Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tdo 361/2011Usnesení NS ze dne 19.07.2012Zavinění

HeslaPodvod
Úvěrový podvod
Zneužití informace a postavení v obchodním styku
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2012:5.TDO.361.2011.4
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. e) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. h) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. k) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 255 odst. 2, 4 tr. zákoníku

§ 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku

§ 211 odst. 1, 6 písm. a) tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

5 Tdo 361/2011-424-III.

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 19. 7. 2012 v trestní věci obviněných Ing. R. P. , a dalších v řízení o dovolání vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 5 Tdo 361/2011, o opravě vyhotovení a opisů usnesení takto:

Podle § 131 odst. 1 a § 138 tr. řádu se ve vyhotovení a opisech usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 5 Tdo 361/2011, jímž bylo rozhodnuto o dovoláních obviněných Ing. R. P. a dalších podaných proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. 5 To 76/2009, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 35 T 15/2001, opravuje zřejmá nesprávnost, ke které došlo v odůvodnění citovaného usnesení na str. 37 a která spočívá v uvedení nesprávného textu v tomto znění:

„Pokud jde o podněty obviněných Ing. D. K., H. K. a Ing. O. O., aby předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl o přerušení, resp. o odkladu výkonu rozhodnutí napadeného dovoláním, je třeba zmínit, že předseda senátu Nejvyššího soudu usnesením ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. 5 Tdo 361/2011-II., rozhodl ohledně těchto obviněných a obviněných Ing. I. C. a Ing. R. P. o přerušení výkonu trestu odnětí svobody, který byl těmto obviněným uložen napadeným rozsudkem odvolacího soudu.“

Tento text se nahrazuje následujícím správným zněním:

„Pokud jde o podněty obviněných Ing. D. K., H. K. a Ing. O. O., aby předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl o přerušení, resp. o odkladu výkonu rozhodnutí napadeného dovoláním, je třeba zmínit, že předseda senátu Nejvyššího soudu usnesením ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. 5 Tdo 361/2011-II., rozhodl ohledně těchto obviněných a obviněného Ing. I. C. o přerušení výkonu trestu odnětí svobody, který byl těmto obviněným uložen napadeným rozsudkem odvolacího soudu.“

Odůvodnění:

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 5 Tdo 361/2011, bylo rozhodnuto o dovoláních obviněných Mgr. J. B., Ing. I. C., Ing. D. K., Ing. P. K., H. K., Ing. O. O. a Ing. R. P. tak, že:

I. Z podnětu dovolání obviněných Mgr. J. B., Ing. D. K., Ing. P. K., H. K. a Ing. O. O. se podle § 265k odst. 1, 2 tr. řádu ohledně těchto obviněných a podle § 265k odst. 1 tr. řádu s přiměřeným použitím ustanovení § 261 tr. řádu ohledně obviněných Ing. I. C. a Ing. R. P. částečně zrušuje rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. 5 To 76/2009, a jemu předcházející rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 4. 2009, sp. zn. 35 T 15/2001, a to v jejich odsuzující části.

Podle § 265k odst. 2 tr. řádu se zrušují také další rozhodnutí obsahově navazující na zrušené části rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo jejich zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. řádu se přikazuje Krajskému soudu v Ostravě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

II. Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu se dovolání obviněných Ing. I. C. a Ing. R. P. odmítají.

V posledním odstavci odůvodnění tohoto usnesení na str. 37 je v souvislosti s podněty obviněných Ing. D. K., H. K. a Ing. O. O. k tomu, aby předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl o přerušení, resp. o odkladu výkonu rozhodnutí napadeného dovoláním, mimo jiné uvedeno, že předseda senátu Nejvyššího soudu usnesením ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. 5 Tdo 361/2011-II., rozhodl ohledně těchto obviněných a obviněných Ing. I. C. a Ing. R. P. o přerušení výkonu trestu odnětí svobody, který byl těmto obviněným uložen napadeným rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. 5 To 76/2009.

Jak je ovšem patrné z výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. 5 Tdo 361/2011-II., podle § 265o odst. 1 tr. řádu rozhodl předseda senátu Nejvyššího soudu o přerušení výkonu trestu odnětí svobody jen u obviněných Ing. D. K., H. K., Ing. O. O. a Ing. I. C., a to na dobu, než bude rozhodnuto o podaných dovoláních. V odůvodnění posledně citovaného usnesení (viz jeho str. 4) je rovněž uvedeno, že vykonatelnost ostatních výroků napadeného rozsudku odvolacího soudu, tj. zejména výroků o trestech uložených obviněným Mgr. J. B. a Ing. R. P. a výroku, kterým byla věc ve zbylém rozsahu vrácena soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí, zůstala tímto rozhodnutím nedotčena.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ve vyhotovení a opisech usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 5 Tdo 361/2011, došlo k zřejmé nesprávnosti, kterou bylo nutné opravit tak, aby vyhotovení tohoto usnesení bylo v naprosté shodě s obsahem usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. 5 Tdo 361/2011-II. Změna spočívá v podstatě jen v tom, že z textu citovaného ve výroku tohoto usnesení byla vypuštěna zmínka o obviněném Ing. R. P., jemuž ve skutečnosti nebyl přerušen výkon trestu odnětí svobody. Uvedená změna se týká jen tohoto obviněného a jinak zůstává opravované rozhodnutí nedotčeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 7. 2012

Předseda senátu

JUDr. František Púry

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru