Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 1616/2014Usnesení NS ze dne 21.01.2015

HeslaOdklad výkonu trestu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:4.TDO.1616.2014.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. d) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265o tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 1616/2014-45

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 21. ledna 2015 v trestní věci obviněného T. M. a obviněného R. H., takto:

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. seodkládá obviněnému T. M. a R. H. výkon rozhodnutí, a to rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2013 sp. zn. 10 T 88/2013 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 12. 2013 sp. zn. 8 To 389/2013 ve výrocích o trestu a ve výrocích o náhradě škody ve vztahu k těmto obviněným, do doby rozhodnutí o podaných dovoláních obviněných.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2013 sp. zn. 10 T 88/2013 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 12. 2013 sp. zn. 8 To 389/2013 byl obviněný T. M. uznán vinným zločinem pojistného podvodu podle § 210 odst. 1 písm. c), odst. 2, 5 písm. c) tr. zákoníku spáchaným formou spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, a obviněný R. H. byl uznán vinným zločinem pojistného podvodu podle § 210 odst. 1 písm. c), odst. 2, 5 písm. c) tr. zákoníku spáchaným formou spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, ukončeným ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku. Za tyto trestné činy byli oba obvinění shodně odsouzeni podle § 210 odst. 5 tr. zákoníku k trestům odnětí svobody v trvání tří let, jejichž výkon byl v souladu s § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání čtyř let. Podle § 82 odst. 2 tr. zákoníku byla oběma obviněným uložena povinnost, aby ve zkušební době uhradili podle svých sil škodu, kterou trestným činem způsobili. Dále jim byly v souladu s § 67 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku uloženy peněžité tresty ve výši 200 denních sazeb, když výše jedné denní sazby byly stanoveny na 500,- Kč, tedy celkem 100.000,- Kč. Pro případ, že by peněžité tresty nebyly ve stanovené lhůtě vykonány, byly jim podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku uloženy náhradní tresty odnětí svobody v trvání pěti měsíců. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému R. H. a spoluobviněným M. P. a M. T. uložena povinnost společně a nerozdílně nahradit poškozené České pojišťovně a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha, IČ: 45272956, škodu ve výši 5.552,- Kč. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému T. M. a spoluobviněným M. P. a M. T. uložena povinnost nahradit poškozené Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3, Praha, IČ: 47115971, škodu ve výši 704.615,- Kč. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byla poškozená NEHODOVÁ SLUŽBA s.r.o., Froncova 4/268, Praha, IČ: 28432541, odkázána se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 12. 2013 sp. zn. 8 To 389/2013 podali obvinění M. a H. prostřednictvím svých obhájců dovolání.

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. může předseda senátu Nejvyššího soudu před rozhodnutím o dovolání odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání.

Aniž by bylo jakkoli předjímáno rozhodnutí Nejvyššího soudu o shora podaných dovoláních obou obviněných, aplikoval předseda senátu Nejvyššího soudu po prostudování předloženého spisu své právo ve smyslu ustanovení § 265o odst. 1 tr. ř., neboť má za to, že v daném případě k tomuto postupu existují důvody a rozhodl o odložení výkonu rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2013 sp. zn. 10 T 88/2013 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 12. 2013 sp. zn. 8 To 389/2013 ve výrocích o trestu a ve výrocích o náhradě škody ve vztahu k osobám dovolatelů T. M. a R. H., do doby rozhodnutí o jimi podaných dovoláních.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. ledna 2015

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru