Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tdo 165/2013Usnesení NS ze dne 29.05.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:5.TDO.165.2013.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. d) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

2

3

5 Tdo 165/2013-I.-72

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. května 2013 v trestní věci obviněných J. K., P. W., L. F., K. O., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 40 T 2/2011, v řízení o dovoláních, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný K. O., nebere do vazby.

Odůvodnění:

Obviněný K. O. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 9. 3. 2012, sp. zn. 40 T 2/2011, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 3 To 89/2012. Z podnětu dovolání obviněného K. O. Nejvyšší soud zrušil usnesením ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 5 Tdo 165/2013, podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. citovaný rozsudek Vrchního soudu v Olomouci v části, v níž bylo zamítnuto odvolání obviněného K. O. Vrchnímu soudu v Olomouci Nejvyšší soud přikázal, aby znovu projednal odvolání tohoto obviněného a rozhodl o něm.

Vzhledem k tomu, že obviněný K. O. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen v řízení po projednání dovolání nepravomocným rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 9. 3. 2012, sp. zn. 40 T 2/2011, neboť bude muset proběhnout nové řízení o jeho řádném opravném prostředku - odvolání, musel Nejvyšší soud rozhodnout podle § 275 odst. 3 tr. ř. o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud přitom dospěl k závěru, že v současném stadiu trestního řízení není u obviněného dána konkrétní skutečnost vzbuzující důvodnou obavu ve smyslu § 67 písm. a) až c) tr. ř., tedy že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo že by opakoval trestnou činnost, pro níž je stíhán. V dosavadním trestním řízení nebyl obviněný ve vazbě a v průběhu dovolacího řízení rovněž nenastala žádná skutečnost zakládající důvodnost vazby.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. ř. tak, že se obviněný K. O. nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. května 2013

Předsedkyně senátu

JUDr. Blanka Roušalová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru