Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 305/2001Usnesení NS ze dne 11.12.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:4.TZ.305.2001.1

přidejte vlastní popisek

4 Tz 305/2001

USNESENÍ

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodla dne 11. prosince 2001 o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky v neprospěch obviněných 1) P. B., 2) A. V. a 3) M. D. proti usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 6. 2001, sp. zn. 2 To 96/2001, 2 To 97/2001, 2 To 98/2001, takto:

Podle § 266 odst. 6 tr. ř. předsedkyně senátu Nejvyššího soudu České republiky berenavědomí zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona.

Odůvodnění:

Ve shora označené trestní věci podal dne 20. 11. 2001 ministr spravedlnosti České republiky pod sp. zn. 1581/2001-OOD-SPZ stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněných P. B., A. V. a M. D.

Tuto stížnost vzal ministr spravedlnosti svým podáním ze dne 28. 11. 2001, došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 7. 12. 2001, zpět.

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu České republiky vzala podle § 266 odst. 6 tr. ř. toto zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona na vědomí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. prosince 2001

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru