Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 1338/2017Usnesení NS ze dne 01.11.2017Krádež podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku

HeslaKrádež
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:4.TDO.1338.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. h) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 4134/17 ze dne 13.03.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 1338/2017-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 1. 11. 2017 dovolání obviněné R. K., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. 67 To 83/2017, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 30 T 86/2016, a rozhodl takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu se dovolání obviněné odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. 30 T 86/2016, byla obviněná R. K. uznána vinnou přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku, dílem pod body 4–5, 8–13 ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině uvedeného rozsudku dopustila tím, že

v období od 14.05.2015 do 19.6.2015, v P. – S., J., opakovaně navštěvovala prodejnu MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o. za použití zákaznické karty, evidované na jméno M. K., kterou si od této osoby půjčila, zde do nákupního vozíku ukládala různé alkoholické nápoje vystavené na prodejní ploše se záměrem jejich odcizení, následně se s nákupním vozíkem zdánlivě bezcílně pohybovala po prodejní ploše a ukládala do nákupního vozíku druhově jiné zboží, během čehož přemístila předmětné alkoholické nápoje z nákupního vozíku do tmavé kabely, případně do oblečení, jež měla na sobě, poté se přesunula zpravidla do zkušebních kabinek v oddělení oděvů, kde nezjištěným způsobem odstranila ze zboží bezpečnostní nálepky a s takto upraveným zbožím, uschovaným do tmavé kabely či pod oblečení, přistupovala s nákupním vozíkem k pokladnám, kde zaplatila pouze za zboží uložené v nákupním košíku, popřípadě prošla pokladním prostorem, neboť neměla ve vozíku umístěné žádné zboží k zaplacení, přičemž v některých případech se uvedeného jednání dopustila s L. B., jehož trestní věc byla v přípravném řízení vyloučena k samostatnému projednání, který obviněnou doprovázel po prodejní ploše, vybíral s ní věci k odcizení a procházel s ní přes pokladní prostor, a popsaným způsobem odcizila následující věci:

obviněná K. sama

1) dne 14.05.2015 v době od 12:45 hodin do 14:25 odcizila 1 ks nápoje Jack Daniel's (700 ml) v hodnotě 446,49 Kč a 1 ks nápoje Gentleman Jack (700 ml) v hodnotě 821,59 Kč,

2) dne 16.05.2015 v době od 19:18 hodin do 21:22 hodin odcizila 1 ks nápoje Zacapa Centenario (700 ml) v originální černé krabici se světlým pruhem v hodnotě 1.095,05 Kč,

3) dne 17.05.2015 v době od v 17:00 hodin do 17:36 hodin odcizila 2 ks nápoje Jack Daniel's (700 ml) v hodnotě 446,49 Kč za kus a 2 ks nápoje Diplomatico Reserva Exclusiva (700 ml) v hodnotě 833,69 Kč za kus,

společně s L. B.

4) dne 19.05.2015 v době od 20:07 hodin do 21:00 hodin odcizili 1 ks nápoje Jim Beam Signature Craft (700 ml) v hodnotě 640,09 Kč a 1 ks nápoje Zacapa Centenario (700 ml) v černé krabici se světlým pruhem v hodnotě 1.095,05 Kč,

5) dne 22.05.2015 v době od 17:23 hodin do 18:52 odcizili 1 ks nápoje Kentucky Jack (1 l) v hodnotě 358,16 Kč, 1 ks nápoje Zacapa Centenario (700 ml) v originální černé krabici se světlým pruhem v hodnotě 1.095,05 Kč, 1 ks nápoje Jack Daniel's Single (700 ml) v hodnotě 1.111,99 Kč a 1 ks nápoje Jim Beam Signature Craft (700 ml) v hodnotě 640,09 Kč,

obviněná K. sama

6) dne 24.05.2015 v době od 10:36 hodin do 12:37 hodin odcizila 2 ks nápoje Jack Daniel's Honey (700 ml) v hodnotě 439,23 Kč za ks,

7) dne 26.05.2015 v době od 20:14 hodin do 20:44 hodin odcizila 1 ks nápoje Jack Daniel's (700 ml) v hodnotě 446,49 Kč a 2 ks nápoje Legendario Elixír (700 ml) v hodnotě 454,96 Kč za kus,

společně s L. B.

8) dne 28.05.2015 v době od 16:52 hodin do 17:02 hodin odcizili 2 ks nápoje Jack Daniel's (700 ml) v hodnotě 446,49 Kč za kus, 1 ks nápoje Jim Beam Signature Craft (700 ml) v hodnotě 640,09 Kč a 2 ks nápoje Zacapa Centenario (700 ml) v originálních černých krabicích se světlým pruhem v hodnotě 1.095,05 Kč za kus,

9) dne 05.06.2015 v době od 18:38 hodin do 20:50 hodin odcizili 1 ks nápoje Metaxa 12* v hodnotě 676,39 Kč a 1 ks nápoje Zacapa Centenario (1 l) v originální černé krabici se světlým pruhem v hodnotě 1.270,50 Kč,

10) dne 08.06.2015 v době od 18:19 hodin do 19:33 hodin odcizili 1 ks nápoje Legendario Elixír v hodnotě 454,96 Kč, 1 ks nápoje Atlantico Private Cask v hodnotě 845,79 Kč, 1 ks nápoje La Hechicera v hodnotě 1.076,90 Kč a 1 ks nápoje Jack Daniel's v hodnotě 446,49 Kč,

11) dne 09.06.2015 v době od 21:54 hodin do 22:04 hodin odcizili 1 ks nápoje Jack Daniel's v hodnotě 446,49 Kč, 1 ks nápoje Legendario Elixír v hodnotě 454,96 Kč a 1 ks nápoje Santos Dumont x.o. v hodnotě 1.208,79 Kč,

12) 17.06.2015 v době od 17:37 hodin do 19:31 hodin odcizili 1 ks nápoje Jack Daniel's v hodnotě 446,49 Kč, 1 ks nápoje Gentleman Jack v hodnotě 821,59 Kč, 2 ks nápoje Jim Beam Signature v hodnotě 640,09 Kč za kus, 1 ks nápoje Stroh (500 ml) v hodnotě 354,53 Kč a 1 ks nápoje La Hechicera v hodnotě 1.076,90 Kč,

13) dne 19.6.2015 v době od 20:15 hodin do 21:30 odcizili 1 ks nápoje Stroh (500 ml) v hodnotě 354,53 Kč a 2 ks sady strojku Gillette Fusion Proglite Man se 4 ks náhradních břitů v hodnotě 482,79 Kč za kus, načež po zaplacení ostatního zboží byli za pokladní linií zadrženi bezpečnostní službou prodejny,

přičemž jednáním pod body 1-13 způsobila poškozené společnosti MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o., IČ 264 50 691, škodu v celkové výši 28.003,- Kč;

a uvedeného jednání se dopustila, přestože byla rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město ze dne 16.04.2013, sp. zn. 1 T 42/2013, který nabyl právní moci dne 8.7.2013 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 08.07.2013, sp. zn. 8 To 240/2013, odsouzena mimo jiné za spáchání přečinu krádeže dle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zákoníku a přečinu krádeže dle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, spáchaného ve stadiu pokusu dle § 21 odst. 1 tr. zákoníku jednak k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 1 roku a jednak k samostatnému trestu odnětí svobody ve výměře 8 měsíců, přičemž uvedené tresty vykonala ke dni 12.07.2014 a ke dni 12.03.2015.

Za to a za sbíhající se přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku, jímž byla uznána vinnou rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 102 T 59/2015, a přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku, jímž byla uznána vinnou pod bodem I. výroku o vině rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. 1 T 14/2016, byla obviněná odsouzena podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců nepodmíněně a podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byla pro výkon uloženého trestu zařazena do věznice s ostrahou. Podle § 75 odst. 1 tr. zákoníku jí byl dále uložen trest zákazu pobytu na území hlavního města Prahy na dobu dvou let. Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 102 T 59/2015, výrok o trestu za jednání pod bodem I. z rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. 1 T 14/2016, a výrok o trestu za jednání pod bodem I. z rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 9. 2016, sp. zn. 50 To 294/2016, jakož i všechna další rozhodnutí na tyto výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 228 odst. 1 tr. řádu byla obviněné uložena povinnost nahradit poškozené společnosti MAKRO Cash and Carry ČR s. r. o., IČ 26450691, se sídlem Jeremiášova 1249/7, Praha 5, škodu ve výši 26.683 Kč.

Proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. 30 T 86/2016, podala obviněná odvolání, které Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. 67 To 83/2017, zamítl podle § 256 tr. řádu jako nedůvodné.

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. 67 To 83/2017, podala obviněná prostřednictvím svého obhájce dovolání, v němž neuvedla a řádně neoznačila dovolací důvod s odkazem na zákonné ustanovení. V rámci své dovolací argumentace namítla, že rozsudek o vině a trestu je založen na dohadech a dedukcích pracovníků obchodu Makro, neboť proti její osobě nebyl soudu ani soudem předložen jediný konkrétní důkaz. Zdůraznila, že žádná kontrola u ní nic kradeného nenalezla a na žádném kamerovém záznamu není vidět, že by vozila lahve s alkoholem do oblékacích kabinek. Dále podotkla, že rozhodující soudy nevzaly v úvahu presumpci neviny, když závěr o její vině opřely o její předchozí odsouzení pro obdobné jednání. Podle názoru obviněné se odvolací soud nezabýval správností skutkových zjištění nalézacího soudu, ale pouze potvrdil jeho nedokonale provedené dokazování.

Z uvedených důvodů obviněná závěrem svého mimořádného opravného prostředku navrhla, aby Nejvyšší soud dovoláním napadené rozhodnutí zrušil a přikázal Městskému soudu v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství podáním ze dne 14. 8. 2017 sdělila, že se k dovolání obviněné nebude věcně vyjadřovat. Současně udělila výslovný souhlas s tím, aby Nejvyšší soud rozhodl ve věci za podmínek uvedených v ustanovení § 265r odst. 1 tr. řádu v neveřejném zasedání, a to i ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. řádu.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. řádu) shledal, že dovolání je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. řádu], bylo podáno obviněnou jako osobou oprávněnou, prostřednictvím obhájce [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. řádu], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. řádu). Obligatorní náležitosti stanovené v § 265f odst. 1 tr. řádu však splňuje dovolání jen částečně.

Obviněná totiž ve svém dovolání neuvedla odkaz na příslušné zákonné ustanovení obsažené v § 265b odst. 1 písm. a) až l), případně v 265b odst. 2 tr. řádu, vymezující konkrétní dovolací důvod, a ani v obsahu svého mimořádného opravného prostředku nevymezila slovy dovolací důvod tak, aby bylo zřejmé, o jaký důvod dovolání se jedná. S ohledem na skutečnost, že soud prvního stupně nepostupoval ve smyslu § 265h odst. 1 tr. řádu, tedy že dovolatelku nevyzval, aby tuto chybějící obligatorní náležitost dovolání stanovenou v § 265f odst. 1 tr. řádu doplnila, přičemž dovolání obviněné bylo Nejvyššímu soudu předloženo až po uplynutí dvouměsíční dovolací lhůty podle § 265e odst. 1 tr. řádu, nebylo možné podané dovolání odmítnout bez dalšího ve smyslu § 265i odst. 1 písm. d) tr. řádu z důvodu nesplnění náležitostí dovolání. Nejvyšší soud proto k takto podanému dovolání přistoupil jako k dovolání, které obsahuje veškeré zákonem předepsané náležitosti.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. řádu je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotněprávních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. řádu). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. řádu). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. řádu) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem – advokátem (§ 265d odst. 2 tr. řádu).

Nejvyšší soud po prostudování předloženého trestního spisu předně zjistil, že námitky deklarované v dovolání obviněná uplatnila již v předchozích stadiích trestního řízení i v odvolání proti rozsudku nalézacího soudu a rozhodující soudy nižších stupňů se s nimi náležitě a zákonu odpovídajícím způsobem vypořádaly. Navíc obviněná založila dovolání na námitkách čistě skutkových, které výlučně směřují proti rozsahu provedeného dokazování a proti hodnocení důkazů ze strany rozhodujících soudů. Těmito námitkami se domáhá pouze toho, aby na základě jiného hodnocení důkazů byl jiným způsobem posouzen skutek, pro který byla stíhána. Takové námitky však nelze podřadit pod žádný z dovolacích důvodů vymezených v ustanovení § 265b tr. řádu.

Pro úplnost Nejvyšší soud konstatuje, že učiněná skutková zjištění bez důvodných pochybností plně opravňují učinit závěr o vině dovolatelky uvedeným protiprávním jednáním. V tomto směru je jednoznačně usvědčována zejména přesvědčivou a věrohodnou výpovědí svědka L. R., která nestojí osamoceně, ale koresponduje jak s kamerovými záznamy společnosti Makro ve S., tak i s provedenými listinnými důkazy. Provedené důkazy ve svém souhrnu tvoří ucelený a logický řetězec, potvrzující závěr o vině obviněné.

Nalézací i odvolací soud se ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. řádu náležitě vypořádaly se všemi skutečnostmi důležitými pro rozhodnutí, přičemž jasně a srozumitelně zdůvodnily, na základě jakých důkazů rozhodly o vině obviněné a proč naopak její obhajobu vyhodnotily jako ryze účelovou, učiněnou pouze se snahou vyhnout se trestní odpovědnosti. Nejvyšší soud se s jejich názorem plně ztotožnil. Obviněné nebylo upřeno právo zvolit způsob obhajoby, který považovala za vhodný, neboť toto její právo se plně odvíjí z poučení podle § 33 odst. 1 tr. řádu, jehož se jí dostalo, je však nezadatelnou povinností rozhodujícího soudu porovnat tuto obhajobu s provedenými důkazy a stanovit, zda je možno ji akceptovat či zda ve světle provedených důkazů neobstojí a naopak je jimi plně vyvrácena.

Nejvyšší soud proto uzavřel, že námitky obviněné deklarované v dovolání nelze obsahově ani formálně podřadit pod žádný ze zákonných dovolacích důvodů obsažených v § 265b odst. 1 tr. řádu.

Na základě výše uvedených skutečností Nejvyšší soud dovolání obviněné R. K. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu, aniž by musel věc meritorně přezkoumávat podle § 265i odst. 3 tr. řádu. O odmítnutí dovolání bylo rozhodnuto v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu. Pokud jde o rozsah odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu, odkazuje tento na znění § 265i odst. 2 tr. řádu.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 1. 11. 2017

JUDr. Danuše Novotná

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru