Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 7/2004Usnesení NS ze dne 20.01.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:4.TZ.7.2004.2

přidejte vlastní popisek

4 Tz 7/2004 - I

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20. ledna 2004 v trestní věci obviněného J. H., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Oráčov, takto:

Podle § 275 odst. 4 tr. ř. se J. H. přerušuje výkon trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců, který mu byl uložen za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. trestním příkazem Městského soudu v Brně ze dne 21. 7. 2000, sp. zn. 3 T 125/2000, o jehož výkonu bylo rozhodnuto usnesením Městského soudu v Brně ze dne 5. 3. 2003, sp. zn. 3 T 125/2000, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 2003, sp. zn. 5 To 173/2003, a to do dne rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona.

Odůvodnění:

Obviněný J. H. byl odsouzen mj. k trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou a půl roku, a to trestním příkazem Městského soudu v Brně ze dne 21. 7. 2000, sp. zn. 3 T 125/2000, s tím, že usnesením téhož soudu ze dne 5. 3. 2003, sp. zn. 3 T 125/2000, bylo rozhodnuto o jeho výkonu se zařazením do věznice s dozorem.

Dne 9. 1. 2004 podal ministr spravedlnosti u Nejvyššího soudu České republiky podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného J. H., a to proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 2003, sp. zn. 5 To 173/2003, mimo jiné s návrhem na jeho zrušení. Veřejné zasedání, v němž má být o podaném mimořádném opravném prostředku rozhodnuto, bylo nařízeno na 27. 1. 2004.

Vzhledem k tomu, že obviněný J. H. trest odnětí svobody ze shora uvedeného trestního příkazu v důsledku vydání napadeného usnesení v současné době vykonává, jeví se nezbytným zabránit dalšímu zřejmě nezákonnému výkonu tohoto trestu. Proto Nejvyšší soud podle § 275 odst. 4 tr. ř. rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. ledna 2004

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru