Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tdo 943/2003Usnesení NS ze dne 25.09.2003

EcliECLI:CZ:NS:2003:5.TDO.943.2003.2

přidejte vlastní popisek

5 Tdo 943/2003-I.

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 25. září 2003 v řízení o dovoláních obviněných J. J., S. S. a J. Č., která obvinění podali proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 11. 2002, sp. zn. 10 To 123/02, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 2 T 118/2000, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. řádu z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr. řádu s e obvinění J. J., S. S. a J. Č. beroudovazby.

Odůvodnění:

Rozsudkem Vrchního soudu Praze ze dne 7. 11. 2002, sp. zn. 10 To 123/02, byli obvinění J. J., S. S. a J. Č. odsouzeni za trestné činy loupeže podle § 234 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák. k nepodmíněným trestům odnětí svobody, a to obviněný J. J. k trestu odnětí svobody v trvání devíti let, přičemž tento trest mu byl uložen jako souhrnný za použití § 35 odst. 2 tr. zák. a byl současně zrušen výrok o trestu z rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 3. 2001, sp. zn. 2 T 118/2000, ve spojení z rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 10 To 139/01, a byla zrušena také všechna rozhodnutí, na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále mu byl uložen podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. trest propadnutí věci. Obviněný S. S. byl odsouzen k trestu odnětí trvání šesti let a obviněný J. Č. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmi let, přičemž byl současně zrušen výrok o trestu z rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 3. 2001, sp. zn. 2 T 118/2000, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 10 To 139/01, jakož i všechna další rozhodnutí, na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Všichni obvinění byli pro výkon trestu zařazeni podle § 39a odst. 3 tr. zák. do věznice s ostrahou.

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. září 2003, sp. zn. 5 Tdo 943/2003, bylo o dovoláních obviněných rozhodnuto takto: I. Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu se dovolání obviněného J. J. odmítá. II. Podle § 265k odst. 1, 2 tr. řádu se zrušuje rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 11. 2002, sp. zn. 10 To 123/02, ve výrocích o vině i trestech ohledně obviněných S. S. a J. Č. Současně se zrušují také další rozhodnutí, na zrušené části tohoto rozsudku obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. III. Podle § 265k odst. 2 tr. řádu za použití § 261 tr. řádu se zrušuje rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 11. 2002, sp. zn. 10 To 123/02, ve výroku o vině i trestu i ohledně obviněného J. J. Současně se zrušují také další rozhodnutí, na zrušenou část tohoto rozsudku obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. IV. Podle § 265l odst. 1 tr. řádu se Vrchnímu soudu v Praze přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. V. Podle § 265l odst. 4 tr. řádu z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr. řádu se obvinění J. J., S. S. a J. Č. berou do vazby.

Podle § 265l odst. 4 tr. řádu vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

Protože se na obviněných vykonávají tresty odnětí svobody, které jim byly uloženy původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výroky o těchto trestech zrušil, stal se za této situace další výkon trestu na podkladě tohoto rozsudku nepřípustným, rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. řádu zároveň o vazbě. Přitom dospěl k závěru, že u všech obviněných i v nynějším stadiu řízení trvají důvody vazby podle § 67 písm. a) tr. řádu, neboť všem obviněným hrozí uložení vysokého trestu odnětí svobody a nelze tak vyloučit ani důvodnou obavu, že by obvinění uprchli nebo se skrývali, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnuli. Proto Nejvyšší soud rozhodl o vzetí všech obviněných do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr. řádu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. září 2003

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru