Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tdo 112/2002Usnesení NS ze dne 15.05.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:5.TDO.112.2002.1

přidejte vlastní popisek

5 Tdo 112/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 15. května 2002 ve věcech dovolání obviněných P. V. M., a I. J. J., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 10. 2001, sp. zn. 2 To 98/01, jako soudu odvolacího, v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 46 T 17/2000, takto:

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam se spojují ke společnému projednání a rozhodnutí trestní věc obviněného P. V. M. vedená pod sp. zn. 5 Tdo 112/2002 a trestní věc obviněného I. J. J. vedená pod sp. zn. 5 Tdo 135/2002.

Obě věci budou projednány pod společnou sp. zn. 5 Tdo 112/2002.

Odůvodnění:

Obvinění P. V. M. a I. J. J. byli rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. 4. 2001, sp. zn. 46 T 17/2000, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 14. 5. 2001, sp. zn. 46 T 17/2000, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 25. října 2001, sp. zn. 2 To 98/01, jako soudu odvolacího, uznáni vinnými pokračujícím trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. spáchaným ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. Obviněný P. V. M. byl dále uznán vinným trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák. Obviněný P. V. M. byl za výše uvedené trestné činy odsouzen podle § 234 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání devíti let, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. d) tr. zák. zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 57 odst. 1, 2 tr. zák. mu byl uložen trest vyhoštění na dobu neurčitou. Obviněný I. J. J. byl za trestný čin loupeže odsouzen podle § 234 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání šesti let, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 57 odst. 1, 2 tr. zák. mu byl uložen trest vyhoštění na dobu neurčitou. Podle § 256 tr. ř. byla zamítnuta odvolání obou obviněných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 4. 2001, sp. zn. 46 T 17/2000. Rozsudek nabyl právní moci dne 25. října 2001.

Dne 6. 3. 2002 bylo podáno u Městského soudu v Praze dovolání obviněného P. V. M. a dne 4. 3. 2002 bylo podáno dovolání obviněného I. J. J. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 10. 2001, sp. zn. 2 To 98/01, v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 46 T 17/2000. Trestní věc obviněného P. V. M. je vedena u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 5 Tdo 112/2002 a trestní věc obviněného I. J. J. je vedena u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 5 Tdo 135/2002.

Protože u obou obviněných P. V. M. a I. J. J. jsou dány podmínky pro konání společného řízení, Nejvyšší soud České republiky rozhodl podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam o spojení obou věcí ke společnému projednání a rozhodnutí pod společnou spisovou značkou 5 Tdo 112/2002.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 15. května 2002

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru