Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 158/2005Usnesení NS ze dne 09.11.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:4.TZ.158.2005.1

přidejte vlastní popisek

4 Tz 158/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. listopadu 2005 v trestní věci obviněného T. Ch., v jehož prospěch podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 2. 2003, sp. zn. 6 T 60/2002, a proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 8. 2004, sp. zn. 2 T 123/2004, takto:

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. z důvodů uvedených v § 20 odst. 1 tr. ř. se trestní věc obviněného T. Ch. vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tz 158/2005 spojuje s trestní věcí obviněného T. Ch. vedenou u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tz 157/2005.

Spojená věc bude nadále vedena pod sp. zn. 4 Tz 157/2005.

Odůvodnění:

Obviněný T. Ch. byl trestním příkazem Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 2. 2003, sp. zn. 6 T 60/2002, který nabyl právní moci dne 5. 5. 2004, uznán vinným trojnásobným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., jichž se dopustil ve dnech 9. 10. 2001, 6. 10. 2002 a 26. 1. 2003. Za to byl odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin.

Dále byl jmenovaný odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 8. 2004, sp. zn. 2 T 123/2004, pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e) tr. zák., jehož se dopustil pokračujícím jednáním ve dnech 13. 3. 2004 a 5. 5. 2004. Za to byl odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Tento trestní příkaz nabyl právní moci dne 11. 3. 2005.

Ministr spravedlnosti podal k Nejvyššímu soudu ve prospěch obviněného T. Ch. stížnost pro porušení zákona proti oběma výše citovaným trestním příkazům, přičemž věc týkající se trestního příkazu Okresního soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 6 T 60/2002 je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 4 Tz 157/2005 a věc týkající se trestního příkazu stejnojmenného soudu sp. zn. 2 T 123/2004 je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 4 Tz 158/2005. Vzhledem k tomu, že se jedná o trestné činy téhož obviněného, bylo podle ustanovení § 20 odst. 1 tr. ř. vhodné z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení konat ohledně obou výše uvedených trestních příkazů napadených stížností pro porušení zákona společné řízení. Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. listopadu 2005

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru