Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 495/2014Usnesení NS ze dne 22.04.2014

HeslaNedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2014:4.TDO.495.2014.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 283 odst. 1,2,3 písm. c) tr. zákoníku

§ 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 495/2014-42

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. dubna 2014 o dovolání obviněného R. Z. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 2. 2013, sp. zn. 11 To 1/2013, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci pod sp. zn. 52 T 13/2011, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. s e dovolání obviněného R. Z. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. 52 T 13/2011, byl obviněný R. Z. (dále jen „obviněný“, příp. „dovolatel“) uznán vinným zločinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 2 písm. d), odst. 3 písm. c) tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině uvedeného rozsudku dopustil tak, že

„1)) v přesně nezjištěné době od října 2007 do září 2009 v H. n. N., L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal J. C. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 5 g,

2) v přesně nezjištěné době od října 2007 do října 2009 a dále od června 2010 do srpna 2010 v H. n. N., L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně zčásti prodal a zčásti výměnou za různé věci předal J. Č. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 64 g,

3) v přesně nezjištěné době od léta 2010 do konce roku 2010 v L. a také jinde na území L. kraje, ve 40 případech neoprávněně prodal M. Č. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 10,5 g,

4) v přesně nezjištěné době od počátku roku 2008 do podzimu 2010 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně zčásti prodal a zčásti daroval M. Č. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 20 g,

5) v přesně nezjištěné době od března 2010 do ledna 2011 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal A. F. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 25 g, kdy celkově za prodej metamfetaminu obdržel částku ve výši 25.000,- Kč,

6) v přesně nezjištěné době od července 2010 do září 2010 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně zčásti prodal a v jednom případě výměnou za mobilní telefon předal J. H. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně l0 g,

7) v přesně nezjištěné době od října 2010 do ledna 2011 v H. n. N., v G. a také jinde na území L. kraje, neoprávněně ve třech případech prodal a v jednom případě výměnou za oblečení předal M. H. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 3 g, kdy celkově za prodej metamfetaminu obdržel částku ve výši nejméně 3.000,- Kč,

8) v přesně nezjištěné době od počátku roku 2001 do podzimu 2010 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal P. H. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 120 g,

9) v přesně nezjištěné době od léta 2008 do počátku roku 2011 v N. M. p. S. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně zčásti prodal a zčásti daroval A. H. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 11,5 g,

10) v přesně nezjištěné době od léta 2010 do podzimu 2010 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal J. J. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 15 g, kdy celkově za prodej metamfetaminu obdržel částku ve výši nejméně 5.000,- Kč,

11) v přesně nezjištěné době od léta 2010 do vánoc 2010 v L. a také jinde na území L. kraje, nejméně v 15 případech neoprávněně prodal D. J. psychotropnÍ látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 3 g,

12) v přesně nezjištěné době od září 2008 do února 2011 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně zčásti prodal a zčásti daroval Š. K. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 15 g,

13) v přesně nezjištěné době od dubna 2010 do září 2010 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně zčásti prodal a zčásti výměnou za různé věci předal T. K. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 40 g,

14) v přesně nezjištěné době od podzimu 2008 do prosince 2010 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěnérm množství předávek neoprávněně zčásti prodal a zčásti výměnou za různé věci předal M. K. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 20 g,

15) v přesně nezjištěné době od léta 2007 do 4. 2. 2011 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal T. K. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 27g,

16) v přesně nezjištěné době od zimy 2009 do prosince 2010 v H. n. N. a také jinde na území L. kraje, nejméně ve 20 případech neoprávněně prodal R. K. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 20 g, kdy celkově za prodej metamfetaminu obdržel částku ve výši nejméně 20.000,- Kč,

17) v přesně nezjištěné době od podzimu 2007 do podzimu 2008 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal B. L. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 30 g, kdy celkově za prodej metamfetaminu obdržel částku ve výši nejméně 30.000,- Kč, a tohoto jednání se dopustil v době, kdy odběratel byl mladší 15 let a následně i mladší 18 let, a obžalovaný o jejím věku vědět měl a mohl,

18) v přesně nezjištěné době od prosince 2009 do prosince 2010 v L. a jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal J. L. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 10 g,

19) v přesně nezjištěné době od ledna 2007 do počátku roku 2009 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně částečně prodal a částečně daroval V. M. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 174 g, kdy celkově za prodej metamfetaminu obdržel částku ve výši nejméně 174.000,- Kč a tohoto jednání se dopustil v době, kdy odběratel byl mladší 18 let, a obžalovaný o jejím věku věděl,

20) v přesně nezjištěné době od léta 2006 do konce roku 2008 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně zčásti prodal a zčásti výměnou za různé věci předal J. M. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 50 g,

21) v přesně nezjištěné době od léta 2008 do února 2011 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal a zčásti výměnou za různé věci předal T. M. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 15 g a tohoto jednání se částečně dopustil v době, kdy byl odběratel mladší 18 let, a obžalovaný o jeho věku věděl,

22) v přesně nezjištěné době od počátku roku 2008 do konce roku 2008 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal J. M. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 70 g,

23) v přesně nezjištěné době od jara 2010 do února 2011 v L. a také jinde na území L. kraje, nejméně ve 40 případech neoprávněně prodal M. N. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 10 g,

24) v přesně nezjištěné době od dubna 2008 do prosince 2008 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal A. N. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 10 g, kdy celkově za prodej metamfetaminu obdržel částku ve výši nejméně 10.000,- Kč,

25) v přesně nezjištěné době v listopadu 2010 v H. n. N. nejméně ve dvou případech neoprávněně prodal J. N. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 0,8 g kdy celkově za prodej metamfetaminu obdržel částku ve výši nejméně 1.000,-Kč,

26) v přesně nezjištěné době od února 2008 do léta 2008 a dále od léta 2009 do února 2011 v L., v H. n. N., v O. n. H., v D. S. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal V. O. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 40 g,

27) v přesně nezjištěné době od ledna 2008 do prosince 2010 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně částečně prodal a částečně daroval P. P. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 19 g,

28) v přesně nezjištěné době od prosince 2008 do února 2011 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal M. P. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 25 g,

29) v přesně nezjištěné době od října 2010 do listopadu 2010 v H. n. N. nejméně ve 2 případech neoprávněně prodal O. P. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 0,5 g,

30) v přesně nezjištěné době od ledna 2007 do prosince 2008 v L. a také jinde na území L. k., v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal J. P. psychotropni látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 20 g, kdy celkově za prodej metamfetaminu obdržel částku ve výši nejméně 20.000,- Kč,

31) v přesně nezjištěné době od prosince 2008 do prosince 2009 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně částečně prodal a částečně výměnou za mobilní telefon předal Z. P. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 2 g,

32) v přesně nezjištěné době od podzimu 2009 do ledna 2011 v H. n. N., v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal A. R. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 5,8 g,

33) v přesně nezjištěné době od února 2008 do února 2011 v L. a také jinde na území L. kraje,v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal L. R. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 18 g,

34) v přesně nezjištěné době od jara 2008 do prosince 2010 v L. a také jinde na území L. kraje, ve 4 případech neoprávněně prodal A. S. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 1g,

35) v přesně nezjištěné době od ledna 2010 do února 2011 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně částečně prodal a částečně daroval M. S. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 15 g, kdy celkově za prodej metamfetaminu obdržel částku ve výši nejméně 15.000,- Kč,

36) v přesně nezjištěné době od léta 2002 do roku 2006 a dále od listopadu 2009 do ledna 2010 a od září 2010 do února 2011 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal M. S. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 60 g a tohoto jednání se dopustil v době, kdy odběratel byl mladší 18 let, a obžalovaný o jeho věku vědět měl a mohl,

37) v přesně nezjištěné době od roku 2009 do února 2011 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal P. Š. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 10 g,

38) v přesně nezjištěné době od listopadu 2010 do února 2011 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně částečně prodal a částečně daroval I. Š. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 2 g, kdy celkově za prodej metamfetaminu obdržel částku ve výši nejméně 1.500,- Kč,

39) v přesně nezjištěné době od prosince 2010 do února 2011 v H. n. N., ve 3 případech neoprávněně prodal R. T. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 1,5 g, kdy celkově za prodej metamfetaminu obdržel částku ve výši nejméně 1.500,- Kč,

40) v přesně nezjištěné době od léta 2006 do zimy 2010 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně částečně prodal a částečně výměnou za oblečení předal V. V. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 50 g,

41) v přesně nezjištěné době od prosince 2009 do února 2011 v L., v H. n. N. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně prodal E. V. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 240 g,

42) v přesně nezjištěné době od února 2008 do února 2011 v L. a také jinde na území L. kraje, v nezjištěném množství předávek neoprávněně částečně prodal a částečně výměnou za služby předal P. W. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 20 g,

43) v přesně nezjištěné době od října 2010 do ledna 2011 v H. n. N., v L., ve 4 případech neoprávněně prodal P. Ž. psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 2 g, kdy celkově za prodej metamfetaminu obdržel částku ve výši nejméně 2.100,- Kč,

přičemž metamfetamin zvaný pervitin je jako psychotropní látka zařazen do seznamu II. podle Jednotné úmluvy o omamných látkách, který je uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků“.

Za to mu uložil podle § 283 odst. 3 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání devíti let, pro jehož výkon jej podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku zařadil do věznice s ostrahou, a podle § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku trest propadnutí věci, a to 0,4 g metamfetaminu (položka č. 1, č. 0066483), kterou obviněný vydal dne 7. 2. 2011.

Rozsudek obsahuje i zprošťující výrok a výroky týkající se obviněných E. V. a L. C., které dovolání nepodaly.

Proti citovanému rozsudku podali obviněný, E. V., L. C. a státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci (ta tak učinila v neprospěch obviněného) odvolání, o nichž Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 2. 2013, sp. zn. 11 To 1/2013, rozhodl tak, že z podnětu odvolání E. V. a L. C. podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek zrušil ohledně E. V. ve výroku o trestu odnětí svobody a ohledně L. C. ve výroku o způsobu výkonu trestu odnětí svobody a podle § 259 odst. 3 tr. ř. o těchto výrocích nově rozhodl. Podle § 256 tr. ř. odvolání státní zástupkyně a obviněného zamítl.

Obviněný však s takovýmto rozhodnutím soudu druhého stupně nesouhlasil a prostřednictvím obhájce podal proti němu dovolání, které opřel o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Především namítl, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku, které spatřuje v kvalifikaci jeho jednání jako zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. d), odst. 3 písm. c) tr. zákoníku, když v něm absentuje znak ve velkém rozsahu a také ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu 15 let. Domnívá se, že skutková zjištění soudů, která v tomto směru učinily, jsou v extrémním rozporu s provedenými důkazy, neboť téměř všichni svědci uvedli, že pervitin, který distribuoval, nebyl příliš kvalitní, a také se nepodařilo prokázat, kolik obsahoval účinné látky. Jen v případě, že nelze zjistit přesné množství účinné látky, lze vycházet z celkového množství drogy, kterou pachatel neoprávněně vyrobil, dovezl, vyvezl, provezl, nabídl atd. ve smyslu § 283 odst. 1 tr. zákoníku, což vyplývá z nařízení vlády č. 467/2009 Sb. V jeho případě však tyto pochybnosti dány jsou a soudy obou stupňů se s nimi nijak nevypořádaly. Před distribucí drogu ředil glukopurem, který u něj nakonec byl nalezen v době zadržení v množství asi 6,8 gramů. V bílé krystalické látce, která se u něj v době zadržení našla, byl stanoven obsah báze metamfetaminu na 58, 5%, což odpovídá 0,35 g čistého metamfetaminu v 0,6 g zajištěného materiálu. Většina svědků uvedla, že pervitin neměl obvyklou kvalitu, proto jej často po reklamaci nahrazoval větším množstvím, ale opět této zředěné látky. Některých svědků se na kvalitu distribuované drogy soud prvního stupně neptal, část svědeckých výpovědí je v tomto směru nevěrohodná nebo bez jakékoliv vypovídací hodnoty. K tomu obviněný zmínil rozhodnutí trestního kolegia ze dne 23. 2. 2013, sp. zn. 15 Tdo 1003/2012, které se zabývalo množstvím účinné látky v omamných a psychotropních látkách. Dovolatel zdůraznil, že aby byl naplněn znak velkého rozsahu podle § 283 odst. 3 písm. c) tr. zákoníku, muselo by se jednat alespoň o 2400 g účinné látky, což v provedeném dokazování zjištěno nebylo, neboť dle závěru odvolacího soudu se mu podařilo prokázat pouze distribuci 1310,6 g drogy. Takto zjištěné množství je třeba taktéž relativizovat, neboť osoby, které k tomu vypovídaly, si nemohly bez jakýchkoliv pochybností pamatovat, kolik drogy od něj přesně získaly. Až na jednoho svědka si ji nepřevažovaly, on ji prodával odhadem, nikoliv podle přesného odvážení. Část svědků u hlavního líčení relativizovala množství nakoupené drogy s odůvodněním, že na ně byl ze strany policejních orgánů vyvíjen nátlak a i on se s nepřiměřeným chováním policistů setkal, stejně tak jako jeho rodinní příslušníci. Tato okolnost však byla soudy ignorována.

Obviněný dále namítl, že podobné nedostatky lze dohledat i ve vztahu ke kvalifikační okolnosti uvedené v § 283 odst. 2 písm. d) tr. zákoníku, tedy že měl vědět o věku svědků B. L., V. M. aj. M. Jejich výpovědi jsou nevěrohodné a rozporuplné. Soudy obou stupňů ignorovaly zásadu spravedlivého procesu, tedy aby právní posouzení odpovídalo skutkovým zjištěním, přičemž interpretace provedených důkazů neodpovídala základním zásadám trestního řízení a principu presumpce neviny, ze které vyplývá i princip in dubio pro reo. Tyto stěžejní zásady nebyly v rozhodnutích dodrženy a hodnocení důkazů bylo provedeno na nejméně příznivém výkladu provedených důkazů pro jeho osobu.

Z těchto důvodů dovolatel v závěru svého podání navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení (správně mělo být rozsudek) v celém rozsahu, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. věc přikázal krajskému soudu k novému projednání a rozhodnutí.

K podanému dovolání se ve smyslu § 265h odst. 2 tr. ř. vyjádřil státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „státní zástupce“), který uvedl, že obviněným vymezenému dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. odpovídá pouze část jeho námitek. V provedeném řízení nelze shledat obviněným tvrzený extrémní rozpor mezi provedenými důkazy a skutkovými zjištěními, přičemž takový extrémní nesoulad obviněný ani nijak blíže nekonkretizoval. Za relevantní lze považovat pouze námitky obviněného, že jeho jednání nenaplňovalo znak „ve velkém rozsahu“ a „ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu patnácti let“, ale to jen potud, pokud obviněný nedovozoval nenaplnění těchto znaků od zpochybnění výpovědí jednotlivých odběratelů. Ani v tomto směru však dle názoru státního zástupce dovolateli přisvědčit nelze. Pokud obviněný v podaném dovolání cituje sjednocující rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 15 Tdo 1003/2012, tak k jeho závěrům přistupuje značně selektivně. Nejprve odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1103/2011, který příslušný rozsah trestné činnosti spojené s distribucí drog odvozuje od dvacetinásobku referenční hodnoty, jíž je množství větší než malé ve smyslu nyní již neúčinného nařízení vlády č. 467/2009 Sb. Sjednocující rozhodnutí Nejvyššího soudu však stanoví pro určení konkrétního rozsahu drogy kritérium desetinásobku. Obviněný si přitom referenční hodnotu sám stanovil na 240 g metamfetaminu báze, k níž dospěl na základě staršího kritéria dvacetinásobku, a teprve takto účelově stanovenou referenční hodnotu násobil nově stanoveným desetinásobkem ve smyslu shora uvedeného sjednocujícího rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia. Pokud jde o naplnění znaku ve velkém rozsahu, které je zjednodušeně řečeno desetinásobkem značného rozsahu, tedy desetinásobkem většího rozsahu a ten zas desetinásobkem výchozí hodnoty, která činí pro pervitin 2 gramy substance obsahující metamfetamin, resp. 0,6 gramu metamfetaminu báze, popřípadě 0,72 gramu metamfetaminu hydrochloridu. Obviněný sám poukazuje na skutečnost, že jím distribuovaný pervitin dosahoval dle skutkových zjištění cca 58,5% metamfetaminu báze. Pokud se vyjde z celkového množství obviněným distribuované směsi 1310,6 gramů, činilo by při této čistotě množství účinné látky celkem 766,7 gramů. Jednalo by se tedy jednoznačně o velký rozsah ve smyslu § 283 odst. 3 písm. c) tr. zákoníku, který lze stanovit na 600 g metamfetaminu báze, resp. 720 g metamfetaminu hydrochloridu. Tato námitka obviněného je tak neopodstatněná. Stejně tak nemůže obstát námitka obviněného, že jím distribuovaný pervitin neměl tzv. obvyklou čistotu. Z dostupných zdrojů lze zjistit, že čistota pervitinu v rámci distribučního řetězce kolísá mezi 45 - 80%. Pervitin, který obviněný distribuoval (58, 5 % metamfetaminu báze) byl v jeho obvyklé kvalitě, dokonce spíše kvalitnější. Státní zástupce přitom poukázal na citované sjednocující rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu, z něhož lze dovodit, že obviněný naplnil i další kritéria kvalifikačního znaku ve velkém rozsahu, a to že pervitin distribuoval po dobu několika let více než čtyřem desítkám osob, kdy se jednalo o stovky případů distribuce.

K námitkám proti kvalifikaci podle § 283 odst. 2 písm. d) tr. zákoníku státní zástupce poukázal součet množství drogy v bodech 17), 19), 21) a 36) rozsudku. Jednalo se celkem o 279 g směsi, přičemž větší rozsah činí v případě směsi nejméně 20 g, a to i při zohlednění samotné účinné látky (58,5% metamfetaminu báze), což činí 163,2 g metamfetaminu báze, tedy hodnotu vysoce a mnohonásobně překračující hranici jak množství většího než malého, tak i hranici většího rozsahu. Dovolání obviněného pak i v tomto směru považuje za zjevně neopodstatněné, soudy použitou právní kvalifikaci za zcela správnou a zákonnou.

Z těchto důvodů státní zástupce v závěru svého vyjádření navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné, a aby toto rozhodnutí učinil za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání. Současně vyjádřil ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř. výslovný souhlas s tím, aby i jiné nežli navrhované rozhodnutí Nejvyšší soud učinil v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že v této trestní věci je dovolání přípustné [§ 265a odst. 2 písm. a) tr. ř.], bylo podáno osobou oprávněnou [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.), a splňuje i obligatorní náležitosti obsahu dovolání uvedené v § 265f odst. 1 tr. ř.

Vzhledem k tomu, že dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř., musel Nejvyšší soud dále posoudit otázku, zda obviněným uplatněný dovolací důvod lze považovat za důvod uvedený v citovaném ustanovení zákona, jehož existence je zároveň podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem. Současně je třeba dodat, že z hlediska § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. nepostačuje pouhé formální uvedení některého z důvodů vymezených v § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. odkazem na toto zákonné ustanovení, ale tento důvod musí být také skutečně v podaném dovolání tvrzen a odůvodněn konkrétními vadami.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V mezích uplatněného dovolacího důvodu lze namítat, že skutek, jak byl soudem zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, ačkoliv o trestný čin nejde nebo jde o jiný trestný čin, než kterým byl obviněný uznán vinným. Na podkladě tohoto dovolacího důvodu nelze proto přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno, ani prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., poněvadž tato činnost soudu spočívá v aplikaci ustanovení procesních, nikoliv hmotně právních. Vedle vad, které se týkají právního posouzení skutku, lze vytýkat též „jiné nesprávné hmotně právní posouzení“. Rozumí se jím zhodnocení otázky, která nespočívá přímo v právní kvalifikaci skutku, ale v právním posouzení jiné skutkové okolnosti mající význam z hlediska hmotného práva.

Nejvyšší soud není další odvolací instancí, nemůže přezkoumávat a posuzovat postup hodnocení důkazů ze strany soudů obou stupňů. V takovém případě by se totiž dostával do pozice soudu druhého stupně a suploval jeho činnost (srov. přiměřeně usnesení Ústavního soudu např. ve věcech sp. zn. I. ÚS 412/02, III. ÚS 732/02, III. ÚS 282/03, II. ÚS 651/02). Dovolací soud je naopak povinen vycházet ze skutkových zjištění soudů prvního (a event. druhého) stupně a teprve v návaznosti na jimi zjištěný skutkový stav může posuzovat hmotně právní posouzení skutku. V této souvislosti je také třeba připomenout, že z hlediska nápravy skutkových vad trestní řád obsahuje další mimořádné opravné prostředky, a to především obnovu řízení (§ 277 a násl. tr. ř.) a v určitém rozsahu i stížnost pro porušení zákona (§ 266 a násl. tr. ř.).

Nejvyšší soud po prostudování předmětného spisového materiálu zjistil, že některé z námitek, které obviněný ve svém mimořádném opravném prostředku uplatnil a o něž existenci citovaného dovolacího důvodu opřel, v tomto ohledu nemohly obstát. Jednalo se především o ty výhrady, jimiž namítal, že jím distribuovaný pervitin neměl obvyklou kvalitu, když zpochybňoval množství drogy, jak ji určily soudy, ale také v té části podaného dovolání, v níž namítal nevěrohodnost výpovědí svědků B. L., V. M. aj. M., ohledně jeho vědomosti o jejich věku apod.

Je třeba konstatovat, že v tomto směru se obviněný svým dovoláním pouze domáhá, aby na základě jiného hodnocení důkazů byly jiným způsobem posouzeny skutky, pro které byl stíhán.

Stejně tak nelze za relevantní výhradu považovat tvrzení dovolatele, že soudy nepostupovaly v souladu se zásadou „in dubio pro reo“. Tato námitka směřuje výlučně do skutkových zjištění a hodnocení provedených důkazů. Je tomu tak proto, že pravidlo „in dubio pro reo“ vyplývá ze zásady presumpce neviny zakotvené v čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a § 2 odst. 2 tr. ř., a má tedy vztah pouze ke zjištění skutkového stavu věci na základě provedeného dokazování, a to bez důvodných pochybností (§ 2 odst. 5 tr. ř.), kdy platí „v pochybnostech ve prospěch obviněného“. Je tudíž zjevné, že toto pravidlo se týká právě jen otázek skutkových, nikoliv otázky právního posouzení skutku či otázky jiného hmotně právního posouzení.

Z povahy takto vytýkaných vad je mimo jakoukoliv pochybnost, že ačkoli dovolatel ve svém podání formálně deklaroval dovolací důvod podle § 265b odst. l písm. g) tr. ř., po stránce věcné uplatnil námitky skutkové, resp. procesní, jež však žádný z důvodů dovolání podle § 265b tr. ř. nezakládají, a proto neexistuje ve vztahu k nim ani zákonná povinnost Nejvyššího soudu dovolání přezkoumat (srov. například usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2004, sp. zn. II. ÚS 651/02, ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. III. ÚS 78/05 aj.).

Zásah do skutkových zjištění lze v rámci řízení o dovolání připustit jen tehdy, existuje-li extrémní nesoulad mezi učiněnými skutkovými zjištěními a právními závěry soudu a učiní-li dovolatel (současně) tento nesoulad předmětem dovolání. V daném případě se však ani o takovou situaci nejednalo, neboť z odůvodnění rozhodnutí soudů obou stupňů vyplývá zjevná logická návaznost mezi provedenými důkazy, jejich hodnocením a učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a právními závěry soudů na straně druhé.

Jestliže by uvedené výhrady obviněného měly být považovány za zpochybnění správnosti a přesvědčivosti odůvodnění rozsudku odvolacího soudu, pak Nejvyšší soud připomíná, že dovolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné (srov. § 265a odst. 4 tr. ř.).

Lze tak uzavřít, že všechny doposud zmíněné námitky dovolatele stojí mimo jím zvolený dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Proto pokud by uplatnil pouze tyto výhrady, musel by Nejvyšší soud jeho dovolání odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. jako podané z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. však obviněný uplatnil relevantně v té části svého dovolání, v níž zpochybnil správnost právního posouzení jeho jednání jako zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku s tím, že v něm absentuje jeden ze zákonných znaků předmětné skutkové podstaty, a to znak „ve velkém rozsahu“.

Nejvyšší soud však současně shledal, že tato výhrada je zjevně neopodstatněná.

Na tomto místě je vhodné uvést (toliko ve stručnosti a jen v obecné rovině), že zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 2 písm. d), odst. 3 písm. c) tr. zákoníku se dopustí ten, kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, spáchá-li uvedený čin ve větším rozsahu vůči dítěti nebo osobě mladší 15 let v rozsahu větším než malém [odst. 2 písm. d) tr. zákoníku] a čin spáchá ve velkém rozsahu [odst. 3 písm. c) tr. zákoníku].

Po subjektivní stránce se vyžaduje úmysl (§ 15 tr. zákoníku). Protože jde o ohrožovací trestný čin, je dokonán již vyrobením, dovezením, provezením, nabídnutím, zprostředkováním, prodáním nebo jiným opatřením jinému nebo přechováváním uvedených látek pro jiného, jestliže se tak děje neoprávněně. Pokud jde o zavinění ve vztahu ke kvalifikovaným skutkovým podstatám, postačí ve smyslu § 17 písm. b) tr. zákoníku nedbalost (§ 16 tr. zákoníku).

Z hlediska obsahu podaného dovolání se otázkou zásadního významu jeví to, zda obviněný spáchal posuzovaný čin „ve velkém rozsahu“, jak to předpokládá ustanovení § 283 odst. 3 písm. c) tr. zákoníku.

K tomu lze (zase jen v obecné rovině) shrnout, že závěr o naplnění určitého typu rozsahu je nutné opřít především o množství omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku, prekursoru nebo jedu, s nímž pachatel nakládal způsobem předpokládaným v ustanovení § 283 odst. 1 tr. zákoníku, a to i s ohledem na druh a kvalitu této látky.

Rozsah, v němž je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy spáchán, představuje z hlediska ustanovení § 283 odst. 2 písm. c), d), odst. 3 písm. c), d) tr. zákoníku kvalifikační okolnost. V tomto ohledu trestní zákoník rozlišuje spáchání činu „v množství větším než malém“, „ve větším rozsahu“, „ve značném rozsahu“ a „ve velkém rozsahu“. Vzájemný vztah a návaznost citovaných ustanovení svědčí pro jednoznačný závěr, že uvedené pořadí vyjadřuje posloupnost od nejmenšího po největší množství drog, jež je východiskem pro úvahy o naplnění (či absenci) příslušného kvalifikačního znaku v tom kterém konkrétním případě. Sám trestní zákoník toto množství nikterak přesně nevymezuje. Velký senát Nejvyššího soudu pod sp. zn. 15 Tdo 1003/2012 stanovil kvalifikační znak naplňující množství drogy, a to desetinásobkem výchozí hodnoty, čímž je stanoven větší rozsah, značný rozsah je desetinásobkem většího rozsahu a velký rozsah je desetinásobkem značného rozsahu. Současně s odkazem na dosavadní judikaturu Nejvyššího soudu (rozhodnutí č. 1/2006 Sb. rozh. trest.) však uvedl, že pro závěr o naplnění znaku ve větším rozsahu, ve značném rozsahu nebo ve velkém rozsahu je třeba podpůrně zohlednit i další okolnosti, za nichž byl takový čin spáchán, tedy zejména způsob, jakým pachatel s uvedenými látkami nakládal, dobu, po kterou tak činil, počet osob, jimž je např. opatřil, prodal nebo pro ně přechovával, výši peněžité částky, kterou za jejich prodej získal, případně i jiné skutečnosti.

Ústavní soud nálezem sp. zn. Pl. ÚS 13/2012 zrušil ustanovení § 289 odst. 2 tr. zákoníku ve slovech „a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů“, a to dnem vyhlášení Nálezu ve Sbírce zákonů. Současně zrušil ustanovení § 2 a přílohu č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 4/2012 Sb. Trestní kolegium Nejvyššího soudu pod sp. zn. Tpjn. 301/2013 ze dne 13. 3. 2014 judikatorně stanovilo orientační hodnoty určující „množství větší než malé“ u omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících. Z přílohy k tomuto stanovisku bylo pro metamfetamin takto stanoveno množství větší než malé 1,5 gramu substance obsahující metamfetamin, resp. jeho 0,5 g účinné látky, popřípadě 0,6 g hydrochloridu. To konkrétně znamená, že hodnota velkého rozsahu činí takovým postupem nejméně 1500 g směsi, s obsahem nejméně 500 g účinné psychotropní látky (metamfetaminu), případně 600 g hydrochloridu.

Aplikují-li se tyto obecné zásady, teoretická východiska a judikatura Nejvyššího soudu na posuzovaný případ, v němž jde o zodpovězení otázky, zda je či není spácháním činu „ve velkém rozsahu“ nelegální nakládání s množstvím nejméně 1310,6 g pervitinu v běžné na trhu se vyskytující kvalitě, je třeba dospět k závěru (v plné shodě s vyjádřením státního zástupce k podanému dovolání), že právní kvalifikace použitá soudem druhého stupně je zcela správná a v souladu se zákonem, byť uvedené množství nedosahuje tisíci násobku stanoveného množství většího než malého, tedy 1500 g substance metamfetaminu. Jak již bylo shora uvedeno, množství vyrobené, dovezené, vyvezené, nabídnuté, prodané atd. substance a dokonce ani množství účinné psychotropní látky v ní obsažené nejsou jediným kritériem při stanovení kvalifikačního znaku, v tomto případě - velkého rozsahu. Při akceptaci výše naznačených obecných hledisek, za stavu, kdy obviněný v distribuci metamfetaminu (pervitinu) pokračoval po dlouhou dobu (několika let), ve stovkách případů vůči většímu počtu osob (nejméně 43 osobám), dopustil se jí v několika případech i vůči osobám mladším osmnácti let a dokonce v bodě 17) i osobě mladší patnácti let, prodejem pervitinu si opatřoval prostředky k obživě, Nejvyšší soud dospěl k závěru, že se obviněný takového jednání dopustil ve velkém rozsahu a naplnil tak znaky skutkové podstaty zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákoníku.

Z těchto důvodů (srov. § 265i odst. 2 tr. ř.) Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř jako zjevně neopodstatněné. Učinil tak v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Poučení : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 22. dubna 2014

Předseda senátu

JUDr. Jiří Pácal

Vypracoval

JUDr. Drahomír Drápal

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru