Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tdo 166/2013Usnesení NS ze dne 20.03.2013

HeslaSpojení trestních věcí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:5.TDO.166.2013.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 23 odst. 3 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

5 Tdo 166/2013-71

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 20. března 2013 v řízení o dovoláních, která podali obvinění P. W., L. F., a K. O., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 3 To 89/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 40 T 2/2011, takto:

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam sespojují ke společnému projednání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 5 Tdo 165/2013 a 5 Tdo 166/2013.

Obě věci budou vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 165/2013.

Odůvodnění:

U Krajského soudu v Brně bylo vedeno společné trestní řízení proti obviněným J. K., P. W., L. F., V. L. a K. O. Krajský soud v Brně rozhodl rozsudkem ze dne 9. 3. 2012, sp. zn. 40 T 2/2011 tak, že všechny obviněné uznal vinnými a to zločinem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 pím. a), odst. 3 tr. zákoníku, dílem dokonaným, dílem nedokonaným ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 a § 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku. Za to byli všichni obvinění odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody a to J. K. a L. F. v trvání šesti let, P. W. v trvání devíti let,V. L. v trvání pěti let a K. O. v trvání sedmi let. Všem obviněným pak soud uložil další tresty, třem z nich zákaz činnosti podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku a čtyřem trest propadnutí věci.

Všichni obvinění a také státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně podali proti citovanému rozsudku soudu prvního stupně odvolání. Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací nejprve rozhodl o vyloučení věci obviněného J. K. k samostatnému projednání a rozhodnutí podle § 23 odst. 1 tr. ř. (srov. č. l. 1672). Důvodem tohoto postupu byla dlouhodobá nepřítomnost jeho obhájce JUDr. Tomáše Cabalky a řízení proti obviněnému J. K. pak bylo vedeno u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 3 To 123/2012. Ve veřejném zasedání konaném dne 29. 8. 2012 projednal vrchní soud z podnětu odvolání obviněného P. W. zrušil napadený rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o trestu ohledně tohoto obviněného a sám rozhodl tak, že mu uložil trest odnětí svobody v trvání devíti roků se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Dále vyslovil trest propadnutí věci. Odvolání obviněných L. F., V. L., K. O. a státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně pak Vrchní soud v Olomouci zamítl jako nedůvodná podle § 256 tr. ř. Odvolání obviněného J. K. projednal soud ve veřejném zasedání dne 17. 10. 2012 a rozhodl usnesením o jeho zamítnutí podle § 256 tr. ř.

Dne 13. 2. 2013 předložil Krajský soud v Brně Nejvyššímu soudu dovolání obviněných P. W., L. F. a K. O., která podali proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 3 To 89/2012, a dovolání obviněného J. K., jež směřovalo proti usnesení odvolacího soudu ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 3 To 123/2012. Vzhledem k tomu, že dovolání obviněného J. K. směřuje proti jinému rozhodnutí soudu druhého stupně, než kterým bylo rozhodnuto o odvoláních původně spoluobviněných P. W., L. F. a K. O., je věc u Nejvyššího soudu vedena samostatně pod sp. zn. 5 Tdo 165/2013.

Obě citovaná rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, rozsudek, jako soudu odvolacího se však vztahují k téže trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 40 T 2/2011, v němž bylo konáno společné řízení proti všem spoluobviněným. Z toho důvodu a s přihlédnutím k obsahu a vzájemné souvislosti obou rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, jimž předchází rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 9. 3. 2012, sp. zn. 40 T 2/2011, jsou dány podmínky pro konání společného řízení o mimořádných opravných prostředcích všech spoluobviněných. Proto rozhodl Nejvyšší soud podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam o spojení obou věcí ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že budou nadále vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 165/2013.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 20. března 2013

Předsedkyně senátu

JUDr. Blanka Roušalová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru