Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 1523/2010Usnesení NS ze dne 02.02.2011

HeslaUblížení na zdraví
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2011:4.TDO.1523.2010.1
Důvod dovolání

265b/1g

Dotčené předpisy

§ 265k odst. 1,2 tr. ř.

§ 265l odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 1523/2010

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky JUDr. František Hrabec rozhodl dne 2. února 2011 v trestní věci obviněného I. B., takto:

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. s e přerušuje obviněnému I. B. výkon rozhodnutí, a to rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 11. 3. 2010 sp. zn. 1 T 191/2008 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 7. 2010 sp. zn. 5 To 345/2010 ve výroku o trestu a ve výroku o náhradě škody, do doby rozhodnutí o podaném dovolání obviněného.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 11. 3. 2010 sp. zn. 1 T 191/2008 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 7. 2010 sp. zn. 5 To 345/2010 byl obviněný I. B. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák., který po skutkové stránce spočíval v jednání popsaném v tomto rozhodnutí. Za tento trestný čin byl obviněný odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 3 měsíců s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu v trvání jednoho roku. Dále bylo rozhodnuto o náhradě škody podle ustanovení § 228 odst. 1 tr. ř. tak, že obviněný je povinen nahradit poškozenému O. D. škodu ve výši 114 846,- Kč a poškozené Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR škodu ve výši 23 036,- Kč.

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 7. 2010 sp. zn. 5 To 345/2010 podal obviněný prostřednictvím obhájce dovolání, které opřel o dovolací důvod podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., tedy že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo na jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. může předseda senátu Nejvyššího soudu před rozhodnutím o dovolání odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání.

Podle zjištění Nejvyššího soudu byla ohledně výroku o náhradě škody ze shora označeného rozsudku Okresního soudu v Karviné ve spojení s usnesením odvolacího soudu usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 8. 10. 2010 sp. zn. 47 EXE 2162/2010 nařízena exekuce na majetek povinného a provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M. se sídlem F., F.-M. Uvedené rozhodnutí o nařízení exekuce nabylo právní moci dne 1. 12. 2010.

Aniž by bylo jakkoli předjímáno rozhodnutí Nejvyššího soudu o shora podaném dovolání obviněného, aplikoval předseda senátu Nejvyššího soudu po prostudování předloženého spisu své právo ve smyslu ustanovení § 265o odst. 1 tr. ř., neboť má za to, že v daném případě k tomuto postupu existují důvody a rozhodl o přerušení výkonu rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 11. 3. 2010 sp. zn. 1 T 191/2008 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 7. 2010 sp. zn. 5 To 345/2010 ve výroku o trestu i ve výroku o náhradě škody. Toto přerušení výkonu rozhodnutí platí do doby, než bude o podaném dovolání obviněného Nejvyšším soudem rozhodnuto.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 2. února 2011

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru