Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tz 213/2001Usnesení NS ze dne 01.11.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:5.TZ.213.2001.1

přidejte vlastní popisek

5 Tz 213/20001

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 1. listopadu 2001 v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného O. J., proti rozsudku bývalého Vojenského obvodového soudu v Brně ze dne 10. 9. 1992, sp. zn. 1 Rtv 17/92, takto:

Podle § 266 odst. 6 tr. řádu předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky berenavědomí, že ministr spravedlnosti vzal zpět stížnost pro porušení zákona podanou proti rozsudku bývalého Vojenského obvodového soudu v Brně ze dne 10. 9. 1992, sp. zn. 1 Rtv 17/92.

Odůvodnění:

Proti rozsudku bývalého Vojenského obvodového soudu v Brně ze dne 10. 9. 1992, sp. zn. 1 Rtv 17/92, podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného O. J. stížnost pro porušení zákona, která byla doručena Nejvyššímu soudu České republiky dne 13. 8. 2001. Věc je zde vedena pod sp. zn. 5 Tz 213/2001 a k projednání a rozhodnutí byla podle rozvrhu práce přidělena senátu vedenému předsedou senátu JUDr. Františkem Púrym.

Ještě dříve, než bylo o této stížnosti pro porušení zákona rozhodováno Nejvyšším soudem České republiky (tj. před nařízením veřejného či neveřejného zasedání příslušného senátu), ji ministr spravedlnosti vzal zpět svým přípisem doručeným k Nejvyššímu soudu České republiky dne 26. 10. 2001.

Protože stížnost pro porušení zákona vzal zpět orgán, který je k tomu oprávněn, a učinil tak v zákonem vymezené lhůtě, podle § 266 odst. 6 tr. řádu předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky vzal zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona na vědomí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. listopadu 2001

Předseda senátu

JUDr. František Púry

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru