Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 381/2019Usnesení NS ze dne 10.04.2019

HeslaVazba
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2019:4.TDO.381.2019.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 tr. zákoníku

§ 240 odst. 3 tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 381/2019-I

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. 4. 2019 v řízení o dovolání obviněného V. Š., nar. XY, bytem XY, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 9. 2018, sp. zn. 3 To 77/2018, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 16 T 14/2017, podle § 265l odst. 4 tr. ř. takto:

Obviněný V. Š. se nebere do vazby.

Odůvodnění:

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 4 Tdo 381/2019, byl zrušen v celém rozsahu rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 9. 2018, sp. zn. 3 To 77/2018. Zrušen byl i jemu předcházející rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 5. 2018, sp. zn. 16 T 14/2017. Krajskému soudu v Českých Budějovicích bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Výše citovanými rozsudky byl mimo jiné obviněnému V. Š. uložen trest odnětí svobody v trvání 5 let, který obviněný dobrovolně nastoupil a vykonává ve Věznici Plzeň. Se zřetelem na shora uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu pozbyl další výkon tohoto trestu svého zákonného podkladu, a proto bylo třeba podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodnout o vazbě obviněného V. Š.

Nejvyšší soud shledal, že na straně obviněného není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl, že obviněný se nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. 4. 2019

JUDr. Jiří Pácal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru