Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 303/2015Usnesení NS ze dne 18.03.2015Trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona č. 140/1961 Sb.

HeslaPodvod
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2015:4.TDO.303.2015.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 303/2015-55

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 18. března 2015 dovolání obviněného B. P., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 7. 2014, sp. zn. 5 To 572/2013, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 4 T 189/2008, a rozhodl takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Chomutově ze dne 11. 10. 2013, sp. zn. 4 T 189/2008, byl obviněný B. P. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, účinného do 31. 12. 2009 (dále jen „tr. zákon“), kterého se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustil tím, že

v níže uvedených obdobích vždy s úmyslem získat telefony za zvýhodněnou cenu a později nehradit využívané telekomunikační služby

1) dne 9. 1. 2006, z dosud nezjištěného místa, telefonicky objednal u společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., IČ: 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, 2 ks mobilních telefonů značky Samsung X660, každý v tržní ceně 4.577,- Kč se SIM kartami, přičemž telefony byly objednány za zvýhodněnou cenu 577,-Kč za kus, kdy tato cena byla vázána na smluvní podmínku aktivovat tarif „300 naplno“ a řádně hradit telekomunikační služby, a to nejméně po dobu šesti měsíců, uvedené telefony a SIM karty si nechal zaslat na jméno P. P., kdy obžalovaný, který byl v uvedené době zaměstnán jako doručovatel u České pošty s.p. vyčkal, až bude mít za úkol uvedenou zásilku doručit a pak ji dle doručovacího listu, údajně na adrese S., K., pod zfalšovaným podpisem P. P. převzal, uhradil za ni částku 5.154,- Kč, přičemž tato částka zahrnovala zvýhodněnou cenu za telefony a volací jistinu ve výši 4.000,- Kč, přičemž P. P. se na žádné z uvedených adres nezdržuje a telefony si neobjednal, ani neodebral, čímž poškozené společnosti Vodafone Czech republic, a.s. uvedeným jednáním způsobil škodu ve výši 11.346,50 Kč, kterou představují 2× 4.000,- Kč na vylákaných telefonech a 7.346,50 Kč na neuhrazených telekomunikačních službách po odečtení složené volací jistiny

2) dne 27. 1. 2006, z dosud nezjištěného místa, telefonicky objednal u společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., IČ: 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, 2 ks mobilních telefonů Sony Ericsson K 700i, každý v tržní ceně 4.577,- Kč se SIM kartami, přičemž telefony byly objednány za zvýhodněnou cenu 577,- Kč za kus, kdy tato cena byla vázána na smluvní podmínku aktivovat tarif „300 naplno“ a řádně hradit telekomunikační služby, a to nejméně po dobu šesti měsíců, uvedené telefony a SIM karty si nechal zaslat na jméno M. N., kdy M. N. se na uvedené adrese nezdržuje a žádné telefony si neobjednal, ani neodebral, poté obžalovaný, který byl v uvedené době zaměstnán jako doručovatel u České pošty s.p. vyčkal až bude mít za úkol uvedenou zásilku doručit, a pak ji pod zfalšovaným podpisem M. N. převzal a uhradil za ni částku 5.154,- Kč, přičemž tato částka zahrnovala zvýhodněnou cenu za telefony a volací jistinu ve výši 4.000,- Kč, čímž poškozené společnosti Vodafone Czech republic, a.s. uvedeným jednáním způsobil škodu ve výši 18.815,- Kč, která představuje 2× 4.000,- Kč na vylákaných telefonech a 14.815,-- Kč na neuhrazených telekomunikačních službách po odečtení složené volací jistiny

3) dne 25. 1. 2006, z dosud nezjištěného místa, telefonicky objednal u společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., IČ: 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, 2 ks mobilních telefonů Sony Ericsson K 700i a Samsung X660, každý v tržní ceně 4.577,- Kč se SIM kartami , přičemž telefony byly objednány za zvýhodněnou cenu 577,- Kč za kus, kdy tato cena byla vázána na smluvní podmínku aktivovat tarif „300 naplno“ a řádně hradit telekomunikační služby, a to nejméně po dobu šesti měsíců, uvedené telefony a SIM karty si nechal zaslat na jméno V. M., poté obžalovaný, který byl v uvedené době zaměstnán jako doručovatel u České pošty s.p. vyčkal až bude mít za úkol uvedenou zásilku doručit, a pak ji dle doručovacího listu údajně na adrese S., K., pod zfalšovaným podpisem V. M. převzal a uhradil za ni částku 5.154,- Kč, kdy tato částka zahrnovala zvýhodněnou cenu za telefony a volací jistinu ve výši 4.000,-Kč, přičemž V. M. se na žádné z uvedených adres nezdržuje a žádné telefony si neobjednal ani je neodebral, čímž poškozené společnosti Vodafone Czech republic, a.s. uvedeným jednáním způsobil škodu ve výši 9.143,- Kč, které představují 2× 4.000,- Kč na vylákaných telefonech a 5.143,- Kč na neuhrazených telekomunikačních službách po odečtení složené volací jistiny

4) dne 18. 1. 2006, z dosud nezjištěného místa, telefonicky objednal u společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., IČ: 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, 2 ks mobilních telefonů Sony Ericsson K 700i a Samsung X660, každý v tržní ceně 4.577,- Kč se SIM kartami, přičemž telefony byly objednány za zvýhodněnou cenu 577,- Kč za kus, kdy tato cena byla vázána na smluvní podmínku aktivovat tarif „300 naplno“ a řádně hradit telekomunikační služby, a to nejméně po dobu šesti měsíců, uvedené telefony a SIM karty si nechal zaslat na jméno T. Z., poté obžalovaný, který byl v uvedené době zaměstnán jako doručovatel u České pošty s.p. vyčkal až bude mít za úkol uvedenou zásilku doručit, a pak ji dle doručovacího listu údajně na adrese S., K., pod zfalšovaným podpisem T. Z. převzal a uhradil za ni částku 5.154,- Kč, kdy tato částka zahrnovala zvýhodněnou cenu za telefony a volací jistinu ve výši 4.000,- Kč, přičemž T. Z. se na žádné z uvedených adres nezdržuje a žádné telefony si neobjednal ani je neodebral, čímž poškozené společnosti Vodafone Czech republic, a.s. uvedeným jednáním způsobil škodu ve výši 14.928,- Kč, které představují 2× 4.000,- Kč na vylákaných telefonech a 10.928,-- Kč na neuhrazených telekomunikačních službách po odečtení složené volací jistiny

5-12) v osmi případech, v době od 27. 1. 2006 do 25. 4. 2006, z dosud nezjištěného místa, jménem jiných osob bez jejich vědomí nebo jménem neexistujících osob, telefonicky objednal u společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., IČ: 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, vždy 2 mobilní telefony Sony Ericsson K700i v tržní ceně 4.577,- Kč se SIM kartami, přičemž telefony byly objednány za zvýhodněnou cenu 7,- Kč, kdy tato cena byla vázána na smluvní podmínku aktivovat tarif „300 naplno“ a řádně hradit telekomunikační služby, a to nejméně po dobu šesti měsíců, kdy obžalovaný, který byl v uvedené době zaměstnán jako doručovatel u České pošty s.p., vyčkal až bude mít za úkol uvedenou zásilku doručit a pak ji pod zfalšovaným podpisem převzal a uhradil za ni částku, zahrnující zvýhodněnou cenu za oba telefony a volací jistinu ve výši 4.000,- Kč, když na žádné z uvedených adres žádná z těchto osob nepobývala, rodná čísla uvedená při objednávce telefon nepatří existujícím osobám, čísla občanských průkazů, zapsaná při údajném převzetí balíku na doručovacím listu patří jiným osobám nebo neexistují, čímž poškozené společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., uvedeným jednáním způsobil škodou ve výši 4.570,- Kč na každém z takto vylákaných telefonů a dále škodu za neuhrazené telekomunikační služby, sníženou o složenou volací jistinu v těchto případech, kdy

5) balík byl převzat dne 21.3.2006 na jméno M. F., dle doručného listu na adrese J. V., K., SIM karty, neuhrazené telekomunikační služby 6.825,50 Kč, způsobená škoda 11.965,50 Kč

6) balík byl převzat dne 21.3.2006, na jméno V. G., dle doručného listu na adrese J. V., K., SIM karty, nehrazené telekomunikační služby 7.537,50 Kč, způsobená škoda 12.677,50 Kč

7) balík byl převzat dne 30.1.2006, na jméno F. H., dle doručného listu na adrese J. V., K., SIM karty, nehrazené telekomunikační služby 3.001,50 Kč, způsobená škoda 7.001,50 Kč

8) balík byl převzat dne 21.3.2006, na jméno J. K., dle doručného listu na adrese H. s. Š., SIM karty, nehrazené telekomunikační služby 6.738,50 Kč, způsobená škoda 11.053,50 Kč

9) balík byl převzat dne 21.3.2006, na jméno A. M., dle doručného listu na adrese Z., M., SIM karty, nehrazené telekomunikační služby 5.913,50 Kč, způsobená škoda 11.053,50 Kč

10) balík byl převzat dne 21.3.2006, na jméno J. P., dle doručného listu na adrese Z., M., SIM karty, nehrazené telekomunikační služby 6.524,-- Kč, způsobená škoda 11.664,-- Kč

11) balík byl převzat dne 21.3.2006, na jméno P. V., dle doručného listu na adrese N., K., SIM karty, nehrazené telekomunikační služby 6.252,50 Kč, způsobená škoda 11.392,50 Kč

12) balík byl převzat dne 21.3.2006, na jméno P. V., dle doručného listu na adrese H. s. Š., SIM karty, nehrazené telekomunikační služby 2.767,-- Kč, způsobená škoda 7.907,-- Kč

13) dne 20.3. 2006, z dosud nezjištěného místa, telefonicky jménem osoby J. M., s uvedením r.č., objednal u společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., IČ: 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, mobilní telefon Sony Ericsson K 700i v tržní ceně 4.577,- Kč se SIM kartou, přičemž telefon byl objednán za zvýhodněnou cenu 7,- Kč, kdy tato cena byla vázána na smluvní podmínku aktivovat tarif „300 naplno“ a řádně hradit telekomunikační služby, a to nejméně po dobu šesti měsíců, poté obžalovaný, který byl v uvedené době zaměstnán jako doručovatel u České pošty s.p. vyčkal až bude mít za úkol uvedenou zásilku doručit, a pak ji dne 21.3.2006 pod zfalšovaným podpisem dle doručovacího listu údajně na adrese N., K. převzal a uhradil za ni částku zahrnující 7,- Kč za telefon a volací jistinu ve výši 2.000,- Kč, přičemž osoba jménem J. M. na uvedené adrese nepobývá, rodné číslo uvedené při objednávce nepatří žádné existující osobě, a číslo občanského průkazu zapsané při údajném převzetí balíku na doručné listu patří jiné osobě, čímž poškozené společnosti Vodafone Czech republic, a.s. uvedeným jednáním způsobil škodu ve výši 7.471,- Kč, které představují 4.570,- Kč na vylákaném telefonu a 4.901,-- Kč na neuhrazených telekomunikačních službách po odečtení složené volací jistiny

14) dne 24.4. 2006, z dosud nezjištěného místa, telefonicky jménem osoby B. N., s uvedením r.č., objednal u společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., IČ: 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, mobilní telefon Sony Ericsson K 750i B v tržní ceně 7.577,- Kč se SIM kartou, přičemž telefon byl objednán za zvýhodněnou cenu 977,- Kč, kdy tato cena byla vázána na smluvní podmínku aktivovat tarif „500 naplno“ a řádně hradit telekomunikační služby, a to nejméně po dobu šesti měsíců a dále 1 mobilní telefon Sony Ericsson K700i jí tržní ceně 4.577,- Kč se SIM kartou, přičemž telefon byl objednán za zvýhodněnou cenu 7,- Kč, kdy tato cena byla vázána na smluvní podmínku aktivovat tarif „300 naplno“ a řádně hradit telekomunikační služby, a to nejméně po dobu šesti měsíců, poté obžalovaný, který byl v uvedené době zaměstnán jako doručovatel u České pošty s.p. vyčkal až bude mít za úkol uvedenou zásilku doručit, a pak ji dne 25.4.2006 pod zfalšovaným podpisem dle doručovacího listu, údajně na adrese V., převzal a uhradil za ni částku zahrnující 984,- Kč za oba telefony a volací jistinu ve výši 5.000,- Kč, přičemž osoba jménem B. N. na uvedené adrese nepobývá, rodné číslo uvedené při objednávce nepatří žádné existující osobě a číslo občanského průkazu, zapsané při údajném převzetí balíku na doručovacím listu patří jiné osobě, čímž poškozené společnosti Vodafone Czech republic, a.s. uvedeným jednáním způsobil škodu ve výši 15.450,50 Kč, které představují 11.170,- Kč na vylákaném telefonu a 9.280,50 Kč na neuhrazených telekomunikačních službách po odečtení složené volací jistiny

15-33) v devatenácti případech, v době od 18. 1. 2006 do 24. 4. 2006, z dosud nezjištěného místa, jménem jiných osob bez jejich vědomí nebo jménem neexistujících osob, telefonicky objednal u společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., IČ: 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, jeden či dva mobilní telefony různých značek a různých pořizovacích hodnot vždy s příslušným počtem SIM karet, přičemž telefony byly objednány za zvýhodněnou cenu, kdy tato cena byla vázána na smluvní podmínku aktivovat některý z tarifů „ 300 naplno“, „500 naplno“ nebo „Rozjezd naplno“ a řádně hradit telekomunikační služby, a to nejméně po dobu šesti měsíců, kdy obžalovaný, který byl v uvedené době zaměstnán jako doručovatel u České pošty s.p., vyčkal až bude mít za úkol uvedenou zásilku doručit a pak ji pod zfalšovaným podpisem převzal a uhradil za ni částku, zahrnující zvýhodněnou cenu za telefony a volací jistinu, když na žádné z uvedených adres žádná z těchto osob nepobývala, rodná čísla uvedená při objednávce telefon nepatří k uvedeným jménům a patří jiným osobám nebo neexistují, čísla občanských průkazů, zapsaná při údajném převzetí balíku na doručovacím listu, patří jiným osobám nebo neexistují, čímž poškozené společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., uvedeným jednáním způsobil škodu na takto vylákaných telefonech a dále škodu za neuhrazené telekomunikační služby, sníženou o složenou volací jistinu v těchto případech, kdy

15) balík byl převzat dne 25.4.2006 na jméno J. B., dle doručovacího listu na adrese K., mobilní telefony Sony Ericsson K750iB v hodnotě 7.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 977,- Kč a Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, SIM karty, složená volací jistina celkem 5.000,-Kč, nehrazené telekomunikační služby 1.930,- Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 8.100,- Kč

16) balík byl převzat dne 28.2.2006 na jméno J. B., dle doručovacího listu na adrese H. H., M., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč SIM karta, složená volací jistina celkem 2.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 2.380 Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 4.950,-- Kč

17) balík byl převzat dne 28.2.2006 na jméno K. B., dle doručovacího listu na adrese H. H., M., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč SIM karta, složená volací jistina celkem 2.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 8.040,50 Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 10.610,50 Kč

18) balík byl převzat dne 28.2.2006 na jméno A. C., dle doručovacího listu na adrese N. Z., V., dva mobilní telefon Sony Ericsson K700i, každý v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč za jeden telefon, SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000, - Kč, nehrazené telekomunikační služby 4.530,50 Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 9.670,50 Kč

19) balík byl převzat dne 21.3.2006 na jméno P. Č., dle doručovacího listu na adrese N., K., 2 ks mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená za jeden telefon 7,- Kč, SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000, - Kč, nehrazené telekomunikační služby 6.433,50 Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 11.573,50 Kč

20) balík byl převzat dne 25.4.2006 na jméno J. F., dle doručovacího listu na adrese M., mobilní telefon Sony Ericsson K750iB v hodnotě 7.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 977,-Kč a Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč SIM karty, složená volací jistina celkem 5.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 2.146,50 Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 8.586,50 Kč

21) balík byl převzat dne 28.2.2006 na jméno V. G., dle doručovacího listu na adrese H. H., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč SIM karta, složená volací jistina celkem 2.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 2.380,- Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 4.950,- Kč

22) balík byl převzat dne 19.1.2006 na jméno P. H., dle doručovacího listu na adrese S., K. mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč a mobilní telefon Samsung X660 v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč SIM karta, složená volací jistina celkem 4.000, - Kč, nehrazené telekomunikační služby 3.322,50 Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 7.322,50 Kč

23) balík byl převzat dne 3.2.2006 na jméno P. J., dle doručovacího listu na adrese H. H., M., mobilní telefon Nokia 6230i Black v hodnotě 8.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 1.977,- Kč a mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč SIM karta, složená volací jistina celkem 2.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5.904,50 Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 15.074,50 Kč

24) balík byl převzat dne 3.2.2006 na jméno P. J., dle doručovacího listu na adrese N. Z., V., mobilní telefon Motorola V3 v hodnotě 6.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 977,- Kč a mobilní telefon Nokia 6101 v hodnotě 5.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, SIM karta, složená volací jistina celkem 2.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 19.851,- Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 28.451,- Kč

25) balík byl převzat dne 21.3.2006 na jméno M. K., dle doručovacího listu na adrese J. V., K. 2 mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena telefonů skutečně placená 7,- Kč za jeden telefon, SIM karta, složená volací jistina celkem 4.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 2.778,-- Kč, způsobená škoda 7.918,50 Kč

26) balík byl převzat dne 21.3.2006 na jméno M. M., dle doručovacího listu na adrese J. V., K. 2 mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena telefonů skutečně placená 7,- Kč za jeden telefon , SIM karta, složená volací jistina celkem 4.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby po odečtení jistiny 5.725,- Kč, způsobená škoda 10.865,- Kč

27) balík byl převzat dne 21.3.2006 na jméno K. M., dle doručovacího listu na adrese M., Z., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena telefonu skutečně placená 7,- Kč a dvě SIM karty, složená volací jistina celkem 2.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5.340,50 Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 7.910,50 Kč

28) balík byl převzat dne 19.4.2006 na jméno H. S., dle doručovacího listu na adrese K. H., V., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena telefonu skutečně placená 7,- Kč SIM karta, složená volací jistina celkem 2.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 2.926,50 Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 5.496,50 Kč

29) balík byl převzat dne 20.4.2006 na jméno Č. S., dle doručovacího listu na adrese Z., M., 2 mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena telefonů skutečně placená 7,- Kč za jeden telefon, SIM karta, složená volací jistina celkem 4.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 12.289,- Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 17.429,- Kč

30) balík byl převzat dne 30.1.2006 na jméno K. S., dle doručovacího listu na adrese K., 2 mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena telefonů skutečně placená 577,- Kč za jeden telefon SIM karta, složená volací jistina celkem 4.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5.604,50 Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 9.604,50 Kč

31) balík byl převzat dne 19.4.2006 na jméno A. S., dle doručovacího listu na adrese T., V., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena telefonu skutečně placená 7,- Kč a SIM karty, složená volací jistina celkem 2.000 - Kč, nehrazené telekomunikační služby 5.440,- Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 8.010,- Kč

32) balík byl převzat dne 21.3.2006 na jméno J. Š., dle doručovacího listu na adrese N., K., 2 mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena telefonů skutečně placená 7,- Kč za jeden telefon, SIM karta, složená volací jistina celkem 4.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby po odečtení jistiny 2.661,50 Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 7.801,50 Kč

33) balík byl převzat dne 28.2.2006 na jméno P. T., dle doručovacího listu na adrese J., V., 2 mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena telefonů skutečně placená 7,-- Kč za jeden telefon a 3x SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 3.244,- Kč, způsobená škoda po odečtení jistiny 8.384,- Kč

34-44) V jedenácti případech, dne 9. 3. 2006, z dosud nezjištěného místa, telefonicky objednal u společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., IČ: 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, 4 kusy mobilních telefonů Nokia 3230 Black (ad 34-46), neboť 4 kusy mobilních telefonů Nokia 6230i Black (ad 37-44), vydat tržní ceně 7.977,- Kč za 1 kus se SIM kartami, přičemž telefony byly objednány za zvýhodněnou cenu 1,- Kč, kdy tato cena byla vázána na smluvní podmínku aktivovat tarif „500 naplno“ a řádně hradit telekomunikační služby, a to nejméně po dobu šesti měsíců, uvedené telefony a SIM karty si nechal zaslat na jména vietnamských občanů na adresu B., V., kdy obžalovaný, který byl v uvedené době zaměstnán jako doručovatel u České pošty s.p., vyčkal až bude mít za úkol uvedenou zásilku doručit, dne 10. 3. 2006 na uvedené adrese pod zfalšovaným podpisem tyto zásilky převzal a uhradil za něj částku 12.004,- Kč, která zahrnovala zvýhodněnou cenu za každý telefon a volací jistiny ve výši 3.000,- Kč na jedno telefonní číslo, přičemž na uvedené adrese žádná z těchto osob nepobývá, údajná adresa neexistuje, čísla dokladů zapsaná při údajném převzetí balíku na doručovací listinu nesouhlasí, kdy uvedených jednání se obviněný dopustil s úmyslem získat telefony za zvýhodněnou cenu a později nehradit využívané telekomunikační službě, čímž poškozené společnosti Vodafone Czech Republic a.s. uvedeným jednáním způsobil škodu skládající se z rozdílu mezi tržní a dotovanou cenou telefonů tedy 7.970,- Kč na 1 telefon a částky za neuhrazené telekomunikační služby, snížené o složenou volací jistinu, v těchto případech, kdy se jednalo o

34) dva balíky s celkem 4 telefony Nokia 3230 Black se SIM kartami, byly doručeny na jméno H. L. T. a způsobená škoda činí 39.880,- Kč

35) tři balíky s celkem 4 telefony Nokia 3230 Black se SIM kartami byly doručeny na jméno H. N. D. a způsobená škoda činí 35.349,50 Kč

36) balík s celkem 4 telefony Nokia 3230 Black se SIM kartami byly doručeny na jméno L. V. X. a způsobená škoda činí 33.066,- Kč

37) balík s celkem 4 telefony Nokia 6230i Black se SIM kartami byly doručeny na jméno L. B. T. a způsobená škoda činí 32.942,50 Kč

38) balík s celkem 4 telefony Nokia 6230i Black se SIM kartami byly doručeny na jméno M. K. N. a způsobená škoda činí 42.855,- Kč

39) balík s celkem 4 telefony Nokia 6230i Black se SIM kartami byly doručeny na jméno P. B. Q. a způsobená škoda činí 30.582,- Kč

40) balík s celkem 4 telefony Nokia 6230i Black se SIM kartami byly doručeny na jméno T. N. Q. a způsobená škoda činí 42.206,50 Kč

41) balík s celkem 4 telefony Nokia 6230i Black se SIM kartami byly doručeny na jméno T. L. V. a způsobená škoda činí 35.801,- Kč

42) balík s celkem 4 telefony Nokia 6230i Black se SIM kartami byly doručeny na jméno T. N. V. a způsobená škoda činí 44.947,- Kč

43) balík s celkem 4 telefony Nokia 6230i Black se SIM kartami byly doručeny na jméno T. T. H. D. a způsobená škoda činí 45.488,- Kč

44) balík s celkem 4 telefony Nokia 6230i Black se SIM kartami byly doručeny na jméno T. P. T. T. a způsobená škoda činí 31.259,50 Kč

45-136) v devadesáti dvou případech v době od 19. 1. 2006 25. 4. 2006 z nezjištěného místa jménem jiných osob bez jejich vědomí telefonicky objednal u společnosti Vodafone Czech republic, a.s., IČ: 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, 1 nebo více mobilních telefonů se SIM kartami, přičemž telefony byly objednány za zvýhodněnou cenu, kdy tato cena byla vázána na smluvní podmínku aktivovat některý z tarifů „300 naplno“, „500 naplno“ nebo „Rozjezd naplno“ a řádně hradit telekomunikační služby, a to nejméně po dobu šesti měsíců, kdy obžalovaný, který byl v uvedené době zaměstnán jako doručovatel u České pošty s.p., vyčkal až bude mít za úkol uvedenou zásilku doručit na adresu v okr. Ch. a pak ji pod zfalšovaným podpisem převzal a uhradil za ni částku, zahrnující zvýhodněnou cenu za telefony a volací jistinu, když na žádné z uvedených adres žádná z těchto osob nepobývala, čísla občanských průkazů, zapsaná při údajném převzetí balíku na doručovacím listu patří jiným osobám nebo neexistují, kdy uvedených jednání se obžalovaný dopustil s úmyslem získat telefony za zvýhodněnou cenou a později nehradit užívané telekomunikační služby, čímž poškozené společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., uvedeným jednáním způsobil škodu na těchto devadesáti dvou případech takto vylákaných telefonů a dále škodu za neuhrazené telekomunikační služby sníženou o složenou volací jistinu v těchto případech, kdy

45) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno J. A., dle doručovacího listu na adrese D., K., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000,--Kč, nehrazené telekomunikační služby po odečtení jistiny 9.140,- Kč, způsobená škoda 5.140,- Kč

46) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno Z. B., dle doručovacího listu na adrese K., M., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 0,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 5.140,- Kč

47) balík byl převzat dne 3.2.2006 na jméno J. B., dle doručovacího listu na adrese M., K., mobilní telefon Nokia 6230i v hodnotě 8.577,--Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 1.977,- Kč a mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 1,- Kč, SIM karty, složená volací jistina celkem 2.000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 11.176,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 18.338,50 Kč

48) balík byl převzat dne 20.4.2006 na jméno M. B., dle doručovacího listu na adrese M., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, SIM karta, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 2.662,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 5.232,- Kč

49) balík byl převzat dne 19.4.2006 na jméno F. Č., dle doručovacího listu na adrese H. H., M., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 2.419,50,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 7.559,50 Kč

50) balík byl převzat dne 19.1.2006 na jméno D. Z., dle doručovacího listu na adrese S., K., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, SIM karta, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 1.456,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 3.456,- Kč

51) balík byl převzat dne 25.1.2006 na jméno D. Z., dle doručovacího listu na adrese Z., duplicitní SIM Karta, způsobená škoda 3.456,-- Kč

52) balík byl převzat dne 25.1.2006 na jméno J. D., dle doručovacího listu na adrese K., J. V., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a čtyři SIM karty, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5.046,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 7.616,- Kč

53) balík byl převzat dne 3.2.2006 na jméno P. D., dle doručovacího listu na adrese H. H., M., mobilní telefon Nokia 6230i Black v hodnotě 8.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 1.977,- Kč a mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, SIM karty, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5.611,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 14.781,- Kč

54) balík byl převzat dne 9.2.2006 na jméno R. D., dle doručovacího listu na adrese K., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, SIM karta, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5.122,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 7.692,50 Kč

55) balík byl převzat dne 20.4.2006 na jméno J. D., dle doručovacího listu na adrese M., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a tři SIM karty, složená volací jistina celkem 3.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 6.037,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 12.177,- Kč

56) balík byl převzat dne 21.3.2006 na jméno J. F., dle doručovacího listu na adrese N., K., K., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, SIM karta, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 2.380,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 4.950,- Kč

57) balík byl převzat dne 20.4.2006 na jméno Z. F., dle doručovacího listu na adrese T., V., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a tři SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 1.384,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 6.524,- Kč

58) balík byl převzat dne 28.2.2006 na jméno P. G., dle doručovacího listu na adrese H. H., M., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, SIM karta, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 2.380,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 4.950,- Kč

59) balík byl převzat dne 30.1.2006 na jméno M. G., dle doručovacího listu na adrese H. s. Š., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5.960,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 9.960,- Kč

60) balík byl převzat dne 25.4.2006 na jméno R. H., dle doručovacího listu na adrese Z., mobilní telefon Sony Ericsson K750i B v hodnotě 7.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 977,- Kč a mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, SIM karty, složená volací jistina celkem 5.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 8.468,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 14.638,50 Kč

61) balík byl převzat dne 4.4.2006 na jméno V. H., dle doručovacího listu na adrese Č. H., V., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, SIM karta, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 1.583,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 4.153,50 Kč

62) balík byl převzat dne 14.4.2006 na jméno D. H., dle doručovacího listu na adrese T., V., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 8.742,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 13.882,- Kč

63) balík byl převzat dne 3.2.2006 na jméno F. H., dle doručovacího listu na adrese D., K., mobilní telefon Nokia 6230i Black v hodnotě 8.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 1.977,- Kč a mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, SIM karty, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 2.275,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 11.445,- Kč

64) balík byl převzat dne 30.1.2006 na jméno S. J., dle doručovacího listu na adrese H. s. Š., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, a SIM karty , složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 29.924,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 33.924,- Kč

65) balík byl převzat dne 19.4.2006 na jméno J. J., dle doručovacího listu na adrese M., V., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 10.356,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 15.496,50 Kč

66) balík byl převzat dne 19.1.2006 na jméno R. J., dle doručovacího listu na adrese S., K., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, a mobilní telefon Samsung X660 v hodnotě 4.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 8.390,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 12.390,- Kč

67) balík byl převzat dne 3.2.2006 na jméno D. J., dle doručovacího listu na adrese Š., M., mobilní telefon Motorola V3 v hodnotě 6.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 977,- Kč, a mobilní telefon Nokia 6101 v hodnotě 5.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, SIM karty, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 1.866,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 10.466,- Kč

68) balík byl převzat dne 28.2.2006 na jméno V. J., dle doručovacího listu na adrese P., V., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a dvě SIM karty, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 9.745,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 12.315,50- Kč

69) balík byl převzat dne 20.4.2006 na jméno P. J., dle doručovacího listu na adrese M., V. J., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 7.552,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 12.692,- Kč

70) balík byl převzat dne 1.3.2006 na jméno J. J., dle doručovacího listu na adrese K., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty , složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 14.496,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 19.636,- Kč

71) balík byl převzat dne 5.4.2006 na jméno J. J., dle doručovacího listu na adrese V., Z., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 4.151,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 9.291,50 Kč

72) balík byl převzat dne 19.4.2006 na jméno P. K., dle doručovacího listu na adrese M., V., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 8.910,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 14.050,- Kč

73) balík byl převzat dne 1.3.2006 na jméno J. K., dle doručovacího listu na adrese Z., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a dvě SIM karty, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 3.661,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 6.231,50 Kč

74) balík byl převzat dne 9.2.2006 na jméno P. K., dle doručovacího listu na adrese V., mobilní telefon Motorola V3 v hodnotě 6.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 977,- Kč, a mobilní telefon Nokia 6101 v hodnotě 5.577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, SIM karty, složená volací jistina celkem 5.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 4.284,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 9.884,- Kč

75) balík byl převzat dne 14.4.2006 na jméno S. K., dle doručovacího listu na adrese T., V., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 1.824,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 6.964,50 Kč

76) balík byl převzat dne 14.4.2006 na jméno J. K., dle doručovacího listu na adrese T., V., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karta, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 1471,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 4.041,- Kč

77) dva balíky převzaté 28.2.2006 na jméno M. K., dle doručovacího listu na adrese P., V., a v každém z nich mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karta, složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 1466,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 6.606,- Kč

78) balík byl převzat dne 3.2.2006 na jméno J. K., dle doručovacího listu na adrese N., M., mobilní telefon Motorola V3 v hodnotě 6577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 977,- Kč, a mobilní telefon Nokia 6101 v hodnotě 5577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč SIM karty, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 4740,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 13.340,50 Kč

79) balík byl převzat dne 14.4.2006 na jméno V. K., dle doručovacího listu na adrese T., V., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 1845,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 6.985,- Kč

80) balík byl převzat dne 20.4.2006 na jméno P. K., dle doručovacího listu na adrese H. s. Š., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 3000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 6161,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 12.301,50 Kč

81) balík byl převzat dne 3.2.2006 na jméno R. K., dle doručovacího listu na adrese N. Z., V., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a mobilní telefon Nokia 6230i Black v hodnotě 8577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 1977,- Kč SIM karty, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 8.254,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 17.415,- Kč

82) balík byl převzat dne 19.1.2006 na jméno M. K., dle doručovacího listu na adrese S., K., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 6087,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 10.087,- Kč

83) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno D. K., dle doručovacího listu na adrese U E., K., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 0,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 5.140,- Kč

84) balík převzat dne 9.2.2006 na jméno M. K., dle doručovacího listu na adrese H. s. Š., SIM karta, způsobená škoda 0,- Kč

85) balík byl převzat dne 30.1.2006 na jméno F. L., dle doručovacího listu na adrese J. V., K., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 8804,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 12.804,- Kč

86) balík byl převzat dne 19.1.2006 na jméno Z. L., dle doručovacího listu na adrese S., K., dva mobilní telefony Samsung X660 v hodnotě 4577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 4815,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 8.815,- Kč

87) balík převzat dne 25.1.2006 na jméno Z. L., dle doručovacího listu na adrese Z., dvě duplikátní SIM karty, způsobená škoda 0,- Kč

88) balík byl převzat dne 19.4.2006 na jméno R. L., dle doručovacího listu na adrese H., V., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 6634,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 11.774,50 Kč

89) balík byl převzat dne 28.2.2006 na jméno L. L., dle doručovacího listu na adrese A., V., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 14093,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 19.233,- Kč

90) balík byl převzat dne 5.4.2006 na jméno R. L., dle doručovacího listu na adrese V., Z., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 1343,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 6.483,50 Kč

91) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno L. L., dle doručovacího listu na adrese M., M., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 0,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 5.140,- Kč

92) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno M. M., dle doručovacího listu na adrese S., K., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 0,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 5.140,- Kč

93) balík byl převzat dne 3.2.2006 na jméno L. M., dle doručovacího listu na adrese H. H., M., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a mobilní telefon Nokia 6230i Black v hodnotě 8577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 1977,- Kč a tři SIM karty, složená volací jistina celkem 2.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 8212,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 17.382,- Kč

94) balík byl převzat dne 25.4.2006 na jméno P. M., dle doručovacího listu na adrese V. J., M., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a mobilní telefon Sony Ericsson K750i B v hodnotě 4577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 977,- Kč a tři SIM karty, složená volací jistina celkem 5000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 7288,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 13.458,- Kč

95) balík byl převzat dne 19.1.2006 na jméno J. M., dle doručovacího listu na adrese S., K., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, a mobilní telefon Samsung X660 v hodnotě 4577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5250,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 9.250,50 Kč

96) balík převzat dne 25.1.2006 na jméno J. M., dle doručovacího listu na adrese Z., duplikátní SIM karta, způsobená škoda 0,- Kč

97) balík byl převzat dne 25.4.2006 na jméno P. M., dle doručovacího listu na adrese H. s. Š., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a mobilní telefon Sony Ericsson K750i B v hodnotě 7577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 977,- Kč a dvě SIM karty, složená volací jistina celkem 5.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 8204,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 14.374,50 Kč

98) dva balíky převzaté 25.4.2006 na jméno J. M., dle doručovacího listu na adrese M., v jednom z nich mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karta, ve druhém pak mobilní telefon Sony Ericsson K750i B v hodnotě 7577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 977,- Kč a SIM karta, složená volací jistina celkem 5.000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 1844,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 8.014,50 Kč

99) balík byl převzat dne 1.3.2006 na jméno J. M., dle doručovacího listu na adrese K., J. V., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karta, složená volací jistina celkem 2000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 4190,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 6.760,50 Kč

100) balík byl převzat dne 19.1.2006 na jméno J. N., dle doručovacího listu na adrese S., K., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, a mobilní telefon Samsung X660 v hodnotě 4577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 3577,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 7.577,- Kč

101) balík byl převzat dne 30.1.2006 na jméno A. N., dle doručovacího listu na adrese H. s. Š., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 7803,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 11.803,- Kč

102) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno M. O., dle doručovacího listu na adrese N., M., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5549,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 10.689,50 Kč

103) balík byl převzat dne 14.4.2006 na jméno A. O., dle doručovacího listu na adrese T., V., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 7663,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 12.803,50 Kč

104) balík byl převzat dne 3.2.2006 na jméno J. P., dle doručovacího listu na adrese N. Z., V., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a mobilní telefon Nokia 6230i Black v hodnotě 8577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 1977,- Kč a dvě SIM karty, složená volací jistina celkem 2000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 7159,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 16.329,50 Kč

105) balík byl převzat dne 5.4.2006 na jméno M. P., dle doručovacího listu na adrese V., Z., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karta, složená volací jistina celkem 2000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 7537,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 10.107,- Kč

106) balík byl převzat dne 19.1.2006 na jméno R. P., dle doručovacího listu na adrese S., K., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karta, složená volací jistina celkem 2000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 3248,50,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 5.248,50 Kč

107) balík převzat dne 25.1.2006 na jméno R. P., dle doručovacího listu na adrese Z., duplikátní SIM karta, způsobená škoda 0,- Kč

108) dva balíky převzaté 1.3.2006 na jméno J. P., dle doručovacího listu na adrese Z., v jednom z nich mobilní telefon Nokia 6101 White v hodnotě 5577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, a SIM karta, ve druhém pak mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč a SIM karta, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5569,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 11.139,50 Kč

109) balík byl převzat dne 9.2.2006 na jméno J. P., dle doručovacího listu na adrese K., J. V., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5328,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 10.468,50 Kč

110) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno R. P., dle doručovacího listu na adrese K., M., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 2662,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 7.802,- Kč

111) balík byl převzat dne 20.4.2006 na jméno S. P., dle doručovacího listu na adrese Z., M., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5265,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 10.405,- Kč

112) balík byl převzat dne 3.2.2006 na jméno J. P., dle doručovacího listu na adrese N., M., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a mobilní telefon Nokia 6230i Black v hodnotě 8577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 1977,- Kč a dvě SIM karty, složená volací jistina celkem 2000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 4783,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 13.953,- Kč

113) balík byl převzat dne 3.2.2006 na jméno M. P., dle doručovacího listu na adrese D., K., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a mobilní telefon Nokia 6230i Black v hodnotě 8577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 1977,- Kč a dvě SIM karty, složená volací jistina celkem 2000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 2265,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 11.435,50 Kč

114) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno M. P., dle doručovacího listu na adrese N., M., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 0,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 5.140,- Kč

115) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno M. P., dle doručovacího listu na adrese Č., K., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karta, složená volací jistina celkem 2000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 0,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 2.570,- Kč

116) balík byl převzat dne 5.4.2006 na jméno P. R., dle doručovacího listu na adrese H. s. Š., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 3761,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 8.901,50 Kč

117) balík byl převzat dne 25.4.2006 na jméno P. R., dle doručovacího listu na adrese V., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a mobilní telefon Sony Ericsson K 750i B v hodnotě 7577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 977,- Kč a dvě SIM karty, složená volací jistina celkem 5000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 3663,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 9.833,50 Kč

118) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno T. R., dle doručovacího listu na adrese Č., M. dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 4338,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 9.478,- Kč

119) dva balíky převzaté 8.2.2006 na jméno E. R., dle doručovacího listu na adrese Š., M., v jednom z nich mobilní telefon Nokia 6101 v hodnotě 5577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, a SIM karta, ve druhém pak mobilní telefon Motorola V3S v hodnotě 6577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 977,- Kč,a SIM karta, složená volací jistina celkem 2000,- Kč, nehrazené telekomunikační služby 0,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 8.600,- Kč

120) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno M. S., dle doručovacího listu na adrese K., M., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 0,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 5.140,- Kč

121) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno M. S., dle doručovacího listu na adrese Č., K., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 0,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 5.140,- Kč

122) balík byl převzat dne 19.4.2006 na jméno R. Š., dle doručovacího listu na adrese Č. H., V., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karta, složená volací jistina celkem 2000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5763,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 8.333,- Kč

123) balík byl převzat dne 25.4.2006 na jméno P. Š., dle doručovacího listu na adrese H. s. Š., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a mobilní telefon Sony Ericsson K 750i B v hodnotě 7577,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 977,- Kč a dvě SIM karty, složená volací jistina celkem 5000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 10576,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 16.746,- Kč

124) balík byl převzat dne 28.2.2006 na jméno J. Š., dle doručovacího listu na adrese H. H., M., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a tři SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 6892,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 12.032,- Kč

125) balík byl převzat dne 19.1.2006 na jméno M. Š., dle doručovacího listu na adrese S., K., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč, a mobilní telefon Samsung X660 v hodnotě 4557,-Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč a dvě SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5309,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 9.309,- Kč

126) balík převzat dne 25.1.2006 na jméno M. Š., dle doručovacího listu na adrese Z., dvě duplikátní SIM karty, způsobená škoda 0,- Kč

127) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno D. T., dle doručovacího listu na adrese M., M., dva mobilní telefony Sony Ericsson K750i B v hodnotě 4577- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 8919,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 14.059,- Kč

128) balík byl převzat dne 25.4.2006 na jméno J. T., dle doručovacího listu na adrese M., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 977,- Kč, a dvě SIM karty, složená volací jistina celkem 3000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 4016,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 7.616,- Kč

129) balík byl převzat dne 9.2.2006 na jméno M. V., dle doručovacího listu na adrese H. s. Š., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a dvě SIM karty, složená volací jistina celkem 2000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 1458,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 4.028,50 Kč

130) balík byl převzat dne 3.2.2006 na jméno R. V., dle doručovacího listu na adrese P., K., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, mobilní telefon Nokia 6230i Black v hodnotě 8577,- Kč zvýhodněná cena skutečně placená 1977,- Kč a dvě SIM karty, složená volací jistina celkem 2000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 7112,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 16.282,- Kč

131) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno J. V., dle doručovacího listu na adrese D., K., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 0,- Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 5.140,- Kč

132) balík byl převzat dne 8.2.2006 na jméno J. V., dle doručovacího listu na adrese T., V., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 4124,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 9.264,50- Kč

133) balík byl převzat dne 5.4.2006 na jméno J. V., dle doručovacího listu na adrese H. s. Š., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 5733,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 10.873,50 Kč

134) balík byl převzat dne 5.4.2006 na jméno P. W., dle doručovacího listu na adrese V., Z., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 1631,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 6.771,50 Kč

135) balík byl převzat dne 5.4.2006 na jméno M. Z., dle doručovacího listu na adrese H. s. Š., dva mobilní telefony Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, a SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 1381,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 6.521,50- Kč

136) balík byl převzat dne 1.3.2006 na jméno J. Z., dle doručovacího listu na adrese H. s. Š., mobilní telefon Sony Ericsson K700i v hodnotě 4.577,- Kč, zvýhodněná cena skutečně placená 7,- Kč, mobilní telefon Nokia 6230i White v hodnotě 5577,-Kč zvýhodněná cena skutečně placená 577,- Kč a dvě SIM karty, složená volací jistina celkem 4000,-- Kč, nehrazené telekomunikační služby 8455,50 Kč, po odečtení jistiny způsobená škoda 14.025,50 Kč

přičemž shora uvedenými jednáními ke škodě Vodafone Czech republic, a.s., IČ: 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, tuto poškodil o celkovou částku ve výši 1.640.044,- Kč.

Za to byl obviněný odsouzen podle § 250 odst. 3 tr. zákona k trestu odnětí svobody v trvání tří roků a podle § 60a odst. 1 tr. zákona za podmínek § 58 odst. 1 tr. zákona mu byl výkon uloženého trestu podmíněně odložen a byl nad ním vysloven dohled. Podle § 60a odst. 2 tr. zákona byla stanovena zkušební doba v trvání čtyř roků. Dále mu byl podle § 53 odst. 1 tr. zákona uložen peněžitý trest ve výši 60.000,- Kč a podle § 54 odst. 3 tr. zákona byl pro případ, že by tento trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, stanoven náhradní trest odnětí svobody ve výměře šesti měsíců. Podle § 229 odst. 1 tr. řádu byla poškozená společnost Vodafone Czech repubic, a.s., se svým nárokem na náhradu škody odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Okresního soudu v Chomutově ze dne 11. 10. 2013, sp. zn. 4 T 189/2008, podal obviněný odvolání, které Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 15.7.2014, sp. zn. 5 To 572/2013, podle § 256 tr. řádu zamítl jako nedůvodné.

Proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 7. 2014, sp. zn. 5 To 572/2013, podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání, v němž uplatnil důvod dovolání vymezený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. V rámci dovolací argumentace namítl, že se dané trestné činnosti nedopustil a žádný důkaz předložený obžalobou nebyl natolik přesvědčivý, aby vyvrátil jeho obhajobu. Zdůraznil, že v řízení nebyl nalezen ani jeden přímý důkaz o jeho vině a že soud jeho vinu v podstatě dovodil jen z toho, že v době čerpání jeho dovolené došlo k rapidnímu poklesu zásilek. Skutková podstata trestného činu, který je mu kladen za vinu, tak dle něj nebyla náležitě objasněna.

Z uvedených důvodů obviněný závěrem svého mimořádného opravného prostředku navrhl, aby Nejvyšší soud dovoláním napadené rozhodnutí zrušil a přikázal Krajskému soudu v Ústí nad Labem, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství podáním ze dne 21. 1. 2015 sdělil, že se k dovolání obviněného nebude věcně vyjadřovat. Současně udělil výslovný souhlas s tím, aby Nejvyšší soud rozhodl za podmínek uvedených v ustanovení § 265r odst. 1 tr. řádu v neveřejném zasedání, a to i ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. řádu.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. řádu) shledal, že dovolání je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. řádu], bylo podáno obviněným jako osobou oprávněnou, prostřednictvím obhájce [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. řádu], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. řádu). Dovolání obsahuje i obligatorní náležitosti stanovené v § 265f odst. 1 tr. řádu.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. řádu, bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod, jehož existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. řádu.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. řádu je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. řádu). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. řádu). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. řádu) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem – advokátem (§ 265d odst. 2 tr. řádu).

Obviněný v dovolání uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, podle kterého lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování.

Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. řádu ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. řádu. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Nejvyšší soud po prostudování předloženého trestního spisu shledal, že obviněný sice v dovolání uplatnil důvod podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, v dovolání však ve skutečnosti nenamítá nesprávnost právního posouzení skutku, ale pouze napadá soudy učiněná skutková zjištění. Za námitky skutkového charakteru týkající se úplnosti a hodnocení provedeného dokazování je nutno považovat jak tvrzení obviněného, že se vytýkaného jednání nedopustil, tak i jeho výtky ohledně nepřesvědčivosti provedeného dokazování či absenci jakéhokoliv přímého důkazu.

Je zřejmé, že obviněný se svým dovoláním pouze domáhá, aby byl jiným způsobem posouzen skutek, pro který je stíhán. Uvedenou skutečnost však nelze podřadit pod deklarovaný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. Obviněný zaměňuje dovolání jako mimořádný opravný prostředek za další odvolání, přičemž přehlíží, že dovolací soud je oprávněn přezkoumat napadené rozhodnutí pouze v případě námitek odpovídajících důvodům dovolání taxativně uvedeným v ustanovení § 265b tr. řádu.

K problematice formálně uplatněného dovolacího důvodu se vyjádřil i Ústavní soud, a to v rozhodnutí ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. III. ÚS 78/05, kde tento mimo jiné uvedl, že označení konkrétního dovolacího důvodu uvedeného v ustanovení § 265b tr. řádu nemůže být pouze formální. Nejvyšší soud je povinen vždy nejdříve posoudit otázku, zda dovolatelem uplatněný dovolací důvod lze i podle jím vytýkaných vad podřadit pod některý ze specifických dovolacích důvodů uvedených v § 265b tr. řádu, neboť pouze skutečná existence zákonného dovolacího důvodu, nikoli jen jeho označení, je zároveň podmínkou i rámcem, v němž dochází k přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem.

Pro úplnost Nejvyšší soud připomíná, že byť obviněný spáchání předmětného jednání popírá, z posuzované trestné činnosti je usvědčován zejména na základě výpovědi svědkyně M. K., jejíž výpověď však nestojí osamoceně, ale je podporována ostatními v řízení provedenými důkazy, tj. výpověďmi svědků L. O., P. V., V. M., F. B. a listinnými důkazy, které ve svém kontextu tvoří ucelený řetězec svědčící o vině obviněného. Dokazováním bylo zjištěno, že v krátkém časovém úseku, vždy, když měl službu právě obviněný, docházelo k doručování zásilek na nepřesná jména adresátů, nepřesné či neexistující adresy, popřípadě na místa zcela opuštěná. Za naprosto nestandardní považuje Nejvyšší soud i způsob samotného doručování zásilek. Obviněný v této souvislosti uvedl, že ho například zastavil adresát někde venku nebo doručoval vietnamským příslušníkům přímo v tržnici, což lze však stěží považovat za pravděpodobné, případně klasifikovat tento způsob doručování jako zákonu odpovídající. Pokud jde o doručování vietnamským státním příslušníkům, dle skutkových zjištění mělo být všem doručováno na adresu tržnice, kde se však nikdo pod uvedenými jmény nezdržoval, nadto jména jsou nepřesná, neúplná, případně zcela vymyšlená. Je také třeba poukázat na zjištění, že v době dovolené obviněného (příp. v době jeho pracovní neschopnosti) došlo k velkému poklesu zásilek tohoto druhu.

Rozhodující soudy ve svých rozhodnutích, na která je v tomto směru možno beze zbytku odkázat, jasně a srozumitelně zdůvodnily, z jakých důvodů nepochybovaly o věrohodnosti výpovědí slyšených svědků a na druhé straně proč výpověď obviněného vyhodnotily jako ryze účelovou, učiněnou pouze se snahou vyhnout se trestní odpovědnosti, a proto jeho obhajobu měly za vyvrácenou.

Nevznikly tak žádné pochybnosti o tom, že obviněný jednal způsobem popsaným ve skutkové větě výroku rozsudku soudu prvního stupně a svým jednáním tak naplnil všechny znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona. Závěr o vině byl učiněn na podkladě důkazů, které ve svém důsledku jednoznačně prokazují jeho vinu, z odůvodnění rozhodnutí soudů prvního i druhého stupně vyplývá logická návaznost mezi provedenými důkazy, jejich hodnocením a učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a hmotně právními závěry na straně druhé, přičemž dovolací soud mezi nimi neshledal žádný rozpor.

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání obviněného B. P. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu, aniž by musel věc meritorně přezkoumávat podle § 265i odst. 3 tr. řádu. O odmítnutí dovolání bylo rozhodnuto v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu. Pokud jde o rozsah odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu, odkazuje tento na znění § 265i odst. 2 tr. řádu.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 18. března 2015

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru