Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 205/2003Usnesení NS ze dne 14.01.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:4.TZ.205.2003.2

přidejte vlastní popisek

4 Tz 205/2003-I

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 14. ledna 2004 v trestní věci obviněné J. P., v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 3 To 144/2001, podle § 275 odst. 3 tr. ř. takto:

Obviněná J. P. se neberedovazby.

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 1. 2004, sp. zn. 4 Tz 205/2003, bylo podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto tak, že:

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 3 To 144/2001,

bylporušenzákonv ustanoveních § 254 odst. 1 a § 256 tr. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2001, a v řízení předcházejícím též v ustanoveních § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2001, a § 125 odst. 1 tr. ř. v neprospěch obviněné J. P.

Napadené usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 3 To 144/2001, sezrušuje, zrušuje se i rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 6. 2001, sp. zn. 36 T 14/2000.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Krajskému soudu v Ostravě sepřikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne 18. 11. 2003, sp. zn. 1017/2003-OOD-SPZ, byl podle § 275 odst. 4 tr. ř. až do rozhodnutí o podané stížnosti pro porušení zákona přerušen výkon trestu odnětí svobody v trvání 5 roků, uložený J. P. rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 6. 2001, sp. zn. 36 T 14/2000, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 3 To 144/2001.

Vzhledem k tomu, že výkon shora uvedeného trestu odnětí svobody pozbyl svého zákonného podkladu, byl Nejvyšší soud podle § 275 odst. 3 tr. ř. povinen rozhodnout o vazbě obviněné J. P. Jelikož Nejvyšší soud neshledal u obviněné J. P. vazební důvody uvedené v § 67 písm. a), b), c) tr. ř., rozhodl tak, že se do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. ledna 2004

Předseda senátu

JUDr. Jiří Pácal

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru