Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 1326/2017Usnesení NS ze dne 01.11.2017Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

HeslaZkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2017:4.TDO.1326.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 1326/2017-38

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 1. 11. 2017 o dovolání obviněného R. S., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2017, sp. zn. 67 To 96/2017, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1, pod sp. zn. 2 T 78/2016, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. 2. 2017, sp. zn. 2 T 78/2016, byl obviněný R. S. uznán vinným ze spáchání pod bodem I. přečinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1 tr. zákoníku ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustil tím, že (včetně pravopisných chyb a překlepů):

„I. obvinění R. S., J. S.,

v úmyslu získat neoprávněný nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, podal obžalovaný R. S. jako jednatel společnosti STŘEDISKO PENĚŽNÍCH SLUŽEB, s.r.o., nyní STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s.r.o., IČO: 25829441, se sídlem Tržiště 372, Praha 1 – Malá Strana, prostřednictvím datové schránky společnosti STŘEDISKO PENĚŽNÍCH SLUŽEB s.r.o.

za daňový subjekt společnost STŘEDISKO PENĚŽNÍCH SLUŽEB, s.r.o., která je měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty, na Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 1, IČO: 72080043, se sídlem Štěpánská 619/28, Praha 1- Nové Město, přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2014, březen 2014 a duben 2014, sestavené E. Š., která zpracovává účetnictví společnosti STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s.r.o., od května 2001 na základě podkladů, které jí dodával po celou dobu obviněný J. S., který byl do 09.04.2013 jednatelem společnosti, je otcem současného jednatele společnosti obviněného R. S. a je od roku 2001, na základě plné moci, oprávněným a právoplatných zástupcem společnosti Cruiser Trading Limited, Limassol, Arch. Makarios III. Avenue, Neocleous House 199, Kyperská republika, reg.č. HE 105001, která je jediným společníkem společnosti STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s.r.o., kdy v těchto daňových přiznáních uplatňoval obviněný R. S. jménem společnosti STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s.r.o. nárok na odpočet DPH na základě nepravdivých přijatých zdanitelných plnění, přičemž vědomě nechal zaúčtovat do účetnictví společnosti STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s.r.o. obviněným J. S. dodané fiktivní faktury společnosti Slovnaft Česká republika, spol. s r.o., IČO: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/6, Praha 1, za nákup motorové nafty, které předložil finančnímu úřadu, a to:

1. dne 23.03.2014 v přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2014:

· fakturu č. 2014000456 ze dne 04.02.2014 na 4 037 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 141.658,- Kč, základ DPH ve výši 117.073,- Kč, DPH ve výši 24.585,33 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014000456:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 04.02.2014 na částku 44.205,15 Kč za 4.037 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 04.02.2014 na motorovou naftu,

- padělaný příjmový pokladní doklad společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o. ze dne 04.02.2014 na částku 141.658,- Kč

· fakturu č. 2014000540 ze dne 11.02.2014 na 4052 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH 142.185,- Kč, základ DPH ve výši 117.508,- Kč, DPH ve výši 24.676,68 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014000540:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 11.02.2014 na částku 44.369,40 Kč za 4.052 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 11.02.2014 na 4052 litrů motorové nafty,

- padělaný příjmový pokladní doklad společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o. ze dne 11.02.2014 na částku 142.185,- Kč

· fakturu č. 2014000605 ze dne 17.02.2014 za 4027 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH 136.435,- Kč, základ DPH ve výši 112.756,- Kč, DPH ve výši 23.678,76 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014000605:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 17.02.2014 na částku 44.095,65 Kč za 4.027 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 17.02.2014 na 4.027 litrů motorové nafty ,

- padělaný příjmový pokladní doklad společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o. ze dne 11.02.2014 na částku 142.185,- Kč

· fakturu č. 2014000720 ze dne 24.02.2014 na 4044 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH 137.011,- Kč, základ DPH ve výši 113.232,- Kč, DPH ve výši 23.778,72 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014000720:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 24.02.2014 na částku 44.231,80 Kč za 4.044 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 24.02.2014 na 4.044 litrů motorové nafty,

- padělaný příjmový pokladní doklad společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o. ze dne 17.02.2014 na částku 137.011,- Kč

2. dne 23.04.2014 v přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období březen 2014:

· fakturu č. 2014000935 ze dne 4.3.2014 na 4.038 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 136.807,- Kč, základ DPH ve výši 113.064,- Kč, DPH ve výši 23.743,44 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014000935:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 04.03.2014 na částku 44.216,10 Kč za 4.038 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 4.3.2014 na 4.038 litrů motorové nafty,

- padělaný bankovní doklad Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, pobočky Bruntál nazvaný Vklad hotovosti na účet v CZK ze dne 04.03.2014 dokladující vklad hotovosti ve výši 136.807 Kč osobou R. S. na účet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o.

· fakturu č. 2014001041 ze dne 11.03.2014 na 4.027 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 136.435,- Kč, základ DPH ve výši 112.756,- Kč, DPH ve výši 23.678.76 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014001041:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 11.03.2014 na částku 44.095,65 Kč za 4.027 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 11.03.2014 na 4.027 litrů motorové nafty,

- padělaný bankovní doklad Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, pobočky Bruntál nazvaný Vklad hotovosti na účet v CZK ze dne 11.03.2014 dokladující vklad hotovosti ve výši 136.435 Kč osobou R. S. na účet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o.

· fakturu č. 2014001138 ze dne 17.03.2014 na 4.033 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 136.638,- Kč, základ DPH ve výši 112.924,- Kč, DPH ve výši 23.714,04 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014001138:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 17.03.2014 na částku 44.161,35 Kč za 4.033 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 17.03.2014 na 4.033 litrů motorové nafty,

- padělaný bankovní doklad Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, pobočky Bruntál nazvaný Vklad hotovosti na účet v CZK ze dne 17.03.2014 dokladující vklad hotovosti ve výši 136.638 Kč osobou R. S. na účet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o.

· fakturu č. 2014001282 ze dne 24.03.2014 na 4.033 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 136.638,- Kč, základ DPH ve výši 112.924,- Kč, DPH ve výši 23.714,04 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014001282:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 24.03.2014 na částku 44.161,35 Kč za 4.033 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 24.03.2014 na 4.033 litrů motorové nafty,

- padělaný bankovní doklad Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, pobočky Bruntál nazvaný Vklad hotovosti na účet v CZK ze dne 24.03.2014 dokladující vklad hotovosti ve výši 136.638 Kč osobou R. S. na účet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o.

3. dne 23.05.2014 v přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období březen 2014:

· fakturu č. 2014001432 ze dne 02.04.2014 na 4.016 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 136.062,- Kč, základ DPH ve výši 112.448,- Kč, DPH ve výši 23.614,08 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014001432:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 02.04.2014 na částku 43.975,20Kč za 4.016 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. –K., ze dne 02.04.2014 na 4.016 litrů motorové nafty,

- padělaný bankovní doklad Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, pobočky Bruntál nazvaný Vklad hotovosti na účet v CZK ze dne 02.04.2014 dokladující vklad hotovosti ve výši 136.062,- Kč osobou R. S. na účet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o.

· fakturu č. 2014001530 ze dne 09.04.2014 na 4.011 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 135.893,- Kč, základ DPH ve výši 112.308,- Kč, DPH ve výši 23.584,68 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014001530:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 09.04.2014 na částku 43.920,45 za 4.011 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. –K., ze dne 09.04.2014 na 4.011 litrů motorové nafty,

- nepravdivý Pokladní deník - výdej, od 01.04.2014 do 30.04.20114, dokladující výdej z pokladny částky 135.893,- Kč dne 09.04.2014 společnosti Slovnaft Česká republika, spol. s.r.o.

· fakturu č. 2014001639 ze dne 17. 04.2014 na 4.000 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 135.520,- Kč, základ DPH ve výši 112.000,- Kč, DPH ve výši 23.520,00 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014001639:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 17.04.2014 na částku 43.800,00 za 4.000 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. –K., ze dne 17.04.2014 na 4.000 litrů motorové nafty,

- nepravdivý Pokladní deník - výdej, od 01.04.2014 do 30.04.20114, dokladující výdej z pokladny částky 135.520,- Kč dne 17.04.2014 společnosti Slovnaft Česká republika, spol. s.r.o.

· fakturu č. 2014001799 ze dne 23.04.2014 na 4.000 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 135.520,- Kč, základ DPH ve výši 112.000,- Kč, DPH ve výši 23.520,00 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014001799:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 23.04.2014 na částku 43.800,00 za 4.000 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. –K., ze dne 23.04.2014 na 4.000 litrů motorové nafty,

- padělaný bankovní doklad Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, pobočky Bruntál nazvaný Vklad hotovosti na účet v CZK ze dne 23.04.2014 dokladující vklad hotovosti ve výši 136.520,- Kč osobou R. S. na účet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o.

přičemž k následným daňovým kontrolám prováděných Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, Územním pracovištěm pro Prahu 1, dne 15.05.2014 pod č.j. 3958535/14/2001-05401-106465 za zdaňovací období únor 2014, pod č.j. 4315120/14/2001-05401-106465 za zdaňovací období březen 2014 a dne 16.6.2014 pod č.j. 4315123/14/2001-05401-106465 za zdaňovací období duben 2014 doložil jednatel společnosti obžalovaný R. S. padělanou Rámcovou kupní smlouvu 035/2013 uzavřenou dne 09.01.2013 mezi spol. Slovnaft Česká republika, spol. s r.o., IČO: 49450301, a spol. STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s.r.o., resp. spol. STŘEDISKO PENĚŽNÍCH SLUŽEB, s.r.o., IČO: 25829441, zastoupenou jednatelem společnosti obvžalovaným R. S., přičemž na základě předložených fiktivních faktur podložených padělanými potvrzení o zaplacení spotřební daně, padělanými plnícími lístky, padělanými bankovními doklady o úhradách, nepravdivými doklady založenými v účetnictví a padělanou kupní smlouvou daňový subjekt STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s.r.o., IČO: 25829441, uplatňoval nárok na odpočet DPH, aby snížil základ pro výpočet daně z přidané hodnoty za účelem získání daňové výhody, který by byl této společnosti přiznán za období únor 2014 ve výši 96.719,49 Kč, březen 2014 ve výši 94.850, 57 Kč a duben 94.234,68 Kč, čímž mohl způsobit České republice zastoupené Finančním úřadem pro hl. město Prahu škodu v celkové výši 285.804, 74 Kč, avšak Finanční úřad pro hl. město Prahu část nadměrných odpočtů za měsíce únor, březen a duben 2014 nevyplatil, škoda tak nevznikla,

II. obviněná právnická osoba STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s.r.o., IČO: 25829441, jejímž jménem jednal obviněný R. S.,

v úmyslu získat neoprávněný nárok na odpočet daně z přidané hodnoty podala jednatelem obžalovaným R. S. prostřednictvím datové schránky společnosti STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s.r.o., dříve STŘEDISKO PENĚŽNÍCH SLUŽEB s.r.o.

za sebe jako daňový subjekt, která je měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty, na Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 1, IČO: 72080043, přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2014, březen 2014 a duben 2014, sestavené E. Š., která zpracovává její účetnictví od května 2001 na základě podkladů, které jí dodával po celou dobu obviněný J. S., který byl do 09.04.2013 jejím jednatelem, je otcem současného jejího jednatele obžalovaného R. S. a je od roku 2001, na základě plné moci, oprávněným a právoplatných zástupcem společnosti Cruiser Trading Limited, Limassol, Arch. Makarios III. Avenue, Neocleous House 199, Kyperská republika, reg.č. HE 105001, která je jediným společníkem společnosti STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s.r.o., kdy v těchto daňových přiznáních uplatňovala nárok na odpočet DPH na základě nepravdivých přijatých zdanitelných plnění, přičemž vědomě nechala zaúčtovat do účetnictví společnosti STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s.r.o.. obžalovaným J. S. dodané fiktivní faktury společnosti Slovnaft Česká republika, spol. s r.o., IČO: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/6, Praha 1, za nákup motorové nafty, které předložila finančnímu úřadu, a to:

1. dne 23.03.2014 v přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2014:

· fakturu č. 2014000456 ze dne 04.02.2014 na 4 037 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 141.658,- Kč, základ DPH ve výši 117.073,- Kč, DPH ve výši 24.585,33 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014000456:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 04.02.2014 na částku 44.205,15 Kč za 4.037 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 04.02.2014 na motorovou naftu,

- padělaný příjmový pokladní doklad společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o. ze dne 04.02.2014 na částku 141.658,- Kč

· fakturu č. 2014000540 ze dne 11.02.2014 na 4052 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH 142.185,- Kč, základ DPH ve výši 117.508,- Kč, DPH ve výši 24.676,68 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014000540:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 11.02.2014 na částku 44.369,40 Kč za 4.052 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 11.02.2014 na 4052 litrů motorové nafty,

- padělaný příjmový pokladní doklad společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o. ze dne 11.02.2014 na částku 142.185,- Kč

· fakturu č. 2014000605 ze dne 17.02.2014 za 4027 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH 136.435,- Kč, základ DPH ve výši 112.756,- Kč, DPH ve výši 23.678,76 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014000605:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 17.02.2014 na částku 44.095,65 Kč za 4.027 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 17.02.2014 na 4.027 litrů motorové nafty ,

- padělaný příjmový pokladní doklad společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o. ze dne 11.02.2014 na částku 142.185,- Kč

· fakturu č. 2014000720 ze dne 24.02.2014 na 4044 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH 137.011,- Kč, základ DPH ve výši 113.232,- Kč, DPH ve výši 23.778,72 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014000720:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 24.02.2014 na částku 44.231,80 Kč za 4.044 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 24.02.2014 na 4.044 litrů motorové nafty,

- padělaný příjmový pokladní doklad společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o. ze dne 17.02.2014 na částku 137.011,- Kč

2. dne 23.04.2014 v přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období březen 2014:

· fakturu č. 2014000935 ze dne 4.3.2014 na 4.038 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 136.807,- Kč, základ DPH ve výši 113.064,- Kč, DPH ve výši 23.743,44 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014000935:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 04.03.2014 na částku 44.216,10 Kč za 4.038 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 4.3.2014 na 4.038 litrů motorové nafty,

- padělaný bankovní doklad Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, pobočky Bruntál nazvaný Vklad hotovosti na účet v CZK ze dne 04.03.2014 dokladující vklad hotovosti ve výši 136.807 Kč osobou R. S. na účet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o.

· fakturu č. 2014001041 ze dne 11.03.2014 na 4.027 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 136.435,- Kč, základ DPH ve výši 112.756,- Kč, DPH ve výši 23.678.76 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014001041:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 11.03.2014 na částku 44.095,65 Kč za 4.027 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 11.03.2014 na 4.027 litrů motorové nafty,

- padělaný bankovní doklad Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, pobočky Bruntál nazvaný Vklad hotovosti na účet v CZK ze dne 11.03.2014 dokladující vklad hotovosti ve výši 136.435 Kč osobou R. S. na účet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o.

· fakturu č. 2014001138 ze dne 17.03.2014 na 4.033 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 136.638,- Kč, základ DPH ve výši 112.924,- Kč, DPH ve výši 23.714,04 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014001138:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 17.03.2014 na částku 44.161,35 Kč za 4.033 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 17.03.2014 na 4.033 litrů motorové nafty,

- padělaný bankovní doklad Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, pobočky Bruntál nazvaný Vklad hotovosti na účet v CZK ze dne 17.03.2014 dokladující vklad hotovosti ve výši 136.638 Kč osobou R. S. na účet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o.

· fakturu č. 2014001282 ze dne 24.03.2014 na 4.033 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 136.638,- Kč, základ DPH ve výši 112.924,- Kč, DPH ve výši 23.714,04 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014001282:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 24.03.2014 na částku 44.161,35 Kč za 4.033 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. – K., ze dne 24.03.2014 na 4.033 litrů motorové nafty,

- padělaný bankovní doklad Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, pobočky Bruntál nazvaný Vklad hotovosti na účet v CZK ze dne 24.03.2014 dokladující vklad hotovosti ve výši 136.638 Kč osobou R. S. na účet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o.

3. dne 23.05.2014 v přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období březen 2014:

· fakturu č. 2014001432 ze dne 02.04.2014 na 4.016 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 136.062,- Kč, základ DPH ve výši 112.448,- Kč, DPH ve výši 23.614,08 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014001432:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 02.04.2014 na částku 43.975,20Kč za 4.016 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. –K., ze dne 02.04.2014 na 4.016 litrů motorové nafty,

- padělaný bankovní doklad Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, pobočky Bruntál nazvaný Vklad hotovosti na účet v CZK ze dne 02.04.2014 dokladující vklad hotovosti ve výši 136.062,- Kč osobou R. S. na účet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o.

· fakturu č. 2014001530 ze dne 09.04.2014 na 4.011 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 135.893,- Kč, základ DPH ve výši 112.308,- Kč, DPH ve výši 23.584,68 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014001530:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 09.04.2014 na částku 43.920,45 za 4.011 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. –K., ze dne 09.04.2014 na 4.011 litrů motorové nafty,

- nepravdivý Pokladní deník - výdej, od 01.04.2014 do 30.04.20114, dokladující výdej z pokladny částky 135.893,- Kč dne 09.04.2014 společnosti Slovnaft Česká republika, spol. s.r.o.

· fakturu č. 2014001639 ze dne 17. 04.2014 na 4.000 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 135.520,- Kč, základ DPH ve výši 112.000,- Kč, DPH ve výši 23.520,00 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014001639:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 17.04.2014 na částku 43.800,00 za 4.000 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. –K., ze dne 17.04.2014 na 4.000 litrů motorové nafty,

- nepravdivý Pokladní deník - výdej, od 01.04.2014 do 30.04.20114, dokladující výdej z pokladny částky 135.520,- Kč dne 17.04.2014 společnosti Slovnaft Česká republika, spol. s.r.o.

· fakturu č. 2014001799 ze dne 23.04.2014 na 4.000 l motorové nafty na celkovou částku včetně DPH ve výši 135.520,- Kč, základ DPH ve výši 112.000,- Kč, DPH ve výši 23.520,00 Kč, ke které dodal jako přílohu k faktuře č. 2014001799:

- padělané Potvrzení o zaplacení spotřební daně ze dne 23.04.2014 na částku 43.800,00 za 4.000 l motorové nafty vystavené společností Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.

- padělaný plnící lístek společnosti M. A. –K., ze dne 23.04.2014 na 4.000 litrů motorové nafty,

- padělaný bankovní doklad Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, pobočky Bruntál nazvaný Vklad hotovosti na účet v CZK ze dne 23.04.2014 dokladující vklad hotovosti ve výši 136.520,- Kč osobou R. S. na účet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s.r.o.

přičemž k následným daňovým kontrolám prováděných Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, Územním pracovištěm pro Prahu 1, dne 15.05.2014 pod č.j. 3958535/14/2001-05401-106465 za zdaňovací období únor 2014, pod č.j. 4315120/14/2001-05401-106465 za zdaňovací období březen 2014 a dne 16.6.2014 pod č.j. 4315123/14/2001-05401-106465 za zdaňovací období duben 2014 doložila jejím jednatelem padělanou Rámcovou kupní smlouvu 035/2013 uzavřenou dne 09.01.2013 mezi spol. Slovnaft Česká republika, spol. s r.o., IČO: 49450301, a spol. STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s.r.o., resp. spol. STŘEDISKO PENĚŽNÍCH SLUŽEB, s.r.o., IČO: 25829441, zastoupenou jednatelem společnosti obviněným R. S., přičemž na základě předložených fiktivních faktur podložených padělanými potvrzení o zaplacení spotřební daně, padělanými plnícími lístky, padělanými bankovními doklady o úhradách, nepravdivými doklady založenými v účetnictví a padělanou kupní smlouvou daňový subjekt STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s.r.o., IČO: 25829441, uplatňovala nárok na odpočet DPH, aby snížila základ pro výpočet daně z přidané hodnoty za účelem získání daňové výhody, který jí byl přiznán za období únor 2014 ve výši 96.719,49 Kč, březen 2014 ve výši 94.850, 57 Kč a duben 94.234,68 Kč, čímž mohla způsobit České republice zastoupené Finančním úřadem pro hl. město Prahu škodu v celkové výši 285.804, 74 Kč, avšak Finanční úřad pro hl. město Prahu část nadměrných odpočtů za měsíce únor, březen a duben 2014 nevyplatil, škoda tak nevznikla.“

Za uvedené jednání byl obviněný R. S. odsouzen podle § 240 odst. 1 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců. Podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr. zákoníku byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let.

Tímto rozsudkem bylo rozhodnuto také o vině a trestu obviněného J. S. a obviněné právnické osoby STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s. r. o.

Proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. 2. 2017, sp. zn. 2 T 78/2016, podali státní zástupkyně Obvodního zastupitelství pro Prahu 1 a obviněný R. S. odvolání, o kterých rozhodl Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. 4. 2017, sp. zn. 67 To 96/2017, tak, že odvolání podle § 256 tr. ř. zamítl.

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2017, sp. zn. 67 To 96/2017, podal obviněný R. S. prostřednictvím svého obhájce dovolání opírající se o důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Nesouhlasí s tím, jak soudy obou stupňů hodnotily zjištěný skutkový stav, protože skutkový stav zjištěný v rámci provedeného dokazování je jiný, než jak byl vyhodnocen soudy obou stupňů. Namítá, že zatímco soud prvního stupně tvrdil, že obviněného usvědčují mimo jiné i podpisy na pokladních lístcích v Komerční bance, a. s., soud odvolací se této argumentaci zcela vyhnul. Odvolací soud chybně dospěl k závěru, že obviněný musel vědět o tom, že faktury společnosti Slovnaft Česká republika spol. s. r. o. musejí být fiktivní, a to zejména proto, že na jednání finančního úřadu byl dne 15. 5. 2014 seznámen s určitými problémy s ohledem na daňová přiznání za účtovací období únor 2014 a přesto po tomto datu, tedy po 15. 5. 2014 bylo podáno daňové přiznání k DPH za měsíc květen 2014, kde se opětovně vyskytly faktury od této společnosti. Obviněný dne 15. 5. 2014 pouze věděl, že se inkriminované období finančním úřadem prošetřuje, ale nemohl vůbec vědět, že se primárně jedná o faktury společnosti Slovnaft Česká republika spol. s. r. o., protože finanční úřad si vyžádal podklady ke všem obchodním transakcím společnosti za předmětné období. Nemohl tedy zaujímat jakýkoliv postoj ke zjištění týkajícího se přijatých faktur, když o tom, že tyto faktury nevystavila společnost Slovnaft, se dozvěděl až v průběhu měsíce června 2014. Za tohoto stavu je pak závěr odvolacího soudu o tom, že obviněný musel od 15. 5. 2014 vědět, že s předmětnými fakturami není něco v pořádku závěrem účelovým a spekulativním, protože tento závěr je v přímém rozporu s provedeným dokazováním. Ve směru tohoto uvažování pak zcela absentuje v rozhodnutí odvolacího soudu to, co bylo soudu předkládáno při veřejném zasedání. Společnost STŘEDISKO TEŽKÉ MECHANIZACE s. r. o. předkládala v těchto konkrétních měsících daňová přiznání k dani z přidané hodnoty v objemech, které nijak nevybočovaly z objemů měsíců před tímto obdobím a stejně tak i po něm. Znamená to, že objem spotřebované nafty s ohledem na práce prováděné v tomto období byl řádově stejný jako v obdobích jiných. Přesto v účetnictví společnosti nejsou záznamy o tom, že by pohonné hmoty byly nakupovány v objemech, které by byly větší než objemy obvyklé. Pohonné hmoty přitom musely být někde pořízeny. Pokud nebyly pořízeny u jiných prodejců v nějakém řádově vyšším množství, vyplývá z prosté logiky, že součet pořízených pohonných hmot od dodavatele Slovnaft a od jiných dodavatelů představuje pohonné hmoty společností při její činnosti spotřebované. Po provedeném dokazování v rámci trestního řízení a po provedeném řízení správce daně je dnes již nepochybné, že dodavatel, který deklaroval, že dodává pohonné hmoty společnosti Slovnaft, nebyl tímto dodavatelem a byl to zjevně subjekt, který se za tohoto dodavatele pouze vydával. Pohonné hmoty přesto dodal a dodal s nimi i daňové doklady, které se ukázaly být nepravými. Za tohoto stavu by nemělo žádnou logiku, kdyby obviněný vyřadil z evidence obvyklé dodavatele a dosadil do evidence tento subjekt za situace, kdy by celkový počet vykazovaných spotřebovaných pohonných hmot dramaticky v daném období nenarostl. V tomto směru lze dojít k závěru, že subjekt, který není znám, se vydával za zástupce společnosti Slovnaft Česká republika spol. s. r. o., prodal společnosti STŘEDISKO TEŽKÉ MECHANIZACE s. r. o. pohonné hmoty, tyto skutečně fyzicky dodal, nicméně daňové doklady, kterými tuto transakci vyúčtoval, padělal. O tom, že prodávajícím nebyla společnost Slovnaft, se jak společnost sama, tak obviněný dozvěděli až v průběhu řízení před finančním úřadem s odstupem několika měsíců.

Obviněný dále nesouhlasí s tím, jak odvolací soud na straně 6 vydaného usnesení dovozuje jeho trestní odpovědnost. Soud sice v teoretické rovině dochází k závěru o možnosti zavinění ve formě nepřímého úmyslu, nicméně v dané konkrétní věci dochází k této úvaze bez ohledu na to, jaké důkazy byly v řízení provedeny a jak se sám k věci obviněný opakovaně vyjádřil a jak se vyjádřil i jeho otec J. S. Právě výpověď J. S. je v tomto směru naprosto jednoznačná. Soudy tuto výpověď, která je navíc v naprostém souladu se všemi pořízenými důkazy, zcela opominuly. O tom, že s fakturami od společnosti Slovnaft není něco v pořádku, se obviněný prokazatelně dozvěděl až po 15. 5. 2014. Do té doby o tom vědět ani nemohl, protože prvotní daňové podklady byly v účetnictví založeny a nic nenasvědčovalo tomu, že nejsou pravé, když navíc pohonné hmoty byly uhrazeny. Obviněný uvedl, že o konkrétních dodávkách pohonných hmot, které byly předmětem řízení, nic nevěděl, tyto nezajišťoval a ani se na nich technicky nepodílel, přičemž nikdy nepopíral, že podpis učiněný na rámcové kupní smlouvě je jeho pravým podpisem. Tuto smlouvu skutečně podepsal, stejně jako velké množství jiných smluv, a to z pozice jednatele obchodní společnosti STŘEDISKO TEŽKÉ MECHANIZACE s. r. o. K podpisu na této kupní smlouvě se také hlásí a nijak jej nepopírá. Tato kupní smlouva je však kupní smlouvou rámcovou, která upravuje základní rámec budoucí spolupráce. O tom, že za stranu prodávajícího ve skutečnosti nevystupuje tam uvedený subjekt, obviněný nevěděl a tuto skutečnost se dozvěděl až poté, co se věc začala řešit před finančním úřadem. Tuto skutečnost soudy nijak neřešily ani nehodnotily, přičemž je pro posouzení trestní odpovědnosti obviněného zásadní.

Závěrem dodává, že v průběhu celého trestního řízení, zejména pak v průběhu dokazování v rámci hlavního líčení bylo jednoznačně prokázáno, že se nedopustil skutku popsaného v obžalobě. Závěry soudů uvedené jak v rozsudku soudu prvního stupně, tak i v usnesení soudu druhého stupně jsou v hrubém rozporu se stavem zjištěným v rámci dokazování. Soudy zcela pominuly důkazy svědčící ve prospěch obviněného a naopak dovodily, že jeho trestná činnost je prokazována důkazy, které objektivně buďto neexistují, nebyly provedeny, případně pak byly vykládány zcela nedůvodně v jeho neprospěch. Tímto soudy porušily základní zásady trestního řízení, zejména pak zásadu hodnocení důkazů dle § 2 odst. 6 tr. ř. a zásadu in duio pro reo tak, jak je obsažena v § 2 odst. 5 tr. ř.

Z uvedených důvodů proto obviněný R. S. navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2017, sp. zn. 67 To 96/2017 podle § 265k odst. 1 tr. ř. a aby dle § 265l tr. ř. přikázal věc Městskému soudu v Praze k novému rozhodnutí.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství podáním ze dne 9. 8. 2017 Nejvyššímu soudu sdělil, že se k dovolání obviněného nebude věcně vyjadřovat a současně vyslovil souhlas s tím, aby Nejvyšší soud rozhodl ve věci za podmínek uvedených v § 265r odst. 1 tr. ř. v neveřejném zasedání, a to i ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce, tedy podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. a v souladu s § 265d odst. 2 tr. ř., přičemž lhůta k podání dovolání byla ve smyslu § 265e tr. ř. zachována.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod, jehož existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotněprávních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem – advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Obviněný ve svém dovolání uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., podle kterého lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. ř. ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Nejvyšší soud po prostudování předloženého spisového materiálu shledal, že obviněný R. S. sice podal dovolání z důvodu podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., v dovolání však ve skutečnosti nenamítá nesprávnost právního posouzení skutku, ale pouze napadá soudy učiněná skutková zjištění. Námitky obviněného, v jejichž rámci namítal nesprávné hodnocení důkazů (a to konkrétně výpovědi spoluobviněného J. S.) a vytýkal nedostatečně zjištěný skutkový stav věci (konkrétně označení doby, kdy se měl obviněný dozvědět o problémech s přijatými fakturami, skutečnost, že věděl o fiktivnosti faktur společnosti Slovnaft Česká republika spol. s. r. o., podpisy obviněného na pokladních lístcích v Komerční bance, a. s.) je nutno považovat za námitky skutkového charakteru týkající se úplnosti a hodnocení provedeného dokazování. V podaném dovolání tedy obviněný neuplatnil žádnou námitku v tom smyslu, že by uvedená skutková zjištění nenaplňovala znaky spáchaného trestného činu. Je třeba konstatovat, že obviněný se snaží svými námitkami zpochybnit správnost skutkových závěrů soudů obou stupňů, přičemž nabízí jiný, vlastní způsob hodnocení provedených důkazů, a na základě toho se pak domáhá jiných skutkových závěrů, než jaké učinily soudy. Uvedenou skutečnost však nelze podřadit pod dovolací důvod vymezený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., dle kterého je dovolání možno podat, spočívá-li rozhodnutí na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Stejně tak nelze za relevantní výhradu považovat ani námitku, že soudy nepostupovaly v souladu se zásadou in dubio pro reo. Tato námitka totiž směřuje rovněž výlučně do skutkových zjištění a potažmo proti způsobu hodnocení provedených důkazů. Je tomu tak proto, že pravidlo „in dubio pro reo“ vyplývá ze zásady presumpce neviny zakotvené v čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a § 2 odst. 2 tr. ř. a má vztah pouze ke zjištění skutkového stavu věci na základě provedeného dokazování, a to bez důvodných pochybností (§ 2 odst. 5 tr. ř.), kdy platí „v pochybnostech ve prospěch obviněného“. Je tudíž zjevné, že pravidlo má procesní charakter, týká se jen otázek skutkových a jako takové není způsobilé naplnit obviněným zvolený (avšak ani žádný jiný) dovolací důvod.

V souvislosti s předkládáním vlastní verze průběhu skutkového děje obviněným považuje Nejvyšší soud pro úplnost za vhodné zmínit rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. II. ÚS 681/04, kde tento uvedl, že právo na spravedlivý proces není možno vykládat tak, že garantuje úspěch v řízení či zaručuje právo na rozhodnutí, jež odpovídá představám stěžovatele. Uvedeným právem je pouze zajišťováno právo na spravedlivé soudní řízení, v němž se uplatní všechny zásady soudního rozhodování podle zákona a v souladu s ústavními principy.

Nejvyšší soud zásadně nezasahuje do skutkových zjištění soudů prvního a druhého stupně. Učinit tak může jen zcela výjimečně, pokud to odůvodňuje extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy. V takovém případě je zásah Nejvyššího soudu namístě proto, aby byl dán průchod ústavně garantovanému právu na spravedlivý proces. Extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními a provedenými důkazy je dán zejména tehdy, když skutková zjištění soudů nemají obsahovou spojitost s důkazy, když skutková zjištění soudů nevyplývají z důkazů při žádném z logicky přijatelných způsobů jejich hodnocení, když skutková zjištění soudů jsou opakem toho, co je obsahem důkazů, na jejichž podkladě byla tato zjištění učiněna, apod.

V posuzovaném případě se v poměru mezi skutkovými zjištěními Obvodního soudu pro Prahu 1, z nichž v napadeném usnesení vycházel také Městský soud v Praze, na straně jedné a provedenými důkazy na straně druhé rozhodně nejedná o extrémní rozpor. Soud prvního stupně se dostatečně vypořádal s obsahem jednotlivých důkazů, podrobně a dostatečně přesvědčivě vyložil svoje úvahy, jimiž se řídil při hodnocení důkazů a rozporů mezi nimi a při posuzování obhajoby obviněného. Odvolací soud se s argumentací soudu prvního stupně beze zbytku ztotožnil. Soud prvního stupně získal základ pro svá skutková zjištění a pro závěr o vině po logickém zhodnocení před ním provedených důkazů, zejména z výpovědi svědkyně E. Š., svědka K. V. a dalších listinných důkazů, zejména z listinných materiálů poskytnutých finančním úřadem pro hl. město Prahu.

Obviněný nesouhlasí s tím, jak soudy obou stupňů dovodily jeho trestní odpovědnost. K této námitce Nejvyšší soud konstatuje, že z provedeného dokazování vyplynulo, že se dne 15. 5. 2014 osobně účastnil jednání na finančním úřadě, kde s ním byly řešeny faktury a listiny, které se týkaly obchodu se společností Slovnaft Česká republika a kde se měla prověřovat zdanitelná plnění uvedená v řádném daňovém přiznání za únor 2014, které bylo za společnost podáno dne 23. 3. 2014 jménem obviněného jako jednatele společnosti. Je zcela evidentní, že minimálně tento den byl obviněný obeznámen o situaci ohledně jistých nejasností, které vyplývaly z obchodu mezi společností STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s. r. o. a společností Slovnaft. I přesto dne 23. 5. 2014 podala společnost STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s. r. o. daňové přiznání za duben 2014 s přiloženými listinami (zejména šlo o faktury, padělané potvrzení o zaplacení spotřební daně, padělané plnící lístky, padělané bankovní doklady Komerční banky apod.), za které byl jako jednatel společnosti odpovědný obviněný. Z uvedeného vyplývá, že ačkoli byl obviněný již minimálně dne 15. 5. 2014 obeznámen s určitými problémy ohledně daňových přiznání za zúčtovací období únor, tak přesto i po tomto datu znovu podal daňové přiznání, v němž společnost STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s. r. o. uplatňovala nárok na odpočet DPH na základě nepravdivých přijatých zdanitelných plnění na základě fiktivních faktur společnosti Slovnaft Česká republika spol. s. r. o.

Nejvyšší soud považuje za neopodstatněnou námitku obviněného, že nevěděl nic o trestné činnosti ani o problematických fakturách. Obviněný podepsal rámcovou dohodu mezi spol. STŘEDISKO TĚŽKÉ MECHANIZACE s. r. o. a spol. Slovnaft Česká republika spol. s. r. o. Od této chvíle se měl jako jednatel zajímat o to, jak je tato smlouva naplňována a měl nést plnou odpovědnost za všechny skutečnosti z ní vyplývající. Je velmi nepravděpodobné, že by bez jakéhokoli jeho povědomí byly vynakládány vysoké finanční částky měsíčně na nákup nafty, navíc za situace, kdy jako jednatel o úhradě těchto faktur měl rozhodovat a sám je provádět. Povinností jednatele je odpovědnost za vedení účetnictví, podávání daňových přiznání a agenda s tím související. Nelze pominout ani to, že obviněný byl odpovědný za své zaměstnance a i za lidi, kteří se podílejí na zpracování účetnictví. Zcela jistě tak musel vědět, že by měly být vynakládány vysoké finanční částky v řádech statisíců měsíčně. Pokud podepsal předmětnou rámcovou kupní smlouvu, pak se měl zajímat, zda je plněno, v jaké míře, zda jsou nějaké služby poskytovány a následně hrazeny a zda tyto faktury jsou opravdu vedeny v účetnictví, uváděny v daňovém přiznání a zda jsou relevantní. Pokud toto nečinil, tak je to v rozporu s povinnostmi jednatele. Toho si musel být jednoznačně vědom. Obviněný se tak pouze snaží svými námitkami prosadit svou vlastní verzi skutkového stavu, založenou na tvrzení, že on předmětný trestný čin nespáchal.

Nejvyšší soud má za to, že v projednávaném případě byla vina obviněného jednoznačně prokázána. Obviněný musel vědět, že faktury použité jako podklad k daňovému přiznání, jimiž je požadováno vrácení nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty, jsou fiktivní a že vrácení nadměrného odpočtu daně je proto neoprávněné. Rovněž nelze přehlédnout, že to byl právě obviněný, který osobně při jednání na finančním úřadu předložil správci daně padělanou Rámcovou kupní smlouvu 035/2013 ze dne 9. 1. 2013 a další doklady a který rovněž podepisoval podávaná daňová přiznání. Současně nelze pominout ani zfalšované pokladní lístky, dle kterých to měl být právě obviněný, kdo hradil finanční částky společnosti Slovnaft. Pokud tedy tvrdí, že o nákupu pohonných hmot údajně od společnosti Slovnaft nevěděl, je toto s ohledem na shora uvedené skutečnosti a zejména pak s ohledem na skutečnost, že údajná Rámcová kupní smlouva 035/2013 ze dne 9. 1. 2013 měla být podepsána právě obviněným, zcela nepravdivé.

Polemika obviněného s důkazy, s tím, jak je soudy hodnotily, a s tím, jaká skutková zjištění soudy na podkladě důkazů učinily, přesahuje rámec dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Skutkové námitky obviněného v žádném případě nejsou podkladem k tomu, aby Nejvyšší soud jako soud dovolací jednotlivé důkazy znovu reprodukoval, rozebíral, přehodnocoval a vyvozoval z nich vlastní skutkové závěry. Podstatné je, že soudy jasně, srozumitelně a zejména logicky vysvětlily své hodnotící úvahy, přičemž se nedopustily žádné deformace důkazů a ani jiného vybočení z mezí volného hodnocení důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř.

S ohledem na skutečnosti shora rozvedené Nejvyšší soud dovolání obviněného R. S. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., jelikož bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř., aniž by musel věc meritorně přezkoumávat podle § 265i odst. 3 tr. ř. O odmítnutí dovolání bylo rozhodnuto v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 1. 11. 2017

JUDr. Jiří Pácal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru