Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 675/2017Usnesení NS ze dne 17.07.2017Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

HeslaZkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2017:4.TDO.675.2017.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. b) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. k) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 tr. zákoníku

§ 240 odst. 2 tr. zákoníku

§ 240 odst. 3 tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 675/2017-I-415

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 17. 7. 2017 o dovoláních obviněných Ing. A. N., a A. B., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 10. 2016, sp. zn. 3 To 42/2015, v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 T 12/2011, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného Ing. A. N. odmítá.

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného A. B. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. 7. 2013, sp. zn. 2 T 12/2011, byl obviněný Ing. A. N. uznán vinným ze spáchání ad. I., II., III., IV. pokračujícího zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, z toho ad. I./b) č. 213–303, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 k § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, částečně ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku a obviněný A. B. byl uznán vinným ze spáchání ad. IV. pokračujícího zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustili tím, že:

obviněný Ing. A. N. v pozici prokuristy společnosti CENTRAL GROUP a. s., se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, IČ: 63999102, z níž mu vyplývalo mimo jiné oprávnění jednat za tuto společnost při uzavírání obchodně závazkových vztahů, schvalovat účetní doklady k proplacení obchodním partnerům a k jejich zaúčtování do účetnictví společnosti a schvalovat účetní uzávěrky této společnosti, v období od 1.7.2004 do 12.11.2010, s úmyslem neoprávněně snižovat základ pro výpočet a placení daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty společnosti CENTRAL GROUP a. s., po předchozí dohodě s dodavateli prací a služeb ať přímo, nebo přes zprostředkovatele, nechával vytvořit faktury s fiktivním plněním a na ně navazující další účetní doklady, v nichž byly společnosti CENTRAL GROUP a. s. záměrně účtovány práce a služby, které ve skutečnosti provedeny nebyly a obviněný Ing. A. N., jakož i ostatní obvinění, kteří z jeho podnětu zajišťovali vytvoření těchto fiktivních účetních dokladů nebo je přímo vytvářeli, věděli, že tyto doklady budou společností CENTRAL GROUP a. s. zaevidovány do účetnictví této společnosti a následně zaúčtovány do vynaložených nákladů společnosti CENTRAL GROUP a. s., pro účely výpočtu a placení daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty,

a s tímto cílem obviněný Ing. A. N. nechal ve společnosti CENTRAL GROUP a. s. tyto účetní doklady zaevidovat do účetnictví společnosti, zaúčtovat do nákladů pro výpočet daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty a zahrnout do celkem 75 daňových přiznání k dani z přidané hodnoty, předložených Finančnímu úřadu pro Prahu 4 a dále 6 daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob, předložených témuž finančnímu úřadu, přičemž jde o následujících 75 daňových přiznání k dani z přidané hodnoty:

za zdaňovací období červenec roku 2004 podané (doručené) dne 25.8.2004,

za zdaňovací období srpen roku 2004 podané (doručené) dne 27.9.2004,

za zdaňovací období září roku 2004 podané (doručené) dne 27.10.2004,

za zdaňovací období říjen roku 2004 podané (doručené) dne 26.11.2004,

za zdaňovací období listopad roku 2004 podané (doručené) dne 23.12.2004,

za zdaňovací období prosinec roku 2004 podané (doručené) dne 27.1.2005,

za zdaňovací období leden roku 2005 podané (doručené) dne 1.3.2005,

za zdaňovací období únor roku 2005 podané (doručené) dne 30.3.2005,

za zdaňovací období březen roku 2005 podané (doručené) dne 27.4.2005,

za zdaňovací období duben roku 2005 podané (doručené) dne 25.5.2005,

za zdaňovací období květen roku 2005 podané (doručené) dne 27.6.2005,

za zdaňovací období červen roku 2005 podané (doručené) dne 25.7.2005,

za zdaňovací období červenec roku 2005 podané (doručené) dne 25.8.2005,

za zdaňovací období srpen roku 2005 podané (doručené) dne 26. 9. 2005,

za zdaňovací období září roku 2005 podané (doručené) dne 25.10.2005,

za zdaňovací období říjen roku 2005 podané (doručené) dne 25.11.2005,

za zdaňovací období listopad roku 2005 podané (doručené) dne 27.12.2005,

za zdaňovací období prosinec roku 2005 podané (doručené) dne 30.1.2006,

za zdaňovací období leden roku 2006 podané (doručené) dne 27.2.2006,

za zdaňovací období únor roku 2006 podané (doručené) dne 27.3.2006,

za zdaňovací období březen roku 2006 podané (doručené) dne 25.4.2006,

za zdaňovací období duben roku 2006 podané (doručené) dne 25.5.2006,

za zdaňovací období květen roku 2006 podané (doručené) dne 23.6.2006,

za zdaňovací období červen roku 2006 podané (doručené) dne 25.7.2006,

za zdaňovací období červenec roku 2006 podané (doručené) dne 25.8.2006,

za zdaňovací období srpen roku 2006 podané (doručené) dne 25.9.2006,

za zdaňovací období září roku 2006 podané (doručené) dne 25.10.2006,

za zdaňovací období říjen roku 2006 podané (doručené) dne 27.11.2006,

za zdaňovací období listopad roku 2006 podané (doručené) dne 27.12.2006,

za zdaňovací období prosinec roku 2006 podané (doručené) dne 25.1.2007,

za zdaňovací období leden roku 2007 podané (doručené) dne 26.2.2007,

za zdaňovací období únor roku 2007 podané (doručené) dne 26.3.2007,

za zdaňovací období březen roku 2007 podané (doručené) dne 25.4.2007,

za zdaňovací období duben roku 2007 podané (doručené) dne 25.5.2007,

za zdaňovací období květen roku 2007 podané (doručené) dne 25.6.2007,

za zdaňovací období červen roku 2007 podané (doručené) dne 25.7.2007,

za zdaňovací období červenec roku 2007 podané (doručené) dne 27.8.2007,

za zdaňovací období srpen roku 2007 podané (doručené) dne 25.9.2007,

za zdaňovací období září roku 2007 podané (doručené) dne 24.10.2007,

za zdaňovací období říjen roku 2007 podané (doručené) dne 26.11.2007,

za zdaňovací období listopad roku 2007 podané (doručené) dne 27.12.2007,

za zdaňovací období prosinec roku 2007 podané (doručené) dne 25.1.2008,

za zdaňovací období leden roku 2008 podané (doručené) dne 25.2.2008,

za zdaňovací období únor roku 2008 podané (doručené) dne 25.3.2008,

za zdaňovací období březen roku 2008 podané (doručené) dne 25.4.2008,

za zdaňovací období duben roku 2008 podané (doručené) dne 26.5.2008,

za zdaňovací období květen roku 2008 podané (doručené) dne 25.6.2008,

za zdaňovací období červen roku 2008 podané (doručené) dne 23.7.2008,

za zdaňovací období červenec roku 2008 podané (doručené) dne 25.8.2008,

za zdaňovací období srpen roku 2008 podané (doručené) dne 24.9.2008,

za zdaňovací období září roku 2008 podané (doručené) dne 23.10.2008,

za zdaňovací období říjen roku 2008 podané (doručené) dne 25.11.2008,

za zdaňovací období listopad roku 2008 podané (doručené) dne 29.12.2008 (opravné),

za zdaňovací období prosinec roku 2008 podané (doručené) dne 23.1.2009,

za zdaňovací období leden roku 2009 podané (doručené) dne 25.2.2009,

za zdaňovací období únor roku 2009 podané (doručené) dne 25.3.2009,

za zdaňovací období březen roku 2009 podané (doručené) dne 27.4.2009,

za zdaňovací období duben roku 2009 podané (doručené) dne 25.5.2009,

za zdaňovací období květen roku 2009 podané (doručené) dne 25.6.2009,

za zdaňovací období červen roku 2009 podané (doručené) dne 27.7.2009,

za zdaňovací období červenec roku 2009 podané (doručené) dne 25.8.2009,

za zdaňovací období srpen roku 2009 podané (doručené) dne 24.9.2009,

za zdaňovací období září roku 2009 podané (doručené) dne 26.10.2009,

za zdaňovací období říjen roku 2009 podané (doručené) dne 25.11.2009,

za zdaňovací období listopad roku 2009 podané (doručené) dne 22.12.2009,

za zdaňovací období prosinec roku 2009 podané (doručené) dne 25.1.2010,

za zdaňovací období leden roku 2010 podané (doručené) dne 25.2.2010,

za zdaňovací období únor roku 2010 podané (doručené) dne 25.3.2010,

za zdaňovací období březen roku 2010 podané (doručené) dne 26.4.2010,

za zdaňovací období duben roku 2010 podané (doručené) dne 25.5.2010,

za zdaňovací období květen roku 2010 podané (doručené) dne 25.6.2010,

za zdaňovací období červen roku 2010 podané (doručené) dne 26.7.2010,

za zdaňovací období červenec roku 2010 podané (doručené) dne 25.8.2010,

za zdaňovací období srpen roku 2010 podané (doručené) dne 23.9.2010,

za zdaňovací období září roku 2010 podané (doručené) dne 25.10.2010,

a dále se jedná o 6 daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob:

za zdaňovací období roku 2004 podané (doručené) dne 30.6.2005,

za zdaňovací období roku 2005 podané (doručené) dne 28.6.2006,

za zdaňovací období roku 2006 podané (doručené) dne 29.6.2007,

za zdaňovací období roku 2007 podané (doručené) dne 30.6.2008,

za zdaňovací období roku 2008 podané (doručené) dne 29.6.2009,

za zdaňovací období roku 2009 podané (doručené) dne 30.6.2010,

když za tato účetní období obviněný Ing. A. N. schválil správnost a pravdivost vypracovaných účetních uzávěrek,

a pro realizaci popsaného cíle obviněný Ing. A. N. získal další osoby, s jejichž spolupůsobením se mu podařilo opatřit níže specifikované faktury, jejichž obsah byl smyšlený, když uskutečnění těchto obchodně závazkových vztahů nebylo obviněnými míněno vážně a k realizaci účtovaných prací a služeb mezi těmito obchodními společnostmi nedošlo,

a podle povahy a zjištěného způsobu spolupráce obviněného Ing. A. N. s ostatními osobami jednajícími za předstírané dodavatele prací a služeb jde o následující čtyři skupiny uskutečněných jednání:

I.

Obviněný Ing. A. N. společně s obviněným J. K. a s obviněným L. J.

po předchozí dohodě obviněného Ing. A. N. s obviněným J. K., obviněný J. K. zprostředkoval obviněného L. J., jednatele společnosti Duosprint s. r. o. a společnosti H.Q.Print s. r. o., coby osobu, která bude vystavovat za tyto společnosti faktury s fiktivním obsahem pro krácení daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty společností CENTRAL GROUP a. s., přičemž všichni tito obvinění, vědomi si skutečnosti, že faktury a na ně navazující účetní doklady obsahují fiktivní plnění mezi těmito společnostmi, záměr realizovali tak, že obviněný Ing. A. N. vytvořil zadání smyšlených fakturačních údajů o dodávce prací a služeb, toto zadání poté předal obviněnému J. K. a tento je poskytl obviněnému L. J., který podle převzatého zadání faktury s požadovaným obsahem vyhotovil a předal prostřednictvím obviněného J. K. společně s dalšími souvisejícími účetními doklady obviněnému Ing. A. N., následně na podkladě odsouhlasení obviněného Ing. A. N., že deklarované práce a služby byly v rozsahu účtovaném těmito fakturami provedeny, pracovnice účtárny společnosti CENTRAL GROUP a. s., z běžného účtu této společnosti, vedeného u České spořitelny, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, fakturované částky proplatily na bankovní účty uvedené na fakturách, a sice bankovní účty společnosti Duosprint s. r. o., vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Poděbrady a účet, vedený u GE Money Bank, a. s., pobočka Říčany u Prahy a na bankovní účty společnosti H.Q.Print s. r. o., vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Nymburk a vedený u GE Money Bank, a. s., pobočka Říčany u Prahy, následně obviněný L. J. hotovostně z těchto účtů peněžní prostředky vybral a po odečtení své odměny (ve výši 6%, později 5%) předal prostřednictvím obviněného J. K., který si strhl z této částky odměnu pro sebe, obviněnému Ing. A. N., který s nimi naložil nezjištěným způsobem, přičemž jde o níže uvedené faktury s fiktivním plněním, které byly obviněným Ing. A. N. schválené a s jeho vědomím zaúčtovány do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s., mezi přijaté a následně byly zahrnuty do daňových přiznání za shora specifikovaná daňová období:

a) vystavené společností Duosprint s. r. o.

1) Faktura č. 6001, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.2.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

2) Faktura č. 6002, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.2.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

3) Faktura č. 6003, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.2.2006, na částku 464.100,- Kč vč. DPH

4) Faktura č. 6004, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.2.2006, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

5) Faktura č. 6005, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.2.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

6) Faktura č. 6006, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.2.2006, na částku 455.770,- Kč vč. DPH

7) Faktura č. 6007, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 13.2.2006, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

8) Faktura č. 6008, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 13.2.2006, na částku 566.440,- Kč vč. DPH

9) Faktura č. 6009, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 13.2.2006, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

10) Faktura č. 6010, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 14.2.2006, na částku 473.144,- Kč vč. DPH

11) Faktura č. 6011, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 14.2.2006, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

12) Faktura č. 6012, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.2.2006, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

13) Faktura č. 6013, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.2.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

14) Faktura č. 6014, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.2.2006, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

15) Faktura č. 6015, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.2.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

16) Faktura č. 6016, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.2.2006, na částku 296.310,- Kč vč. DPH

17) Faktura č. 6017, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.2.2006, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

18) Faktura č. 6101, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.5.2006, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

19) Faktura č. 6102, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.5.2006, na částku 296.310,- Kč vč. DPH

20) Faktura č. 6103, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.5.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

21) Faktura č. 6104, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.5.2006, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

22) Faktura č. 6105, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.5.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

23) Faktura č. 6106, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.5.2006, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

24) Faktura č. 6107, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 455.770,- Kč vč. DPH

25) Faktura č. 6108, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 406.980,- Kč vč. DPH

26) Faktura č. 6109, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 428.400,- Kč vč. DPH

27) Faktura č. 6110, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 464.100,- Kč vč. DPH

28) Faktura č. 6111, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

29) Faktura č. 6112, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

30) Faktura č. 6113, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 466.480,- Kč vč. DPH

31) Faktura č. 6114, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

32) Faktura č. 6115, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

33) Faktura č. 6116, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.5.2006, na částku 473.144,- Kč vč. DPH

34) Faktura č. 6117, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.5.2006, na částku 566.440,- Kč vč. DPH

35) Faktura č. 6118, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.5.2006, na částku 466.480,- Kč vč. DPH

36) Faktura č. 6119, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.7.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

37) Faktura č. 6120, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.7.2006, na částku 464.100,- Kč vč. DPH

38) Faktura č. 6121, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.7.2006, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

39) Faktura č. 6122, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.7.2006, na částku 440.300,- Kč vč. DPH

40) Faktura č. 6133, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 345.100,- Kč vč. DPH

41) Faktura č. 6134, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

42) Faktura č. 6135, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

43) Faktura č. 6136, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

44) Faktura č. 6137, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

45) Faktura č. 6138, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 270.130,- Kč vč. DPH

46) Faktura č. 6139, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

47) Faktura č. 6140, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 566.440,- Kč vč. DPH

48) Faktura č. 6141, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 473.144,- Kč vč. DPH

49) Faktura č. 6142, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

50) Faktura č. 6123, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

51) Faktura č. 6124, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

52) Faktura č. 6125, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

53) Faktura č. 6126, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

54) Faktura č. 6127, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

55) Faktura č. 6128, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

56) Faktura č. 6129, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

57) Faktura č. 6130, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

58) Faktura č. 6131, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

59) Faktura č. 6132, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

60) Faktura č. 6143, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

61) Faktura č. 6144, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

62) Faktura č. 6145, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

63) Faktura č. 6146, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

64) Faktura č. 6147, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

65) Faktura č. 6148, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

66) Faktura č. 6149, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

67) Faktura č. 6150, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

68) Faktura č. 6151, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

69) Faktura č. 6152, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 566.440,- Kč vč. DPH

70) Faktura č. 6153, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 473.144,- Kč vč. DPH

71) Faktura č. 6154, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

72) Faktura č. 6155, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

73) Faktura č. 6156, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 466.480,- Kč vč. DPH

74) Faktura č. 6157, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

75) Faktura č. 6158, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

76) Faktura č. 6159, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 464.100,- Kč vč. DPH

77) Faktura č. 6160, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 420.070,- Kč vč. DPH

78) Faktura č. 6161, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

79) Faktura č. 6162, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

80) Faktura č. 6163, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

81) Faktura č. 6164, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 464.100,- Kč vč. DPH

82) Faktura č. 6165, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

83) Faktura č. 7101, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

84) Faktura č. 7102, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

85) Faktura č. 7103, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

86) Faktura č. 7104, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

87) Faktura č. 7105, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

88) Faktura č. 7106, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

89) Faktura č. 7107, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

90) Faktura č. 7108, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

91) Faktura č. 7109, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

92) Faktura č. 7110, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

93) Faktura č. 7111, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

94) Faktura č. 7112, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

95) Faktura č. 7113, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

96) Faktura č. 7114, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

97) Faktura č. 7115, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

98) Faktura č. 7116, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

99) Faktura č. 7117, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

100) Faktura č. 7118, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 420.070,- Kč vč. DPH

101) Faktura č. 7119, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 332.010,- Kč vč. DPH

102) Faktura č. 7120, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

103) Faktura č. 7121, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 566.440,- Kč vč. DPH

104) Faktura č. 7122, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 473.144,- Kč vč. DPH

105) Faktura č. 7123, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

106) Faktura č. 7124, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

107) Faktura č. 7125, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 466.480,- Kč vč. DPH

108) Faktura č. 7136, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

109) Faktura č. 7137, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

110) Faktura č. 7138, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

111) Faktura č. 7139, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

112) Faktura č. 7140, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

113) Faktura č. 7141, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

114) Faktura č. 7142, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

115) Faktura č. 7143, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

116) Faktura č. 7144, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

117) Faktura č. 7145, vystavená společnost Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

118) Faktura č. 7146, vystavená společnost Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

119) Faktura č. 7147, vystavená společnost Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 466.480,- Kč vč. DPH

120) Faktura č. 7148, vystavená společnost Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

121) Faktura č. 7149, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

122) Faktura č. 7150, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 473.144,- Kč vč. DPH

123) Faktura č. 7151, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 566.440,- Kč vč. DPH

124) Faktura č. 7152, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

125) Faktura č. 7153, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

126) Faktura č. 7154, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

127) Faktura č. 7155, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

128) Faktura č. 7156, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

129) Faktura č. 7157, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

130) Faktura č. 7158, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

131) Faktura č. 7159, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

132) Faktura č. 7160, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

133) Faktura č. 7161, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

134) Faktura č. 7162, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

135) Faktura č. 7163, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

136) Faktura č. 7164, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

137) Faktura č. 7165, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

138) Faktura č. 7166, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

139) Faktura č. 7167, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

140) Faktura č. 7168, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

141) Faktura č. 7169, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

142) Faktura č. 7170, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.5.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

143) Faktura č. 7171, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.5.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

144) Faktura č. 7172, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.5.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

145) Faktura č. 7173, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.5.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

146) Faktura č. 7174, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.5.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

147) Faktura č. 7175, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.5.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

148) Faktura č. 7176, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.5.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

149) Faktura č. 7177, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

150) Faktura č. 7178, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

151) Faktura č. 7179, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

152) Faktura č. 7180, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

153) Faktura č. 7181, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

154) Faktura č. 7182, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

155) Faktura č. 7183, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

156) Faktura č. 7184, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

157) Faktura č. 7185, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

158) Faktura č. 7186, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

159) Faktura č. 7187, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

160) Faktura č. 7188, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2007, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

161) Faktura č. 7189, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

162) Faktura č. 7190, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

163) Faktura č. 7191, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

164) Faktura č. 7192, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

165) Faktura č. 7193, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

166) Faktura č. 7195, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

167) Faktura č. 7197, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

168) Faktura č. 7199, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

169) Faktura č. 7201, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

170) Faktura č. 7202, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

171) Faktura č. 7203, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

172) Faktura č. 7204, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

173) Faktura č. 7194, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

174) Faktura č. 7196, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

175) Faktura č. 7198, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

176) Faktura č. 7200, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

177) Faktura č. 7205, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

178) Faktura č. 7206, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 573.104,- Kč vč. DPH

179) Faktura č. 7207, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 573.104,- Kč vč. DPH

180) Faktura č. 7208, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

181) Faktura č. 7209, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

182) Faktura č. 7210, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

183) Faktura č. 7211, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

184) Faktura č. 7212, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

185) Faktura č. 7213, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

186) Faktura č. 7214, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

187) Faktura č. 7215, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

188) Faktura č. 7216, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

189) Faktura č. 7217, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

190) Faktura č. 7218, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

191) Faktura č. 7219, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

192) Faktura č. 7220, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

193) Faktura č. 7221, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

194) Faktura č. 7222, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

195) Faktura č. 7223, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 546.448,- Kč vč. DPH

196) Faktura č. 7224, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 546.448,- Kč vč. DPH

197) Faktura č. 7225, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

198) Faktura č. 7226, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

199) Faktura č. 7227, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

200) Faktura č. 7228, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

201) Faktura č. 7229, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

202) Faktura č. 7230, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

203) Faktura č. 7231, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

204) Faktura č. 7232, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

205) Faktura č. 7233, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

206) Faktura č. 7234, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

207) Faktura č. 7235, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

208) Faktura č. 7236, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

209) Faktura č. 7237, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

210) Faktura č. 7238, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

211) Faktura č. 7239, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

212) Faktura č. 7240, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

213) Faktura č. 7241, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

214) Faktura č. 7242, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

215) Faktura č. 7243, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

216) Faktura č. 7244, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

217) Faktura č. 7245, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

218) Faktura č. 7246, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

219) Faktura č. 7247, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

220) Faktura č. 7248, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

221) Faktura č. 7249, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

222) Faktura č. 7250, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

223) Faktura č. 7251, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

224) Faktura č. 7252, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

225) Faktura č. 7253, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

226) Faktura č. 7254, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

227) Faktura č. 7255, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

228) Faktura č. 7256, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

229) Faktura č. 7257, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

230) Faktura č. 7258, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

231) Faktura č. 81001, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

232) Faktura č. 81002, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

233) Faktura č. 81003, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

234) Faktura č. 81004, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

235) Faktura č. 81005, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

236) Faktura č. 81006, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

237) Faktura č. 81007, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

238) Faktura č. 81008, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

239) Faktura č. 81009, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

240) Faktura č. 81010, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

241) Faktura č. 81011, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

242) Faktura č. 81012, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

243) Faktura č. 81013, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

244) Faktura č. 81014, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 586.432,- Kč vč. DPH

245) Faktura č. 81015, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

246) Faktura č. 81016, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

247) Faktura č. 81017, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

248) Faktura č. 81019, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

249) Faktura č. 81020, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

250) Faktura č. 81021, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

251) Faktura č. 81022, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

252) Faktura č. 81023, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

253) Faktura č. 81024, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

254) Faktura č. 81025, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

255) Faktura č. 81026, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

256) Faktura č. 81027, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 428.400,- Kč vč. DPH

257) Faktura č. 81028, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

258) Faktura č. 81029, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

259) Faktura č. 81030, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

260) Faktura č. 81031, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH.

261) Faktura č. 81032, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

262) Faktura č. 81033, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

263) Faktura č. 81034, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

264) Faktura č. 81035, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

265) Faktura č. 81036, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

266) Faktura č. 81037, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

267) Faktura č. 81038, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

268) Faktura č. 81039, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

269) Faktura č. 81040, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

270) Faktura č. 81041, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

271) Faktura č. 81042, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

272) Faktura č. 81043, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

273) Faktura č. 81044, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

274) Faktura č. 81045, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

275) Faktura č. 81046, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

276) Faktura č. 81047, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

277) Faktura č. 81048, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

278) Faktura č. 81049, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

279) Faktura č. 81050, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

280) Faktura č. 81051, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

281) Faktura č. 81052, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

282) Faktura č. 81053, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 530.145,- Kč vč. DPH

283) Faktura č. 81054, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

284) Faktura č. 81055, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

285) Faktura č. 81056, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

286) Faktura č. 81057, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

287) Faktura č. 81058, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

288) Faktura č. 81059, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

289) Faktura č. 81060, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

290) Faktura č. 81061, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

291) Faktura č. 81065, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

292) Faktura č. 81066, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

293) Faktura č. 81067, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

294) Faktura č. 81068, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

295) Faktura č. 81069, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

296) Faktura č. 81070, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

297) Faktura č. 81071, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

298) Faktura č. 81072, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

299) Faktura č. 81073, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

300) Faktura č. 81074, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

301) Faktura č. 81075, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.4.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

302) Faktura č. 81076, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.4.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

303) Faktura č. 81077, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.4.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

304) Faktura č. 81078, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.4.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

305) Faktura č. 81079, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.4.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

306) Faktura č. 81080, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

307) Faktura č. 81081, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

308) Faktura č. 81082, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

309) Faktura č. 81083, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

310) Faktura č. 81084, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

311) Faktura č. 81085, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

312) Faktura č. 81086, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

313) Faktura č. 81087, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

314) Faktura č. 81088, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

315) Faktura č. 81089, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

316) Faktura č. 81090, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

317) Faktura č. 81091, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

318) Faktura č. 81092, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

319) Faktura č. 81093, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

320) Faktura č. 81094, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

321) Faktura č. 81095, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

322) Faktura č. 81096, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

323) Faktura č. 81097, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

324) Faktura č. 81098, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

325) Faktura č. 81099, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

326) Faktura č. 81100, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

327) Faktura č. 81101, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

328) Faktura č. 81102, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

329) Faktura č. 81103, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

330) Faktura č. 81104, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

331) Faktura č. 81105, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

332) Faktura č. 81106, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

333) Faktura č. 81107, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

334) Faktura č. 81108, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

335) Faktura č. 81109, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

336) Faktura č. 81110, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

337) Faktura č. 81111, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

338) Faktura č. 81112, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

339) Faktura č. 81113, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

340) Faktura č. 81114, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

341) Faktura č. 81115, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

342) Faktura č. 81116, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

343) Faktura č. 81117, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

344) Faktura č. 81118, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

345) Faktura č. 81119, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

346) Faktura č. 81120, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

347) Faktura č. 81121, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

348) Faktura č. 81122, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

349) Faktura č. 81123, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

350) Faktura č. 81124, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

351) Faktura č. 81125, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

352) Faktura č. 81126, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

353) Faktura č. 81127, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

354) Faktura č. 81128, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

355) Faktura č. 81129, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

356) Faktura č. 81130, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

357) Faktura č. 81131, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

358) Faktura č. 81132, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

359) Faktura č. 81133, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

360) Faktura č. 81134, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

361) Faktura č. 81135, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

362) Faktura č. 81136, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

363) Faktura č. 81137, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

364) Faktura č. 81138, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

365) Faktura č. 81139, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

366) Faktura č. 81140, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

367) Faktura č. 81141, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

368) Faktura č. 81142, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

369) Faktura č. 81143, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

370) Faktura č. 81144, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

371) Faktura č. 81145, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

372) Faktura č. 81146, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

373) Faktura č. 81147, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

374) Faktura č. 81148, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

375) Faktura č. 81149, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

376) Faktura č. 81150, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

377) Faktura č. 81151, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

378) Faktura č. 81152, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

379) Faktura č. 81153, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

380) Faktura č. 81154, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

381) Faktura č. 81155, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

382) Faktura č. 81156, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

383) Faktura č. 81157, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

384) Faktura č. 81158, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

385) Faktura č. 81159, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

386) Faktura č. 81160, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

387) Faktura č. 81161, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

388) Faktura č. 81162, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

389) Faktura č. 81163, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

390) Faktura č. 81164, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

391) Faktura č. 81165, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

392) Faktura č. 81166, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

393) Faktura č. 81167, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

394) Faktura č. 81168, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

395) Faktura č. 81169, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

396) Faktura č. 81170, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

397) Faktura č. 81171, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

398) Faktura č. 81172, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

399) Faktura č. 81173, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

400) Faktura č. 81174, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

401) Faktura č. 81175, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

402) Faktura č. 81176, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

403) Faktura č. 81177, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

404) Faktura č. 81178, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

405) Faktura č. 81179, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

406) Faktura č. 81180, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

407) Faktura č. 81181, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

408) Faktura č. 81182, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

409) Faktura č. 81183, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

410) Faktura č. 81184, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

411) Faktura č. 81185, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

412) Faktura č. 81186, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

413) Faktura č. 81187, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

414) Faktura č. 81188, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

415) Faktura č. 81189, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

416) Faktura č. 81190, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

417) Faktura č. 81191, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

418) Faktura č. 81192, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

419) Faktura č. 81193, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

420) Faktura č. 81194, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

421) Faktura č. 81195, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

422) Faktura č. 81196, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

423) Faktura č. 81197, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

424) Faktura č. 81198, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

425) Faktura č. 81199, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

426) Faktura č. 81200, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

427) Faktura č. 81201, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

428) Faktura č. 81202, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

429) Faktura č. 81203, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

430) Faktura č. 81204, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

431) Faktura č. 81205, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

432) Faktura č. 81206, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

433) Faktura č. 81207, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

434) Faktura č. 81208, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

435) Faktura č. 81209, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

436) Faktura č. 81210, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

437) Faktura č. 81211, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

438) Faktura č. 81212, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

439) Faktura č. 81213, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

440) Faktura č. 81214, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

441) Faktura č. 81215, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

442) Faktura č. 81216, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

443) Faktura č. 81217, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

444) Faktura č. 81218, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

445) Faktura č. 81219, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

446) Faktura č. 81220, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

447) Faktura č. 81221, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

448) Faktura č. 81222, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

449) Faktura č. 81223, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

450) Faktura č. 81224, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

451) Faktura č. 81225, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

452) Faktura č. 81226, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

453) Faktura č. 81227, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

454) Faktura č. 81228, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

455) Faktura č. 81229, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

456) Faktura č. 81230, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

457) Faktura č. 81231, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

458) Faktura č. 81232, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

459) Faktura č. 81233, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

460) Faktura č. 81234, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

461) Faktura č. 81235, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

462) Faktura č. 81236, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

463) Faktura č. 81237, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

464) Faktura č. 81238, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

465) Faktura č. 81239, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

466) Faktura č. 81240, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

467) Faktura č. 81241, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

468) Faktura č. 81242, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

469) Faktura č. 81243, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

470) Faktura č. 81244, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

471) Faktura č. 81245, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

472) Faktura č. 81246, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

473) Faktura č. 81247, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

474) Faktura č. 81248, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

475) Faktura č. 81249, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

476) Faktura č. 81250, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

477) Faktura č. 09101, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

478) Faktura č. 09102, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

479) Faktura č. 09103, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

480) Faktura č. 09104, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

481) Faktura č. 09105, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

482) Faktura č. 09106, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

483) Faktura č. 09107, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

484) Faktura č. 09108, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

485) Faktura č. 09109, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

486) Faktura č. 09110, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

487) Faktura č. 09121, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

488) Faktura č. 09122, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

489) Faktura č. 09123, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

490) Faktura č. 09124, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

491) Faktura č. 09125, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

492) Faktura č. 09126, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

493) Faktura č. 09127, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

494) Faktura č. 09128, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

495) Faktura č. 09129, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

496) Faktura č. 09130, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

497) Faktura č. 09131, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

498) Faktura č. 09132, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

499) Faktura č. 09133, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

500) Faktura č. 09134, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

501) Faktura č. 09135, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

502) Faktura č. 09136, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

503) Faktura č. 09137, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

504) Faktura č. 09138, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

505) Faktura č. 09139, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

506) Faktura č. 09140, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

507) Faktura č. 09141, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

508) Faktura č. 09142, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

509) Faktura č. 09143, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

510) Faktura č. 09144, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

511) Faktura č. 09145, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

512) Faktura č. 09146, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

513) Faktura č. 09147, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

514) Faktura č. 09148, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

515) Faktura č. 09149, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

516) Faktura č. 09150, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

517) Faktura č. 09151, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

518) Faktura č. 09152, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

519) Faktura č. 09153, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

520) Faktura č. 09154, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

521) Faktura č. 09155, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

522) Faktura č. 09156, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

b) vystavené společností H.Q.Print s. r. o.

1) Faktura č. 91001, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

2) Faktura č. 91002, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

3) Faktura č. 91003, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

4) Faktura č. 91004, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

5) Faktura č. 91005, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

6) Faktura č. 91006, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

7) Faktura č. 91007, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

8) Faktura č. 91008, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2009, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

9) Faktura č. 91009, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

10) Faktura č. 91010, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

11) Faktura č. 91011, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

12) Faktura č. 91012, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

13) Faktura č. 91013, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

14) Faktura č. 91014, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

15) Faktura č. 91015, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

16) Faktura č. 91016, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

17) Faktura č. 91017, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

18) Faktura č. 91018, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

19) Faktura č. 91019, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

20) Faktura č. 91020, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

21) Faktura č. 91021, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

22) Faktura č. 91022, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

23) Faktura č. 91023, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

24) Faktura č. 91024, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

25) Faktura č. 91025, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

26) Faktura č. 91026, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

27) Faktura č. 91027, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

28) Faktura č. 91028, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

29) Faktura č. 91029, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

30) Faktura č. 91030, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

31) Faktura č. 91031, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

32) Faktura č. 91032, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

33) Faktura č. 91033, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

34) Faktura č. 91034, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

35) Faktura č. 91035, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

36) Faktura č. 91036, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

37) Faktura č. 91037, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

38) Faktura č. 91038, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

39) Faktura č. 91039, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

40) Faktura č. 91040, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

41) Faktura č. 91041, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

42) Faktura č. 91042, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

43) Faktura č. 91043, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

44) Faktura č. 91044, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

45) Faktura č. 91045, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

46) Faktura č. 91046, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

47) Faktura č. 91047, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

48) Faktura č. 91048, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

49) Faktura č. 91049, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

50) Faktura č. 91050, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

51) Faktura č. 91051, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

52) Faktura č. 91052, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

53) Faktura č. 91053, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

54) Faktura č. 91054, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

55) Faktura č. 91055, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

56) Faktura č. 91056, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

57) Faktura č. 91057, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

58) Faktura č. 91058, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

59) Faktura č. 91059, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

60) Faktura č. 91060, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

61) Faktura č. 91061, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

62) Faktura č. 91062, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

63) Faktura č. 91063, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

64) Faktura č. 91064, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

65) Faktura č. 91065, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

66) Faktura č. 91066, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

67) Faktura č. 91067, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

68) Faktura č. 91068, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

69) Faktura č. 91069, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

70) Faktura č. 91070, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

71) Faktura č. 91071, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

72) Faktura č. 91072, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

73) Faktura č. 91072 (duplicitní číslování), dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

74) Faktura č. 91073, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

75) Faktura č. 91074, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

76) Faktura č. 91075, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

77) Faktura č. 91076, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

78) Faktura č. 91077, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

79) Faktura č. 91078, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

80) Faktura č. 91079, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

81) Faktura č. 91080, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

82) Faktura č. 91081, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

83) Faktura č. 91082, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

84) Faktura č. 91083, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

85) Faktura č. 91084, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

86) Faktura č. 91085, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

87) Faktura č. 91086, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

88) Faktura č. 91087, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

89) Faktura č. 91088, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

90) Faktura č. 91089, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

91) Faktura č. 91090, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

92) Faktura č. 91091, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

93) Faktura č. 91092, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

94) Faktura č. 91093, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

95) Faktura č. 91094, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

96) Faktura č. 91095, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

97) Faktura č. 91096, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

98) Faktura č. 91097, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

99) Faktura č. 91098, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

100) Faktura č. 91099, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

101) Faktura č. 91100, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

102) Faktura č. 91101, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

103) Faktura č. 91102, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

104) Faktura č. 91103, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

105) Faktura č. 91104, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

106) Faktura č. 91105, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

107) Faktura č. 91106, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

108) Faktura č. 91107, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

109) Faktura č. 91108, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

110) Faktura č. 91109, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

111) Faktura č. 91110, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

112) Faktura č. 91111, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

113) Faktura č. 91112, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

114) Faktura č. 91113, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

115) Faktura č. 91114, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

116) Faktura č. 91115, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

117) Faktura č. 91116, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

118) Faktura č. 91117, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

119) Faktura č. 91118, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

120) Faktura č. 91119, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

121) Faktura č. 91120, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

122) Faktura č. 91121, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

123) Faktura č. 91122, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

124) Faktura č. 91123, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

125) Faktura č. 91124, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

126) Faktura č. 91125, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

127) Faktura č. 91126, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

128) Faktura č. 91127, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

129) Faktura č. 91128, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

130) Faktura č. 91129, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

131) Faktura č. 91130, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

132) Faktura č. 91131, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

133) Faktura č. 91132, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

134) Faktura č. 91133, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

135) Faktura č. 91134, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

136) Faktura č. 91135, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

137) Faktura č. 91136, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

138) Faktura č. 91137, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

139) Faktura č. 91138, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

140) Faktura č. 91139, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

141) Faktura č. 91140, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

142) Faktura č. 91141, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

143) Faktura č. 91142, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

144) Faktura č. 91143, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

145) Faktura č. 91144, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

146) Faktura č. 91145, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

147) Faktura č. 91146, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

148) Faktura č. 91147, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

149) Faktura č. 91148, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

150) Faktura č. 91149, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

151) Faktura č. 91150, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

152) Faktura č. 91151, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

153) Faktura č. 91152, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

154) Faktura č. 91153, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

155) Faktura č. 91154, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

156) Faktura č. 91155, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

157) Faktura č. 91156, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

158) Faktura č. 91157, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

159) Faktura č. 91158, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

160) Faktura č. 91159, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

161) Faktura č. 91160, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

162) Faktura č. 91161, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

163) Faktura č. 91162, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

164) Faktura č. 91163, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

165) Faktura č. 91164, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

166) Faktura č. 91165, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

167) Faktura č. 91166, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

168) Faktura č. 91167, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

169) Faktura č. 91168, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

170) Faktura č. 91169, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

171) Faktura č. 91170, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

172) Faktura č. 91171, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

173) Faktura č. 91172, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

174) Faktura č. 91173, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.10.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

175) Faktura č. 91174, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.10.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

176) Faktura č. 91175, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.10.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

177) Faktura č. 91176, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.10.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

178) Faktura č. 91177, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.10.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

179) Faktura č. 91178, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

180) Faktura č. 91179, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

181) Faktura č. 91180, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

182) Faktura č. 91181, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

183) Faktura č. 91182, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

184) Faktura č. 91183, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

185) Faktura č. 91184, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

186) Faktura č. 91185, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

187) Faktura č. 91186, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

188) Faktura č. 91187, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

189) Faktura č. 91188, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

190) Faktura č. 91189, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

191) Faktura č. 91190, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

192) Faktura č. 91191, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

193) Faktura č. 91192, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

194) Faktura č. 91193, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

195) Faktura č. 91194, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

196) Faktura č. 91195, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

197) Faktura č. 91196, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

198) Faktura č. 91197, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

199) Faktura č. 91198, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

200) Faktura č. 91199, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

201) Faktura č. 91200, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

202) Faktura č. 91201, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

203) Faktura č. 91202, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

204) Faktura č. 91203, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

205) Faktura č. 91204, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

206) Faktura č. 91205, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

207) Faktura č. 91206, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

208) Faktura č. 91207, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 478.380,- Kč vč. DPH

209) Faktura č. 91208, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

210) Faktura č. 91209, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

211) Faktura č. 91210, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

212) Faktura č. 91211, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

213) Faktura č. 10001, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

214) Faktura č. 10002, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

215) Faktura č. 10003, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

216) Faktura č. 10004, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

217) Faktura č. 10005, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

218) Faktura č. 10006, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

219) Faktura č. 10007, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

220) Faktura č. 10008, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

221) Faktura č. 10009, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

222) Faktura č. 10010, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

223) Faktura č. 10011, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

224) Faktura č. 10012, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

225) Faktura č. 10013, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

226) Faktura č. 10014, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

227) Faktura č. 10015, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

228) Faktura č. 10016, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

229) Faktura č. 10017, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

230) Faktura č. 10018, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

231) Faktura č. 10019, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

232) Faktura č. 10020, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

233) Faktura č. 10021, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

234) Faktura č. 10022, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

235) Faktura č. 10023, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

236) Faktura č. 10024, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

237) Faktura č. 10025, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

238) Faktura č. 10026, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

239) Faktura č. 10027, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

240) Faktura č. 10028, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

241) Faktura č. 10029, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

242) Faktura č. 10030, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

243) Faktura č. 10031, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

244) Faktura č. 10032, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

245) Faktura č. 10033, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

246) Faktura č. 10034, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

247) Faktura č. 10035, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

248) Faktura č. 10036, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

249) Faktura č. 10037, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

250) Faktura č. 10038, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

251) Faktura č. 10039, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

252) Faktura č. 10040, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

253) Faktura č. 10041, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.3.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

254) Faktura č. 10042, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.3.2010, na částku 1.920.000,- Kč vč. DPH

255) Faktura č. 10043, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.3.2010, na částku 1.800.000,- Kč vč. DPH

256) Faktura č. 10044, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.3.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

257) Faktura č. 10045, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.3.2010, na částku 1.920.000,- Kč vč. DPH

258) Faktura č. 10046, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.3.2010, na částku 1.800.000,- Kč vč. DPH

259) Faktura č. 10047, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2010, na částku 2.160.000,- Kč vč. DPH

260) Faktura č. 10048, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

261) Faktura č. 10049, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2010, na částku 1.920.000,- Kč vč. DPH

262) Faktura č. 10050, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2010, na částku 2.160.000,- Kč vč. DPH

263) Faktura č. 10051, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

264) Faktura č. 10052, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2010, na částku 1.920.000,- Kč vč. DPH

265) Faktura č. 10053, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.5.2010, na částku 2.160.000,- Kč vč. DPH

266) Faktura č. 10054, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.5.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

267) Faktura č. 10055, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.5.2010, na částku 1.920.000,- Kč vč. DPH

268) Faktura č. 10056, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2010, na částku 1.800.000,- Kč vč. DPH

269) Faktura č. 10057, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2010, na částku 1.560.000,- Kč vč. DPH

270) Faktura č. 10058, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.6.2010, na částku 2.220.000,- Kč vč. DPH

271) Faktura č. 10059, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.6.2010, na částku 2.160.000,- Kč vč. DPH

272) Faktura č. 10060, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.6.2010, na částku 2.100.000,- Kč vč. DPH

273) Faktura č. 10061, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.6.2010, na částku 1.740.000,- Kč vč. DPH

274) Faktura č. 10062, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2010, na částku 1.680.000,- Kč vč. DPH

275) Faktura č. 10063, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2010, na částku 1.620.000,- Kč vč. DPH

276) Faktura č. 10064, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2010, na částku 2.220.000,- Kč vč. DPH

277) Faktura č. 10065, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2010, na částku 2.160.000,- Kč vč. DPH

278) Faktura č. 10066, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2010, na částku 2.100.000,- Kč vč. DPH

279) Faktura č. 10067, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.7.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

280) Faktura č. 10068, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.7.2010, na částku 1.800.000,- Kč vč. DPH

281) Faktura č. 10069, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.8.2010, na částku 2.220.000,- Kč vč. DPH

282) Faktura č. 10070, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.8.2010, na částku 2.160.000,- Kč vč. DPH

283) Faktura č. 10071, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.8.2010, na částku 2.100.000,- Kč vč. DPH

284) Faktura č. 10072, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

285) Faktura č. 10073, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2010, na částku 1.800.000,- Kč vč. DPH

286) Faktura č. 10074, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2010, na částku 2.220.000,- Kč vč. DPH

287) Faktura č. 10075, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2010, na částku 2.160.000,- Kč vč. DPH

288) Faktura č. 10076, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2010, na částku 2.100.000,- Kč vč. DPH

289) Faktura č. 10077, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.9.2010, na částku 2.100.000,- Kč vč. DPH

290) Faktura č. 10078, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.9.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

291) Faktura č. 10079, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.9.2010, na částku 2.100.000,- Kč vč. DPH

292) Faktura č. 10080, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2010, na částku 1.104.000,- Kč vč. DPH

293) Faktura č. 10081, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.10.2010, na částku 1.140.000,- Kč vč. DPH

294) Faktura č. 10082, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 6.10.2010, na částku 1.080.000,- Kč vč. DPH

295) Faktura č. 10083, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 11.10.2010, na částku 1.104.000,- Kč vč. DPH

296) Faktura č. 10084, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 12.10.2010, na částku 1.140.000,- Kč vč. DPH

297) Faktura č. 10085, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 15.10.2010, na částku 1.080.000,- Kč vč. DPH

298) Faktura č. 10086, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2010, na částku 1.140.000,- Kč vč. DPH

299) Faktura č. 10087, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.10.2010, na částku 1.080.000,- Kč vč. DPH

300) Faktura č. 10088, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 6.10.2010, na částku 1.104.000,- Kč vč. DPH

301) Faktura č. 10089, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 11.10.2010, na částku 1.080.000,- Kč vč. DPH

302) Faktura č. 10090, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 12.10.2010, na částku 1.104.000,- Kč vč. DPH

303) Faktura č. 10091, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 15.10.2010, na částku 1.140.000,- Kč vč. DPH

a neoprávněným zaúčtováním údajů z těchto faktur do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s. a jejich následným zahrnutím do daňových přiznání společnosti CENTRAL GROUP a. s., byla odvedena (zaplacena) daň z příjmu právnických osob za zdaňovací období let 2006-2009 o celkem 64.656.810,- Kč nižší a daň z přidané hodnoty za zdaňovací období od měsíce února 2006 do měsíce září 2010 o 73.371.369,- Kč nižší, než odpovídalo výpočtu podle skutečně vynaložených nákladů této společnosti a celkem tak obvinění zkrátili daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty ve výši 138.028.179,- Kč,

faktury specifikované pod body I/b) č. 213 - 303 sice zaúčtovány do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s. se záměrem zahrnout je do daňových přiznání daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty byly, ale údaje z těchto faktur nebyly zahrnuty do daňového přiznání daně z příjmu právnických osob za rok 2010, neboť obvinění byli v měsíci říjnu 2010 zadrženi Policií ČR a tím jim bylo v jejich dalším jednání zabráněno, proto narozdíl od daňového přiznání daně z přidané hodnoty, v němž byly faktury společnosti H.Q.Print s. r. o. číslo 213-291 zahrnuty do jednotlivých zdaňovacích období měsíců leden 2010 až září 2010, do daňového přiznání daně z příjmu právnických osob faktury společnosti H.Q.Print s. r. o. číslo 213 až 303 zahrnuty být nemohly z toho důvodu, že do doby zadržení obviněných (dne 12.11.2010) ještě neuplynula doba potřebná k započetí běhu lhůty (termínu) pro podání daňového přiznání daně z příjmu právnických osob za rok 2010, když pokud by jednání obviněných nevyšlo najevo a obviněným by nebylo zabráněno v pokračování jejich jednání, zahrnutím těchto faktur do daňového přiznání daně z příjmu právnických osob by došlo ke zkrácení této daně za zdaňovací období roku 2010 ve výši 17.666.200,- Kč,

faktury specifikované pod body I./b) č. 292 - 303 byly rovněž zaúčtovány do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s., avšak nebyly zahrnuty ani do daňového přiznání daně z přidané hodnoty za měsíc říjen 2010, neboť, jak již zmíněno shora, obvinění byli v měsíci říjnu 2010 zadrženi Policií ČR, když jejich činnost byla odhalena a v pokračování tohoto jejich jednání tak bylo zabráněno, proto do daňového přiznání daně z přidané hodnoty nebyly zahrnuty faktury společnosti H.Q.Print s. r. o., specifikované pod číslem 292 až 303, neboť do doby zadržení obviněných ještě neuplynula doba potřebná k započetí běhu lhůty (termínu) pro podání daňového přiznání daně z přidané hodnoty za zdaňovací období měsíce října 2010, když pokud by nebylo odhalením činnosti obviněných zabráněno v pokračování jejich jednání, zahrnutím údajů z těchto faktur do daňového přiznání daně z přidané hodnoty za měsíc říjen 2010, došlo by k dalšímu zkrácení na této dani, a to ve výši 2.216.000,- Kč,

a tímto popsaným způsobem obvinění společným jednáním zkrátili daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty v celkové výši 138.028.179,- Kč a navíc jednání obviněných, jímž nedošlo k dokonání trestného činu a tedy ke zkrácení daně, směřovalo k dalšímu neoprávněnému zkrácení daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty v celkové výši 19.882.200,- Kč. Pro účely trestněprávní odpovědnosti tak bylo jejich jednání zaměřeno na zkrácení daně v rozsahu odpovídajícímu částce 157.910.379,- Kč ke škodě České republiky zastoupené Finančním úřadem pro Prahu 4.

II.

Obviněný Ing. A. N. společně s odděleně stíhanou J. M.

po předchozí dohodě obviněného Ing. A. N. s odděleně stíhanou J. M., která k realizaci záměru spočívajícího ve vystavování dodavatelských faktur s fiktivním plněním pro účely krácení daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty, získala součinnost dalších osob k založení obchodních společností, které tyto faktury a na ně navazující účetní doklady vystavovaly a doručovaly je společnosti CENTRAL GROUP a. s.,

přičemž takto zjednala založení společností AIVE s. r. o. a BH s. r. o., zastoupené jednatelkou A. K. a společnosti BRET s. r. o., zastoupené jednatelkou Š. V., které se jednatelkami těchto společností staly za finanční odměnu, přičemž podle zjištěných skutečností nebyly seznámeny s jejich záměrem krátit daně společnosti CENTRAL GROUP a. s. s využitím neoprávněně vystavených faktur a dalších účetních dokladů s fiktivním plněním,

a J. M. za tyto tři společnosti vystavovala fiktivní dodavatelské faktury pro společnost CENTRAL GROUP a. s. na základě pokynů a smyšlených fakturačních údajů, které dostávala od obviněného Ing. A. N. a takto vystavené faktury s fiktivním plněním J. M. předávala obviněnému Ing. A. N.,

který následně odsouhlasil, že deklarované práce a služby byly v rozsahu účtovaném těmito fakturami provedeny, takže pracovnice účtárny společnosti CENTRAL GROUP a. s. z běžného účtu této společnosti tyto faktury proplatily bankovním převodem na bankovní účty jmenovaných společností,

poté J. M. finanční prostředky v hotovosti vybírala z bankovních účtů, na které byly poukázány z bankovního účtu společnosti CENTRAL GROUP a. s., neboť získala dispoziční práva k těmto účtům na základě udělené plné moci od A. K. a Š. V. a finanční prostředky předávala obviněnému Ing. A. N.,

a v deseti případech byl J. M. vystaven obviněným Ing. A. N. šek na výběr hotovosti z bankovního účtu společnosti CENTRAL GROUP a. s., když v tomto případě získané finanční prostředky za proplacení šeku předávala obviněnému Ing. A. N.,

přičemž konkrétně se jednalo o následující faktury s fiktivním obsahem, které byly obviněným Ing. A. N. schválené a s jeho vědomím zaúčtovány do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s. mezi přijaté faktury a následně byly zahrnuty do daňových přiznání za shora specifikovaná daňová období:

a) vystavené společností AIVE s. r. o.

1) Faktura č. 212004, vystavená společností AIVE s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 28.7.2004, na částku 1.647.555,- Kč vč. DPH,

2) Faktura č. 222004, vystavená společností AIVE s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 31.7.2004, na částku 924.392,- Kč vč. DPH,

3) Faktura č. 232004, vystavená společností AIVE s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 3.8.2004, na částku 2.394.280,- Kč vč. DPH,

4) Faktura č. 242004, vystavená společností AIVE s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 10.8.2004, na částku 1.475.302,50 Kč vč. DPH,

5) Faktura č. 212005, vystavená společností AIVE s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 30.5.2005, na částku 4.076.702,- Kč vč. DPH,

6) Faktura č. 8/1/2005, vystavená společností AIVE s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 5.8.2005, na částku 4.877.572,- Kč vč. DPH,

7) Faktura č. 10/1/2005, vystavená společností AIVE s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 3.10.2005, na částku 4.241.160,- Kč vč. DPH,

8) Faktura č. 18/4/2006, vystavená společností AIVE s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 4.5.2006, na částku 5.362.140,- Kč vč. DPH,

9) Faktura č. 29/8/2006, vystavená společností AIVE s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.8.2006, na částku 4.938.500,- Kč vč. DPH,

10) Faktura č. 9/46/2006, vystavená společností AIVE s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 4.10.2006, na částku 4.742.150,- Kč vč. DPH,

b) vystavené společností BH s. r. o.

1) Faktura č. 912004, vystavená společností BH s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 24.9.2004, na částku 5.657.260,- Kč vč. DPH,

2) Faktura č. 9/7/2005, vystavená společností BH s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.7.2005, na částku 3.094.000,- Kč vč. DPH,

3) Faktura č. 5/1/2006, vystavená společností BH s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2006, na částku 5.197.920,- Kč vč. DPH,

c) vystavené společností BRET s. r. o.

1) Faktura č. 252004, vystavená společností BRET s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 24.9.2004, na částku 6.065.430,- Kč vč. DPH,

2) Faktura č. 282004, vystavená společností BRET s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 30.11.2004, na částku 428.400,- Kč vč. DPH,

3) Faktura č. 212005, vystavená společností BRET s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 10.5.2005, na částku 3.329.620,- Kč vč. DPH,

4) Faktura č. 2/2/2005, vystavená společností BRET s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 30.5.2005, na částku 3.091.025,- Kč vč. DPH,

5) Faktura č. 2/8/2005, vystavená společností BRET s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 12.9.2005, na částku 4.626.125,- Kč vč. DPH,

6) Faktura č. 2/11/2005, vystavená společností BRET s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 7.11.2005, na částku 1.924.825,- Kč vč. DPH,

7) Faktura č. 5/4/2006, vystavená společností BRET s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 12.4.2006, na částku 4.176.900,- Kč vč. DPH,

8) Faktura č. 3/7/2006, vystavená společností BRET s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 12.7.2006, na částku 4.998.000,- Kč vč. DPH,

9) Faktura č. 12/8/2006, vystavená společností BRET s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 4.9.2006, na částku 5.134.850,- Kč vč. DPH,

a neoprávněným zaúčtováním údajů z těchto faktur do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s. a jejich následným zahrnutím do daňových přiznání této společnosti byla odvedena (zaplacena) daň z příjmu právnických osob za zdaňovací období let 2004 až 2006 o celkem 0,- Kč nižší a daň z přidané hodnoty za zdaňovací období měsíců červenec roku 2004 až říjen roku 2006 o 13.156.958,50 Kč nižší, než odpovídá výpočtu podle skutečně vynaložených nákladů této společnosti, celkem tak obviněný ý Ing. A. N. v důsledku svého jednání popsaného v tomto bodě zkrátil daň v úhrnné výši 13.156.958,50 Kč ke škodě České republiky zastoupené Finančním úřadem pro Prahu 4.

III.

Obviněný Ing A. N. sám

obviněný Ing. A. N. prostřednictvím nezjištěné osoby opatřil od společnosti Morpheus – nett, s. r. o., jejímž jednatelem byl v té době M. M., který se stal jednatelem pouze formálně za odměnu a za tuto společnost fakticky nejednal a podle zjištěných skutečností mu nebyl znám záměr obviněného Ing. A. N., 10 níže specifikovaných faktur a na ně navazující účetní doklady, o nichž věděl, že jde o účetní doklady se smyšleným plněním, které budou použity v účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s. ke snížení základu pro výpočet a placení daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty a jejichž obsahem byla předstíraná realizace obchodně závazkových vztahů záležejících v poskytnutí prací a služeb společností Morpheus – nett, s. r. o., přičemž jde o níže uvedené faktury, které byly na podkladě souhlasu obviněného Ing. A. N. proplaceny a zaúčtovány do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s. mezi přijaté faktury vystavené společností Morpheus – nett, s. r. o. a následně zahrnuty do daňových přiznání za shora specifikovaná daňová období:

1) Faktura č. 50050036, vystavená společností Morpheus - nett, s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 19.9.2005, na částku 434.379,80 Kč vč. DPH,

2) Faktura č. 50050037, vystavená společností Morpheus - nett,s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 27.9.2005, na částku 339.150,- Kč vč. DPH,

3) Faktura č. 50050038, vystavená společností Morpheus - nett, s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 11.10.2005, na částku 359.856,- Kč vč. DPH,

4) Faktura č. 50050039, vystavená společností Morpheus - nett, s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 24.10.2005, na částku 305.830,- Kč vč. DPH,

5) Faktura č. 50050040, vystavená společností Morpheus - nett, s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.11.2005, na částku 362.950,- Kč vč. DPH,

6) Faktura č. 50050048, vystavená společností Morpheus - nett, s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 10.11.2005, na částku 392.700,- Kč vč. DPH,

7) Faktura č. 50050058, vystavená společností Morpheus - nett, s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 15.11.2005, na částku 458.150,- Kč vč. DPH,

8) Faktura č. 50050059, vystavená společností Morpheus - nett, s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 24.11.2005, na částku 411.740,- Kč vč. DPH,

9) Faktura č. 50050060, vystavená společností Morpheus - nett, s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2005, na částku 343.910,- Kč vč. DPH,

10) Faktura č. 50050061, vystavená společností Morpheus - nett, s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 8.12.2005, na částku 235.620,- Kč vč. DPH

a neoprávněným zaúčtováním údajů z těchto faktur do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s. a jejich následným zahrnutím do daňových přiznání této společnosti byla odvedena (zaplacena) daň z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2005 o celkem 146.380,- Kč nižší a daň z přidané hodnoty za zdaňovací období měsíců září roku 2005 až prosinec roku 2005 o 581.860,- Kč nižší, než odpovídá výpočtu podle skutečně vynaložených nákladů této společnosti, celkem tak obviněný Ing. A. N. v důsledku jednání popsaného v tomto bodě zkrátil daň v úhrnné výši 728.240,- Kč ke škodě České republiky zastoupené Finančním úřadem pro Prahu 4.

IV.

Obvinění Ing. A. N. společně s obviněným A. B.

po předchozí dohodě obviněného Ing. A. N. s obviněným A. B., který vystavoval nebo nechal vystavovat za společnosti K+1 REAL s. r. o. a SB-FLEX s. r. o. faktury s fiktivním obsahem pro krácení daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty společnosti CENTRAL GROUP a. s., přičemž oba obvinění, vědomi si skutečnosti, že faktury a na ně navazující účetní doklady obsahují fiktivní plnění mezi těmito společnostmi, záměr realizovali tak, že obviněný Ing. A. N. tyto faktury odsouhlasil a na podkladě odsouhlasení obviněného Ing. A. N., že deklarované práce a služby byly v rozsahu účtovaném těmito fakturami provedeny, byly společností CENTRAL GROUP a. s. proplaceny, přičemž jde o níže uvedené faktury s fiktivním plněním, které byly obviněným Ing. A. N. schválené a s jeho vědomím zaúčtovány do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s., mezi přijaté a následně zahrnuty do daňových přiznání za shora specifikovaná období:

a.) vystavené společností K + 1 REAL s. r. o.

obviněný A. B., jako jednatel společnosti K + 1 REAL s r.o., IČ 27183475, se sídlem Srbova 1, Praha 8 (do 14.9. 2005), vystavoval a nechal vystavovat v době, kdy již jednatelem této společnosti nebyl, faktury s fiktivním plněním, ačkoli věděl, že fakturovaná plnění poskytnuta nebyla a faktury s fiktivním plněním jsou vystavovány za účelem krácení daně, k zaúčtování do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP, a. s., a budou sloužit jako podklad pro snížení zákonné daňové povinnosti jak u daně z příjmu, tak u daně z přidané hodnoty, přičemž konkrétně se jednalo o tyto faktury :

1) č. 50010012 ze dne 12.4. 2005 na částku 2.365.125 Kč vč. DPH

2) č. 50010013 ze dne 5.5. 2005 na částku 2.522.800 Kč vč. DPH

3) č. 50010014 ze dne 5.5. 2005 na částku 3.403.400 Kč vč. DPH

4) č. 50010130 ze dne 6.5. 2005 na částku 2.687.020 Kč vč. DPH

5) č. 50010127 ze dne 18.5. 2005 na částku 2.479.960 Kč vč. DPH

6) č. 50010160 ze dne 25.7. 2005 na částku 2.494.240 Kč vč. DPH

7) č. 50010177 ze dne 29.8. 2005 na částku 2.778.650 Kč vč. DPH

8) č. 50010184 ze dne 19.9. 2005 na částku 3.491.460 Kč vč. DPH

9) č. 50010223 ze dne 27.9. 2005 na částku 4.244.730 Kč vč. DPH

10) č. 50010227 ze dne 17.10. 2005 na částku 1.190.000 Kč vč. DPH

11) č. 50010240 ze dne 26.10. 2005 na částku 3.792.530 Kč vč. DPH

12) č. 50010243 ze dne 2.11. 2005 na částku 2.380.000 Kč vč. DPH

13) č. 50010244 ze dne 8.11. 2005 na částku 2.832.200 Kč vč. DPH

14) č. 50010245 ze dne 16.11. 2005 na částku 1.163.820 Kč vč. DPH

15) č. 50010246 ze dne 24.11. 2005 na částku 1.601.740 Kč vč. DPH

16) č. 50010247 ze dne 24.11. 2005 na částku 2.803.640 Kč vč. DPH

a neoprávněným zaúčtováním údajů z těchto faktur do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s. a jejich následným zahrnutím do daňových přiznání této společnosti byla odvedena (zaplacena) daň z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2005 o celkem 2.562.560,- Kč nižší a daň z přidané hodnoty za zdaňovací období dubna až listopadu 2005 o 6.742.815 Kč nižší, než odpovídá výpočtu podle skutečně vynaložených nákladů této společnosti, celkem tedy 9.305.375,- Kč ke škodě České republiky, zastoupené Finančním úřadem pro Prahu 4,

b.) vystavené společností SB-FLEX s. r. o.

obviněný A. B., jako jednatel společnosti SB-FLEX s r.o., IČ 26264056, se sídlem Maříkova 1, Brno (do 27.10. 2004), vystavoval nebo nechal vystavovat v době, kdy již jednatelem této společnosti nebyl, a za úplatu dosadil nového jednatele V. V., který byl v době od 21.2. 2005 do 26.6. 2009 ve výkonu trestu odnětí svobody, tedy po celou dobu trestné činnosti, faktury s fiktivním plněním, ačkoli věděl, že fakturovaná plnění poskytnuta nebyla a faktury s fiktivním plněním jsou vystavovány za účelem krácení daně, k zaúčtování do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP, a. s., a budou sloužit jako podklad pro snížení zákonné daňové povinnosti jak u daně z příjmu, tak u daně z přidané hodnoty, přičemž konkrétně se jednalo o tyto faktury :

1.) č. 30030672 ze dne 12.4. 2005 na částku 1.482.740 Kč vč. DPH

2.) č. 30030673 ze dne 18.5. 2005 na částku 1.174.530 Kč vč. DPH

3.) č. 30030686 ze dne 5.5. 2005 na částku 2.563.260 Kč vč. DPH

4.) č. 30030726 ze dne 8.7. 2005 na částku 2.685.830 Kč vč. DPH

5.) č. 30030728 ze dne 15.8. 2005 na částku 2.673.335 Kč vč. DPH

6.) č. 40040174 ze dne 19.9. 2005 na částku 2.460.920 Kč vč. DPH

7.) č. 40040175 ze dne 27.9. 2005 na částku 2.840.530 Kč vč. DPH

a neoprávněným zaúčtováním údajů z těchto faktur do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s. a jejich následným zahrnutím do daňových přiznání této společnosti byla odvedena (zaplacena) daň z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2005 o 0,- Kč nižší a daň z přidané hodnoty za zdaňovací období dubna až září 2005 o 2.535.645 Kč nižší, než odpovídá výpočtu podle skutečně vynaložených nákladů této společnosti, celkem 2.535.645 Kč ke škodě České republiky, zastoupené Finančním úřadem pro Prahu 4,

a shora popsaným jednáním pod body I. až IV. obviněný Ing. A. N. za spolupůsobení ostatních obviněných způsobil České republice, zastoupené Finančním úřadem pro Prahu 4, škodu ve výši 163.754.397,50 Kč a dále společně s obviněnými J. K. a L. J. se dopustil jednání, jímž sice nedošlo k faktickému zkrácení daně, které však přímo směřovalo ke krácení daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty vůči České republice, zastoupené Finančním úřadem pro Prahu 4, a to v rozsahu odpovídajícímu částce 19.882.200,- Kč, tj. v celkové částce 183.636.597,50 Kč,

popsaným jednáním pod bodem I. obvinění J. K. a L. J. způsobili České republice, zastoupené Finančním úřadem pro Prahu 4, škodu ve výši 138.028.179,- Kč a dále společně s obviněným Ing. A. N. se dopustili jednání, jímž sice nedošlo k faktickému zkrácení daně, které však přímo směřovalo ke krácení daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty vůči České republice, zastoupené Finančním úřadem pro Prahu 4, a to v rozsahu odpovídajícímu částce 19.882.200,- Kč, tj. v celkové částce 157.910.379,-Kč,

popsaným jednáním pod bodem IV. obviněný A. B. způsobil České republice, zastoupené Finančním úřadem pro Prahu 4, celkovou škodu ve výši 11.841.020,- Kč.“

Za uvedené jednání byl obviněný Ing. A. N. odsouzen podle § 240 odst. 3 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 8 roků a 6 měsíců. Podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s ostrahou.

Podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku byl obviněnému Ing. N. uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti a družstva a výkonu funkce prokuristy na dobu 10 roků.

Obviněný A. B. byl za uvedené jednání odsouzen podle § 240 odst. 3 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 5 roků a 6 měsíců. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s ostrahou.

Podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku byl obviněnému B. uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti a družstva na dobu 10 roků.

Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byla poškozená společnost CENTRAL GROUP 23 Investiční a. s. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65 odkázána s celým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Tímto rozsudkem bylo rozhodnuto také o vině a trestu obviněných L. J. a J. K.

Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 7. 2013, sp. zn. 2 T 12/2011, podali státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze, obvinění Ing. A. N., J. K., L. J. a A. B. odvolání, o kterém rozhodl Vrchní v Praze rozsudkem ze dne 21. 10. 2016, sp. zn. 3 To 42/2015, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. d), e), odst. 2 tr. ř., částečně i z důvodu § 257 odst. 1 písm. c) tr. ř. napadený rozsudek zrušil v bodu I. výroku o vině u obviněných Ing. A. N., J. K. a L. J., jakož i ve výroku o uložených trestech těmto obviněným a ve výroku o náhradě škody a dále podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. zrušil odvoláním napadený rozsudek i u obviněného A. B. ve výroku o trestu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněný Ing. A. N. byl uznán vinným ze spáchání v bodě I. a v bodech II., III., IV. zrušovacím rozhodnutím nedotčených, pokračujícího zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, částečně ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustil tím, že:

„obviněný Ing. A. N. v pozici prokuristy společnosti CENTRAL GROUP a. s., se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, IČ: 63999102, z níž mu vyplývalo mimo jiné oprávnění jednat za tuto společnost při uzavírání obchodně závazkových vztahů, schvalovat účetní doklady k proplacení obchodním partnerům a k jejich zaúčtování do účetnictví společnosti a schvalovat účetní uzávěrky této společnosti, v období od 10.2.2006 do 25.10.2010, v úmyslu neoprávněně snižovat základ pro výpočet a placení daně z příjmu právnických osob (dále jen DPPO) a daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) společnosti CENTRAL GROUP a. s., po předchozí dohodě s dodavateli prací a služeb ať přímo, nebo přes zprostředkovatele, nechával vytvořit faktury s fiktivním plněním a na ně navazující další účetní doklady, v nichž byly společnosti CENTRAL GROUP a. s. záměrně účtovány práce a služby, které ve skutečnosti provedeny nebyly a obviněný Ing. A. N., jakož i ostatní obvinění, kteří z jeho podnětu zajišťovali vytvoření těchto fiktivních účetních dokladů nebo je přímo vytvářeli, věděli, že tyto doklady budou společností CENTRAL GROUP a. s. zaevidovány do účetnictví této společnosti a následně zaúčtovány do vynaložených nákladů společnosti CENTRAL GROUP a. s., pro účely výpočtu a placení DPPO a DPH a s tímto cílem obviněný Ing. A. N. nechal ve společnosti CENTRAL GROUP a. s. tyto účetní doklady zaevidovat do účetnictví společnosti, zaúčtovat do nákladů pro výpočet DPPO a DPH a zahrnout do daňových přiznání k DPH a DPPO za příslušná zdaňovací období, která byla předložena Finančnímu úřadu pro Prahu 4, přičemž jde o tato daňová přiznání k DPH, podaná (doručená) dne :

za zdaňovací období únor roku 2006 27.3.2006,

za zdaňovací období březen roku 2006 25.4.2006,

za zdaňovací období duben roku 2006 25.5.2006,

za zdaňovací období květen roku 2006 23.6.2006,

za zdaňovací období červen roku 2006 25.7.2006,

za zdaňovací období červenec roku 2006 25.8.2006,

za zdaňovací období srpen roku 2006 25.9.2006,

za zdaňovací období září roku 2006 25.10.2006,

za zdaňovací období říjen roku 2006 27.11.2006,

za zdaňovací období listopad roku 2006 27.12.2006,

za zdaňovací období prosinec roku 2006 25.1.2007,

za zdaňovací období leden roku 2007 26.2.2007,

za zdaňovací období únor roku 2007 26.3.2007,

za zdaňovací období březen roku 2007 25.4.2007,

za zdaňovací období duben roku 2007 25.5.2007,

za zdaňovací období květen roku 2007 25.6.2007,

za zdaňovací období červen roku 2007 25.7.2007,

za zdaňovací období červenec roku 2007 27.8.2007,

za zdaňovací období srpen roku 2007 25.9.2007,

za zdaňovací období září roku 2007 24.10.2007,

za zdaňovací období říjen roku 2007 26.11.2007,

za zdaňovací období listopad roku 2007 27.12.2007,

za zdaňovací období prosinec roku 2007 25.1.2008,

za zdaňovací období leden roku 2008 25.2.2008,

za zdaňovací období únor roku 2008 25.3.2008,

za zdaňovací období březen roku 2008 25.4.2008,

za zdaňovací období duben roku 2008 26.5.2008,

za zdaňovací období květen roku 2008 25.6.2008,

za zdaňovací období červen roku 2008 23.7.2008,

za zdaňovací období červenec roku 2008 25.8.2008,

za zdaňovací období srpen roku 2008 24.9.2008,

za zdaňovací období září roku 2008 23.10.2008,

za zdaňovací období říjen roku 2008 25.11.2008,

za zdaňovací období listopad roku 2008 29.12.2008 (opravné),

za zdaňovací období prosinec roku 2008 23.1.2009,

za zdaňovací období leden roku 2009 25.2.2009,

za zdaňovací období únor roku 2009 25.3.2009,

za zdaňovací období březen roku 2009 27.4.2009,

za zdaňovací období duben roku 2009 25.5.2009,

za zdaňovací období květen roku 2009 25.6.2009,

za zdaňovací období červen roku 2009 27.7.2009,

za zdaňovací období červenec roku 2009 25.8.2009,

za zdaňovací období srpen roku 2009 24.9.2009,

za zdaňovací období září roku 2009 26.10.2009,

za zdaňovací období říjen roku 2009 25.11.2009,

za zdaňovací období listopad roku 2009 22.12.2009,

za zdaňovací období prosinec roku 2009 25.1.2010,

za zdaňovací období leden roku 2010 25.2.2010,

za zdaňovací období únor roku 2010 25.3.2010,

za zdaňovací období březen roku 2010 26.4.2010,

za zdaňovací období duben roku 2010 25.5.2010,

za zdaňovací období květen roku 2010 25.6.2010,

za zdaňovací období červen roku 2010 26.7.2010,

za zdaňovací období červenec roku 2010 25.8.2010,

za zdaňovací období srpen roku 2010 23.9.2010,

za zdaňovací období září roku 2010 25.10.2010,

a dále se jedná o daňová přiznání k DPPO, podané (doručené) dne:

za zdaňovací období roku 2006 29.6.2007,

za zdaňovací období roku 2007 30.6.2008,

za zdaňovací období roku 2008 29.6.2009,

za zdaňovací období roku 2009 30.6.2010,

když za tato účetní období obviněný Ing. A. N. schválil správnost a pravdivost vypracovaných účetních uzávěrek,

přičemž po předchozí dohodě obviněného Ing. A. N. s obviněným J. K., J. K. zprostředkoval obviněného L. J., jednatele společnosti Duosprint s. r. o. a společnosti H.Q.Print s. r. o., coby osobu, která bude vystavovat za tyto společnosti faktury s fiktivním obsahem pro krácení DPPO a DPH společností CENTRAL GROUP a. s., když všichni tito obvinění, vědomi si skutečnosti, že faktury a na ně navazující účetní doklady obsahují fiktivní plnění mezi těmito společnostmi, záměr realizovali tak, že Ing. A. N. vytvořil zadání smyšlených fakturačních údajů o dodávce prací a služeb, toto zadání poté předal J. K. a tento je poskytl L. J., který podle převzatého zadání faktury s požadovaným obsahem vyhotovil a předal prostřednictvím J. K. společně s dalšími souvisejícími účetními doklady Ing. A. N., následně na podkladě odsouhlasení Ing. A. N., že deklarované práce a služby byly v rozsahu účtovaném těmito fakturami provedeny, pracovnice účtárny společnosti CENTRAL GROUP a. s., z běžného účtu této společnosti, vedeného u České spořitelny, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, fakturované částky proplatily na bankovní účty uvedené na fakturách, a sice bankovní účty společnosti Duosprint s. r. o., vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Poděbrady a účet vedený u GE Money Bank, a. s., pobočka Říčany u Prahy a na bankovní účty společnosti H.Q.Print s. r. o., vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Nymburk a vedený u GE Money Bank, a. s., pobočka Říčany u Prahy, následně L. J. hotovostně z těchto účtů peněžní prostředky vybral a po odečtení své odměny (ve výši 6%, později 5%) předal prostřednictvím J. K., který si strhl z této částky odměnu pro sebe, Ing. A. N., který s nimi naložil nezjištěným způsobem, přičemž jde o níže uvedené faktury s fiktivním plněním, které byly Ing. A. N. schváleny a s jeho vědomím zaúčtovány do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s., mezi přijaté a následně byly zahrnuty do daňových přiznání za shora specifikovaná daňová období:

a) vystavené společností Duosprint s. r. o.

1) Faktura č. 6001, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.2.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

2) Faktura č. 6002, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.2.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

3) Faktura č. 6003, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.2.2006, na částku 464.100,- Kč vč. DPH

4) Faktura č. 6004, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.2.2006, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

5) Faktura č. 6005, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.2.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

6) Faktura č. 6006, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.2.2006, na částku 455.770,- Kč vč. DPH

7) Faktura č. 6007, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 13.2.2006, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

8) Faktura č. 6008, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 13.2.2006, na částku 566.440,- Kč vč. DPH

9) Faktura č. 6009, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 13.2.2006, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

10) Faktura č. 6010, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 14.2.2006, na částku 473.144,- Kč vč. DPH

11) Faktura č. 6011, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 14.2.2006, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

12) Faktura č. 6012, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.2.2006, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

13) Faktura č. 6013, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.2.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

14) Faktura č. 6014, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.2.2006, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

15) Faktura č. 6015, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.2.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

16) Faktura č. 6016, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.2.2006, na částku 296.310,- Kč vč. DPH

17) Faktura č. 6017, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.2.2006, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

18) Faktura č. 6101, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.5.2006, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

19) Faktura č. 6102, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.5.2006, na částku 296.310,- Kč vč. DPH

20) Faktura č. 6103, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.5.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

21) Faktura č. 6104, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.5.2006, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

22) Faktura č. 6105, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.5.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

23) Faktura č. 6106, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.5.2006, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

24) Faktura č. 6107, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 455.770,- Kč vč. DPH

25) Faktura č. 6108, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 406.980,- Kč vč. DPH

26) Faktura č. 6109, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 428.400,- Kč vč. DPH

27) Faktura č. 6110, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 464.100,- Kč vč. DPH

28) Faktura č. 6111, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

29) Faktura č. 6112, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

30) Faktura č. 6113, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 466.480,- Kč vč. DPH

31) Faktura č. 6114, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

32) Faktura č. 6115, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2006, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

33) Faktura č. 6116, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.5.2006, na částku 473.144,- Kč vč. DPH

34) Faktura č. 6117, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.5.2006, na částku 566.440,- Kč vč. DPH

35) Faktura č. 6118, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10.5.2006, na částku 466.480,- Kč vč. DPH

36) Faktura č. 6119, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.7.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

37) Faktura č. 6120, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.7.2006, na částku 464.100,- Kč vč. DPH

38) Faktura č. 6121, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.7.2006, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

39) Faktura č. 6122, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.7.2006, na částku 440.300,- Kč vč. DPH

40) Faktura č. 6133, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 345.100,- Kč vč. DPH

41) Faktura č. 6134, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

42) Faktura č. 6135, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

43) Faktura č. 6136, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

44) Faktura č. 6137, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

45) Faktura č. 6138, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 270.130,- Kč vč. DPH

46) Faktura č. 6139, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

47) Faktura č. 6140, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 566.440,- Kč vč. DPH

48) Faktura č. 6141, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 473.144,- Kč vč. DPH

49) Faktura č. 6142, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.8.2006, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

50) Faktura č. 6123, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

51) Faktura č. 6124, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

52) Faktura č. 6125, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

53) Faktura č. 6126, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

54) Faktura č. 6127, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

55) Faktura č. 6128, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

56) Faktura č. 6129, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

57) Faktura č. 6130, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

58) Faktura č. 6131, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

59) Faktura č. 6132, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

60) Faktura č. 6143, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.8.2006, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

61) Faktura č. 6144, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

62) Faktura č. 6145, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

63) Faktura č. 6146, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

64) Faktura č. 6147, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

65) Faktura č. 6148, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

66) Faktura č. 6149, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

67) Faktura č. 6150, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

68) Faktura č. 6151, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

69) Faktura č. 6152, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 566.440,- Kč vč. DPH

70) Faktura č. 6153, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.10.2006, na částku 473.144,- Kč vč. DPH

71) Faktura č. 6154, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

72) Faktura č. 6155, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

73) Faktura č. 6156, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 466.480,- Kč vč. DPH

74) Faktura č. 6157, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

75) Faktura č. 6158, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

76) Faktura č. 6159, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 464.100,- Kč vč. DPH

77) Faktura č. 6160, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 420.070,- Kč vč. DPH

78) Faktura č. 6161, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

79) Faktura č. 6162, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

80) Faktura č. 6163, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 452.200,- Kč vč. DPH

81) Faktura č. 6164, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 464.100,- Kč vč. DPH

82) Faktura č. 6165, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2006, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

83) Faktura č. 7101, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

84) Faktura č. 7102, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

85) Faktura č. 7103, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

86) Faktura č. 7104, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

87) Faktura č. 7105, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

88) Faktura č. 7106, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

89) Faktura č. 7107, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

90) Faktura č. 7108, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

91) Faktura č. 7109, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

92) Faktura č. 7110, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

93) Faktura č. 7111, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

94) Faktura č. 7112, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

95) Faktura č. 7113, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

96) Faktura č. 7114, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

97) Faktura č. 7115, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

98) Faktura č. 7116, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

99) Faktura č. 7117, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

100) Faktura č. 7118, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 420.070,- Kč vč. DPH

101) Faktura č. 7119, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 332.010,- Kč vč. DPH

102) Faktura č. 7120, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

103) Faktura č. 7121, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 566.440,- Kč vč. DPH

104) Faktura č. 7122, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 473.144,- Kč vč. DPH

105) Faktura č. 7123, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

106) Faktura č. 7124, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

107) Faktura č. 7125, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2007, na částku 466.480,- Kč vč. DPH

108) Faktura č. 7136, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

109) Faktura č. 7137, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

110) Faktura č. 7138, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

111) Faktura č. 7139, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

112) Faktura č. 7140, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

113) Faktura č. 7141, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

114) Faktura č. 7142, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

115) Faktura č. 7143, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

116) Faktura č. 7144, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

117) Faktura č. 7145, vystavená společnost Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

118) Faktura č. 7146, vystavená společnost Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 26.2.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

119) Faktura č. 7147, vystavená společnost Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 466.480,- Kč vč. DPH

120) Faktura č. 7148, vystavená společnost Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

121) Faktura č. 7149, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

122) Faktura č. 7150, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 473.144,- Kč vč. DPH

123) Faktura č. 7151, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 566.440,- Kč vč. DPH

124) Faktura č. 7152, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

125) Faktura č. 7153, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

126) Faktura č. 7154, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

127) Faktura č. 7155, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

128) Faktura č. 7156, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

129) Faktura č. 7157, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

130) Faktura č. 7158, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

131) Faktura č. 7159, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

132) Faktura č. 7160, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 27.2.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

133) Faktura č. 7161, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

134) Faktura č. 7162, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

135) Faktura č. 7163, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

136) Faktura č. 7164, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

137) Faktura č. 7165, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

138) Faktura č. 7166, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

139) Faktura č. 7167, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 505.750,- Kč vč. DPH

140) Faktura č. 7168, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

141) Faktura č. 7169, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 16.4.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

142) Faktura č. 7170, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.5.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

143) Faktura č. 7171, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.5.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

144) Faktura č. 7172, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.5.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

145) Faktura č. 7173, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.5.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

146) Faktura č. 7174, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.5.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

147) Faktura č. 7175, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.5.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

148) Faktura č. 7176, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.5.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

149) Faktura č. 7177, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

150) Faktura č. 7178, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

151) Faktura č. 7179, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

152) Faktura č. 7180, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

153) Faktura č. 7181, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 517.650,- Kč vč. DPH

154) Faktura č. 7182, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

155) Faktura č. 7183, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

156) Faktura č. 7184, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.6.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

157) Faktura č. 7185, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

158) Faktura č. 7186, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

159) Faktura č. 7187, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

160) Faktura č. 7188, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2007, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

161) Faktura č. 7189, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

162) Faktura č. 7190, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2007, na částku 485.520,- Kč vč. DPH

163) Faktura č. 7191, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

164) Faktura č. 7192, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

165) Faktura č. 7193, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

166) Faktura č. 7195, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

167) Faktura č. 7197, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

168) Faktura č. 7199, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

169) Faktura č. 7201, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

170) Faktura č. 7202, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

171) Faktura č. 7203, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

172) Faktura č. 7204, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.9.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

173) Faktura č. 7194, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

174) Faktura č. 7196, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

175) Faktura č. 7198, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

176) Faktura č. 7200, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

177) Faktura č. 7205, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

178) Faktura č. 7206, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 573.104,- Kč vč. DPH

179) Faktura č. 7207, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 573.104,- Kč vč. DPH

180) Faktura č. 7208, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

181) Faktura č. 7209, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

182) Faktura č. 7210, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

183) Faktura č. 7211, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

184) Faktura č. 7212, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

185) Faktura č. 7213, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

186) Faktura č. 7214, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.9.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

187) Faktura č. 7215, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

188) Faktura č. 7216, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

189) Faktura č. 7217, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

190) Faktura č. 7218, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

191) Faktura č. 7219, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

192) Faktura č. 7220, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

193) Faktura č. 7221, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

194) Faktura č. 7222, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

195) Faktura č. 7223, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 546.448,- Kč vč. DPH

196) Faktura č. 7224, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.10.2007, na částku 546.448,- Kč vč. DPH

197) Faktura č. 7225, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

198) Faktura č. 7226, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

199) Faktura č. 7227, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

200) Faktura č. 7228, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

201) Faktura č. 7229, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

202) Faktura č. 7230, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

203) Faktura č. 7231, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

204) Faktura č. 7232, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

205) Faktura č. 7233, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

206) Faktura č. 7234, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

207) Faktura č. 7235, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

208) Faktura č. 7236, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.10.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

209) Faktura č. 7237, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

210) Faktura č. 7238, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

211) Faktura č. 7239, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

212) Faktura č. 7240, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

213) Faktura č. 7241, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

214) Faktura č. 7242, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

215) Faktura č. 7243, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

216) Faktura č. 7244, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

217) Faktura č. 7245, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

218) Faktura č. 7246, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

219) Faktura č. 7247, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

220) Faktura č. 7248, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

221) Faktura č. 7249, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

222) Faktura č. 7250, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

223) Faktura č. 7251, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

224) Faktura č. 7252, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

225) Faktura č. 7253, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

226) Faktura č. 7254, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

227) Faktura č. 7255, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

228) Faktura č. 7256, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

229) Faktura č. 7257, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

230) Faktura č. 7258, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.11.2007, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

231) Faktura č. 81001, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

232) Faktura č. 81002, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

233) Faktura č. 81003, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

234) Faktura č. 81004, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

235) Faktura č. 81005, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

236) Faktura č. 81006, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

237) Faktura č. 81007, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

238) Faktura č. 81008, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

239) Faktura č. 81009, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

240) Faktura č. 81010, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

241) Faktura č. 81011, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

242) Faktura č. 81012, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

243) Faktura č. 81013, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

244) Faktura č. 81014, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 586.432,- Kč vč. DPH

245) Faktura č. 81015, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

246) Faktura č. 81016, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

247) Faktura č. 81017, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.1.2008, na částku 559.776,- Kč vč. DPH

248) Faktura č. 81019, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

249) Faktura č. 81020, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

250) Faktura č. 81021, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

251) Faktura č. 81022, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

252) Faktura č. 81023, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

253) Faktura č. 81024, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

254) Faktura č. 81025, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

255) Faktura č. 81026, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

256) Faktura č. 81027, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 4.1.2008, na částku 428.400,- Kč vč. DPH

257) Faktura č. 81028, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

258) Faktura č. 81029, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

259) Faktura č. 81030, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

260) Faktura č. 81031, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH.

261) Faktura č. 81032, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

262) Faktura č. 81033, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

263) Faktura č. 81034, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

264) Faktura č. 81035, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

265) Faktura č. 81036, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

266) Faktura č. 81037, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

267) Faktura č. 81038, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

268) Faktura č. 81039, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

269) Faktura č. 81040, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

270) Faktura č. 81041, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

271) Faktura č. 81042, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

272) Faktura č. 81043, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

273) Faktura č. 81044, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 8.2.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

274) Faktura č. 81045, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

275) Faktura č. 81046, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

276) Faktura č. 81047, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

277) Faktura č. 81048, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

278) Faktura č. 81049, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

279) Faktura č. 81050, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

280) Faktura č. 81051, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

281) Faktura č. 81052, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

282) Faktura č. 81053, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 530.145,- Kč vč. DPH

283) Faktura č. 81054, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

284) Faktura č. 81055, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

285) Faktura č. 81056, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

286) Faktura č. 81057, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

287) Faktura č. 81058, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

288) Faktura č. 81059, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

289) Faktura č. 81060, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

290) Faktura č. 81061, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.3.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

291) Faktura č. 81065, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

292) Faktura č. 81066, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

293) Faktura č. 81067, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

294) Faktura č. 81068, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

295) Faktura č. 81069, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

296) Faktura č. 81070, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

297) Faktura č. 81071, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

298) Faktura č. 81072, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

299) Faktura č. 81073, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

300) Faktura č. 81074, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.4.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

301) Faktura č. 81075, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.4.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

302) Faktura č. 81076, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.4.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

303) Faktura č. 81077, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.4.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

304) Faktura č. 81078, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.4.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

305) Faktura č. 81079, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.4.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

306) Faktura č. 81080, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

307) Faktura č. 81081, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

308) Faktura č. 81082, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

309) Faktura č. 81083, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

310) Faktura č. 81084, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

311) Faktura č. 81085, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

312) Faktura č. 81086, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

313) Faktura č. 81087, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

314) Faktura č. 81088, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

315) Faktura č. 81089, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 5.5.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

316) Faktura č. 81090, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

317) Faktura č. 81091, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

318) Faktura č. 81092, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

319) Faktura č. 81093, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

320) Faktura č. 81094, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

321) Faktura č. 81095, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

322) Faktura č. 81096, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

323) Faktura č. 81097, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

324) Faktura č. 81098, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

325) Faktura č. 81099, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 6.5.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

326) Faktura č. 81100, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

327) Faktura č. 81101, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

328) Faktura č. 81102, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

329) Faktura č. 81103, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

330) Faktura č. 81104, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

331) Faktura č. 81105, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

332) Faktura č. 81106, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

333) Faktura č. 81107, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

334) Faktura č. 81108, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

335) Faktura č. 81109, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.6.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

336) Faktura č. 81110, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

337) Faktura č. 81111, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

338) Faktura č. 81112, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

339) Faktura č. 81113, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

340) Faktura č. 81114, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

341) Faktura č. 81115, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

342) Faktura č. 81116, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

343) Faktura č. 81117, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

344) Faktura č. 81118, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

345) Faktura č. 81119, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.6.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

346) Faktura č. 81120, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

347) Faktura č. 81121, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

348) Faktura č. 81122, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

349) Faktura č. 81123, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

350) Faktura č. 81124, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

351) Faktura č. 81125, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

352) Faktura č. 81126, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

353) Faktura č. 81127, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

354) Faktura č. 81128, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

355) Faktura č. 81129, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

356) Faktura č. 81130, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

357) Faktura č. 81131, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

358) Faktura č. 81132, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 533.120,- Kč vč. DPH

359) Faktura č. 81133, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

360) Faktura č. 81134, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

361) Faktura č. 81135, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

362) Faktura č. 81136, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

363) Faktura č. 81137, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

364) Faktura č. 81138, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

365) Faktura č. 81139, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

366) Faktura č. 81140, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2.7.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

367) Faktura č. 81141, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

368) Faktura č. 81142, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

369) Faktura č. 81143, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

370) Faktura č. 81144, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

371) Faktura č. 81145, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

372) Faktura č. 81146, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

373) Faktura č. 81147, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

374) Faktura č. 81148, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

375) Faktura č. 81149, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

376) Faktura č. 81150, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

377) Faktura č. 81151, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

378) Faktura č. 81152, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

379) Faktura č. 81153, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

380) Faktura č. 81154, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

381) Faktura č. 81155, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

382) Faktura č. 81156, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

383) Faktura č. 81157, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

384) Faktura č. 81158, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

385) Faktura č. 81159, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

386) Faktura č. 81160, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

387) Faktura č. 81161, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.8.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

388) Faktura č. 81162, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

389) Faktura č. 81163, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

390) Faktura č. 81164, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

391) Faktura č. 81165, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

392) Faktura č. 81166, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

393) Faktura č. 81167, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

394) Faktura č. 81168, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

395) Faktura č. 81169, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

396) Faktura č. 81170, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

397) Faktura č. 81171, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

398) Faktura č. 81172, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

399) Faktura č. 81173, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

400) Faktura č. 81174, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

401) Faktura č. 81175, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

402) Faktura č. 81176, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

403) Faktura č. 81177, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

404) Faktura č. 81178, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

405) Faktura č. 81179, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

406) Faktura č. 81180, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

407) Faktura č. 81181, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.9.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

408) Faktura č. 81182, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

409) Faktura č. 81183, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

410) Faktura č. 81184, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

411) Faktura č. 81185, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

412) Faktura č. 81186, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

413) Faktura č. 81187, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

414) Faktura č. 81188, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

415) Faktura č. 81189, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

416) Faktura č. 81190, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

417) Faktura č. 81191, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

418) Faktura č. 81192, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

419) Faktura č. 81193, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

420) Faktura č. 81194, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

421) Faktura č. 81195, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

422) Faktura č. 81196, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

423) Faktura č. 81197, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

424) Faktura č. 81198, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

425) Faktura č. 81199, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

426) Faktura č. 81200, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

427) Faktura č. 81201, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

428) Faktura č. 81202, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

429) Faktura č. 81203, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.10.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

430) Faktura č. 81204, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

431) Faktura č. 81205, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

432) Faktura č. 81206, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

433) Faktura č. 81207, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

434) Faktura č. 81208, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

435) Faktura č. 81209, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

436) Faktura č. 81210, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

437) Faktura č. 81211, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

438) Faktura č. 81212, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

439) Faktura č. 81213, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

440) Faktura č. 81214, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

441) Faktura č. 81215, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

442) Faktura č. 81216, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

443) Faktura č. 81217, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

444) Faktura č. 81218, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

445) Faktura č. 81219, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

446) Faktura č. 81220, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

447) Faktura č. 81221, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

448) Faktura č. 81222, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

449) Faktura č. 81223, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

450) Faktura č. 81224, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

451) Faktura č. 81225, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 3.11.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

452) Faktura č. 81226, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

453) Faktura č. 81227, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

454) Faktura č. 81228, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

455) Faktura č. 81229, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

456) Faktura č. 81230, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

457) Faktura č. 81231, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

458) Faktura č. 81232, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

459) Faktura č. 81233, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

460) Faktura č. 81234, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

461) Faktura č. 81235, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

462) Faktura č. 81236, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

463) Faktura č. 81237, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

464) Faktura č. 81238, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

465) Faktura č. 81239, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

466) Faktura č. 81240, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

467) Faktura č. 81241, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

468) Faktura č. 81242, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

469) Faktura č. 81243, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

470) Faktura č. 81244, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

471) Faktura č. 81245, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

472) Faktura č. 81246, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

473) Faktura č. 81247, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

474) Faktura č. 81248, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

475) Faktura č. 81249, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

476) Faktura č. 81250, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1.12.2008, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

477) Faktura č. 09101, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

478) Faktura č. 09102, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

479) Faktura č. 09103, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

480) Faktura č. 09104, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

481) Faktura č. 09105, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

482) Faktura č. 09106, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

483) Faktura č. 09107, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

484) Faktura č. 09108, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

485) Faktura č. 09109, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

486) Faktura č. 09110, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 2.3.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

487) Faktura č. 09121, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

488) Faktura č. 09122, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

489) Faktura č. 09123, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

490) Faktura č. 09124, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

491) Faktura č. 09125, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

492) Faktura č. 09126, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

493) Faktura č. 09127, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

494) Faktura č. 09128, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

495) Faktura č. 09129, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

496) Faktura č. 09130, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

497) Faktura č. 09131, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

498) Faktura č. 09132, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.6.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

499) Faktura č. 09133, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

500) Faktura č. 09134, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

501) Faktura č. 09135, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

502) Faktura č. 09136, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

503) Faktura č. 09137, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

504) Faktura č. 09138, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

505) Faktura č. 09139, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

506) Faktura č. 09140, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

507) Faktura č. 09141, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

508) Faktura č. 09142, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

509) Faktura č. 09143, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

510) Faktura č. 09144, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.9.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

511) Faktura č. 09145, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

512) Faktura č. 09146, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

513) Faktura č. 09147, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

514) Faktura č. 09148, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

515) Faktura č. 09149, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

516) Faktura č. 09150, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

517) Faktura č. 09151, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

518) Faktura č. 09152, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

519) Faktura č. 09153, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

520) Faktura č. 09154, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

521) Faktura č. 09155, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 547.400,- Kč vč. DPH

522) Faktura č. 09156, vystavená společností Duosprint s. r. o., s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.12.2009, na částku 535.500,- Kč vč. DPH

b) vystavené společností H.Q.Print s. r. o.

1) Faktura č. 91001, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

2) Faktura č. 91002, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

3) Faktura č. 91003, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

4) Faktura č. 91004, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

5) Faktura č. 91005, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

6) Faktura č. 91006, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

7) Faktura č. 91007, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

8) Faktura č. 91008, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2009, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

9) Faktura č. 91009, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

10) Faktura č. 91010, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

11) Faktura č. 91011, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

12) Faktura č. 91012, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

13) Faktura č. 91013, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

14) Faktura č. 91014, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

15) Faktura č. 91015, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

16) Faktura č. 91016, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

17) Faktura č. 91017, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

18) Faktura č. 91018, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

19) Faktura č. 91019, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

20) Faktura č. 91020, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

21) Faktura č. 91021, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

22) Faktura č. 91022, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

23) Faktura č. 91023, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.1.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

24) Faktura č. 91024, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

25) Faktura č. 91025, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

26) Faktura č. 91026, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

27) Faktura č. 91027, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

28) Faktura č. 91028, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

29) Faktura č. 91029, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

30) Faktura č. 91030, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

31) Faktura č. 91031, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

32) Faktura č. 91032, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

33) Faktura č. 91033, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

34) Faktura č. 91034, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

35) Faktura č. 91035, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

36) Faktura č. 91036, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

37) Faktura č. 91037, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

38) Faktura č. 91038, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

39) Faktura č. 91039, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

40) Faktura č. 91040, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

41) Faktura č. 91041, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

42) Faktura č. 91042, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

43) Faktura č. 91043, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

44) Faktura č. 91044, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

45) Faktura č. 91045, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

46) Faktura č. 91046, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

47) Faktura č. 91047, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

48) Faktura č. 91048, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

49) Faktura č. 91049, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

50) Faktura č. 91050, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

51) Faktura č. 91051, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

52) Faktura č. 91052, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

53) Faktura č. 91053, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

54) Faktura č. 91054, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.3.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

55) Faktura č. 91055, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

56) Faktura č. 91056, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

57) Faktura č. 91057, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

58) Faktura č. 91058, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

59) Faktura č. 91059, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

60) Faktura č. 91060, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

61) Faktura č. 91061, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

62) Faktura č. 91062, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2009, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

63) Faktura č. 91063, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

64) Faktura č. 91064, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

65) Faktura č. 91065, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

66) Faktura č. 91066, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

67) Faktura č. 91067, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

68) Faktura č. 91068, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

69) Faktura č. 91069, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

70) Faktura č. 91070, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

71) Faktura č. 91071, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

72) Faktura č. 91072, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

73) Faktura č. 91072 (duplicitní číslování), dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

74) Faktura č. 91073, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

75) Faktura č. 91074, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

76) Faktura č. 91075, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

77) Faktura č. 91076, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

78) Faktura č. 91077, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

79) Faktura č. 91078, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

80) Faktura č. 91079, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

81) Faktura č. 91080, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

82) Faktura č. 91081, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

83) Faktura č. 91082, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

84) Faktura č. 91083, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

85) Faktura č. 91084, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

86) Faktura č. 91085, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

87) Faktura č. 91086, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

88) Faktura č. 91087, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

89) Faktura č. 91088, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

90) Faktura č. 91089, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

91) Faktura č. 91090, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

92) Faktura č. 91091, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

93) Faktura č. 91092, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

94) Faktura č. 91093, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

95) Faktura č. 91094, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

96) Faktura č. 91095, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

97) Faktura č. 91096, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

98) Faktura č. 91097, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

99) Faktura č. 91098, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

100) Faktura č. 91099, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

101) Faktura č. 91100, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

102) Faktura č. 91101, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

103) Faktura č. 91102, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

104) Faktura č. 91103, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

105) Faktura č. 91104, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

106) Faktura č. 91105, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

107) Faktura č. 91106, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

108) Faktura č. 91107, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

109) Faktura č. 91108, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

110) Faktura č. 91109, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

111) Faktura č. 91110, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

112) Faktura č. 91111, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

113) Faktura č. 91112, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

114) Faktura č. 91113, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

115) Faktura č. 91114, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

116) Faktura č. 91115, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

117) Faktura č. 91116, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

118) Faktura č. 91117, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

119) Faktura č. 91118, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

120) Faktura č. 91119, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

121) Faktura č. 91120, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

122) Faktura č. 91121, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

123) Faktura č. 91122, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

124) Faktura č. 91123, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

125) Faktura č. 91124, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

126) Faktura č. 91125, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

127) Faktura č. 91126, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

128) Faktura č. 91127, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

129) Faktura č. 91128, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

130) Faktura č. 91129, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

131) Faktura č. 91130, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

132) Faktura č. 91131, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

133) Faktura č. 91132, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

134) Faktura č. 91133, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

135) Faktura č. 91134, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

136) Faktura č. 91135, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

137) Faktura č. 91136, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

138) Faktura č. 91137, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

139) Faktura č. 91138, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

140) Faktura č. 91139, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

141) Faktura č. 91140, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

142) Faktura č. 91141, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

143) Faktura č. 91142, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

144) Faktura č. 91143, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

145) Faktura č. 91144, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

146) Faktura č. 91145, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

147) Faktura č. 91146, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

148) Faktura č. 91147, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

149) Faktura č. 91148, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

150) Faktura č. 91149, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

151) Faktura č. 91150, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

152) Faktura č. 91151, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

153) Faktura č. 91152, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

154) Faktura č. 91153, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 481.950,- Kč vč. DPH

155) Faktura č. 91154, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

156) Faktura č. 91155, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

157) Faktura č. 91156, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

158) Faktura č. 91157, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

159) Faktura č. 91158, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

160) Faktura č. 91159, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

161) Faktura č. 91160, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

162) Faktura č. 91161, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

163) Faktura č. 91162, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

164) Faktura č. 91163, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

165) Faktura č. 91164, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

166) Faktura č. 91165, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

167) Faktura č. 91166, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

168) Faktura č. 91167, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

169) Faktura č. 91168, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

170) Faktura č. 91169, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

171) Faktura č. 91170, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

172) Faktura č. 91171, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

173) Faktura č. 91172, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

174) Faktura č. 91173, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.10.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

175) Faktura č. 91174, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.10.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

176) Faktura č. 91175, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.10.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

177) Faktura č. 91176, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.10.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

178) Faktura č. 91177, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.10.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

179) Faktura č. 91178, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

180) Faktura č. 91179, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

181) Faktura č. 91180, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

182) Faktura č. 91181, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

183) Faktura č. 91182, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

184) Faktura č. 91183, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

185) Faktura č. 91184, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 523.600,- Kč vč. DPH

186) Faktura č. 91185, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

187) Faktura č. 91186, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 511.700,- Kč vč. DPH

188) Faktura č. 91187, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

189) Faktura č. 91188, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

190) Faktura č. 91189, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

191) Faktura č. 91190, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

192) Faktura č. 91191, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

193) Faktura č. 91192, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

194) Faktura č. 91193, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

195) Faktura č. 91194, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

196) Faktura č. 91195, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

197) Faktura č. 91196, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 487.900,- Kč vč. DPH

198) Faktura č. 91197, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.11.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

199) Faktura č. 91198, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

200) Faktura č. 91199, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

201) Faktura č. 91200, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

202) Faktura č. 91201, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

203) Faktura č. 91202, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

204) Faktura č. 91203, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

205) Faktura č. 91204, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

206) Faktura č. 91205, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

207) Faktura č. 91206, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 476.000,- Kč vč. DPH

208) Faktura č. 91207, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 478.380,- Kč vč. DPH

209) Faktura č. 91208, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

210) Faktura č. 91209, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

211) Faktura č. 91210, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

212) Faktura č. 91211, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.12.2009, na částku 499.800,- Kč vč. DPH

213) Faktura č. 10001, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH,

přičemž tyto faktury výše uvedené byly zahrnuty jak do přiznání k DPPO, tak DPH za příslušná zdaňovací období, zatímco faktury následující již byly zahrnuty pouze do podaných přiznání k DPH za příslušná období, a to:

214) Faktura č. 10002, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

215) Faktura č. 10003, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

216) Faktura č. 10004, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

217) Faktura č. 10005, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

218) Faktura č. 10006, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

219) Faktura č. 10007, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

220) Faktura č. 10008, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

221) Faktura č. 10009, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

222) Faktura č. 10010, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.1.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

223) Faktura č. 10011, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

224) Faktura č. 10012, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

225) Faktura č. 10013, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

226) Faktura č. 10014, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

227) Faktura č. 10015, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

228) Faktura č. 10016, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

229) Faktura č. 10017, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

230) Faktura č. 10018, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

231) Faktura č. 10019, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

232) Faktura č. 10020, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 5.1.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

233) Faktura č. 10021, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

234) Faktura č. 10022, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

235) Faktura č. 10023, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

236) Faktura č. 10024, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

237) Faktura č. 10025, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

238) Faktura č. 10026, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

239) Faktura č. 10027, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

240) Faktura č. 10028, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

241) Faktura č. 10029, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

242) Faktura č. 10030, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.2.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

243) Faktura č. 10031, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

244) Faktura č. 10032, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

245) Faktura č. 10033, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

246) Faktura č. 10034, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

247) Faktura č. 10035, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

248) Faktura č. 10036, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

249) Faktura č. 10037, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 516.000,- Kč vč. DPH

250) Faktura č. 10038, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

251) Faktura č. 10039, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 504.000,- Kč vč. DPH

252) Faktura č. 10040, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.2.2010, na částku 480.000,- Kč vč. DPH

253) Faktura č. 10041, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.3.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

254) Faktura č. 10042, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.3.2010, na částku 1.920.000,- Kč vč. DPH

255) Faktura č. 10043, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.3.2010, na částku 1.800.000,- Kč vč. DPH

256) Faktura č. 10044, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.3.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

257) Faktura č. 10045, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.3.2010, na částku 1.920.000,- Kč vč. DPH

258) Faktura č. 10046, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.3.2010, na částku 1.800.000,- Kč vč. DPH

259) Faktura č. 10047, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2010, na částku 2.160.000,- Kč vč. DPH

260) Faktura č. 10048, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

261) Faktura č. 10049, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.4.2010, na částku 1.920.000,- Kč vč. DPH

262) Faktura č. 10050, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2010, na částku 2.160.000,- Kč vč. DPH

263) Faktura č. 10051, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

264) Faktura č. 10052, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.4.2010, na částku 1.920.000,- Kč vč. DPH

265) Faktura č. 10053, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.5.2010, na částku 2.160.000,- Kč vč. DPH

266) Faktura č. 10054, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.5.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

267) Faktura č. 10055, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.5.2010, na částku 1.920.000,- Kč vč. DPH

268) Faktura č. 10056, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2010, na částku 1.800.000,- Kč vč. DPH

269) Faktura č. 10057, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.5.2010, na částku 1.560.000,- Kč vč. DPH

270) Faktura č. 10058, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.6.2010, na částku 2.220.000,- Kč vč. DPH

271) Faktura č. 10059, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.6.2010, na částku 2.160.000,- Kč vč. DPH

272) Faktura č. 10060, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.6.2010, na částku 2.100.000,- Kč vč. DPH

273) Faktura č. 10061, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.6.2010, na částku 1.740.000,- Kč vč. DPH

274) Faktura č. 10062, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2010, na částku 1.680.000,- Kč vč. DPH

275) Faktura č. 10063, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.6.2010, na částku 1.620.000,- Kč vč. DPH

276) Faktura č. 10064, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2010, na částku 2.220.000,- Kč vč. DPH

277) Faktura č. 10065, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2010, na částku 2.160.000,- Kč vč. DPH

278) Faktura č. 10066, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.7.2010, na částku 2.100.000,- Kč vč. DPH

279) Faktura č. 10067, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.7.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

280) Faktura č. 10068, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.7.2010, na částku 1.800.000,- Kč vč. DPH

281) Faktura č. 10069, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.8.2010, na částku 2.220.000,- Kč vč. DPH

282) Faktura č. 10070, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.8.2010, na částku 2.160.000,- Kč vč. DPH

283) Faktura č. 10071, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.8.2010, na částku 2.100.000,- Kč vč. DPH

284) Faktura č. 10072, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

285) Faktura č. 10073, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 3.8.2010, na částku 1.800.000,- Kč vč. DPH

286) Faktura č. 10074, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2010, na částku 2.220.000,- Kč vč. DPH

287) Faktura č. 10075, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2010, na částku 2.160.000,- Kč vč. DPH

288) Faktura č. 10076, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.9.2010, na částku 2.100.000,- Kč vč. DPH

289) Faktura č. 10077, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.9.2010, na částku 2.100.000,- Kč vč. DPH

290) Faktura č. 10078, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.9.2010, na částku 2.040.000,- Kč vč. DPH

291) Faktura č. 10079, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 2.9.2010, na částku 2.100.000,- Kč vč. DPH

a neoprávněným zaúčtováním údajů z těchto faktur do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s. a jejich následným zahrnutím do daňových přiznání společnosti CENTRAL GROUP a. s., byla odvedena DPPO za zdaňovací období let 2006-2009 celkem o částku 64.656.810,- Kč nižší (faktury č. 1./ až 522./ společnosti Duosprint s. r. o. a faktury č. 1./ až 212./ společnosti H.Q.Print s. r. o.) a DPH za zdaňovací období od měsíce února 2006 do měsíce září 2010 celkem o částku 73.371.369,- Kč nižší (faktury č. 1./ až 522./ společnosti Duosprint s. r. o. a faktury č. 1./ až 291./ společnosti H.Q.Print s. r. o.), než odpovídalo výpočtu podle skutečně vynaložených nákladů této společnosti a celkem tak obvinění zkrátili DPPO a DPH ve výši 138.028.179,- Kč,

a jednáním shora popsaným, společně s jednáním pod body II. až IV., které zůstalo tímto zrušovacím rozhodnutím nedotčeno, které je kladeno za vinu obviněnému Ing. A. N. a v bodě IV. i obviněnému A. B., za spolupůsobení ostatních obviněných, zkrátil Ing. A. N. ke škodě České republice, zastoupené Finančním úřadem pro Prahu 4, DPPO a DPH v rozsahu 163.754.397,50 Kč.“

Za tento dílčí útok - skutek pod bodem I. a za dílčí útoky tohoto pokračujícího trestného činu, tímto zrušovacím rozhodnutím nedotčené, uvedené pod body II. až IV. výroku napadeného rozsudku, byl obviněný Ing. A. N. odsouzen podle § 240 odst. 3 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 7 let. Podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s dozorem.

Podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku byl obviněnému Ing. N. uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti a družstva a výkonu funkce prokuristy na dobu 8 let.

Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byla poškozená společnost CENTRAL GROUP 23 Investiční a. s. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65 odkázána s celým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Obviněný A. B. byl při nezměněném výroku o vině pokračujícím zvlášť závažným zločinem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku odsouzen podle § 240 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 58 odst. 1 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 4 let. Podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s dozorem.

Podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku byl obviněnému B. uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti a družstva na dobu 6 let.

Podle § 257 odst. 1 písm. c) tr. ř. a § 223 odst. 1 z důvodu § 11 odst. 1 písm. b) tr. ř. bylo zastaveno trestní stíhání obviněných Ing. A. N., J. K., L. J. pro skutek (dílčí útok pokračujícího trestného činu), spočívající v tom, že:

„obviněný Ing. A. N. v pozici prokuristy společnosti CENTRAL GROUP a. s., se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, IČ: 63999102, z níž mu vyplývalo mimo jiné oprávnění jednat za tuto společnost při uzavírání obchodně závazkových vztahů, schvalovat účetní doklady k proplacení obchodním partnerům a k jejich zaúčtování do účetnictví společnosti a schvalovat účetní uzávěrky této společnosti, v období od 1.10.2010 do 15.10.2010, po předchozí dohodě s údajnými dodavateli prací a služeb ať přímo, nebo přes zprostředkovatele, vytvořili faktury s fiktivním plněním a na ně navazující další účetní doklady, v nichž byly společnosti CENTRAL GROUP a. s., záměrně účtovány práce a služby, které ve skutečnosti provedeny nebyly a obviněný Ing. A. N., jakož i ostatní obvinění, kteří z jeho podnětu zajišťovali vytvoření těchto fiktivních účetních dokladů nebo je přímo vytvářeli, věděli, že tyto doklady budou společností CENTRAL GROUP a. s. zaevidovány do účetnictví této společnosti a následně zaúčtovány do vynaložených nákladů společnosti CENTRAL GROUP a. s., pro účely výpočtu a placení DPPO a DPH a s tímto cílem obviněný Ing. A. N. nechal ve společnosti CENTRAL GROUP a. s. tyto účetní doklady zaevidovat do účetnictví společnosti, když takto (mimo jiných případů kdy došlo v 75 případech k podání daňových přiznání k DPH s fiktivními údaji, jakož i k podání DPPO za účetní období roků 2004 až 2010) postupoval i v případě, kdy na základě v předchozím období uzavřené dohody s obviněným K., kdy tento zprostředkoval obviněného L. J., jednatele společnosti Duosprint s. r. o. a společnosti H.Q.Print s. r. o., co by osobu, která bude i nadále v roce 2010 vystavovat za společnost H.Q.Print. s. r. o. faktury s fiktivním plněním pro účely krácení DPPO a DPH společností CENTRAL GROUP a. s., přičemž všichni tito obvinění, vědomi si skutečnosti, že faktury a na ně navazující účetní doklady obsahují fiktivní plnění mezi těmito společnostmi a mohou ohrozit včasné a řádné vyměření daně, záměr realizovali tak, že obviněný Ing. A. N., jak již v předešlém období, opět vytvořil zadání smyšlených fakturačních údajů o dodávce prací a služeb, toto zadání poté předal obviněnému J. K. a tento je poskytl obviněnému L. J., který podle převzatého zadání faktury s požadovaným obsahem vyhotovil a předal prostřednictvím obviněného J. K. společně s dalšími souvisejícími účetními doklady obviněnému Ing. A. N., které byly tímto obviněným schválené a s jeho vědomím zaúčtovány do účetnictví společnosti CENTRAL GROUP a. s., s cílem je též zahrnout do příslušných daňových přiznání, když už však v důsledku zadržení obviněných v měsíci listopadu 2010 nedošlo k podání daňového přiznání k DPH za účetní období měsíce října 2010 a nemohlo z důvodu neuplynutí lhůty k podání, být podáno ani přiznání k DPPO za rok 2010, když pokud by došlo k podání daňového přiznání k DPH za měsíc říjen 2010 došlo by ke zkrácení DPH ve výši 2.216.000,- Kč a to na základě těchto faktur:

292) Faktura č. 10080, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2010, na částku 1.104.000,- Kč vč. DPH

293) Faktura č. 10081, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.10.2010, na částku 1.140.000,- Kč vč. DPH

294) Faktura č. 10082, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 6.10.2010, na částku 1.080.000,- Kč vč. DPH

295) Faktura č. 10083, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 11.10.2010, na částku 1.104.000,- Kč vč. DPH

296) Faktura č. 10084, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 12.10.2010, na částku 1.140.000,- Kč vč. DPH

297) Faktura č. 10085, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 15.10.2010, na částku 1.080.000,- Kč vč. DPH

298) Faktura č. 10086, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 1.10.2010, na částku 1.140.000,- Kč vč. DPH

299) Faktura č. 10087, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 4.10.2010, na částku 1.080.000,- Kč vč. DPH

300) Faktura č. 10088, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 6.10.2010, na částku 1.104.000,- Kč vč. DPH

301) Faktura č. 10089, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 11.10.2010, na částku 1.080.000,- Kč vč. DPH

302) Faktura č. 10090, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 12.10.2010, na částku 1.104.000,- Kč vč. DPH

303) Faktura č. 10091, dodavatel společnost H.Q.Print s. r. o., vystavená dne 15.10.2010, na částku 1.140.000,- Kč vč. DPH,

když v tomto jednání by bylo možno spatřovat přečin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku ve znění účinném do 30. 6. 2016, neboť trestní stíhání je promlčeno.

Podle § 256 tr. ř. bylo odvolání státního zástupce ve vztahu k obviněnému Ing. A. N. zamítnuto.

Tímto rozsudkem bylo rozhodnuto také o vině a trestu obviněných L. J. a J. K.

Proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 10. 2016, sp. zn. 3 To 42/2015, podal následně obviněný Ing. A. N. prostřednictvím svého obhájce dovolání opírající se o důvody dovolání podle § 265b odst. 1 písm. b), k) a g) tr. ř. Pod první důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. b) tr. ř. řadí skutečnost, že ve věci rozhodl vyloučený orgán, kterým byla předsedkyně senátu Městského soudu v Praze JUDr. Silvie Slepičková a dále další členové senátu soudu prvního stupně. Namítl zaujatost soudního senátu vůči jeho osobě, čemuž odpovídal i průběh dokazování, kladené otázky, vedení svědků určitým směrem, účelové ignorování ve prospěch obviněného svědčících skutečností a naopak účelový výběr a výklad toho, co dle soudu svědčilo v jeho neprospěch. Tento přístup vyvrcholil 25. 6. 2013, kdy byla vyslechnuta jeho předchozí manželka, která byla předsedkyní senátu poučena, jak má postupovat, aby obviněnému ve věci výživného a výkonu rodičovských práv co nejvíce přitížila. Je přesvědčen, že JUDr. Slepičková nerozhodovala ve věci nestranně a spravedlivě a měla by být z projednávané věci vyloučena. Dodává, že předsedkyně senátu zvala do své kanceláře v dřívějším průběhu hlavního líčení vyšetřovatele případu kpt. H. a umožnila mu přístup do spisu předtím, než byl vyslechnut. Jedná se přitom o policistu, který stojí za trestním stíháním obviněného a o kterém je přesvědčen, že přijal úplatek od skupiny NATLAND. Upozorňuje i na skutečnost, že o části dílčích útoků, za které byl odsouzen, byl veden oddělený proces s pí. M., kde předsedkyní senátu byla taktéž soudkyně Slepičková, která vnímala důkazy k předmětné části skutku ze dvou řízení s tím, že obviněný nebyl stranou řízení s pí. M. a nemohl tedy vnímat tam prováděné důkazy, vyjadřovat se k nim a navrhovat své, čímž byl zkrácen na právu na obhajobu, a navíc předsedkyně senátu byla ovlivňována i řízením vedeným s pí. M., díky čemuž nemohla spravedlivě posoudit věc bez vlivů druhého trestního řízení.

Dalším dovolacím důvodem, který obviněný uplatnil ve svém dovolání, je, že některý výrok chybí nebo je neúplný ve smyslu § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. Přestože odvolací soud vyhověl argumentaci obviněného, že dílčí útoky vztahující se k DPPO za rok 2010 a DPH za říjen 2010 nedospěly do stadia pokusu, a proto tyto vzhledem k absenci trestnosti přípravy posoudil jako trestný čin podle § 254 tr. zákoníku s tím, že trestní odpovědnost je promlčena a trestní stíhání v této části zastavil, tak ve výroku rozsudku k této otázce na straně 40˗41 se vypořádal jen s DPH za říjen 2010 ve výši 2.216.000 Kč, ale opomenul zmínit DPPO za rok 2010 ve výši 17.666.200 Kč. Přestože je z odůvodnění rozsudku odvolacího soudu i logiky věci patrné, že soud tímto způsobem vypořádal i DPPO za rok 2010, není to obsahem výroku rozsudku.

K dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. namítl, že je nepochybné, že stavební a polygrafické práce odvedeny byly, a k tomuto názoru dospěl i Vrchní soud v Praze a může být jen teoreticky nejasné, v jakém rozsahu a kdo je poskytl. V takovém případě ale není obviněného možné paušálně uznat vinným za zkrácení DPH a DPPO v plném rozsahu předmětných faktur a je třeba zjišťovat, kdo práce poskytl, zdali uvedení dodavatelé či eventuálně zda práce neposkytl někdo jiný. Pokud nebudou důkazy jasné, není obviněného možné odsoudit za zkrácení daně a je teoreticky možné jej odsoudit za zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 tr. zákoníku. Závěry odvolacího soudu v tom ohledu, že v polygrafické části byla fakturace fiktivní a práce nebyly provedeny vůbec, jsou nesprávné, jelikož byla předložena celá řada důkazů, že tyto práce nejméně v části provedeny být musely.

K tomuto důvodu dále namítl, že v jeho jednání zcela absentuje subjektivní stránka, tedy úmysl. Dle jeho názoru úmysl chybí ve vztahu k celé DPPO i DPH, tedy ve všech dílčích útocích, a to z mnoha důvodů podrobně vyargumentovaných v hlavním líčení i odvolání. Zejména tato subjektivní stránka absentuje v oblasti údajně zkrácené DPH, když společnost CENTRAL GROUP, a. s. (dále CG) toto DPH dodavatelům vyplatila, a tak si ho samozřejmě mohla dát do odpočtu ve svých daňových přiznáních. Není důvodu se domnívat, že by mělo být úmyslným zaviněním pokryto jednání dodavatelů, kteří následně toto DPH údajně zkrátili. Zdůvodnění odvolacího soudu, že obviněný musel být alespoň v eventuálním úmyslu, že dodavatelé DPH neodvedou, protože jinak by museli státu odvádět i DPPO, na což by neměli finanční prostředky, nemůže obstát, když jednak mohli dodavatelé využít subdodavatelů a dále DPPO a DPH nejsou vůbec nerozlučně spojeny. Z celého spisu je patrné, že CG ani obvinění vůbec nepočítali s tím, že by se měla nějaká DPH vůbec krátit. Z provedeného dokazování dále vyplývá, že obviněný nepodával a nepodepisoval daňová přiznání. To činili daňoví poradci a účetní CG, a proto má za to, že z jeho strany nedošlo k naplnění objektivní stránky trestného činu. Znakem skutkové podstaty trestného činu dle § 240 tr. zákoníku je i rozsah, tedy daňová škoda. Shromážděné důkazy nedávají odpověď na výši tohoto rozsahu, a to i proto, že nebyla znalecky zkoumána jednotlivá plnění. Navíc je evidentní, že některá plnění poskytnuta byla a ohledně zbylých jsou zde rozporné důkazy. Není tedy prokázáno, že k trestné činnosti vůbec došlo. Pokud ano, tak není prokázáno v jakém rozsahu. CG navíc z podnětu obviněného z vazby provedla forenzní audit, který ji vedl k doplacení údajně zkrácené daně z důvodu pochyb o pravděpodobnosti unesení důkazního břemene v daňovém řízení, což by mělo být vzato při posuzování případné účinné lítosti. Navíc soudy obou stupňů odsoudily obviněného za jednání prokuristy, přestože dle tehdy platných daňových předpisů prokurista nemohl z titulu svého postavení jednat za daňový subjekt. Navíc, přestože dle rozhodnutí soudů měl trestnou činnost páchat jako prokurista, byl obviněnému uložen nejen zákaz činnosti výkonu této pozice, ale i výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti a družstva, což je v rozporu s § 73 tr. zákoníku, neboť lze uložit jen zákaz takové činnosti, v souvislosti s níž se pachatel trestného činu dopustil.

Dále namítl extrémní nesoulad rozhodnutí a obsahu spisu a opomenuté důkazy. Zdůraznil, že skutková verze převzata prvoinstančním soudem i soudem odvolacím za pravdivou je zela vyloučena např. z důvodu inventury katalogů vytištěných pro CG firmou p. J., reklamací údajně fiktivního díla, výpovědí obviněného B., dobropisováním faktury společnosti SB Flex, stavebními deníky o provedení prací atd. Soudy obou stupňů neprovedly velkou část důkazů navržených obviněnými, aniž pro takový postup byly splněny výše naznačené předpoklady, a u provedených důkazů bylo jejich hodnocení v rozporu se zásadou volného hodnocení důkazů, materiální pravdy a práva na obhajobu včetně presumpce neviny a zásady in dubio pro reo.

V návaznosti na dovolací důvody upozornil na množství procesních vad, zejména na vady odposlechů a záznamu telekomunikačního provozu. Na tom, že tato povolení k odposlechu mají vady, se v hlavním líčení shodl soud i státní zástupce. Soud ovšem tento nedostatek překlenul tzv. potřebou materiálního přístupu. Mezi další procesní vady řadí nepoužití první výpovědi p. J. z 21. 5. 2010, která byla v rozporu s jeho pozdějšími výpověďmi, použití výpovědi M., aniž by byla řádně poučena o skutku, o kterém se řízení vede, použití prvních dvou výpovědí p. K., i když byl vystaven nátlaku policistů, akceptace vadného znaleckého posudku Ing. Melcrové, neprovedení písmoznaleckého zkoumání řady podpisů na smlouvách a fakturačních dokladech, absenci příloh faktur, nepřihlédnutí k evidentní domluvě a až k provokaci policistů vůči p. J., přihlédnutí k listinným důkazům a výslechům od skupiny NATLAND přesto, že prováděla daňové poradenství a nebyla ze strany CG zproštěna mlčenlivosti, neprovedení množství dalších důkazů, podrobně specifikovaných v dovolání obviněného, např. výslechů a listin auditorů ze skupiny NATLAND, nepřihlédnutí k telefonátům a zprávám mezi p. J. a p. B., nepřihlédnutí k tomu, že firma TRIANGL spolupráci s CG ukončila na podzim 2008 a nemohla tak tisknout po další dva roky, nezohlednění sporů mezi CG a skupinou NATLAND, výhody poskytnuté policií p. J. za jeho spolupráci, zveličování údajných rozporů ve výpovědi obviněného, nezohlednění, že nebylo jakkoliv prokázáno, že by si s p. K. předávali tašky s penězi, nezohlednění skutečnosti, že ApogeoTax podepsalo daňová přiznání za CG, nezohlednění, že Apogeo Audit provedlo opakovaně statutární audit CG s výsledkem bez výhrad, nezohlednění propojení osob J. a K., uvěření nedůvěryhodným výpovědím p. J. a p. M. a bagatelizace jejich trestní minulosti atd.

Závěrem svého dovolání dodává, že právo na obhajobu obviněného bylo zkráceno tím, že dne 12. 7. 2013 soud první instance zamítl další návrhy na dokazování a stanovil, že závěrečné řeči mají být předneseny ještě téhož dne s odstupem několika minut, čímž mu byl upřen spravedlivý proces a došlo tak k porušení čl. 6 odst. 3 písm. b) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, tedy práva obviněného na to mít přiměřený čas k možnosti přípravy své obhajoby, a dále k porušení čl. 40 odst. 3 LZPS, podle kterého má obviněný právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby. Tento postup prvoinstančního soudu znemožnil jeho obhájci Mgr. Trojanovi závěrečnou řeč, na kterou měl právo ji přednést.

Z uvedených důvodů obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud podle ustanovení § 265k a § 265l tr. ř. napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 10. 2016, sp. zn. 3 To 42/2015 a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 7. 2013, sp. zn. 2 T 12/2011, zrušil a věc přikázal k novému projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze, a aby zároveň nařídil, aby Městský soud v Praze věc projednal a rozhodl v jiném složení senátu. Dále navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že se obviněný nebere do vazby.

Obviněný A. B. podal proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 10. 2016, sp. zn. 3 To 42/2015 prostřednictvím svého obhájce dovolání opírající se o důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Má za to, že soudy obou stupňů na základě zjištěného skutkového stavu dovodily nesprávná právní posouzení skutku. Z odůvodnění obou rozhodnutí nevyplývá, kterými úvahami se soudy řídily, a rovněž z nich nevyplývá ani skutečnost, jak se vypořádaly s obhajobou obviněného. Z rozsudku odvolacího soudu ve spojení s rozsudkem nalézacího soudu nelze dovodit, že by skutek měl spáchat právě obviněný. Teorie konstruována soudy je zcela neurčitá. V tomto směru nedošlo k naplnění skutkové podstaty spáchaného činu trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku, neboť nebyla naplněna skutková podstata tohoto trestného činu, a to ani jeden z jeho znaků. Jediný možný závěr, jaký měly soudy dovodit, bylo to, že pro žalovaný skutek měly obviněného zprostit obžaloby, neboť z rozsudku nevyplývá, že by údajnou trestnou činnost měl spáchat právě on. Má za to, že na základě provedeného dokazování nebylo možno dospět k závěru, že je vinen. Je toho názoru, že z provedených důkazů byly dovozeny nesprávné právní závěry. Ze samotného rozhodnutí je patrno, že měl učinit dohodu se spoluobviněným Ing. N. s tím, že tato dohoda byla podstatným nosným základem celé trestné činnosti. Nebylo to však nikterak prokázáno a tato skutečnost je tak v extrémním rozporu s provedeným dokazováním, že by takovouto dohodu uzavřel. Pokud oba obvinění tuto skutečnost popírají, nelze operovat s tím, že mezi nimi byla jakákoliv dohoda uzavřena, aniž by toto bylo řádně prokázáno, a jedná se tak o nesprávně zjištěný skutkový stav. Soudy obou stupňů dále vůbec neprověřovaly, zda z hlediska faktur, které byly na jednotlivá plnění vystaveny, bylo či nebylo plnění fakticky uskutečněno. S ohledem na to, že toto nebylo důkladně prověřeno, nelze dospět k závěru, že se jedná o neoprávněné zaúčtování údajů z těchto faktur do účetnictví a v konečném důsledku o páchání trestné činnosti. Soudy ani nezjišťovaly, kdo prováděl tiskařské práce pro CENTRAL GROUP, a. s., v období let 2008 až 2010, pouze dospěly k závěru, že tyto práce prováděla společnost Triangl a. s., avšak tento závěr je zcela v rozporu s výpovědí zástupce této společnosti a s provedenými listinnými důkazy. Nebylo dostatečně provedeno ani znalecké zkoumání, neboť nebyla nikterak prověřena skutečnost, zda a v jakém rozsahu byly vůbec stavební a tiskařské práce pro CENTRAL GROUP, a. s., provedeny. Následně vydané faktury byly všechny přejaty jako fiktivní, ačkoliv jsou zde důkazy, a to konkrétně reklamace stavebních prací, daňové kontroly, stavební deníky atd., které prokazují, že práce učiněny byly. Dále namítá, že pokud měla být zkrácena daň, pak nebyl rozsah zkrácení znalcem vůbec vypočten, kdy tento výpočet se snažil svým postupem nahradit nalézací soud, přičemž výpočet učinil špatně a škoda tak byla stanovena nesprávně, což následně vedlo k nesprávnému právnímu posouzení věci. Uvedený rozsah krácení daně tak vůbec nemůže odpovídat skutečnosti ani obsahu provedeného dokazování, neboť listinné důkazy i svědecké výpovědi jasně prokazují nesprávnost závěrů soudu. Obviněný dále poukazuje na závažná procesní pochybení orgánů činných v trestním řízení, když soudy obou stupňů provedené úkony těchto orgánů nekriticky přejaly, aniž by hodnotily oprávněnost a zákonnost takto získaných důkazů. Dodává, že odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu a následně i sledování osob a věcí byly provedeny na podkladě povolení, které nemělo zákonné náležitosti. Ani získané důkazy z prohlídky jiných prostor a pozemků nebylo možno použít, neboť příkaz k této prohlídce postrádal dostatečné a smysluplné odůvodnění. Závěrem konstatuje, že v předmětném řízení nebyla dodržena zásada rovnosti zbraní, postup soudů zcela evidentně zasáhl do jeho práva na obhajobu a došlo tak k porušení práva na spravedlivý proces. Je toho názoru, že soudy neopřely svá rozhodnutí o provedené relevantní důkazy, neboť žádný provedený důkaz jeho vinu neprokazuje. Soudy pouze shrnuly, že obhajoba obviněného je nevěrohodná a jako taková nemůže obstát, s čímž ovšem nesouhlasí.

Závěrem svého dovolání namítl, že u něj nedošlo k naplnění zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku. V rámci správného právního posouzení měl být obžaloby zproštěn, neboť skutek, tak jak je označen v obžalobě, se nestal. Ze skutkových zjištění a provedeného dokazování učiněného nalézacím soudem nebylo možno dospět k právnímu závěru o vině obviněného. Z uvedených důvodů proto navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 10. 2016, sp. zn. 3 To 42/2015, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. 7. 2013, sp. zn. 2 T 12/2011, zrušil a aby podle § 265l odst. 1, odst. 3 tr. ř. přikázal Vrchnímu soudu v Praze, aby věc znovu projednal a rozhodl.

Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství využila svého práva a k dovoláním obviněných se vyjádřila. Ve svém vyjádření stručně shrnula dosavadní průběh trestního řízení a dále uvedla, že obviněný Ing. A. N. ve svém mimořádném opravném prostředku uplatnil dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. b), g) a k) tr. ř. Za vyloučený orgán označil předsedkyni senátu Městského soudu v Praze JUDr. Sylvii Slepičkovou, stejně tak jako i další členy senátu. Důvodem pro takové vyloučení má být zaujatost senátu, a to zejména jeho předsedkyně vůči dovolateli. Zaujatost plyne údajně z toho, že poučila jeho bývalou manželku ohledně výživného, dále z toho, že údajně zvala do své kanceláře v průběhu hlavního líčení vyšetřovatele případu kpt. H. a umožnila mu přístup do spisu předtím, než byl vyslechnut, a dále z toho, že předsedala i senátu, který rozhodoval v trestní věci obviněné J. M., přičemž jde o trestní věc skutkově propojenou s jeho trestní věcí, takže byla ovlivňována i řízením vedeným s obviněnou J. M., což ve svém důsledku vedlo k tomu, že nemohla spravedlivě posoudit jeho trestní věc. Za neúplný označil obviněný výrok Vrchního soudu v Praze o zastavení trestního stíhání. V dalším textu mimořádného opravného prostředku prezentoval svůj nesouhlas s právní kvalifikací trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku. Za absentující označil zejména subjektivní stránku trestného činu, jímž byl uznán vinným, s tím, že chybí ve vztahu k celému rozsahu zkrácených daní, tedy jak DPPO, tak i DPH. Dovolatel rovněž zdůraznil, že nepodával a nepodepisoval daňová přiznání k DPH ani k DPPO. Míní, že nedošlo ani k přesnému vyčíslení výše daňové škody, a to především proto, že nebyla znalecky zkoumána jednotlivá plnění. Konstatuje tedy, že nebylo prokázáno, že k trestné činnosti vůbec došlo, a pokud ano, pak v jakém rozsahu. Dovolatel rovněž vyzdvihl, že společnost CENTRAL GROUP, a. s., z důvodu jeho podnětu z vazby provedla forenzní audit, na základě kterého byla doplacena zkrácená daň. To by mělo být dle slov dovolatele zvažováno z titulu účinné lítosti. Dále uvedl, že jako pouhý prokurista obchodní společnosti nebyl podle tehdy platných daňových předpisů odpovědný za neodvedení daně, neboť prokurista nemohl z titulu svého postavení jednat za daňový subjekt a navíc, přestože dle rozhodnutí soudu měl trestnou činnost spáchat jako prokurista, mu byl uložen nejen zákaz činnosti, ale i výkon funkce statutárního orgánu obchodní společnosti a družstva. Dále poukázal na extrémní nesoulad mezi skutkovými zjištěními a provedenými důkazy, přičemž upozornil i na kategorii důkazů opomenutých. Upozornil na to, že soudy obou stupňů neprovedly velkou část navržených důkazů, aniž by řádně zdůvodnily důvod jejich odmítnutí. Namítl nezákonnost některých úkonů trestního řízení, konkrétně pak provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, nepříslušnost soudu v přípravném řízení i protokolů o sledování osob a věcí. Dovolatel A. B. v dovolání uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. I on je přesvědčen, že nenaplnil veškeré zákonné znaky přisouzeného zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku. Míní, že především nebylo prokázáno, že existovala nějaká dohoda mezi ním a spoluobviněným Ing. A. N. o dohodě, která měla pokrývat jejich jednání v rámci trestné činnosti. Konstatuje, že absentují důkazy o tom, zda bylo nebo nebylo poskytnuto plnění v rámci jednotlivých v rozsudečném výroku označených faktur. I on považuje za nesprávný výpočet škody. Dále uvedl, že trestná činnost byla vyprovokována ze strany Policie ČR a že odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu, následně i sledování osob a věcí, byly provedeny na podkladě povolení, která neměla zákonné náležitosti.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. b) tr. ř. ve svém dovolání uplatnil obviněný Ing. A. N., který za vyloučený orgán označil jak předsedkyni senátu Městského soudu v Praze JUDr. Silvii Slepičkovou, tak i členy senátu. Formálním předpokladem pro použití dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. b) tr. ř. je, že okolnost, že ve věci rozhodl vyloučený orgán, nebyla tomu, kdo podává dovolání, již v původním řízení známa nebo jím byla před rozhodnutím orgánu druhého stupně namítnuta. Tato podmínka splněna byla, neboť podjatost předsedkyně senátu byla v řízení vyřešena s tím, že tato podjatá není. Její rozhodnutí bylo potvrzeno v rámci podané stížnosti i u Vrchního soudu v Praze. Z toho, že předsedkyně senátu Městského soudu v Praze JUDr. Silvie Slepičková poučila bývalou manželku obviněného Ing. A. N. ohledně výživného, nelze vyvozovat, že by předsedkyně senátu byla jakkoli vůči obviněnému Ing. A. N. zaujatá. Je třeba odmítnout i tvrzení obviněného o tom, že jeho trestní stíhání bylo zinscenováno skupinou NATLAND, se kterou měl cíleně spolupracovat i kpt. H., a to na základě přijatého úplatku od skupiny NATLAND, a dále i tvrzení, že kpt. H. byl ze strany předsedkyně senátu JUDr. Silvie Slepičkové v rámci svého výslechu u hlavního líčení jakkoli zvýhodněn.

Za významnější posoudila státní zástupkyně námitku ohledně podjatosti JUDr. Slepičkové, která měla být z důvodu poměru k projednávané věci vyloučena, jelikož rozhodovala také trestní věc obviněné J. M., stíhané pro obdobnou trestnou činnost. V uvedené souvislosti státní zástupkyně konstatuje, že vyloučení soudkyně nelze dovozovat pouze ze skutečnosti, že o žalovaném skutku bylo stejnou předsedkyní senátu rozhodnuto ohledně jiné osoby v jiném řízení. Námitka týkající se údajně podjatého přístupu předsedkyně senátu k meritornímu rozhodnutí v dovolatelově věci nebyla ostatně opřena o žádné konkrétní skutečnosti, které by dokládaly, že její vztah k předmětné věci měl takovou povahu, že by to vzbuzovalo důvodné pochybnosti o její objektivitě a nestrannosti při rozhodování. Uzavírá proto, že důvody, pro které by předsedkyně senátu a členové senátu měli být v předmětné věci z vykonávání úkonů trestního řízení vyloučeni, neexistují.

Obviněný Ing. A. N. uplatnil rovněž dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř., který je dán tehdy, jestliže v rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný. Obviněný namítl, že přestože odvolací soud vyhověl jeho argumentaci a trestní stíhání v namítané části zastavil, tak se ve výroku rozsudku vypořádal jen s DPH za říjen 2010, ale opomenul zmínit DPPO za rok 2010. K této námitce státní zástupkyně uvádí, že dovolateli nelze ani v tomto případě přisvědčit. S odkazem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 3. 2007, sp. zn. 5 Tdo 65/2007, konstatuje, že Vrchní soud v Praze zastavil trestní stíhání obviněného za vystavení a zaúčtování falešných faktur za období od 1. 10. 2010 do 15. 10. 2010 s tím, že údaje v nich uvedené mohly mít za následek zkrácení daně z přidané hodnoty ve výši 2.216.000 Kč za zdaňovací období října 2010. V uvedeném rozsahu lze považovat jednání obviněného za dílčí útok pokračujícího trestného činu. U DPPO je však zdaňovacím obdobím celý rok, z čehož vyplývá, že byť se některé z faktur nepromítly do DPPO za rok 2010, tak k nim bylo přihlédnuto v rámci výroku o vině ohledně DPH za jednotlivá zdaňovací období do října 2010. Pokud by se ve výroku o zastavení trestního stíhání objevily i údaje o fakturách za měsíce 1/2010–9/2010, kterých se týká odsuzující výrok ohledně zkrácení daně v souvislosti se zkrácením daně z přidané hodnoty za tato zdaňovací období, bylo by o jednom skutku rozhodnuto dvakrát, čímž by došlo k porušení pravidla ne bis in idem a § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř.

Obvinění rovněž uplatnili ve svém mimořádném opravném prostředku dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., který je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Z dikce uvedeného ustanovení plyne, že ve vztahu ke zjištěnému skutku je možné dovoláním vytýkat výlučně vady hmotněprávní, protože zpochybnění správnosti skutkových zjištění do zákonem vymezeného okruhu dovolacích důvodů podle § 265b tr. ř. zahrnout nelze. Dovolací soud je skutkovými zjištěními soudu prvního stupně eventuálně korigovaných soudem odvolacím vázán a těmito soudy zjištěný skutkový stav je pro něj východiskem pro posouzení skutku z hlediska hmotného práva. Dovolací soud proto musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen zjistit, zda právní posouzení skutku je v souladu s vyjádřením způsobu jednání příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav. Na podkladě dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nelze namítat ani přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost skutkového stavu ve smyslu § 2 odst. 5 tr. ř. ani prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř., poněvadž tato činnost soudu spočívá v aplikaci ustanovení procesních, nikoli hmotněprávních. Nejvyšší soud v rámci dovolacího řízení zásadně dokazování neprovádí, anebo jen zcela výjimečně, a to pouze pro účel rozhodnutí o dovolání. Dovolání lze proto opírat jen o námitky hmotněprávní povahy, nikoli o námitky skutkové.

Obvinění v dovolání namítají vady dokazování. Namítají, že některé důkazy, resp. informace v nich obsažené, nebyly získány co do jednotlivých dílčích komponentů procesu dokazování procesně přípustným způsobem, a tudíž měly být soudem vyloučeny z předmětu úvah směřujících ke zjištění skutkového základu věci. K tomuto státní zástupkyně uvádí, že ne každé nedodržení procesních pravidel má automaticky za důsledek porušení práva na spravedlivý proces. Zda došlo k porušení tohoto práva, je nutno posuzovat z hlediska významu porušení procesního ustanovení, možnosti jeho nápravy v dalším průběhu řízení a zejména pak z hlediska, zda v důsledku daného porušení došlo k tak závažnému zásahu do procesních práv obviněného, že řízení jako celek tím pozbylo charakter spravedlivého procesu. Ve vztahu k předmětným námitkám zpochybňujícím zákonnost důkazů se zabýval již soud odvolací. Ten zejména odmítl obviněnými předestíranou konstrukci o tom, že jejich trestní stíhání bylo vyvoláno sporem společnosti CENTRAL GROUP, a. s., a skupinou NATLAND, která měla cíleně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení ve snaze kriminalizovat jejich nezávadné jednání. Odvolací soud případně poukázal na vnitřní rozpory takového tvrzení obviněných, neboť šetření k trestné činnosti proběhlo v době, kdy mezi oběma jmenovanými společnostmi ještě nebyly napjaté vztahy, a rovněž není možné, aby policejní orgán byl na věci jakkoli zainteresován, a to z důvodu absence vazeb k místu páchání trestné činnosti. Stran námitky spočívající v úvaze, že soudce okresního soudu nebyl místně příslušný k provádění úkonů trestního řízení, státní zástupkyně odkazuje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/2014 ze dne 19. 4. 2016.

V souladu s hodnocením odvolacího soudu dospěla státní zástupkyně k závěru o nedůvodnosti námitky o nezákonných prohlídkách jiných prostor a pozemků i o nezákonnosti nařízených odposlechů. Zákonnost trestního řízení se posuzuje podle předpisu účinného v době, kdy byl úkon proveden. Jestliže v době, kdy byl úkon proveden, tento mohl nařídit státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán, byl takový úkon proveden v souladu se zákonem. K námitce ohledně procesní nezpůsobilosti poznatků získaných v rámci odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu jak Městský soud v Praze, tak Vrchní soud v Praze uvedly, že příkazy k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ani příkazy k poskytnutí údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu skutečně neobsahovaly údaje o tom, že jsou povolovány jako neodkladný nebo neopakovatelný úkon, avšak vyhodnotily, že tato vada nemůže vést k závěru o nezákonnosti řízení, neboť jde o vadu formální bez vlivu na věcnou správnost provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu, takže poznatky získané tímto způsobem mohou sloužit jako důkaz ve věci.

Státní zástupkyně má za to, že ani námitka obviněného, že bylo přihlédnuto k výslechům a listinným důkazům od skupiny NATLAND, přestože prováděla daňové poradenství v CENTRAL GROUP, a. s. a nebyla ze strany této společnosti zproštěna mlčenlivosti, když tuto nelze u daňového poradce nahradit souhlasem podle § 8 odst. 5 tr. ř., není důvodná. Daňoví poradci jsou vázáni povinností zachovávat mlčenlivost ve smyslu § 6 odst. 8 zákona o daňovém poradenství č. 523/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu daňového poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti je může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je daňový poradce nebo jeho zástupce povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta. Orgány činné v trestním řízení mohou vyžadovat od daňového poradce informace, na které se vztahuje jeho povinnost mlčenlivosti, ale pouze se souhlasem soudce opatřeným podle § 8 odst. 5 tr. ř., přičemž není nutné před udělením tohoto souhlasu žádat klienta takového daňového poradce o jeho zproštění mlčenlivosti podle § 6 odst. 8 citovaného zákona (stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2006 sp. zn. Tpjn 303/2005, publikované pod č. 46/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní). Je tedy zřejmé, že zásady spravedlivého procesu vzhledem k prováděným úkonům trestního řízení porušeny nebyly.

Totéž státní zástupkyně konstatuje ohledně hodnocení důkazů v posuzované trestní věci, když úvahy soudů obou stupňů o vině obviněných nevybočily z rámce formální logiky tak, jak požaduje ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. Jednoznačně bylo prokázáno, že fakturované práce, ať již polygrafické nebo stavební pro společnost CENTRAL GROUP, a. s., provedeny nebyly a pokud byly vyfakturovány, bylo to pouze za účelem snížení daňové povinnosti. Žádné důkazy rovněž nezůstaly ze strany soudů obou stupňů v rámci procesu hodnocení důkazů opomenuty.

Obvinění požadovali, aby byl pořízen znalecký posudek týkající se řešení otázky, zda faktury byly fiktivní nebo zda byly podloženy skutečným plněním. K vyřešení předmětné otázky nebylo ovšem třeba přibírat znalce, neboť v posuzované trestní věci šlo o otázku skutkovou, k jejímuž řešení nebylo třeba žádných odborných znalostí. Posuzovaná trestná činnost byla prováděna poměrně sofistikovaným způsobem, neboť vedle prací dodavatelů, které byly skutečně prováděny, byly vyfakturovány i fiktivní dodávky, takže byl uměle navyšován jejich objem. Právě díky tomuto extrémnímu objemu dodávek včetně dalších okolností, za kterých docházelo k páchání předmětné trestné činnosti (uzavírání smluv, fakturace, kontrola plnění stavu dodavatelských firem) bylo možné prokázat, že k plnění ze strany společnosti nedošlo.

Dovolatelé dále zpochybnili zjištěný rozsah zkrácení daní, neboť soudy tvrzená výše škody nebyla podle jejich názoru objektivně zjištěna a k jejímu správnému stanovení měl být proveden znalecký posudek. K této námitce státní zástupkyně uvádí, že pokud se týče daňové povinnosti ohledně DPH a DPPO, celková škoda je jasně vypočitatelná s ohledem na základní vstupní informace. Jestliže byl již v přípravném řízení v souladu s ustanovením § 105 tr. ř. proveden znalecký posudek k vyčíslení vzniklé škody, bylo tomu tak z důvodu určení tzv. nedokončené výroby, která měla vliv na časové rozlišení, zařazení faktur do nákladů i na výpočet daňové povinnosti DPPO. V rámci doplňku znaleckého posudku se znalkyně dopustila početní chyby, kterou soud následně odstranil prostým propočtem z dostupných údajů obsažených ve znaleckém posudku a jeho doplňcích. Nebylo tudíž třeba žádat znalkyni o doplnění znaleckého posudku, neboť jak již uzavřel soud odvolací, se nejednalo o činnost vyžadující zvláštní odborné znalosti.

V mezích dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. obviněný Ing. A. N. namítl nenaplnění subjektivní stránky trestného činu, jímž byl uznán vinným. V posuzované trestní věci je podstatná skutečnost, že obviněný jednal bez ohledu na dodržení odpovídajících daňových předpisů. Závěr o naplnění subjektivní stránky trestného činu vyplývá z popisu výroku o vině v napadených rozsudcích. I z provedených odposlechů vina obviněného, jakož i ostatních spoluobviněných jednoznačně vyplynula, neboť z nich je zřejmé, že byli do všech obchodů podrobně zasvěceni. Jestliže byla tedy prokázána taková míra účasti obviněného na spáchaném daňovém trestném činu, je zřejmé, že této míře účasti odpovídá i jeho úmyslné zavinění. Soudům obou stupňů tedy nebránilo, aby byl uznán vinným trestným činem zkrácení daně, poplatků a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku ani to, že byl prokuristou obchodní společnosti CENTRAL GROUP, a. s., neboť pachatelem i spolupachatelem tohoto trestného činu může být nejen subjekt daně, ale kdokoli, kdo svým úmyslným jednáním způsobí, že zákonná daň nebyla jemu anebo i jinému subjektu vyměřena buď vůbec, anebo ne v zákonné míře, a daň tak byla zkrácena ve větším rozsahu anebo byla v tomto rozsahu vylákána výhoda na dani nebo jiné povinné platbě.

Na trestní jednání obviněného nešlo aplikovat ani ustanovení o účinné lítosti. Dodatečné zaplacení daně v případě trestného činu zkrácení daně, poplatků a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku není důvodem pro analogické použití zvláštního ustanovení o účinné lítosti podle § 242 tr. zákoníku, které se týká zániku trestnosti trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241 tr. zákoníku. Na takové případy projevené lítosti je možné aplikovat za splnění stanovených podmínek pouze obecné ustanovení o účinné lítosti obsažené v § 33 tr. zákoníku. V konkrétním případě nemusí být vyloučeno, aby byla dobrovolnost jednání pachatele shledána i v dodatečném zaplacení zkrácené daně na základě platebního výběru vydaného správcem daně po zjištění daňového nedoplatku. Ovšem pouze v případech výjimečných, kdy lze pachateli z určitých důvodů tolerovat, že se zaplacením daňového nedoplatku vyčkával až na rozhodnutí správce daně, pokud ke zkrácení daně došlo v důsledku např. nejednoznačného znění právních předpisů v důsledku nejednotného postupu finančních orgánů nebo nejednoznačného posouzení povahy některého uskutečnitelného zdanitelného plnění. O takový případ se dle státní zástupkyně v této věci nejedná a u obviněného proto nelze použít ustanovení o účinné lítosti.

Obviněný Ing. A. N. ve svém dovolání napadl výrok o trestu, avšak i v tomto případě opřel své námitky o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Námitky vůči druhu a výměře uloženého trestu s výjimkou trestu odnětí svobody na doživotí, lze v dovolání uplatnit pouze v rámci dovolacího důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., tedy pouze tehdy, jestliže byl obviněnému uložen druh trestu, který zákon nepřipouští nebo trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou zákonem na trestný čin, jímž byl uznán vinným. Jiná pochybení soudů spočívající v nesprávném druhu při výměře uloženého trestu, zejména nesprávné vyhodnocení kritérií uvedených v § 39 až § 42 tr. zákoníku a v důsledku toho uložení nepřiměřeného přísného nebo naopak mírného trestu, nelze v dovolání namítat prostřednictvím tohoto ani ale jiného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 tr. ř. Obviněný se ohradil i proti uložení trestu zákazu činnosti, který mu byl uložen podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku, přičemž tento trest spočívá v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti a družstva a výkonu funkce prokuristy, a namítl, že takto formulovaný zákaz činnosti je příliš široký. Obviněný se trestného jednání dopustil v situaci, kdy těžil z předmětu podnikání společnosti CENTRAL GROUP, a. s., a je proto zcela logické, že trest zákazu činnosti mu byl uložen jako zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti a družstva a výkonu funkce prokuristy.

Závěrem svého vyjádření proto státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství navrhla, aby Nejvyšší soud vzhledem ke shora uvedenému dovolání obviněného A. B. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. a dovolání obviněného Ing. A. N. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř., a aby tak ve věci obviněných učinil za podmínek § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Obviněný Ing. A. N. reagoval na vyjádření státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství stručnou replikou. Uvedl v ní, že s argumentací státní zástupkyně nesouhlasí, a upozornil na rozpory a skutečnosti, kterým se zcela vyhnula. Vyjádření se dle něj nezabývá tím, že soudkyně JUDr. Slepičková poučila jeho manželku, aby na něj podala trestní oznámení, tedy aby učinila vůči jeho osobě velmi závažný krok, který mu mohl značně, zejména v tehdejším postavení uškodit, a to trestněprávně i vztahově. Otázka výživného a formy uzavření dohody o jejím snížení nebyla předmětem trestního řízení a nebylo na soudkyni JUDr. Slepičkové, aby se k ní jakkoliv vyjadřovala. Nepřátelský vztah mezi obviněným a osobou kpt. H. byl soudkyni znám. To, že i přesto poskytla přístup jeho osobě do spisu před výslechem v hlavním líčení, nebudí dle obviněného dojem nestrannosti.

Namítl, že mlčenlivost daňového poradce bylo možné nahradit souhlasem soudce dle § 8 odst. 5 tr. ř. v mezích rozhodnutí NS sp. zn. Tpjn 303/2005 pouze do 31. 8. 2008, kdy zákonem č. 254/2008 Sb. došlo k novelizaci § 6 odst. 8 zákona o daňovém poradenství tak, že souhlasem klienta lze mlčenlivost daňového poradce prolomit i pro účely trestního řízení. Od 1. 9. 2008 tedy citovaný zákon řeší podmínky zproštění mlčenlivosti i pro účely trestního řízení a postup dle § 8 odst. 5 tr. ř. nepřipadá dle obviněného v úvahu. Navíc si tohoto problému byl soud první instance vědom a k postupu podle § 8 odst. 5 tr. ř. nepřistoupil, ale uvedl výslovně, že se bude ptát jen obecně, avšak ve skutečnosti se ptal naprosto konkrétně na vztah APOGEO TAX a. s. a CENTRAL GROUP a. s. a odpovědi potom využil v rámci dokazování a rozhodování.

Obviněný Ing. N. dále uvedl, že nesouhlasí s tvrzením státní zástupkyně, že práce dle stíhaných faktur provedeny nebyly s tím, že ohledně stavebních prací tak výslovně uvádí i Vrchní soud v Praze a ohledně polygrafické části to vyplývá z potřeb tiskovin ve společnosti CENTRAL GROUP a. s. Teze o tom, že stavební práce někdo provedl, dostal zaplaceno a tytéž práce byly ještě jednou fiktivně fakturovány dalšími společnostmi, nebyla nijak prokázána a naopak bylo soudy uváděno, že toto nelze prokázat z důvodu obecných textů fakturace, odstupu času i povahy prací (např. u zemních prací). U tiskových prací tato teze nepřichází v úvahu vůbec, protože pokud firmy pana J. netiskly, pak netiskl nikdo, protože jiné firmě za tyto práce nemohlo být zaplaceno. Tím vyvstává otázka, zda měla CENTRAL GROUP a. s. nárok na odpočet DPH a zařazení fakturací do nákladů pro účely DPPO, a tedy posuzování zavinění u osoby obviněného nikoliv ve vztahu ke zkrácení daně, ale jen ve vztahu ke zkreslování účetnictví, které je však již promlčeno.

Závěrem své repliky k zákazu činnosti uvádí, že § 73 odst. 1 tr. zákoníku umožňuje jeho uložení výlučně, pokud se pachatel dopustil trestného činu v souvislosti s touto činností. Pokud státní zástupkyně uvádí, že funkce prokuristy, přestože nezahrnovala dohled nad plněním daňových povinností společnosti CENTRAL GROUP a. s., poskytla obviněnému příležitost či usnadnila páchání trestného činu, a proto mu lze uložit trest zákazu činnosti prokuristy, pak je to otázka posouzení. Nicméně možnost uložení trestu zákazu činnosti spočívající ve výkonu působnosti statutárního orgánu obchodní společnosti dovodit z toho, že jde o činnost do jisté míry obdobnou činnosti prokuristy, jde zcela nad rámec zákonné dikce výše citovaného ustanovení. Pokud by obviněný v souvislosti s činností prokuristy spáchal vytýkanou trestnou činnost, nemůže mu být proto zakázána činnost obdobná, kterou nevykonával a v souvislosti s níž se proto nemohl ničeho trestného dopustit.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání jsou přípustná [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř.], byla podána obviněnými jako osobami oprávněnými prostřednictvím obhájců [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.). Dovolání obsahují i obligatorní náležitosti stanovené v § 265f odst. 1 tr. ř.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněnými naplňují jimi uplatněné zákonem stanovené dovolací důvody, jejichž existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotněprávních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem – advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Obvinění ve svých dovoláních uplatnili dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. ř. ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Nejvyšší soud po prostudování předloženého spisového materiálu zjistil, že většina námitek uváděných obviněným Ing. A. N. v dovolání byla již uplatňována v předchozích stadiích trestního řízení i v odvolání, a jak soud prvního stupně, tak i odvolací soud se s nimi přesvědčivě vypořádaly v odůvodnění svých rozhodnutí. Judikatura vychází z toho, že jestliže obviněný v dovolání opakuje v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení před soudem prvního stupně a v odvolacím řízení, se kterými se soudy obou stupňů dostatečně a správně vypořádaly, jde zpravidla o dovolání zjevně neopodstatněné ve smyslu § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. (viz rozhodnutí publikované v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. BECK, svazek 17/2002, č. 408). K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud i v případě obviněného Ing. N.

Námitky obviněného Ing. N., v jejichž rámci namítal nesprávné hodnocení důkazů (konkrétně např. nepoužití první výpovědi obv. J. ze dne 21. 5. 2010, použití výpovědi M., použití prvních dvou výpovědí p. K., absence příloh faktur, nepřihlédnutí k evidentní domluvě a až k provokaci policistů vůči p. J., přihlédnutí k listinným důkazům a výslechům od skupiny NATLAND, nepřihlédnutí k telefonátům a zprávy mezi J. a B., nepřihlédnutí k tomu, že firma TRIANGL spolupráci s CG ukončila na podzim 2008 a nemohla tak tisknout po další dva roky, nezohlednění sporů mezi CG a skupinou NATLAND, výhody poskytnuté policií J. za jeho spolupráci, zveličování údajných rozporů ve výpovědi obviněného, nezohlednění, že nebylo jakkoliv prokázáno, že by si s K. předávali tašky s penězi, nezohlednění skutečnosti že ApogeoTax podepsalo daňová přiznání k PD za CG, nezohlednění, že Apogeo Audit provedlo opakovaně statutární audit CG s výsledkem bez výhrad, nezohlednění propojení osob J. a K., uvěření nedůvěryhodným výpovědím J. a M. a bagatelizace jejich trestní minulosti atd.) a vytýkal nedostatečně zjištěný skutkový stav věci (konkrétně neprovedení písmoznaleckého zkoumání řady podpisů na smlouvách a fakturačních dokladech, neprovedení množství dalších důkazů, podrobně specifikovaných v dovolání obviněného, např. výslechů a listin auditorů ze skupiny NATLAND atd.), je nutno považovat za námitky skutkového charakteru týkající se úplnosti a hodnocení provedeného dokazování. Je třeba konstatovat, že obviněný se těmito námitkami pouze domáhá, aby na základě jiného hodnocení důkazů byl jiným způsobem posouzen skutek, pro který byl stíhán. Uvedenou skutečnost však nelze podřadit pod dovolací důvod vymezený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., dle kterého je dovolání možno podat, spočívá-li rozhodnutí na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení.

Pod uplatněný dovolací důvod nelze přiřadit ani námitku obviněného ohledně porušení zásady volného hodnocení důkazů. Zcela mimo rámec dovolacího důvodu se pak nachází námitka týkající se příliš krátkého časového prostoru k přípravě závěrečné řeči, tedy že soud první instance stanovil, že závěrečné řeči mají být předneseny ještě téhož dne s odstupem několika minut, čímž byl obviněnému upřen spravedlivý proces a došlo tak k porušení čl. 6 odst. 3 písm. b) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, tedy práva na to mít přiměřený čas k možnosti přípravy své obhajoby. Z protokolu o hlavním líčení ze dne 12. 7. 2013 vyplývá, že obhájce obviněného Mgr. Kapalín svou obsáhlou závěrečnou řeč přednesl. Tuto námitku obviněného, že prvoinstanční soud svým postupem znemožnil jeho obhájci Mgr. Kapalínovi přednést závěrečnou řeč, je proto třeba považovat za nedůvodnou. K dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dále namítl, že je nepochybné, že stavební a polygrafické práce odvedeny byly. Této námitce nelze rovněž přisvědčit, jelikož provedeným dokazováním bylo jednoznačně zjištěno, že fakturované práce, ať již polygrafické nebo stavební pro společnost CENTRAL GROUP, a. s., provedeny nebyly a pokud byly vyfakturovány, tak to bylo pouze za účelem snížení daňové povinnosti.

Ani námitka obviněného Ing. N., že není prokázáno, zda k trestné činnosti vůbec došlo a pokud ano, tak není prokázáno, v jakém rozsahu, a námitka ohledně akceptace vadného znaleckého posudku Ing. Melcrové taktéž nelze pod uplatněný dovolací důvod podřadit. Z trestního spisu je zřejmé, že soudní znalkyně vypracovala znalecký posudek a celou řadu jeho doplňků. Tyto se týkaly zejména určení tzv. nedokončené výroby, což v konečném důsledku mělo vliv na časové rozlišení zařazení faktur do nákladů a následně na výpočet daňové povinnosti DPPO. Tato znalkyně byla opakovaně vyslechnuta v hlavním líčení a podrobena celé řadě otázek jak ze strany soudu, státní zástupkyně, tak i obhájců. Soudní znalkyně na svých závěrech o nedokončené výrobě setrvala a uvedla i důvod nepřesností ve výpočtech, jejichž příčinou byl krátký časový úsek pro vypracování uloženého doplňku znaleckého posudku, když v rámci uvažované nedokončené výroby odečetla nejen DPPO, ale i DPH. Šlo tedy jen o opravu početní chyby, kterou soud odstranil svým propočtem z dostupných údajů obsažených ve znaleckých posudcích a jejich doplňcích, aniž by čekal na nový propočet přímo soudní znalkyní, neboť se v daném případě nejednalo o činnost, vyžadující zvláštní odborné znalosti.

Obviněný dále namítl, že soudy nevyhověly jeho návrhu na provedení důkazů podrobně specifikovaných v dovolání obviněného, a zdůraznil, že skutková verze převzata prvoinstančním soudem i soudem odvolacím za pravdivou je zcela vyloučena např. z důvodu inventury katalogů vytištěných pro CG firmou obv. J., reklamací údajně fiktivního díla, výpovědí obviněného B., dobropisování faktury společnosti SB Flex atd. Tímto postupem dle něj byla naplněna vada opomenutých důkazů. K tomuto Nejvyšší soud uvádí, že neprovedení důkazů navržených obviněným v řešeném případě nezakládá vadu opomenutých důkazů ani není projevem libovůle či svévole soudů. Především lze v tomto směru poukázat, že městský soud provedl celou řadu důkazů k návrhu obviněných Ing. N. i obviněného K. a v odůvodnění svého rozsudku dále zcela přesvědčivě odůvodnil, proč další navrhované důkazy neprovedl s tím, že tyto již nemohou zásadně změnit zjištěný skutkový stav věci. Provádění dalších navrhovaných důkazů by dle městského soudu nemohlo přispět k dalším, odlišným zjištěním a znamenaly by pouze další neúměrné a neodůvodněné prodlužování trestního řízení. Je třeba zdůraznit, že při rozhodování v trestním řízení závisí pouze na úvaze soudu, který z vyhledávaných, předložených nebo navržených důkazů provede. Není povinností soudu akceptovat jakýkoli důkazní návrh, neboť z principu nezávislosti soudů zakotveného v Ústavě vyplývá, že soudy samostatně zvažují, zda a v jakém rozsahu je potřebné doplnit dosavadní stav dokazování, přičemž v rámci toho posuzují i důvodnost návrhu na doplnění dokazování. Jestliže však soud odmítne provést navržený důkaz, musí toto rozhodnutí přesvědčivě odůvodnit. V posuzované trestní věci soudy dostatečně zdůvodnily, že navrhované důkazy považují za nadbytečné, neboť tvrzení, k jehož vyvrácení byly důkazy navrhovány, bylo v dosavadním řízení bez důvodných pochybností ověřeno. V posuzované věci se tedy nejedná o případ tzv. opomenutých důkazů.

Námitku, že výpovědi daňových poradců a listinné podklady od skupiny NATLAND přesto, že prováděla daňové poradenství CG a nebyla ze strany společnosti CG zproštěna mlčenlivosti stejně jako daňoví poradci, jsou procesně nepoužitelné, uvedl obviněný již ve svém odvolání. Jak je výše zmíněno, jestliže obviněný v dovolání opakuje v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení před soudem prvního stupně a v odvolacím řízení, se kterými se soudy obou stupňů dostatečně a správně vypořádaly, jde zpravidla o dovolání zjevně neopodstatněné ve smyslu § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.

U daňových poradců právní úpravu mlčenlivosti upravoval do 31. 8. 2008 § 6 odst. 8 (nyní odst. 9) zák. č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tak, že nestanovil zvláštní podmínky pro zproštění povinnosti mlčenlivosti pro trestní řízení, takže podle § 8 odst. 5 tr. ř. soudce mohl jejich souhlas nahradit. Od 1.9.2008 (zák. č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nového zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), byl však § 6 odst. 8 (nyní odst. 9) citovaného zákona doplněn tak, že se vztahuje i pro účely trestního řízení. Od 1. 9. 2008 proto soudce nemůže nahradit souhlas klienta dle § 8 odst. 5 tr. ř. a vždy je třeba zproštění mlčenlivosti ze stran klienta daňového poradce, a to i pro účely trestního řízení. Povinnost mlčenlivosti váže nejen daňového poradce, ale i jeho zástupce a pracovníky (viz § 6 odst. 9 citovaného zákona o daňovém poradenství).

Nejvyšší soud zjistil, že již v přípravném řízení a rovněž i u hlavního líčení bylo výslechem svědků Ing. K., Ing. I., Ing. R. a Mgr. S. ověřováno, zda zpráva pro vedení společnosti – daňový audit 2005-2006 byla vypracována společností APOGEO TAX, a. s., aniž by s těmito svědky byly probírány konkrétní zjištění z této zprávy. Již v přípravném řízení se policejní orgán obrátil na společnost CENTRAL GROUP, a. s., se žádostí, aby došlo ke zproštění mlčenlivosti zástupců společností APOGEO Audit, s. r. o., APOGEO TAX, a. s., APOGEO Fiscal, s. r. o. a BDO Tax, s. r. o. V reakci na to pak společnost CENTRAL GROUP, a. s., sdělila, že ani jednu ze společností mlčenlivosti nezbavila. Ještě v hlavním líčení byl svědek Mgr. D. K., předseda představenstva společnosti CENTRAL GROUP, a. s., dotázán, proč nezbavil daňové poradce mlčenlivosti, když si tak zakládá na transparentnosti a důvěryhodnosti, a na to uvedl, že postupoval na základě doporučení právních zástupců nebo daňových poradců společnosti. Nejvyšší soud má za to, že tímto postupem nedošlo k porušení povinnosti mlčenlivosti daňových poradců v trestním řízení. Městský soud v Praze si byl vědom skutečnosti, že vyslýchaní svědci nebyli ze strany společnosti CENTRA GROUP, a. s., zbaveni mlčenlivosti a ve svém odůvodnění proto pouze shrnul, že společnost APOGEO Audit, s. r. o., zpracovávala audity za roky 2005, 2006 a 2007, vždy s výrokem bez výhrad. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci společnosti APOGEO Audit, s. r. o., byli vázáni mlčenlivostí, soud nemohl zjistit, proč takto společnost vydala vždy zprávu s výrokem bez výhrad. Nezjistil ani, které konkrétní účetní aj. doklady byly prověřovány a v jakém rozsahu. Pouze se svědků dotazoval na otázky obecného charakteru, které jsou podrobně uvedeny výše. Tímto postupem tak dle názoru Nejvyššího soudu nedošlo k namítanému porušení procesních zásad trestního řízení.

V rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. obviněný dále namítl, že jej soudy obou stupňů odsoudily za jednání prokuristy, přestože dle tehdy platných daňových předpisů prokurista nemohl z titulu svého postavení jednat za daňový subjekt. A dodal, že z provedeného dokazování vyplývá, že nepodával a nepodepisoval daňová přiznání k DPH ani k DPPO, a proto má za to, že z jeho strany nedošlo k naplnění objektivní stránky trestného činu. K této námitce Nejvyšší soud dodává, že subjekt daně a subjekt trestného činu zkrácení daně nemusí být totožný. Pachatelem i spolupachatelem trestného činu podle § 240 tr. zákoníku může být nejen subjekt daně, ale kdokoliv, kdo svým úmyslným jednáním způsobí, že zákonná daň nebyla jemu, nebo i jinému subjektu daně vyměřena buď vůbec, nebo ne v zákonné míře, a daň tak byla zkrácena ve větším rozsahu anebo byla v tomto rozsahu vylákána výhoda na dani nebo jiné povinné platbě (srov. např. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2436, rozhodnutí R 25/1968). Trestní odpovědnosti obviněného Ing. N. tudíž nezbavuje ani zjištění, že on sám daňová přiznání nepodepisoval. Jeho trestní odpovědnost byla soudy správně postavena na tom, že do účetnictví nechal vědomě zařadit fiktivní faktury, které byly podkladem pro vypracování daňových přiznání, které po jejich podpisu podal na finanční úřad. Obviněnému je třeba přisvědčit pouze v tom, že ze samotného zákonného postavení prokuristy obchodní společnosti ještě nevyplývá jeho zákonná povinnost, aby za podnikatele zajistil řádné odvedení zákonných plateb státu. V posuzované trestní věci však není vina obviněného dovozována ze samotného zákonného postavení prokuristy, ale z toho, že se zásadním způsobem v této pozici zasadil o zkrácení předmětných daní.

Trestní odpovědnost pachatele za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku zaniká účinnou lítostí ve smyslu § 33 písm. a) tr. zákoníku tehdy, když pachatel dobrovolně zamezí škodlivému následku nebo jej napraví. To v případě zkrácení daně znamená dobrovolné přiznání skutečností odůvodňujících existenci určité daně a její výši a zaplacení daně zkrácené zmíněným trestným činem. Zákonná podmínka dobrovolnosti jednání pak vyžaduje, aby pachatel takto jednal z vlastního rozhodnutí ještě před tím, než jeho trestný čin byl objeven nebo oznámen. Ač obviněný namítá, že z jeho podnětu z vazby provedla společnost CG forenzní audit, který vedl k doplacení údajně zkrácené daně z důvodu pochyb o pravděpodobnosti unesení důkazního břemene v daňovém řízení, tak tyto okolnosti podle Nejvyššího soudu zcela vylučují závěr o dobrovolném jednání obviněného, které bylo podmínkou zániku trestní odpovědnosti v důsledku účinné lítosti podle § 33 tr. zákoníku. Dobrovolnost, jak bylo již připomenuto, je právní teorií i soudní praxí pojímána jako svobodné rozhodnutí pachatele, které svědčí o jeho pozitivním obratu ve vztahu ke spáchanému trestnému činu a k jeho škodlivým následkům. Projev změny vnitřního postoje pachatele k jím spáchanému činu však nelze považovat za dobrovolné, pokud k němu pachatele vede vědomí, že jeho trestný čin je již prozrazen, nebo jedná-li pod tlakem již bezprostředně hrozícího či dokonce (jako v nyní projednávaném případě) zahájeného trestního stíhání (srov. např. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 446 a 447). V konkrétním případě, když platba nebo jiné plnění, v souvislosti s nimiž došlo ke zkrácení daně, bylo pouze fiktivně vykázáno, k jeho uskutečnění vůbec nedošlo a pachatel pouze vyčkával, zda tuto fiktivnost správce daně odhalí či nikoli, ustanovení o účinné lítosti aplikovat nelze. Nejvyšší soud proto uzavírá, že trestní odpovědnost obviněného nemohla zaniknout účinnou lítostí ve smyslu § 33 písm. a) tr. zákoníku.

V rámci uplatněného dovolacího důvodu podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. obviněný Ing. N. vznesl právně relevantní námitku, a sice, že v jeho jednání zcela absentuje subjektivní stránka trestného činu. Dle jeho názoru úmysl chybí ve vztahu k celé DPPO i DPH, tedy ve všech dílčích útocích, a to z mnoha důvodů podrobně vyargumentovaných v hlavním líčení i v odvolání. Předmětnou námitku založil na argumentaci, že nepodával ani nepodepisoval přiznání k DPH ani k DPPO a že v rámci tak velké obchodní společnosti, jako byla společnost CENTRAL GROUP, a. s., ani nemohl mít detailní přehled o jednotlivých zakázkách.

Nejvyšší soud připomíná, že zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku spáchá ten, kdo ve velkém rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb a spáchá-li tento čin nejméně se dvěma osobami.

Daní se rozumí povinná, zákonem stanovená peněžitá částka, kterou fyzické nebo právnické osoby odvádějí ze svých příjmů, ze zdanitelné činnosti, ze zdanitelných výrobků, z převodu či přechodu majetku nebo na základě jiných zákonem stanovených skutečností (srov. soustavu daní) do veřejných rozpočtů, a to v zákonem stanovené výši a ve stanovených lhůtách. Zkrácení se rozumí jakékoli jednání pachatele, v důsledku něhož je mu jako poplatníkovi (povinné osobě) v rozporu se zákonem vyměřena nižší daň (clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jiná podobná povinná platba), než jaká měla být vyměřena a zaplacena, nebo k vyměření této povinné platby vůbec nedojde.

Po subjektivní stránce se ve vztahu k základní skutkové podstatě vyžaduje úmysl, když ovšem nemusí být přímý podle § 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, postačí i úmysl nepřímý podle § 15 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zákoníku. Pokud se týká naplnění kvalifikované skutkové podstaty postačí i nedbalost [§ 17 písm. a) tr. zákoníku].

Závěr o existenci a formě zavinění je závěrem právním. Zavinění se chápe jako vnitřní, psychický vztah pachatele k podstatným složkám trestného činu (viz Trestní zákoník, 1. vydání, nakladatelství C. H. Beck, Prof. P. Šámal a kol., str. 165). Subjektivní stránka je takovým fyzickým vztahem pachatele, který nelze přímo pozorovat a na zavinění lze proto usuzovat ze všech okolností případu, za kterých ke spáchání trestného činu došlo. Může to být i určité chování pachatele, neboť i jednání je projevem vůle. Závěr o zavinění pachatele přitom musí být vždy podložen výsledky dokazování a musí z nich logicky vyplynout. Okolnosti subjektivních charakterů lze zpravidla dovozovat pouze nepřímo z okolnosti objektivní povahy, z nichž je poté možno podle zásad logického myšlení usuzovat na vnitřní vztah pachatele k porušení nebo ohrožení zájmu chráněných trestním zákonem.

Soudy obou stupňů uvedená pravidla v projednávané věci respektovaly, protože si pro závěr o existenci úmyslné formy zavinění v jednání obviněného Ing. A. N. opatřily spolehlivý skutkový podklad. V posuzované trestní věci je podstatná skutečnost, že obviněný Ing. N. jednal bez ohledu na dodržení odpovídajících daňových předpisů, což bylo soudy na základě provedeného dokazování jednoznačně prokázáno. Kromě toho Nejvyšší soud rovněž judikoval, že o zavinění ve formě přímého úmyslu, stejně tak i nepřímého úmyslu, u trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 nebo § 148 odst. 2 tr. zákona (stejně i podle § 240 tr. zákoníku), může svědčit zejména rozsah a počet spáchaných útoků. Zjištěná systematičnost trestně relevantního jednání i dlouhodobost páchaní trestné činnosti, jakož i postavení pachatele v rámci daňového subjektu, jako tomu bylo ostatně i v posuzovaném případě (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2012 sp. zn. 8 Tdo 29/2012).

Dle Nejvyššího soudu tak soudy nepochybily, pokud na základě náležitého skutkového zjištění po provedeném dokazování došly k závěru, že obvinění J. a B., jakož i samostatně stíhaná J. M., společným jednáním, prostřednictvím společností, uvedených v odůvodnění rozsudku městského soudu, vyhotovovali faktury na neexistující plnění, přičemž tyto obviněný Ing. N. nechal zaúčtovat do účetnictví společnosti CG a nechal je zanést i do daňových přiznání za příslušná zdaňovací období, na základě nichž společnost CG uplatňovala nižší daňovou povinnost jak v rámci DPPO, tak DPH. Obvinění, kteří faktury vystavovali a měli je též povinnost uvést v daňových přiznáních společností, za které byly tyto faktury vystaveny, je však buď do účetnictví těchto společností nezařadili vůbec, účetnictví řádně nevedli a nepodávali řádně daňová přiznání, případně je v daňových přiznáních i uvedli, přičemž však současně vykázali i neprokázané údaje pro případ faktur přijatých, takže v daňových přiznáních vykazovali minimální daňovou povinnost (viz společnosti AIVE, BH a BRET), kterou vesměs následně ani neuhrazovali. Tímto jednáním došlo ke zkrácení daňové povinnosti ve výši uvedené ve výroku napadeného rozsudku. Je třeba zdůraznit, že obviněný Ing. N. musel být minimálně srozuměn s tím, že společnosti vystavující fiktivní faktury nemohou vést řádné účetnictví a DPH státu fakticky odvádět, neboť by musely za tato plnění odvádět i DPPO, když v důsledku vracení finančních prostředků po odečtení příslušných odměn by na zaplacení příslušné DDPO neměly finanční prostředky. Ačkoliv ve skutečnosti k žádnému přijatému zdanitelnému plnění nedošlo, přesto společnost CG, v důsledku protiprávního jednání Ing. N., v daňových přiznáních nárokovala odpočet DPH a tímto způsobem při existenci svých vlastních zdanitelných plnění došlo v příslušných zdaňovacích obdobích ke krácení DPH. Z těchto důvodů nemůže ani výše uvedená námitka obviněného ohledně absence subjektivní stránky trestného činu obstát.

Obviněný B. ve svém dovolání namítl, že odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu a následně i sledování osob a věcí byly provedeny na podkladě povolení, které nemělo zákonné náležitosti. Obviněný Ing. N. ve svém dovolání namítl, že v příkazech soudu chybělo označení neodkladnosti úkonu a zdůvodnění této neodkladnosti. K této námitce Nejvyšší soud uvádí, že jak Městský soud v Praze, tak Vrchní soud v Praze přihlédly k tomu, že příkazy k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ani příkazy k poskytnutí údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu neobsahovaly údaje o tom, že jsou povolovány jako neodkladný nebo neopakovatelný úkon, byť byly nařízeny před zahájením trestního stíhání. Vzaly tedy v potaz, že došlo k vadě řízení, avšak vyhodnotily, že tato vada nemůže vést k závěru o nezákonnosti řízení, neboť jde o vadu formální bez vlivu na věcnou správnost provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu, takže poznatky získané tímto způsobem mohou sloužit jako důkaz ve věci. Nejvyšší soud dodává, že je zřejmé, že v době, kdy byly předmětné úkony jako neodkladné a neopakovatelné prováděny, existovaly věcné důvody pro neodkladnost a neopakovatelnost těchto úkonů.

Soud prvního stupně odkázal na celou řadu rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, které uvedl na straně 369-371 odůvodnění svého rozsudku. V těch je dostatečně zdůrazněno, že pokud existují věcné důvody, pak neexistence zdůvodnění neodkladnosti nebo neopakovatelnosti, byť je vadou řízení, nevede k závěru o nezákonnosti příslušných meritorních rozhodnutí. Povahu neodkladného úkonu je třeba posuzovat vždy podle okolností konkrétního případu, je přitom třeba přihlížet k vývoji soudní praxe ohledně těchto úkonů. Posouzení záleží na soudu, zda se jedná či nejedná o neodkladný úkon, přitom je vždy třeba uvést, na základě jakých skutečností byl úkon za neodkladný, či neopakovatelný považován (15 Tdo 510/2013). V rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 3108/08 je konstatováno, že jestliže při následné kontrole a po zvážení všech souvislostí lze konstatovat, že věcné důvody pro neodkladnost úkonu jsou dány, neexistence zdůvodnění sama o sobě, byť je vadou řízení, nedosahuje ústavní roviny pro zrušení meritorního rozhodnutí. Jde pouze o vadu formální, bez vlivu na věcnou správnost. V rozhodnutí Ústavního soudu III ÚS 1033/07 je pak zdůrazněno, že posouzení úkonu jako neodkladného nemá povahu formálního rozhodnutí, je to opatření pořádkové povahy nesrovnatelné s meritorním rozhodnutím, kdy požadavek odůvodnění neodkladnosti není obdobou náležitosti odůvodnění usnesení o zahájení trestního stíhání. Účelem tohoto odůvodnění je zabezpečit transparentnost postupu policie, kdy postačí důvody neodkladnosti zachytit v protokolu o provedeném úkonu. Odvolací soud ve svém rozhodnutí taktéž poukázal na příslušná rozhodnutí Ústavního soudu, která se uvedenou problematikou zabývají, přičemž ani jedno z nich nereagovalo na absenci zdůvodnění neodkladnosti nebo neopakovatelnosti tím způsobem, že by předmětný důkaz měl být vyloučen ze souhrnu důkazů prokazujících vinu obviněných.

V daném případě lze dle názoru Nejvyššího soudu dospět k závěru, že tyto použité důkazy i přes formální nedostatky jsou procesně použitelné a mohou být zařazeny mezi důkazy, které jsou způsobilé dotvářet zjištěný skutkový stav ve věci. Nejvyšší soud dále konstatuje, že v případě nařízených odposlechů i sledování osob a věcí se lze z věcného hlediska přiklonit k závěru, že i když toto přímo v příslušných rozhodnutí soudu uvedeno nebylo, šlo o neodkladné a dokonce neopakovatelné úkony. Lze si jen těžko představit, aby z hlediska požadavku na odvrácení zmaření důkazu tyto úkony byly prováděny až po zahájení trestního stíhání, aby policejní orgán v rámci tohoto přípravného řízení mohl očekávat, že až v této době získá požadované informace potřebné pro další vedení trestního stíhání. Lze si jen těžko představit, že právě bez existence poznatků získaných právě v době před zahájením trestního stíhání, by vůbec v celé řadě případů mohlo být trestní stíhání zahájeno.

Pokud tedy jde o příkazy k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Okresního soudu Plzeň-město ze dne 15. 6. 2010, ze dne 28. 5. 2010 a 17. 9. 2010 a příkazy k poskytnutí údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu Okresního soudu Plzeň-město ze dne 27. 5. 2010 a 24. 6. 2010, je třeba přisvědčit, že v těchto příkazech není uvedeno, že jsou povolovány jako neodkladný či neopakovatelný úkon, byť byly nařízeny před zahájením trestního stíhání. Došlo tak k formálnímu pochybení, pokud v nich není uvedeno, že se jedná o neodkladný úkon, neboť na základě ustanovení § 160 odst. 4 tr. ř. je nutné trvat na řádném zdůvodnění neodkladnosti. Avšak podle ustálené judikatury trpí-li protokoly či příkazy o těchto úkonech některými formálními nedostatky, neznamená to samo o sobě vždy nezákonnost a nepoužitelnost důkazů z nich opatřených, jestliže je z jiných důkazů patrné, že tyto úkony proběhly v souladu se zákonem. Nejvyšší soud uzavírá, že z časových souvislostí posuzovaného případu a s přihlédnutím k tomu, že šlo o úkony, které vzhledem k nebezpečí či zmaření, zničení nebo ztráty důkazu nesnesly z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání, lze dovozovat splnění podmínek neodkladnosti úkonů podle § 160 odst. 4 tr. ř. Je totiž naprosto jasné, že pokud by byly tyto úkony nařízeny až po zahájení trestního stíhání, zcela jistě by všichni tři obžalovaní byli při vzájemné komunikaci náležitě opatrní a došlo by ke zmaření tohoto důkazu.

Ani další námitku obviněného Ing. N., že v příkazech soudu chybělo odůvodnění podezření na konkrétní trestnou činnost – skutek, nelze považovat za důvodnou.

Podle § 88 odst. 2 tr. ř. musí být příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydán písemně a musí být odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. V příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být stanovena uživatelská adresa či zařízení a osoba uživatele, pokud je její totožnost známa, a doba, po kterou bude odposlech a záznam telekomunikačního provozu prováděn, která nesmí být delší než čtyři měsíce; v odůvodnění musí být uvedeny konkrétní skutkové okolnosti, které vydání tohoto příkazu, včetně doby jeho trvání, odůvodňují. Podle § 88a odst. 1 tr. ř. musí být příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu vydán písemně a odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení pro trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. Vztahuje-li se žádost ke konkrétnímu uživateli, musí být v příkazu uvedena jeho totožnost, je-li známa.

Nejvyšší soud se ztotožňuje se závěry soudů obou stupňů ohledně procesní způsobilosti použití poznatků ze získaných odposlechů, záznamů telefonního provozu, příkazů k zjištění údajů o telekomunikačním provozu a ze sledování osob a věcí. Ačkoliv nebyly příkazy k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Okresního soudu Plzeň-město ze dne 15. 6. 2010, 28. 5. 2010 a 17. 9. 2010 dostatečně odůvodněny, lze podpůrně vycházet z návrhů na vydání těchto příkazů, které splňují veškeré zákonem požadované náležitosti a s nimiž se Okresní soud Plzeň-město ztotožnil. Prodloužení doby trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, vydané Krajským soudem v Plzni dne 17. 9. 2010, je podrobně odůvodněno, včetně uvedení trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku a legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákona s tím, že ze spáchání trestných činů je podezřelý prokurista společnosti CENTRAL GROUP, a. s., dále je zde popsáno jeho jednání, jsou zde uvedeni další pachatelé J. K. a L. J. Je zde odůvodněna potřeba získat další poznatky nutné zejména ke koordinaci úkonů plánovaných na období konce října 2010, kterými by měly být získány další důkazní prostředky potřebné pro komplexní zadokumentování pokračující trestné činnosti včetně zajištění konkrétních důkazů – bankovek původem z popsané trestné činnosti a závěrem je uvedeno, že lze důvodně předpokládat, že odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu budou zjištěny významné skutečnosti pro trestní řízení. Taktéž v odůvodnění návrhů na vydání příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu je uvedeno, že je podle § 158 odst. 3 tr. ř. vedeno trestní řízení ve věci podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku a trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, kdo se tohoto trestného činu mohl dopustit, dále je v návrhu podrobně popsáno jednání pachatele, osoba participující na popsané trestné činnosti a její trestné jednání a potřeba ustanovit další pachatele uvedené trestné činnosti, získat další trestně relevantní skutečnosti související s provozováním telefonu, např. místa výskytu uživatele uvedeného telefonu. Lze tedy konstatovat, že v uvedeném případě byly splněny podmínky přípustnosti vydání příkazům k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a pro vydání příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu. Vznesenou námitku proto považuje Nejvyšší soud za nedůvodnou.

Obviněný Ing. N. dále namítl místní nepříslušnost soudu k provádění úkonů v přípravném řízení, když za nepříslušný označil Okresní soud Plzeň-město. K této námitce, že soudce okresního soudu nebyl místně příslušný k provádění úkonů trestního řízení, se vyjádřil již Vrchní soud v Praze ve svém odůvodnění. Nejvyšší soud k tomuto poukazuje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/2014 ze dne 19. 4. 2016, v němž sice Ústavní soud uvedl, že ústavně konformním výkladem ustanovení § 26 tr. ř. souladným s čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod dospěl k závěru, že pokud příslušný návrh podává státní zástupce krajského nebo vrchního státního zastupitelství, je třeba aplikovat rovněž obecnou úpravu místní příslušnosti soudů v trestním řízení a místní příslušnost okresního soudu určit podle kritérií stanovených v § 18 tr. ř., tj. z množiny okresních soudů, v jejichž obvodech krajské nebo vrchní státní zastupitelství působí zvolit ten, jehož místní příslušnost těmto kritériím odpovídá. Dále však ve výše uvedeném nálezu konstatoval, že předmětné závěry nemají bez dalšího dopad na následné hodnocení trestních řízení, v nichž byla napadená ustanovení aplikována. Vrchní soud v Praze tedy dospěl ke správnému závěru, že předmětný nález nedopadá na pravomocně skončené věci ani na věci dosud neskončené do dne jeho vyhlášení. Po datu vyhlášení (2. 5. 2016) je nutné ve všech neskončených věcech nález aplikovat.

Taktéž námitka obviněných o nezákonných prohlídkách jiných prostor a pozemků, která byla vykonána v roce 2009 u společnosti CENTRAL GROUP, a. s. není dle Nejvyššího soudu důvodná. Zákonnost trestního řízení se posuzuje podle procesního předpisu účinného v době, kdy byl úkon proveden. Jestliže v době, kdy byl úkon proveden, mohl prohlídku jiných prostor a pozemků nařídit státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán, byl takový úkon proveden v souladu se zákonem.

Obviněný Ing. N. dále v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. namítl, že přestože dle rozhodnutí soudů měl trestnou činnost páchat jako prokurista, byl mu uložen nejen zákaz činnosti výkonu této pozice, ale i výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti a družstva, což je v rozporu s § 73 tr. zákoníku, neboť lze uložit jen zákaz takové činnosti, v souvislosti s níž se pachatel trestného činu dopustil.

Tato námitka obviněného nelze podřadit pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Tzv. jiné právní posouzení, jehož nesprávnost lze prostřednictvím citovaného dovolacího důvodu namítat, se týká některé další otázky, která nespočívá přímo v právní kvalifikaci skutku, ale v posuzování jiné skutkové okolnosti mající vliv z hlediska hmotného práva. Pokud jde o výrok o trestu, takovou skutkovou okolností může být např. otázka, zda byly dva trestné činy spáchány ve vícečinném souběhu a zda tedy za okolností uvedených v § 43 odst. 2 tr. zákoníku přichází v úvahu uložení souhrnného trestu za oba dva trestné činy nebo zda je mezi nimi vztah recidivy a za každý trestný čin je třeba uložit samostatný trest. Naopak námitky vůči druhu a výměře uloženého trestu, s výjimkou trestu odnětí svobody na doživotí, lze v dovolání úspěšně uplatnit pouze v rámci zákonného důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. Pokud chtěl obviněný uplatnit námitky proti uloženému trestu, měl své výhrady podřadit pod dovolací důvod právě podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř.

Podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku může soud uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto trestnou činností. Trest zákazu činnosti patří k těm druhům trestu, které mají přímo zabránit pachateli v dalším páchání trestné činnosti. Jeho smyslem je dočasně vyřadit pachatele z možnosti zastávat a vykonávat určité zaměstnání, povolání a funkci nebo vykonávat činnosti, ke kterým je zapotřebí zvláštního povolení nebo oprávnění nebo jejichž výkon upravují zvláštní předpisy. Jde tedy o zamezení toho, aby pachatel mohl vykonávat tyto zvláštní aktivity, ke kterým se vyžaduje určitá morální a odborná způsobilost a které využil nebo zneužil ke spáchání trestného činu nebo trestným činem vyvolal vážné pochybnosti o své způsobilosti k výkonu těchto činností. Podmínkou uložení trestu zákazu činnosti je spáchání trestného činu v souvislosti s touto činností, a to jak v případě, kdy se trest zákazu činnosti ukládá jako samostatný, tak v případě jeho uložení vedle jiného druhu trestu. Souvislost spáchaného trestného činu s činností, která má být zakázána, zároveň vymezuje obsah tohoto zákazu, tedy druh činnosti, který je předmětem trestu zákazu činnosti. Souvislost spáchaného trestného činu s činností, která může být zakázána, musí být užší, přímá, bezprostřední, i když činnost, kterou lze zakázat, nemusí být znakem objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu.

V posuzované trestní věci je zřejmé, že obviněný se trestné činnosti dopustil jako prokurista obchodní společnosti CENTRAL GROUP, a. s. Prokuristu nelze chápat za pouhého zmocněnce navenek a vykonavatele vnitřních rozhodnutí obchodní společnosti, ale v rámci činnosti, ke kterým pravidelně dochází a ke kterým byl prokurista ve smlouvě uzavřené se společností pověřen, je prokurista oprávněn a zároveň i povinen činit vlastní rozhodnutí, která se následně projeví jednáním prokuristy navenek vůči třetím osobám. Prokurista musí být tedy osobou, která je důkladně obeznámena s předmětem podnikání dané obchodní společnosti. Činnosti spadající pod běžný provoz mohou být vykonávány právě ustanoveným prokuristou, aniž by musely být řešeny statutárním orgánem společnosti.

Jak uvedla i státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství, je zřejmé, že obviněný se trestného jednání dopustil v situaci, kdy těžil z předmětu podnikání společnosti CENTRAL GROUP, a. s., neboť fiktivně navršoval objem prací provedených pro tuto společnost, aby mohl krátit daně. Jak je uvedeno výše, podmínkou pro uložení trestu zákazu činnosti je spáchání trestného činu v souvislosti s touto činností. Souvislost v tomto smyslu je dána především v případě, pokud byl trestný čin spáchán přímo při výkonu určité činnosti, postačí ovšem, jestliže tato činnost poskytla pachateli příležitost ke spáchání trestného činu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2006 sp. zn. 5 Tdo 523/2006 publikované pod č. 26/2007-III. Sb. rozh. tr.) nebo pokud alespoň usnadnila spáchání trestného činu. V projednávaném případě je zřejmé, že činnost obviněného, tedy výkon funkce prokuristy společnosti CG, mu poskytla příležitost ke spáchání uvedeného trestného činu. Jelikož je postavení prokuristy z hlediska pravomocí a odpovědnosti do značné míry obdobné jako postavení statutárního orgánu obchodní společnosti, je uložení trestu zákazu činnosti spočívající i v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti a družstva na místě, a to i proto, že bez jeho uložení by nebylo dosaženo účelu trestu zákazu činnosti.

Obviněný Ing. A. N. ve svém dovolání dále uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. b) tr. ř. Podle zmíněného zákonného ustanovení je možné dovolání podat, rozhodl-li ve věci vyloučený orgán. Tento důvod nelze použít, jestliže tato okolnost byla tomu, kdo podává dovolání, již v původním řízení známa a nebyla jím před rozhodnutím orgánu druhého stupně namítnuta. Z této dikce je patrné, že zákon s možností podat dovolání z tohoto důvodu spojuje naplnění dvou podmínek, které musejí být dány současně. První z nich, že ve věci rozhodl vyloučený orgán, je dána tehdy, pokud rozhodnutí napadené dovoláním učinil soudce (samosoudce, člen senátu nebo předseda senátu), který byl ve věci vyloučen z důvodů uvedených v § 30 tr. ř., aniž bylo rozhodnuto o jeho vyloučení podle § 31 tr. ř. Jde o orgán, který je z řízení vyloučen, a který ve věci samé vydal dovoláním napadené rozhodnutí. Druhou z podmínek je, že uváděná okolnost nebyla tomu, kdo podává dovolání, již v původním řízení známa anebo, že již byla dovolatelem před rozhodnutím orgánu druhého stupně namítnuta.

Pro vyloučení soudce z vykonávání úkonů trestního řízení musí být splněny zákonné důvody uvedené v § 30 tr. ř., ty mohou být důsledkem jen osobního vztahu konkrétního soudu nebo přísedícího k určitým osobám zúčastněným na trestním řízení nebo k věci samotné nebo výsledkem jeho osobního podílu na rozhodování v předchozích stadiích řízení. V posuzovaném případě je tedy relevantní ustanovení § 30 odst. 1 tr. ř., podle něhož je z vykonávání úkonů trestního řízení vyloučen mj. i soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemůže nestranně rozhodovat. Úkony, které byly učiněny vyloučenými osobami, nemohou být podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení. Podle ustálené judikatury poměr k projednávané věci může záležet například v tom, že příslušný orgán činný v trestním řízení sám nebo osoba jemu blízká byly projednávanou trestnou činností poškozeny, případně byly jinak na této trestné činnosti účastny, nebo v případech, kdy vzniká pochybnost, že orgány činné v trestním řízení mají z jiných důvodů zájem na výsledku trestního řízení. Pro poměr k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, je pak vyloučen soudce nebo přísedící, který je k uvedeným osobám zejména v poměru příbuzenském, popřípadě ve vztahu úzce přátelském anebo naopak nepřátelském. Z dikce zmíněného ustanovení trestního řádu vyplývá, že poměr vyloučené osoby k věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, musí mít zcela konkrétní podobu a osobní charakter, aby mohl být dostatečně pádným důvodem podmiňujícím vznik pochybností o schopnosti takové osoby přistupovat k věci a k úkonům jí se dotýkajících objektivně.

Obviněný za vyloučený orgán označil jak předsedkyni senátu Městského soudu v Praze JUDr. Silvii Slepičkovou, tak i členy senátu. Podjatost předsedkyně senátu spatřuje v tom, že při výslechu jeho bývalé manželky P. N. tuto poučila ve věci výživného týkajícího se jejich společného dítěte, dále v tom, že měla vyšetřovateli kpt. H. umožnit nahlédnutí do spisu, a v tom, že souběžně rozhodovala v trestní věci obviněné J. M., která souvisí s jeho trestní věcí, takže mohla zohlednit v rámci trestního řízení vedeného proti osobě obviněného Ing. N. i ty výstupy ze svědeckých výpovědí, které nebyly provedeny bezprostředně v jeho trestní věci.

Jak ostatně ve svém vyjádření uvádí i státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství, to, že předsedkyně senátu Městského soudu v Praze JUDr. Silvie Slepičková poučila bývalou manželku obviněného Ing. A. N. P. N. o neplatnosti dohody, kterou uzavřela se svým bývalým manželem ohledně snížení výživného, nijak neukazuje na skutečnost, že by předsedkyně senátu byla jakkoli vůči obviněnému Ing. N. zaujatá, neboť poučila bývalou manželku obviněného v rozsahu práv daných jí zákonem. Předsedkyně senátu tedy reagovala způsobem odpovídajícím situaci vzniklé při výslechu bývalé manželky obviněného, což vedlo k tomu, že situace ohledně výživného na syna byla ze strany obou rodičů nově vyřešena.

K námitce, že tatáž předsedkyně senátu rozhodovala také trestní věc obviněné J. M., která byla stíhána pro obdobnou trestnou činnost, resp. trestnou činnost související s trestným jednáním obviněného, pro kterou byl uznán vinným, Nejvyšší soud konstatuje, že vyloučení soudců nelze dovozovat pouze ze skutečnosti, že obě trestní věci spojuje jedno trestné jednání a že o žalovaném skutku bylo stejnou předsedkyní senátu rozhodnuto ohledně jiné osoby v jiném řízení. Provedené důkazy byly ze strany soudu prvního stupně hodnoceny v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 tr. ř., když závěrům dokazování nelze vytknout, že by vybočovaly nebo dokonce extrémně vybočovaly z rámce plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. způsobem svědčícím o podjatém přístupu k věci. Nelze ani konstatovat, že by závěry předsedkyně senátu byly ovlivněny hodnotícími úsudky v trestní věci obviněné J. M. a že by jí to bránilo v objektivním a nestranném rozhodnutí v nyní posuzované trestní věci.

K výše uvedené námitce Nejvyšší soud pro úplnost dodává, že o námitce podjatosti předsedkyně senátu Městského soudu v Praze JUDr. Sylvie Slepičkové podané obviněným dne 28. 8. 2012 bylo rozhodnuto usnesením Městského soudu v Praze dne 27. 9. 2012, sp. zn. 2 T 12/2011, tak, že JUDr. Slepičková není vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci. Proti tomuto rozhodnutí podal obviněný dne 12. 10. 2012 stížnost, ve které uvedl, že postupem soudkyně JUDr. Slepičkové došlo ke zřejmému zásahu do jeho práv na spravedlivý proces, neboť mu bylo bezdůvodně odepřeno právo nahlédnout do spisu vedeného v jeho trestní věci, čímž vzbudila u obviněného legitimní obavy z její podjatosti. Vrchní soud v Praze poté ve svém usnesení ze dne 7. 1. 2013, sp. zn 3 To 124/2012, přezkoumal napadené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2012, sp. zn. 2 T 12/2011 a řízení mu předcházející a shledal, že podaná stížnost obviněného není důvodná. V těchto rozhodnutích neshledal Nejvyšší soud žádná pochybení. Vrchní soud v Praze na straně 68 rozsudku ze dne 21. 10. 2016, sp. zn. 3 To 42/2015, ostatně správně uvedl, že námitka podjatosti byla již řešena s tím, že předsedkyně JUDr. Slepičková podjatá není, když toto rozhodnutí bylo potvrzeno i v rámci stížnosti před Vrchním soudem v Praze.

Dovolání obviněného Ing. A. N. v části opírající se o dovolací důvod podle § 265b odst. l písm. k) tr. ř. je taktéž bez opodstatnění. Podle tohoto ustanovení lze dovolání podat, jestliže v rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný. Obviněný namítl, že přestože odvolací soud vyhověl argumentaci obviněného, že dílčí útoky vztahující se k DPPO za rok 2010 a DPH za říjen 2010 nedospěly do stadia pokusu, a proto tyto vzhledem k absenci trestnosti přípravy posoudil jako trestný čin podle § 254 tr. zákoníku s tím, že trestní odpovědnost je promlčena a trestní stíhání v této části zastavil, tak se ve výroku rozsudku vypořádal jen s DPH za říjen 2010 ve výši 2.216.000 Kč, ale opomenul zmínit DPPO za rok 2010 ve výši 17.666.200 Kč.

Obviněnému nelze přisvědčit ani v tomto případě. Nejvyšší soud se ztotožňuje s názorem státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství, že v zásadě platí, že pokud pachatel zkrátí více druhů daní nebo jiných povinných plateb, popřípadě zkrátí daň za více zdaňovacích období a se zřetelem k objektivním a subjektivním okolnostem jde za splnění podmínek vymezených v § 116 odst. 1 tr. zákoníku o pokračování v trestném činu, když z hlediska výše způsobené škody zkrácené částky připadající na jednotlivé daně či povinné platby je třeba za všechna období sečíst (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.3.2007sp. zn. 5 Tdo 65/2007). V posuzované trestní věci bylo předmětem trestního stíhání zkrácení dvou druhů daní, a to DPH a DPPO, přičemž každá z těchto daní má odlišné zdaňovací období. Vrchní soud v Praze zastavil trestní stíhání obviněného za vystavení a zaúčtování falešných faktur za období od 1. 10. 2010 do 15. 10. 2010 s tím, že údaje v nich uvedené mohly mít za následek zkrácení daně z přidané hodnoty ve výši 2.216.000 Kč za zdaňovací období října 2010. V uvedeném rozsahu lze považovat jednání obviněného za dílčí útok pokračujícího trestného činu, tedy oddělitelné jednání, které může být předmětem výroku o zastavení trestního stíhání, aniž by se to dotklo předchozího jednání. U DPPO je však zdaňovacím obdobím celý rok, v daném případě tedy rok 2010, z čehož vyplývá, že byť se některé z faktur nepromítly do DPPO za rok 2010, bylo k nim přihlédnuto v rámci výroku o vině ohledně DPH za jednotlivá zdaňovací období do října 2010. Pokud by se ve výroku o zastavení trestního stíhání objevily i údaje o fakturách pod čísly 213–303 I. b), tedy údaje o fakturacích za měsíce 1/2010–9/2010 (č. 213–291), kterých se týká odsuzující výrok ohledně zkrácení daně v souvislosti se zkrácením daně z přidané hodnoty za tato zdaňovací období, bylo by o jednom skutku rozhodnuto dvakrát, čímž by došlo k porušení pravidla ne bis in idem, zakotveného v čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř., podle kterého trestní stíhání nelze zahájit a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo rozhodnutím soudu nebo jiného oprávněného orgánu pravomocně zastaveno nebo jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno. Zásada ne bis in idem tedy brání v trestním stíhání obviněných pro týž (tedy totožný) skutek, stejně tak jako brání tomu, aby o tomto skutku bylo opakovaně meritorně rozhodováno.

Jestliže je tedy v odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Praze uvedeno, že v novém rozhodnutí došlo ke snížení rozsahu zkrácení daňové povinnosti o 19.882.200 Kč, vyplývá z toho, že daň z příjmu právnických osob za rok 2010 ve výši 17.666.200 Kč a daň z přidané hodnoty ve výši 2.216.000 Kč za říjen 2010 byla v odsuzujícím výroku rozsudku odvolacího soudu vypuštěna.

U obviněného A. B. Nejvyšší soud po prostudování předmětného spisového materiálu zjistil, že tento obviněný sice podal dovolání z důvodu podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., v dovolání však ve skutečnosti nenamítá nesprávnost právního posouzení skutku, ale pouze napadá soudy učiněná skutková zjištění. Námitky obviněného B., v jejichž rámci namítal nesprávné hodnocení důkazů a vytýkal nedostatečně zjištěný skutkový stav věci, zejména že soudy obou stupňů vůbec neprověřovaly, zda z hlediska faktur, které byly na jednotlivá plnění vystaveny, bylo či nebylo plnění fakticky uskutečněno, nevypočtení rozsahu zkrácení daně, neprokázání skutečnosti ohledně uzavření dohody se spoluobviněným Ing. N., neprovedení znaleckého zkoumání ohledně rozsahu, v jakém byly stavební a tiskařské práce pro CENTRAL GROUP, a. s., provedeny, nezjištění skutečnosti, kdo prováděl tiskařské práce pro CG v období let 2008 až 2010 a další, je nutno považovat za námitky skutkového charakteru týkající se úplnosti a hodnocení provedeného dokazování. V podaném dovolání tedy obviněný neuplatnil žádnou námitku v tom smyslu, že by uvedená skutková zjištění nenaplňovala znaky zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku. Pouze takové námitky by korespondovaly s dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Za takovou nelze považovat ani obecnou námitku obviněného B., že nedošlo k naplnění skutkové podstaty spáchaného trestného činu, neboť nebyla naplněna skutková podstata tohoto činu, a to ani jeden z jeho znaků. Je třeba konstatovat, že obviněný se těmito námitkami pouze domáhá, aby na základě jiného hodnocení důkazů byl jiným způsobem posouzen skutek, pro který byl stíhán. Uvedenou skutečnost však nelze podřadit pod dovolací důvod vymezený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., dle kterého je dovolání možno podat, spočívá-li rozhodnutí na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Zcela mimo rámec dovolacího důvodu se nacházejí i námitky obviněného týkající se porušení procesní, nikoli hmotněprávní zásady presumpce neviny a dalších zásad trestního řízení, stejně jako námitky ohledně porušení práva na rovnost účastníků soudních sporů a práva na obhajobu.

K další námitce obviněných ohledně porušení jejich práva na spravedlivý proces Nejvyšší soud nad rámec dovolacích důvodů uvádí, že žádný zásah do práva na spravedlivý proces obviněných neshledal. Soudy plně respektovaly veškerá procesní práva obviněných, včetně jejich práva na obhajobu, jejich rozhodnutí přitom odpovídají i právu hmotnému. Stejně tak nelze za relevantní výhradu považovat ani námitku obviněného Ing. N., že soudy nepostupovaly v souladu se zásadou in dubio pro reo. Tato námitka totiž směřuje rovněž výlučně do skutkových zjištění a potažmo proti způsobu hodnocení provedených důkazů. Je tomu tak proto, že pravidlo „in dubio pro reo“ vyplývá ze zásady presumpce neviny zakotvené v čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a § 2 odst. 2 tr. ř. a má tedy vztah pouze ke zjištění skutkového stavu věci na základě provedeného dokazování, a to bez důvodných pochybností (§ 2 odst. 5 tr. ř.), kdy platí „v pochybnostech ve prospěch obviněného“. Je tudíž zjevné, že pravidlo má procesní charakter, týká se jen otázek skutkových a jako takové není způsobilé naplnit obviněným zvolený (avšak ani žádný jiný) dovolací důvod.

Nejvyšší soud zásadně nezasahuje do skutkových zjištění soudů prvního a druhého stupně. S ohledem na principy vyplývající z ústavně garantovaného práva na spravedlivý proces tak může učinit jen zcela výjimečně, pokud to odůvodňuje extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy. Takový rozpor je dán zejména tehdy, jestliže skutková zjištění soudů nemají žádnou obsahovou spojitost s důkazy, jestliže skutková zjištění soudů nevyplývají z důkazů při žádném z logicky přijatelných způsobů jejich hodnocení, jestliže skutková zjištění soudů jsou opakem toho, co je obsahem důkazů, na jejichž podkladě byla tato zjištění učiněna, apod.

Mezi skutkovými zjištěními Městského soudu v Praze, z nichž v napadeném rozsudku vycházel také Vrchní soud v Praze, na straně jedné a provedenými důkazy na straně druhé není žádný obviněnými namítaný extrémní rozpor. Zjištění soudů mají jasný obsahový základ především ve výpovědích obviněných K. a J., které Městský soud v Praze považuje za zcela věrohodné a korespondující s dalšími provedenými důkazy. Skutková zjištění soudů mají obsahový základ i ve výpovědích svědků J. M. a R. M., hlavních grafiků ve společnosti CENTRAL GROUP, a. s., když oba hlavní grafici potvrdili, že neznají společnosti Duosprint s. r. o. a H.Q.Print, s. r. o., katalogy od nich neviděli a oba shodně popisují spolupráci se společnostní Triangl, s. r. o., kam jezdili kontrolovat tisk k tiskařským strojům. Zásadní pak jsou jejich vyjádření k předloženým fakturám v tom směru, že fakturované práce společnostmi Duosprint s. r. o. a H.Q.Print, s. r. o., buď udělalo samo jejich grafické studio, a nebo je některá fakturace nelogická a nesmyslná.

Podstatné důkazy vyplynuly i z HDD (přílohy vypracovaného znaleckého posudku), na kterých jsou uloženy emaily. Jde o email ze dne 17. 4. 2008, který zaslala svědkyně P. obv. Ing. N., v jehož příloze jsou připojeny marketingové plány jaro-léto 2007, podzim-zima 2007/2008, jaro-léto 2008. Dále jde o email ze dne 9. 3. 2007, který zaslala G. N. obv. Ing. N., v jehož příloze jsou marketingové plány jaro 2006, léto 2006, podzim 2009, zima 2005, zima 2006-2007. Důležité na nich je to, že v nich jsou uvedeni dodavatelé, kteří budou marketing provádět, kampaně a jejich rozpočty. Je v nich uvedeno, co bude motivem prezentace a obsahují přesný rozpis nákladů na tiskoviny, přesný rozpis inzerce, bigboardy, veletrhy, rámečky v metru, rádia, čtvrtletní akce apod. V těchto marketingových plánech ovšem není uvedena žádná společnost jako dodavatel společnosti CENTRAL GROUP, a. s., přestože např. společnost Duosprint s. r. o. v roce 2008 vyfakturovala částku 72.149.500 Kč. Tento důkaz prokazuje nejen, že šlo o fiktivní fakturaci, ale prokazují i to, že obv. Ing. N. měl přehled o tom, s jakými výdaji se za marketing počítá, kteří dodavatelé jej budou provádět, a přesto zcela mimo tyto plány podepisoval likvidační listy dodavatelům, týkající se fakturace v několika desítkách milionů.

Svědkyně V. V., dříve J. vyvrátila výpověď obv. Ing. N. a z trestné činnosti nepřímo usvědčila i obv. J. a obv. K. Za zásadní lze považovat tu část její výpovědi, v níž uvedla (mj. ve shodě se svědkyní P.), že v roce 2008 začala pracovat jako cenová analytička, kdy byla zařazena pod vedení společnosti a jejím nadřízeným byl obv. Ing. N. Přesto, že nikdy nezajišťovala marketingovou či reklamní agendu ani tisk a s dodavateli nebyla v žádném kontaktu a tudíž její podpis v kolonce „věcně schválil“ nemohl mít žádný význam, a jak sama uvedla, ani nepochopila, proč měla „věcně schvalovat“ likvidační listy, přesto jí faktury dodavatelů Duosprint s. r. o. a H.Q.Print s. r. o. předával přímo obv. Ing. N., přičemž s ním byla domluvená, že likvidační listy podepíše do jím určené kolonky a pak mu je měla zase zpět vrátit. Rovněž podepisovala připojené dodací listy.

Obvinění Ing. N., K. a J. jsou dále usvědčováni výpovědí svědka P. B. Tento svědek se na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti H.Q. Print s. r. o. ze dne 14. 11. 2011 stal jediným společníkem v této společnosti a rovněž i jednatelem. Svědek potvrdil výpověď obv. J. v tom směru, že společnost H.Q.Print s. r. o. nikdy neposkytla žádné plnění či služby společnosti CENTRAL GROUP a. s., a že se tudíž jednalo o fiktivní fakturaci. Potvrdil, že tato společnost nepatřila mezi zákazníky společnosti H.Q.Print s. r. o. a žádné zakázky pro ní nedělala.

Obviněný Ing. N. byl dále usvědčován výpovědí svědkyně Š. V. a J. M., v níž uvedla, že v případě faktur vystavovaných pro odběratele CENTRAL GROUP a. s. nikdy nebyla práce provedena. V odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně jsou uvedeny i další listinné důkazy, které vyvracejí obhajobu obviněných, a to listinné důkazy, týkající se dodavatele BH, s. r. o., BRET, s. r. o., SB – FLEX, s. r. o. které nasvědčují tomu, že jde o účelově zaúčtované doklady. Dále byly vypracovány znalecké posudky z oboru ekonomiky, odvětví účetní evidence se specializací daně, daňová evidence Ing. Z. M., byly realizovány odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí, díky nimž se podařilo zmapovat průběh trestné činnosti.

Souhrnně lze uvést, že tyto provedené důkazy v zásadních rysech podporují výpověď obv. J. a prokazují, že tento nejdříve za společnost Duosprint, s. r. o. a pak za H.Q.Print, s. r. o., vystavoval fiktivní faktury (práce a služby nebyly buď provedeny vůbec, nebo je pro společnost CENTRAL GROUP, a. s., provedl zcela jiný dodavatel, a nebo je provedla sama), které byly doručovány do společnosti CENTRAL GROUP, a. s., k zaúčtování do nákladů se záměrem snížit daňový základ společnosti a zkrátit daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty a po bankovním převodu obv. J. hotovosti vybíral a na dohodnutých schůzkách je předával obv. K., který si v návaznosti na to sjednával schůzky s obv. Ing. N., kterému je po odečtení provize předával, takže se vracely zpět výkonnému řediteli a prokuristovi společnosti CENTRAL GROUP, a. s.

Není úkolem Nejvyššího soudu, aby jako dovolací soud důkazy znovu reprodukoval, rozebíral, přehodnocoval a vyvozoval z nich vlastní skutkové závěry. Z hlediska rozhodnutí o podaných dovoláních je podstatné to, že oba soudy jasně, srozumitelně, přehledně, ověřitelně a zejména logicky vyložily své hodnotící úvahy, nedopustily se žádné deformace důkazů a ani jinak nevybočily z mezí volného hodnocení důkazů (§ 2 odst. 6 tr. ř.). To, že obvinění, kteří podali dovolání, nesouhlasí se skutkovými zjištěními soudů a se způsobem, jímž soudy hodnotily důkazy, není dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

S ohledem na skutečnosti shora rozvedené Nejvyšší soud dovolání obviněného Ing. A. N. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné a dovolání obviněného A. B. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., jelikož bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. O odmítnutí dovolání bylo rozhodnuto v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením §265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. 7. 2017

JUDr. Jiří Pácal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru