Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 77/2006Rozsudek NS ze dne 12.07.2006

EcliECLI:CZ:NS:2006:4.TZ.77.2006.1

přidejte vlastní popisek

4 Tz 77/2006

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 12. července 2006 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. D. N. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného J. N., proti pravomocnému rozsudku Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 6 T 258/2004, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:

Pravomocným rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 6 T 258/2004, bylporušenzákonv ustanoveních § 35 odst. 2 tr. zák. a v řízení předcházejícím v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného J. N.

Napadený rozsudek sezrušuje ve výroku o trestu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku sepřikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 5 T 205/2004, byl obviněný J. N. uznán vinným trestným činem neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil jednáním ze dne 14. 1. 2004, za což byl odsouzen podle § 249 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. k trestu odnětí svobody v trvání 5 měsíců. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 20 měsíců. Dále byl obviněnému J. N. podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 20 měsíců. Trestní příkaz byl obviněnému J. N. doručen dne 27. 12. 2004 a právní moci nabyl dne 5. 1. 2005.

Trestním příkazem Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 1. 9. 2005, sp. zn. 7 T 8/2005, byl obviněný J. N. uznán vinným trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil jednáním ze dne 22. 12. 2004, za což byl odsouzen podle § 202 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 7 měsíců. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 24 měsíců. Dále byl obviněnému J. N. podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 20 měsíců. Současně byl podle § 35 odst. 2 tr. zák. zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 5 T 205/2004, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Trestní příkaz byl obviněnému J. N. doručen dne 29. 9. 2005 a právní moci nabyl dne 8. 10. 2005.

Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 6 T 258/2004, byl obviněný J. N. uznán vinným jednak pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 k § 222 odst. 1 tr. zák. a jednak trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., kterých se dopustil jednáním ze dne 2. 7. 2004. Za výše uvedené jednání byl obviněnému J. N. uložen podle § 222 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. souhrnný trest odnětí svobody v trvání 2 roků. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 3 roků. Dále byl obviněnému J. N. podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 20 měsíců. Současně byl podle § 35 odst. 2 tr. zák. zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 5 T 205/2004, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Rozsudek nabyl právní moci dne 19. 10. 2005.

Proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 6 T 258/2004, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného J. N. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanoveních § 35 odst. 1, odst. 2 tr. zák. a v řízení předcházejícím i v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti namítl, že Okresní soud ve Frýdku - Místku se neřídil ustanovením § 35 odst. 2 tr. zák., neboť při vyhlášení napadeného rozsudku již existoval pravomocný trestní příkaz Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 1. 9. 2005, sp. zn. 7 T 8/2005, který byl obviněnému doručen dne 29. 9. 2005 a kterým byl uložen souhrnný podmíněný trest odnětí svobody v trvání 7 měsíců s odkladem na zkušební dobu 24 měsíců za současného zrušení výroku o trestu z trestního příkazu Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 5 T 205/2004, a dále byl obviněnému uložen zákaz řízení motorových vozidel na dobu 20 měsíců. Pokud Okresní soud ve Frýdku – Místku obviněnému v napadeném rozsudku opět uložil souhrnný trest k trestnímu příkazu Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 5 T 205/2004, ačkoli souhrnný trest k témuž trestnímu příkazu byl obviněnému uložen již trestním příkazem Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 1. 9. 2005, sp. zn. 7 T 8/2005, porušil tento soud zákon v ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 6 T 258/2004, byl porušen zákon v neprospěch obviněného J. N. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř. nebo § 271 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Nejvyšší soud se předně zabýval námitkou ministra spravedlnosti, že napadeným rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 6 T 258/2004, měl být uložen souhrnný trest ve vztahu k trestnímu příkazu Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 1. 9. 2005, sp. zn. 7 T 8/2005.

Obviněný J. N. byl trestním příkazem Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 5 T 205/2004, doručeným obviněnému dne 27. 12. 2004, uznán vinným trestným činem neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil jednáním ze dne 14. 1. 2004, dále byl trestním příkazem Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 1. 9. 2005, sp. zn. 7 T 8/2005, doručeným obviněnému dne 29. 9. 2005, uznán vinným trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil jednáním ze dne 22. 12. 2004. Tímto trestním příkazem byl současně podle § 35 odst. 2 tr. zák. zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 5 T 205/2004, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále byl rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 6 T 258/2004, obviněný J. N. uznán vinným jednak pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 k § 222 odst. 1 tr. zák. a jednak trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., kterých se dopustil jednáním ze dne 2. 7. 2004. Z uvedeného je zřejmé, že všechny uvedené trestné činy byly obviněným J. N. spáchány dříve, než byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek či doručen trestní příkaz za jiný jeho trestný čin, a proto jsou tyto trestné činy ve vztahu souběhu.

Za této situace měl být obviněnému J. N. rozhodnutím Okresního soudu ve Frýdku - Místku, sp. zn. 6 T 258/2004, správně uložen souhrnný trest za všechny uvedené trestné činy, při současném zrušení výroku o souhrnném trestu uloženém trestním příkazem Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 1. 9. 2005, sp. zn. 7 T 8/2005.

Z obsahu trestního spisu vedeného u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 6 T 258/2004 dále vyplývá, že Okresní soud ve Frýdku - Místku měl k dispozici opis z rejstříku trestů obviněného ze dne 3. 8. 2005 (č. l. 91), v němž ještě nebyl uveden záznam o odsouzení obviněného trestním příkazem Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 1. 9. 2005, sp. zn. 7 T 8/2005. Podle § 153 odst. 2 Instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 1. 2001, č.j. 505/2001-Org., ve znění pozdějších předpisů, kterou byl vydán vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, je povinností vedoucího soudní kanceláře u věcí zapisovaných do rejstříku T a Nt zjistit, zda je nebo bylo proti téže osobě vedeno trestní stíhání. Výsledek lustrace se vyznačí na obžalobě nebo návrhu na potrestání. Vyznačení se provede otiskem razítka, datem a podpisem vedoucího soudní kanceláře. Podle zjištění Nejvyššího soudu vedoucí soudní kanceláře Okresního soudu ve Frýdku - Místku v případě lustrace v trestní věci, sp. zn. 6 T 258/2004, podle výše citovaného ustanovení nepostupoval a uložené povinnosti nedostál. Jinak by musel na obžalobě vyznačit také skutečnost, že u téhož soudu bylo proti témuž obviněnému vedeno další trestní řízení v trestní věci vedené pod sp. zn. 7 T 8/2005. V důsledku toho Okresní soud ve Frýdku - Místku nezjistil skutkový stav věci v rozsahu, který byl nezbytný pro jeho rozhodnutí, důkazy chybně zhodnotil, v důsledku čehož byl napadeným rozsudkem porušen zákon i v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného J. N.

Je nepochybné, že všechna porušení zákona, která Nejvyšší soud zjistil na základě důvodů uvedených v podané stížnosti pro porušení zákona, se týkají výhradně výroku o trestu napadeného rozsudku. Podle § 266 odst. 2 tr. ř. však lze proti výroku o trestu podat stížnost pro porušení zákona jen tehdy, jestliže trest je ve zřejmém nepoměru k stupni nebezpečnosti činu pro společnost nebo k poměrům pachatele nebo jestliže uložený druh trestu je v zřejmém rozporu s účelem trestu.

V posuzovaném případě byly při chybné aplikaci § 35 odst. 2 tr. zák. uloženy obviněnému J. N. dva tresty, a to podmíněný trest odnětí svobody v trvání 7 měsíců se zkušební dobou 24 měsíců spolu s trestem zákazu činnosti na dobu 20 měsíců a dále podmíněný trest odnětí svobody v trvání 2 roků se zkušební dobou v trvání 3 roků spolu s trestem zákazu činnosti na dobu 20 měsíců. Při správné aplikaci § 35 odst. 2 tr. zák. měl být obviněnému uložen pouze jeden souhrnný trest ve vztahu k trestnímu příkazu Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 1. 9. 2005, sp. zn. 7 T 8/2005. Je zřejmé, že v souladu s § 266 odst. 2 tr. ř. jsou uložené tresty ve zřejmém nepoměru k stupni nebezpečnosti činu pro společnost.

Nejvyšší soud proto rozhodl tím způsobem, že podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 6 T 258/2004, byl porušen zákon v ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného J. N., napadený rozsudek zrušil ve výroku o trestu, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušený výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, tedy aby postupoval podle § 35 odst. 2 tr. zák. a uložil obviněnému rozsudkem souhrnný trest ve vztahu k trestnímu příkazu Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 1. 9. 2005, sp. zn. 7 T 8/2005 a k trestnímu příkazu téhož soudu ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 5 T 205/2004, za trestné činy neoprávněné užívání cizí věci, výtržnictví, pokus trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví spáchané dne 14. 1. 2004, dne 22. 12. 2004 a dne 2. 7. 2004. Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného J. N., a tedy ani k uložení přísnějšího trestu, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného (§ 273 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. července 2006

Předseda senátu

JUDr. J. P.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru