Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 737/2020Usnesení NS ze dne 15.11.2020

HeslaVyloučení věci ze společného řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:4.TDO.737.2020.2
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 23 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 737/2020-

4 Tz 32/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. 11. 2020 v řízení o dovolání a o stížnosti pro porušení zákona ve věci obviněných S. Z., nar. XY, E. H., nar. XY, M. V., nar. XY, Z. L., nar. XY, J. Š., nar. XY, a O. K., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2019 sp. zn. 7 To 234/2019, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 3 T 151/2017, takto:

Podle § 23 odst. 1 tr. ř. se ze společného řízení v této věci vylučuje část týkající se podaných dovolání obviněných S. Z., E. H., M. V., Z. L. a J. Š. k samostatnému projednání a dále bude vedena pod sp. zn. 4 Tdo 737/2020, přičemž část řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ve prospěch obviněných S. Z., E. H., M. V., Z. L., J. Š., a O. K. bude dále vedena samostatně pod sp. zn. 4 Tz 32/2020.

Odůvodnění:

K Nejvyššímu soudu byl dne 24. 6. 2020 Městským soudem v Brně, jako soudem prvního stupně, předložen spis sp. zn. 3 T 151/2017 s dovoláními obviněných S. Z., E. H., M. V., Z. L. a J. Š. proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2019 sp. zn. 7 To 234/2019, který v dané věci rozhodoval jako soud odvolací. Uvedená věc byla u Nejvyššího soudu zaevidována pod sp. zn. 4 Tdo 737/2020.

Následně byla dne 24. 8. 2020 v téže věci podána u Nejvyššího soudu ministryní spravedlnosti stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněných S. Z., E. H., M. V., Z. L., J. Š., a O. K., a to proti témuž rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2019 sp. zn. 7 To 234/2019, ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 3 T 151/2017. Tato věc pak byla Nejvyšším soudem zaregistrována pod sp. zn. 4 Tz 32/2020.

Podle § 266a odst. 2 tr. ř. platí, že jsou-li stížnost pro porušení zákona a dovolání podány v téže věci, projedná je Nejvyšší soud ve společném řízení. Zároveň tím ale není vyloučen postup podle § 23 tr. ř.

Podle § 23 odst. 1 tr. ř. k urychlení řízení nebo z jiných důležitých důvodů lze řízení o některém z trestných činů nebo proti některému z obviněných vyloučit ze společného řízení.

Nejvyšší soud vzhledem k rozsahu věci, počtu obviněných a jejich obhájců dospěl k předběžnému závěru, že konání společného řízení o podaných dovoláních celkem pěti obviněných a stížnosti pro porušení zákona, která byla podána kromě těchto obviněných též ve prospěch obviněného O. K., jenž dovolání nepodal, by bylo organizačně nepřiměřeně náročné a to zejména s ohledem na existující pandemickou situaci způsobenou virem Covid-19 a přijatá opatření vlády České republiky. Společné řízení totiž lze ze zdravotního a epidemického hlediska označit za zvýšeně rizikové, neboť ne v každé event. nastalé procesní situaci by bylo možné zajistit dodržení nařízených opatření a navíc jeho konání k rozhodnutí o podaných mimořádných opravných prostředcích v řízení před Nejvyšším soudem není bezpodmínečně nutné.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno, tedy, že o dovoláních podaných jmenovanými obviněnými a o stížnosti pro porušení zákona ministryně spravedlnosti podané ve prospěch jmenovaných obviněných, namířených proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2019 sp. zn. 7 To 234/2019, bude rozhodnuto v samostatných řízeních pod samostatnými spisovými značkami 4 Tdo 737/2020 a 4 Tz 32/2020.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. 11. 2020

JUDr. František Hrabec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru