Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 36/2002Usnesení NS ze dne 27.06.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:4.TZ.36.2002.3

přidejte vlastní popisek

4 Tz 36/2002-II

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 27. června 2002 v trestní věci obviněného L. N., v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2001, sp. zn. 10 To 580/2000, podle § 275 odst. 3 tr. ř. takto:

Obviněný L. N. seberedovazbyz důvodů § 67 písm. a), b) tr. ř.

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 4 Tz 36/2002, bylo vysloveno podle § 268 odst. 2 tr. ř., že usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2001, sp. zn. 10 To 580/2000, bylporušenzákonv ustanoveních § 254 odst. 1 a § 256 tr. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2001 a v řízení, které mu předcházelo v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2001, v neprospěch obviněného L. N. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. bylo napadené usnesení, jakož i rozsudek Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 5. 10. 2000, sp. zn. 1 T 89/2000, zrušeny, jakož i všechna obsahově navazující rozhodnutí. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vzhledem k tomu, že obviněný L. N. vykonával trest odnětí svobody v trvání 3 roků, který mu byl uložen nyní zrušeným rozsudkem Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 5. 10. 2000, sp. zn. 1 T 89/2000 ve spojení s nyní zrušeným usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2001, sp. zn. 10 To 580/2000, pozbyl další výkon tohoto trestu svého zákonného podkladu. Nejvyšší soud byl proto povinen podle § 275 odst. 3 tr. ř. rozhodnout o vazbě obviněného L. N.

Ze spisu Okresního soudu v Mladé Boleslavi sp. zn. 1 T 89/2000 bylo zjištěno, že poté co nabyl odsuzující rozsudek soudu prvního stupně právní moci (16. 1. 2001) a obviněný byl vyzván k nástupu výkonu trestu odnětí svobody, podal si dne 12. 3. 2001 žádost o jeho odklad. Žádost obviněného byla usnesením Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 19. 3. 2001, sp. zn. 1 T 89/2000 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 6. 4. 2001, sp. zn. 9 To 148/2001 zamítnuta. Obviněný navzdory tomu výkon trestu odnětí svobody dobrovolně nenastoupil, a proto byl předsedou senátu Okresního soudu v Mladé Boleslavi vydán dne 31. 1. 2002 příkaz k dodání obviněného do výkonu trestu odnětí svobody podle § 321 odst. 3 tr. ř. Z protokolu o dodání do výkonu trestu je patrné, že obviněný L. N. trest odnětí svobody v trvání 3 let nastoupil ve Věznici Praha-Pankrác dne 14. 2. 2002 poté, co do něj byl dodán orgány Policie ČR v Mladé Boleslavi.

Z uvedeného je zjevné, že obviněný se vyhýbal výkonu pravomocného trestu odnětí svobody a v současné době tak hrozí obava, že by se po propuštění na svobodu skrýval, aby se vyhnul dalšímu průběhu trestního stíhání před Okresním soudem v Mladé Boleslavi, kde bude trestní řízení nadále vedeno. Obviněný je sice ohrožen trestem odnětí svobody maximálně v původní výměře 3 let, ale je třeba vidět, že doposud i spolu s vykonanou vazbou z něj odpykal přibližně 6 měsíců. Podstatná část případného trestu mu tedy stále hrozí. V jeho případě je tak dán vazební důvod podle § 67 písm. a) tr. ř.

V původním řízení před Okresním soudem v Mladé Boleslavi též vyplynulo, že obviněný měl působit na poškozeného M. M. v tom směru, že mu hrozil pro případ, že na něho podá trestní oznámení ohledně násilně odcizeného mobilního telefonu. Nejvyšší soud okresnímu soudu ve svém rozhodnutí mj. nařídil, aby v novém řízení provedl důkaz výslechem dosud nevyslechnutých svědků v něm uvedených. Vzhledem k tomu, že se jedná o důkazy dosud neprovedené, jejichž objektivnost je třeba zajistit eliminováním možnosti obviněného tyto potenciální svědky ovlivnit ve svůj prospěch a protože k jeho osobě existuje poznatek, který nasvědčuje sklonům obviněného k takovému jednání, byl u něho shledán též vazební důvod podle § 67 písm. b) tr. ř.

Proto na shora uvedeném základě Nejvyšší soud rozhodl o vzetí obviněného L. N. do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. června 2002

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru