Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tdo 1513/2018Usnesení NS ze dne 13.12.2018

HeslaDotační podvod
Poškození finančních zájmů Evropské unie
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2018:5.TDO.1513.2018.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 212 odst. 1, 5 písm. c) tr. zákoníku

§ 260 odst. 1, 5 tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

5 Tdo 1513/2018-45

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. 12. 2018 o dovolání, které podal obviněný V. L., nar. XY v XY na Ukrajině, státní příslušník Ruské federace, v České republice bytem XY, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 11. 2017, sp. zn. 5 To 60/2017, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 48 T 7/2016, takto:

Podle § 23 odst. 3 tr. řádu per analogiam se spojují ke společnému projednání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 5 Tdo 1512/2018 a 5 Tdo 1513/2018.

Obě věci budou vedeny pod sp. zn. 1512/2018.

Odůvodnění:

1. U Městského soudu v Praze bylo vedeno společné trestní řízení proti obviněným P. J., J. K., V. L. a K. V. Městský soud v Praze rozhodl rozsudkem ze dne 23. 2. 2017, sp. zn. 48 T 7/2016, tak, že obviněného V. L. uznal vinným zločinem dotačního podvodu podle § 212 odst. 1, odst. 5 písm. c) tr. zákoníku spáchaným v jednočinném souběhu se zločinem poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, 5 tr. zákoníku a ostatní spoluobviněné uznal vinnými účastenstvím na zločinu dotačního podvodu podle § 212 odst. 1, odst. 5 písm. c) tr. zákoníku spáchaného v jednočinném souběhu se zločinem poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, 5 tr. zákoníku ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku. Za to byli všichni obvinění odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody, a to K. V. v trvání pěti let, P. J. v trvání pěti let a šesti měsíců a obvinění J. K. a V. L. v trvání šesti let. Pro výkon trestu odnětí svobody soud všechny obviněné zařadil podle § 56 odst. 3 tr. řádu do věznice s dozorem. Obviněným P. J. a V. L. soud uložil podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti v trvání dvou a tří let. V adhezním řízení pak soud rozhodl podle § 228 odst. 1 tr. řádu tak, že obviněný V. L. je povinen nahradit škodu Ministerstvu průmyslu a obchodu se sídlem Na Františku 32, Praha 1 ve výši 17 100 000 Kč.

2. Všichni obvinění podali proti citovanému rozsudku soudu prvního stupně odvolání. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací nejprve rozhodl o vyloučení věci obviněného V. L. k samostatnému projednání a rozhodnutí podle § 23 odst. 1 tr. řádu (srov. č. l. 2095 trestního spisu). Důvodem tohoto postupu byla obhajobou předložená lékařská zpráva dokládající špatný zdravotní stav obviněného, v důsledku něhož nebyl obviněný V. L. schopen zúčastnit se nařízeného veřejného zasedání, přičemž na své osobní účasti výslovně trval. Řízení proti obviněnému V. L. pak bylo vedeno u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 5 To 60/2017. Následně ve veřejném zasedání konaném dne 15. 11. 2017 projednal vrchní soud odvolání obviněného V. L., přičemž z jeho podnětu zrušil podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. řádu rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o zařazení obviněného do výkonu trestu a současně podle § 259 odst. 3 tr. řádu znovu rozhodl tak, že obviněného podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařadil pro výkon trestu do věznice s ostrahou. Odvolání obviněných P. J., J. K. a K. V. Vrchní soud v Praze projednal ve veřejném zasedání dne 6. 9. 2017, přičemž o nich rozhodl usnesením sp. zn. 5 To 38/2017, tak, že je zamítl jako nedůvodná podle § 256 tr. řádu.

3. Dne 29. 11. 2018 předložil Městský soud v Praze Nejvyššímu soudu dovolání obviněného V. L. ze dne 12. 2. 2018, které podal proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 11. 2017, sp. zn. 5 To 60/2017, a dovolání obviněného K. V., jež směřovalo proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 9. 2017, sp. zn. 5 To 38/2017. Vzhledem k tomu, že dovolání obviněného K. V. směřuje proti jinému rozhodnutí soudu druhého stupně, než kterým bylo rozhodnuto o odvolání původně spoluobviněného V. L., byla věc u Nejvyššího soudu vedena samostatně pod sp. zn. 5 Tdo 1512/2018.

4. Obě citovaná rozhodnutí Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího, se však vztahují k téže trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 48 T 7/2016, v němž bylo konáno společné řízení proti všem spoluobviněným. Z toho důvodu a s přihlédnutím k obsahu a vzájemné souvislosti obou rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, jimž předcházel rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2017, sp. zn. 48 T 7/2016, jsou dány podmínky pro konání společného řízení o dovoláních obviněných V. L. a K. V. Proto Nejvyšší soud rozhodl podle § 23 odst. 3 tr. řádu per analogiam o spojení obou věcí ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že budou nadále vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 1512/2018.

Proti rozhodnutí není stížnost přípustná.Poučení:

V Brně dne 13. 12. 2018

JUDr. Blanka Roušalová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru