Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 49/2005Usnesení NS ze dne 18.05.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:4.TZ.49.2005.2

přidejte vlastní popisek

4 Tz 49/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne

18. května 2005 v trestní věci obviněného P. M., podle § 275 odst. 3 tr. ř.,

takto:

Obviněný P. M. se nebere do vazby.

Odůvodnění:

Obviněný P. M. v současné době vykonává ve věznici s dozorem trest odnětí svobody v trvání 10 měsíců, který mu byl uložen pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 11. 11. 2003, čj. 20 T 72/2003-42, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. května 2004, čj. 4 To 82/2004-68.

Nejvyšší soud České republiky ve veřejném zasedání dne 18. 5. 2005 na podkladě stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. května 2004, čj. 4 To 82/2004-68, vyslovil, že tímto usnesením a v řízení předcházejícím byl v neprospěch obviněného P. M. porušen zákon. Napadené usnesení zrušil, zrušil i rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 11. 11. 2003, čj. 20 T 72/2003-42, jakož i další rozhodnutí, která na ně obsahově navazovala, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a věc přikázal Okresnímu soudu v Novém Jičíně, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Důsledkem tohoto procesního postupu je skutečnost, že rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně, na jehož podkladě je obviněný ve výkonu trestu, neexistuje. Není tak dán právní důvod pro to, aby obviněný tento trest odnětí svobody vykonával.

Nejvyšší soud analogicky podle § 275 odst. 3 tr. ř. musel rozhodovat o vazbě obviněného.

Ze zprávy Vězeňské služby České republiky, Věznice Nové Sedlo, ze dne 2. 5. 2005 vyplývá, že obviněnému P. M. byly mimo výše uvedeného trestu nařízeny ještě další tresty odnětí svobody k vykonání ve Věznici Nové Sedlo, a to trest uložený mu Okresním soudem v Novém Jičíně rozsudkem ze dne 26. 2. 2003, sp. zn. 20 T 134/2001, v trvání 30 měsíců a trest uložený mu rozhodnutím Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 7. 1. 2005, sp. zn. 21 T 114/2004, v trvání 8 měsíců. Vzhledem k této skutečnosti Nejvyšší soud učinil opatření, aby okamžikem propuštění obviněného z dosud vykonávaného trestu odnětí svobody, pro jehož výkon již neexistuje právní podklad, byl okamžitě převeden do výkonu některého z trestů odnětí svobody, pro něž se ve Věznici Nové Sedlo nachází platné nařízení výkonu trestu odnětí svobody.

Za uvedené situace neshledal Nejvyšší soud žádný důvod vazby podle § 67 tr. ř., a proto rozhodl jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není stížnost přípustná.

V Brně dne 18. května 2005

Předseda senátu

JUDr. Juraj Malik

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru