Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 24/2002Usnesení NS ze dne 26.06.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:4.TZ.24.2002.2

přidejte vlastní popisek

4 Tz 24/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 26. června 2002 v trestní věci obviněného M. Š., v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 9. 2001, sp. zn. 6 To 33/01, podle § 275 odst. 3 tr. ř. takto:

Obviněný M. Š. se neberedovazby.

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 6. 2002, sp. zn. 4 Tz 24/2002, bylo vysloveno podle § 268 odst. 2 tr. ř., že rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 9. 2001, sp. zn. 6 To 33/01, byl porušen zákon v ustanoveních § 254 odst. 1 a § 259 odst. 3 tr. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2001, a tímto rozsudkem a v řízení mu předcházejícím dále v ustanoveních § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2001, v neprospěch obviněného M. Š. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. byl napadený rozsudek, jakož i rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2001, sp. zn. 40 T 10/99, zrušen, jakož i všechna obsahově navazující rozhodnutí. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo Městskému soudu v Praze přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vzhledem k tomu, že obviněný M. Š. vykonával trest odnětí svobody v trvání 5 roků, který mu byl uložen nyní zrušeným rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 9. 2001, sp. zn. 6 To 33/01, pozbyl další výkon tohoto trestu svého zákonného podkladu. Nejvyšší soud byl proto povinen podle § 275 odst. 3 tr. ř. rozhodnout o vazbě obviněného M. Š. Jelikož Nejvyšší soud neshledal u obviněného M. Š. vazební důvody uvedené v § 67 písm. a), b), c) tr. ř. (ostatně stejně tomu bylo i v přípravném řízení, kam i nyní byla tato trestní věc přikázána), rozhodl tak, že obviněný M. Š. se do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2002

Předseda senátu

JUDr. Jiří Pácal

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru