Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 1197/2012Usnesení NS ze dne 16.10.2012

HeslaZpětvzetí opravného prostředku
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2012:4.TDO.1197.2012.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. k) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265g odst. 2 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 1197/2012-286

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 16. října 2012 ve věci dovolání obviněného K. Č., proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 10. 2011 sp. zn. 12 To 265/2011, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 1 T 188/2008, takto:

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se bere zpětvzetí dovolání obviněného K. Č. navědomí.

Odůvodnění:

Obviněný K. Č. byl rozsudkem Okresního soudu v Berouně ze dne 11. 4. 2011 sp. zn. 1 T 188/2008 uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., účinného do 31. 12. 2009, za jednání popsané ve výrokové části tohoto rozsudku pod body 1) až 1445). Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu pěti let. Současně mu byl uložen peněžitý trest ve výši 100 000,- Kč a náhradní trest odnětí svobody na jeden rok.

K odvolání obviněného byl tento rozsudek okresního soudu rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 5. 10. 2011 sp. zn. 12 To 265/2011 zrušen ve výroku o trestu a při nezměněném výroku o vině bylo znovu rozhodnuto tak, že obviněnému byl uložen trest odnětí svobody v trvání dvou let, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. Obviněnému byl zároveň uložen peněžitý trest ve výši 50 000,- Kč a náhradní trest odnětí svobody v délce šesti týdnů.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně v zákonné lhůtě dovolání, přičemž uplatnil dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g), k) tr. ř. a v jeho závěru navrhl, aby jím napadené soudní rozhodnutí bylo zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí.

K podanému dovolání obviněného se písemně vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, který v jeho závěru navrhl, aby dovolání bylo odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Dne 10. 10. 2012 byl Nejvyššímu soudu doručen přípis obviněného K. Č., jímž své dovolání bere zpět.

Podle § 265g odst. 1 tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu.

Jelikož k projednání podaného dovolání obviněného dosud nebylo nařízeno veřejné ani neveřejné zasedání a předseda senátu zároveň nezjistil, že by takovému postupu bránila jakákoli překážka, rozhodl o tom, že ve smyslu § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání obviněného K. Č. bere na vědomí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. října 2012

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru