Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tcu 24/2020Usnesení NS ze dne 18.08.2020

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:6.TCU.24.2020.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

6 Tcu 24/2020-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 18. 8. 2020 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na část odsouzení občana České republiky P. K., nar. XY v XY, okres Ostrava-město, rozsudkem Zemského soudu Wiener Neustadt, Rakouská republika, ze dne 4. 1. 2017, sp. zn. 40 Hv 44/16y, ve spojení s rozsudkem Vrchního Zemského soudu Vídeň, Rakouská republika, ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. 19 Bs 39/17z, a to pro trestné činy krádeže a odcizení bezhotovostních platebních prostředků, podle trestního zákoníku Rakouské republiky, a tomu odpovídající část trestu odnětí svobody v trvání 16 (šestnácti) měsíců hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Naproti tomu návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, ohledně části odsouzení občana České republiky P. K., nar. XY v XY, okres Ostrava-město, rozsudkem Zemského soudu Wiener Neustadt, Rakouská republika, ze dne 4. 1. 2017, sp. zn. 40 Hv 44/16y, ve spojení s rozsudkem Vrchního Zemského soudu Vídeň, Rakouská republika, ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. 19 Bs 39/17z, a to pro trestný čin zatajení listiny náležející jinému, podle trestního zákoníku Rakouské republiky, a tomuto trestnému činu odpovídající část trestu v trvání 2 (dvou) měsíců, se zamítá.

Odůvodnění:

1. Rozsudkem Zemského soudu Wiener Neustadt, Rakouská republika, ze dne 4. 1. 2017, sp. zn. 40 Hv 44/16y, ve spojení s rozsudkem Vrchního Zemského soudu Vídeň, Rakouská republika, ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. 19 Bs 39/17z, který nabyl právní moci dne 15. 3. 2017, byl P. K. uznán vinným přečinem těžké, řemeslné, v rámci zločinného spolčení provedené krádeže (bod A) a opakovaným přečinem zatajení listiny náležící jinému (bod B) a opakovaným zločinem řemeslného, v rámci zločinného spolčení provedeného odcizení bezhotovostních platebních prostředků (bod C), a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců.

2. Podle skutkových zjištění Zemského soudu Wiener Neustadt se P. K. předmětné trestné činnosti dopustil tím, že:

A./ že cizí movité věci s úmyslem, jejich přivlastněním neoprávněně obohatit sebe, popř. třetí osobu

I./ odcizil, a to

i./ vědomou a chtěnou spoluprací s odděleně stíhaným N. L. jakožto spolupachatelem

a) dne 7. 5. 2016

1) ve Vídni M. K. kabelku a dvě peněženky v hodnotě, která bude muset být zjištěna, jakož i peněžní hotovost ve výši 2 670 euro

2) V Hainburg-Brucku osobám, které mají dispoziční právo za Sparkasse AG a Reiffeisen AG v průběhu třech výběrů peněžní hotovost v celkové výši 1 850 euro s kartou do bankomatu M. K.

b) dne 26. 4. 2016

1) ve Vídni M. W. kabelku v hodnotě 200 euro, peněžní hotvost ve výši 1 060 euro, jakož i dvě peněženky, různé klíče, jakož i brýle, vždy v hodnotě, která bude muset být zjištěna

2) v Bruck an der Leitha osobám, které mají dispoziční právo za Uni Credit Bank Austria peněžní hotovost ve výši 500 euro výběrem peněžní hotovosti ve výši 500 euro s kartou do bankomatu M. W.

ii./ vědomou a chtěnou spoluprací s odděleně stíhanou V. S. a M. F. jakožto spolupachatelkami

a) dne 12. 4. 2016

1) ve Vídni R. S. kabelku v hodnotě 120 euro, peněženku v hodnotě 20 euro, peněžní hotovost ve výši 120 euro a mobilní telefon značky Samsung v hodnotě 90 euro

2) v Perchtoldsdorfu osobám, které mají dispoziční právo za Uni Credit Bank Austria peněžní hotovost ve výši 1 500 euro výběrem peněžní hotovosti s kartou do bankomatu R. S.

b) dne 14. 8. 2015

1) ve Vídni S. K. kabelku a dvě peněženky v hodnotě, která bude muset být ještě zjištěna, jakož i peněžní hotovost ve výši 50 euro

2) osobám, které mají dispoziční právo za Uni Credit Bank Austria a Erste Bank AG peněžní hotovost ve výši 1 900 euro výběrem peněžní hotovosti s kartou do bankomatu S. K.

3) osobám, které mají dispoziční právo za Erste Bank AG peněžní hotovost ve výši 1 500 euro výběrem peněžní hotovosti s kartou do bankomatu J. B.

iii./ vědomou a chtěnou spoluprací s odděleně stíhanou V. S. jakožto spolupachatelkou

a) dne 13. 4. 2016 ve Vídni

1) J. S. peněženku značky Louis Vuitton v hodnotě 400 euro a peněžní hotovost ve výši 85 euro

2) osobám, které mají dispoziční právo za Uni Credit Bank Austria peněžní hotovost ve výši 1 500 euro výběrem peněžní hotovosti s kartou do bankomatu J. S.

b) dne 14. 3. 2016 ve Vösendorfu R. S. mobilní telefon značky Nokia v hodnotě, která bude muset být ještě zjištěna, jakož i peněženku v hodnotě 19 euro a peněžní hotovost ve výši 250 euro

II./ se pokusil odcizit, a to

dne 14. 3. 2016 ve Vösendorfu vědomou a chtěnou spoluprací s odděleně stíhanou V. S. jakožto spolupachatelkou (§ 12 rakouského trestního zákoníku) osobám, které mají dispoziční právo za BAWAG PSK v několika útocích peněžní hotovost v celkové výši 400 euro s kartou do bankomatu R. S., přičemž se vždy dopustil, popř. hodlal se dopustit řemeslným způsobem (§ 70 odst. 1 ř. 3 rakouského trestního zákoníku) a jako člen zločinného spolčení za spoluúčasti (§ 12 rakouského trestního zákoníku) jiného člena tohoto spolčení krádeže věcí, jejíž hodnota přesahuje 5 000 euro.

B./ že zatajil listiny náležející jinému, kterými nesměl disponovat nebo nesměl jimi sám disponovat, s úmyslem zabránit tomu, aby byly použity v právním styku jako důkaz práva, právního poměru nebo skutečnosti, když si tyto během krádeží vzal k sobě a ukryl je, popř. poté zlikvidoval, a to

i./ vědomou a chtěnou spoluprací s odděleně stíhaným N. L. jakožto spolupachatelem

a) dne 7. 5. 2016 ve Vídni kartu sociálního pojištění M. K.

b) dne 26. 4. 2016 ve Vídni řidičský průkaz, technický průkaz motorového vozidla Mercedes Benz A 160, kartu sociálního pojištění M. W., jakož i nákupní kartu firmy XY, znějící na jméno E. L.

ii./ vědomou a chtěnou spoluprací s oddělně stíhanou V. S. a M. F. jakožto spolupachatelkami

a) dne 12. 4. 2016 řidičský průkaz, kartu sociálního pojištění, jakož i technický průkaz motorového vozidla značky Ford C-Max R. S.

b) dne 14. 8. 2015 kartu sociálního pojištění S. K., jakož i služební průkaz vystavený rakouskou armádou Bundesheer

iii./ vědomou a chtěnou spoluprací s odděleně stíhanou V. S. jakožto spolupachatelkou (§12 rakouského trestního zákoníku) dne 13. 4. 2016 ve Vídni kartu sociálního pojištění a roční průkazku vídeňského dopravního podniku J. S.

C./ že si opatřil bezhotovostní platební prostředky, kterými nesměl disponovat nebo nesměl jimi sám disponovat, dále uvedeným osobám, které mají dispoziční právo, s úmyslem, jejich použitím v právním styku neoprávněně obohatit sebe popř. třetí osobu, a to

i./ vědomou a chtěnou spoluprací s odděleně stíhaným N. L. jakožto spolupachatelem

a) dne 7. 5. 2016 kartu do bankomatu M. K., jakož i kartu do bankomatu jejího manžela, kterou měla M. K. také u sebe

b) dne 26. 4. 2016 kartu do bankomatu M. W.

ii./ vědomou a chtěnou spoluprací s odděleně stíhanou V. S. a M. F. jakožto spolupachatelkami

a) dne 12. 4. 2016 kartu do bankomatu R. S.

b) dne 14. 8. 2015 kartu do bankomatu, jakož i kreditní kartu S. K.

iii./ vědomou a chtěnou spoluprací s odděleně stíhanou V. S. jakožto spolupachatelkou

a) dne 13. 4. 2016 ve Vídni kartu do bankomatu J. S.

b) dne 14. 3. 2016 kartu do bankomatu, jakož i kreditní kartu R. S.

přičemž odcizení spáchal řemeslným způsobem a jako člen zločinného spolčení za spoluúčasti jiného člena tohoto spolčení

Vrchní Zemský soud Vídeň svým rozsudkem ze dne 15. 3. 2017 k odvolání státního zastupitelství Wiener Neustadt proti výroku o trestu rozsudku soudu prvního stupně (Zemského soudu Wiener Neustadt ze dne 4. 1. 2017, GZ 40 Hv 44/16y-153), vyhověl odvolání státního zástupce a P. K. trest odnětí svobody zvýšil z jednoho roku na osmnáct měsíců.

3. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

4. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

5. Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

6. Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený P. K. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky, konkrétně trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku (jednání popsané pod bodem A) a trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 tr. zákoníku (jednání popsané pod bodem C).

7. Nejvyšší soud však podmínku oboustranné trestnosti neshledal v případě skutku, ve kterém je u P. K. spatřován trestný čin zatajení listiny, podle příslušných ustanovení rakouského trestního zákona, když tento skutek popsaný pod bodem B) rozsudku spočívá v tom, že odsouzený zatajil listiny náležející jinému, kterými nesměl disponovat nebo nesměl jimi sám disponovat, s úmyslem zabránit tomu, aby byly použity v právním styku jako důkaz práva, právního poměru nebo skutečnosti, když si tyto během krádeže vzal k sobě a ukryl je.

8. Protože z předložených dokladů není zcela zřejmé, zda toto jednání naplňuje znaky některé skutkové podstaty trestného činu podle trestního zákona České republiky, tak Nejvyšší soud návrh Ministerstva spravedlnosti podle § 4a odst. 3 zákona ohledně cizozemského odsouzení v této části (tj. ohledně tohoto skutku) a za něj odpovídajícího trestu zamítl.

9. V posuzované věci pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona svědčí i podmínky materiální povahy, neboť P. K. se dopustil opakovaných krádeží, přičemž odcizil, popř. se pokusil odcizit, finanční hotovost a cenné věci v celkové hodnotě nejméně 14.334 EUR. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována nejen množstvím skutků, kterých se dopouštěl během relativně krátké doby, ale i celkovou výší způsobené škody, stejně jako zjištěním, že se trestné činnosti dopouštěl jako člen organizované skupiny. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody.

10. Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí. Přitom rozhodl tak, že část trestu P. K., ohledně něhož se hledí jako na odsouzení soudem České republiky činí trest odnětí svobody v trvání 16 (šestnácti) měsíců, a to s přihlédnutím k poměru závažnosti jednotlivých skutků.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Poučení:

V Brně dne 18. 8. 2020

JUDr. Jan Engelmann

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru