mimořádném opravném prostředku nejvyšší státní zástupce závěrem svého dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud v neveřejném zasedání za užití § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. podle § 265k odst. 1 tr. ř., za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 tr. ř., zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 1. 2017, sp. zn. 4 To 7/2017, podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a dále postupoval podle § 265l odst. 1 tr. ř. a přikázal Krajskému soudu v Ústí nad Labem, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

7. Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce projednal v neveřejném zasedání a shledal toto důvodným. Na jeho podkladě proto usnesením ze dne 22. 8. 2017, sp. zn. 6 Tdo 1032/2017, zrušil napadené usnesení odvolacího soudu, všechna další rozhodnutí, na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a věc přikázal odvolacímu soudu, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

8. Z obsahu trestního spisu vyplynulo, že obviněná v současné době vykonává trest odnětí svobody uložený zrušeným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ve Věznici ....

9. Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

10. V projednávané věci Nejvyšší soud zjistil, že nastaly podmínky k tomu, aby podle citovaného ustanovení rozhodl. Zrušením dovoláním napadeného rozhodnutí pozbyl rozsudek odvolacího soudu vykazované právní moci a tím i vykonatelnosti. Tím zanikl právní důvod k omezení osobní svobody obviněné formou výkonu jí uloženého nepodmíněného trestu odnětí svobody. Bylo proto třeba posoudit, zda existují důvody k tomu, aby její osobní svoboda byla omezena zajišťujícím procesním institutem – vazbou.

11. Z trestního spisu bylo zjištěno, že trestní stíhání obviněné bylo vedeno bez omezení její osobní svobody vazbou. Jestliže nebyly shledány důvody vazby v případě trestního stíhání obviněné (k úkonům trestního řízení se řádně dostavovala), pak nejsou shledávány důvody omezení osobní svobody tímto zabezpečovacím institutem ani v současném stadiu řízení, tj. poté, co odsuzující rozsudek byl zrušen a věc vrácena odvolacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

12. Nejvyšší soud proto podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl tak, že se obviněná do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný

V Brně dne 22. srpna 2017

JUDr. Ivo Kouřil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru