Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Nd 115/2001Usnesení NS ze dne 17.05.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:5.ND.115.2001.1

přidejte vlastní popisek

5 Nd 115/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 17. května 2001 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Horáka a soudců JUDr. Jana Engelmanna a JUDr. Jindřicha Urbánka v právní věci žalobkyně J. S., proti žalovanému S. S., na popření otcovství k nezletilému L. S., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 9 C 4/2001, o určení místní příslušnosti, takto:

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 8.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 8 předložil Nejvyššímu soudu věc shora uvedenou k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možné určit příslušný soud, chybějí.

Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Podle § 40 zák. č. 97/1963 Sb. návrh na určení otcovství (zjištění a popření) lze podat u českého obecného soudu navrhovatele, nemá-li odpůrce v České republice obecný soud. Nemá-li ani navrhovatel v České republice obecný soud, ale jeden z rodičů nebo dítě je českým občanem, lze návrh podat u soudu, který určí Nejvyšší soud. Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě ze spisu vyplývá, že žalovaný a ani žalobkyně, která je českou občankou, nemají na území České republiky obecný soud podle § 85 odst. 1 a násl. o. s. ř. a § 40 zák. č. 97/1963 Sb., neboť trvale bydlí a zdržují se ve Spolkové republice Německo. Proto podmínky místní příslušnosti chybějí.

Protože je ve věci dána ve smyslu § 40 zák. č. 97/1963 Sb. pravomoc soudů České republiky, tak Nejvyšší soud určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 8. Při tomto rozhodnutí zejména přihlédl k tomu, že u tohoto soudu byl žalobkyní podán návrh, se kterým se obvodní soud seznámil, a jenž je předmětem řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. května 2001

Předseda senátu

JUDr. Jiří Horák

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru