Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 737/2020Usnesení NS ze dne 17.12.2020

HeslaOdklad nebo přerušení výkonu rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:4.TDO.737.2020.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265o odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 737/2020-

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 17. 12. 2020 v trestní věci obviněného Z. L., nar. XY v XY, trvale bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Vazební věznici Praha-Ruzyně, takto:

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. se obviněnému Z. L. přerušuje výkon rozhodnutí – rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2019 č. j. 7 To 234/2019-9728 ve výroku o trestu, a to do doby rozhodnutí o podaném dovolání obviněného.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 5. 3. 2019 č. j. 3 T 151/2017-7523 byl mj. obviněný Z. L. uznán vinným účastenstvím na přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, jako návodce podle § 24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, a přečinem nadržování podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku, za které byl podle § 329 odst. 1 tr. zákoníku, za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku, odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců, jehož výkon mu byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou a půl roku.

Z podnětu odvolání státního zástupce Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 26. 9. 2019 č. j. 7 To 234/2019-9728 podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. ř. napadený rozsudek městského soudu mimo jiné i ve vztahu k obviněnému ve všech výrocích zrušil a za podmínek § 259 odst. 3 písm. a), b), odst. 4 tr. ř. obviněného nově uznal vinným zvlášť závažným zločinem účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea druhá tr. zákoníku, ve znění zákona účinném do 31. 1. 2019, zločinem křivého obvinění podle § 345 odst. 2, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku, ve znění zákona účinném do 31. 1. 2019, spáchaným ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku, jako spolupachatele podle § 23 tr. zákoníku, dále návodem k přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku k § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, ve znění zákona účinném do 31. 1. 2019, spáchaným ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku, a přečinem nadržování podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku, ve znění zákona účinném do 31. 1. 2019, spáchaným ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku, zde opět jako spolupachatele podle § 23 tr. zákoníku. Za to odvolací soud obviněnému podle § 345 odst. 3 tr. zákoníku, ve znění zákona účinném do 31. 1. 2019, za použití § 108 odst. 1 tr. zákoníku, § 43 odst. 1 tr. zákoníku a § 58 odst. 1 tr. zákoníku, uložil úhrnný trest odnětí svobody v trvání pěti let a šesti měsíců, pro jehož výkon ho podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku zařadil do věznice s ostrahou, a podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku také trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu advokacie na dobu šesti let. Odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

Proti rozhodnutí soudu druhého stupně podal obviněný dovolání s odkazem na důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g), h), l) tr. ř.

Aniž by bylo jakkoli předjímáno rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci samé, aplikoval předseda senátu Nejvyššího soudu po předběžném prostudování procesního spisu své právo ve smyslu ustanovení § 265o odst. 1 tr. ř. a rozhodl u obviněného Z. L. o přerušení výkonu rozhodnutí - rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2019 č. j. 7 To 234/2019-9728 ve výroku o trestu, neboť má za to, že v daném případě k takovému postupu existují důvody. Toto přerušení výkonu rozhodnutí platí do doby, než bude rozhodnuto o předloženém dovolání obviněného.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 17. 12. 2020

JUDr. František Hrabec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru