Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tdo 1216/2007Usnesení NS ze dne 25.10.2007

EcliECLI:CZ:NS:2007:5.TDO.1216.2007.3

přidejte vlastní popisek

5 Tdo 1216/2007-II.

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. října 2007 v trestní věci obviněného D. O., vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 6 T 179/2006, v řízení o dovolání obviněného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 6. 2007, sp. zn. 10 To 143/2007, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný D. O., nebere do vazby.

Odůvodnění:

Obviněný D. O. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 6. 2007, sp. zn. 10 To 143/2007, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto odvolání obviněného proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ve věci sp. zn. 6 T 179/2006.

Usnesením ze dne 25. 10. 2007, sp. zn. 5 Tdo 1216/2007, rozhodl Nejvyšší soud o podaném dovolání tak, že podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil částečně usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 6. 2007, sp. zn. 10 To 143/2007, a zrušil rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 27. 3. 2007, sp. zn. 6 T 179/2006, v bodě 1) výroku o vině, pokud jím byl obviněný D. O. uznán vinným trestným činem pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1 tr. zák., a v celém výroku o trestu. Dále Nejvyšší soud podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil i další rozhodnutí na tato rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. pak Okresnímu soudu v Hradci Králové přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vzhledem k tomu, že obviněný D. O. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen výše uvedeným rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové, bylo nutné po zrušení napadených rozhodnutí rozhodnout o vazbě obviněného ve smyslu ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř.

Nejvyšší soud přitom dospěl k závěru, že v současném stadiu trestního řízení není u obviněného dána konkrétní skutečnost vzbuzující důvodnou obavu, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo že by opakoval trestnou činnost, pro níž je stíhán. Nejvyšší soud tedy neshledal u obviněného žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. ř. tak, že se obviněný D. O. nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 25. října 2007

Předsedkyně senátu

JUDr. Blanka Roušalová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru