Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 737/2020Usnesení NS ze dne 17.12.2020

HeslaOdklad nebo přerušení výkonu rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:4.TDO.737.2020.5
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265o odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 737/2020-

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 17. 12. 2020 v trestní věci obviněné E. H., nar. XY, občanky Slovenské republiky, trvale bytem XY, takto:

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. se obviněné E. H. odkládá výkon rozhodnutí – rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2019 č. j. 7 To 234/2019-9728 ve výroku o trestu, a to do doby rozhodnutí o podaném dovolání obviněné.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 5. 3. 2019 č. j. 3 T 151/2017-7523 byla mj. obviněná E. H. uznána vinnou přečinem vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem nadržování podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku, za které byla podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku, za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku, odsouzena k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců, jehož výkon jí byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou a půl roku.

Z podnětu odvolání státního zástupce Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 26. 9. 2019 č. j. 7 To 234/2019-9728 podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. ř. napadený rozsudek městského soudu mimo jiné i ve vztahu k této obviněné ve všech výrocích zrušil a za podmínek § 259 odst. 3 písm. a), b), odst. 4 tr. ř. obviněnou nově uznal vinnou zvlášť závažným zločinem účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea druhá tr. zákoníku, ve znění zákona účinném do 31. 1. 2019, zločinem křivého obvinění podle § 345 odst. 2, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku, ve znění zákona účinném do 31. 1. 2019, spáchaným ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku, jako spolupachatelku podle § 23 tr. zákoníku, dále zločinem vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. a), e) tr. zákoníku, ve znění zákona účinném do 31. 1. 2019, spáchaným ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku, a přečinem nadržování podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku, ve znění zákona účinném do 31. 1. 2019, spáchaným ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku, zde opět jako spolupachatelku podle § 23 tr. zákoníku. Za to odvolací soud obviněné podle § 345 odst. 3 tr. zákoníku, ve znění zákona účinném do 31. 1. 2019, za použití § 108 odst. 1 tr. zákoníku a § 43 odst. 1 tr. zákoníku, uložil úhrnný trest odnětí svobody v trvání šesti let a čtyř měsíců, pro jehož výkon ji podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku zařadil do věznice s ostrahou. Odvolání obviněné pak podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

Proti předmětnému rozhodnutí soudu druhého stupně podala obviněná dovolání s odkazem na důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř. Do výkonu trestu přitom podle aktuálních údajů z Centrální evidence vězňů dosud nenastoupila.

Aniž by bylo jakkoli předjímáno rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci samé, aplikoval předseda senátu Nejvyššího soudu po předběžném prostudování procesního spisu své právo ve smyslu ustanovení § 265o odst. 1 tr. ř. a rozhodl v případě obviněné E. H. o odložení výkonu rozhodnutí – rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2019 č. j. 7 To 234/2019-9728 ve výroku o trestu, neboť má za to, že v daném případě k takovému postupu existují důvody. Toto odložení výkonu rozhodnutí platí do doby, než bude rozhodnuto o předloženém dovolání obviněné.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 17. 12. 2020

JUDr. František Hrabec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru