Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 116/2013Usnesení NS ze dne 19.02.2013

HeslaVazba
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:4.TDO.116.2013.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. j) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.

§ 67 písm. c) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 116/2013-I-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v rámci neveřejného zasedání konaného dne 19. února 2013 o dovolání, které podal obviněný T. M., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 3 To 650/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 32 T 92/2012, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. ř. se obviněný T. M. bere do vazby.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 7. 2012, sp. zn. 32 T 92/2012, byl obviněný T. M. uznán vinným ze spáchání zločinu vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku (bod 1. rozsudku) a přečinu nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1 tr. zákoníku (bod 2. rozsudku), kterých se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustil tím, že

1. dne 21. 3. 2012 v době od 18.00 hod. do 22. 3. 2012 do 7.00 hod. v Č. B., v místě svého trvalého bydliště v ul. J. Š. B., v domě, který obývá se svojí matkou V. M., v prostoru bytu jeho matky po předchozí slovní rozepři, začal svoji matku slovně napadat, že je mrcha líná, neschopná, nepořádná, která rozbila celou jejich rodinu, že je kráva, blázen a pomatenec, který musí na psychiatrii, otec, že je líný příživník, přičemž stále zvyšoval svůj hlas a agresivitu, která gradovala jeho požadavkem, aby mu sdělila přesný způsob, jakým se „zbavil“ nájemníků v domě, když mu poškozená „nesprávně“ odpověděla, začal ji vestoje fyzicky napadat tak, že ji nejprve udeřil opakovaně otevřenou dlaní do různých částí obličeje jako nosu, levého oka, temene a spánku a následně ji udeřil uzavřenou pěstí do levé spodní čelisti, když si poškozená chránila hlavu a obličej zkříženými pažemi, tak ji opakovaně udeřil do paží, předloktí ze spodní i horní strany a dále do celé horní poloviny těla, přičemž ji současně pohybem svého těla donutil couvat v prostoru kuchyně v úzké uličce k lednici, ke které pak stála zády, dále pokračoval ve slovních a fyzických útocích vůči matce, přičemž stál proti ní a ona neměla možnost úniku z tohoto prostoru, následně ji nejméně pětkrát udeřil dřevěným smetáčkem, který ležel u lednice, do oblasti temene hlavy a do paží, poté smetáček vyměnil za knihu formátu A5 a touto matku opětovně nejméně pětkrát udeřil do hlavy, po celou dobu útoku donutil poškozenou stát zády k lednici v uzavřeném prostoru, z něhož ji propustil pouze v době kolem 24.00 hod., kdy mohla odejít na toaletu, po návratu ji opětovně donutil stoupnout si zády k lednici, což poškozená ze strachu o svůj život a zdraví provedla, po celou dobu útoku pokládal své matce otázky, na které požadoval detailní odpovědi, a pokud mu poškozená dle jeho názoru špatně odpověděla, opět ji napadal údery, když svého jednání zanechal až v době kolem 7.00 hod. dne 22. 3. 2012, kdy poškozené dovolil lehnout si do postele v ložnici, avšak neumožnil jí se převléknout ani odejít na toaletu, přistoupil k posteli, kde pokračoval v urážkách a občasných úderech do hlavy poškozené, rovněž naznačoval, že jí plivne do tváře, když kolem 8.00 hod. vstala z postele, přistoupil k ní s požadavkem, že chce peníze na cigarety, které mu poškozená ve strachu, že se celá věc bude opakovat, vydala v částce 100,- Kč, načež z bytu odešel, v důsledku jeho jednání utrpěla poškozená V. M. podkožní krevní výron na pravé tváři, podkožní krevní výron v průběhu těla dolní čelisti vlevo uprostřed, podkožní krevní výrony na hřbetu levé ruky a hřbetní ploše pravého předloktí blíže malíkové hrany, když obvyklá doba léčení se pohybuje do sedmi dnů,

2. dne 17. 3. 2012 v době kolem 20.00 hod. v Č. B., v ulici J. Š. B., před domem zastavil s vozidlem u A. M., kterému z prostoru vozidla sdělil: „Ty zmrde nemanickej, zabiju Tě!“, přičemž výhružku opakoval nejméně pětkrát, dále vystoupil z vozidla ven, přistoupil k A. M., stoupl si k němu čelem a sdělil mu, že mu ve srubu zatopí, což opakoval opět nejméně pětkrát, což v poškozeném vzbudilo důvodnou obavu o život a zdraví a o srubovou stavbu, kterou vlastní.

Za uvedené jednání byl obviněný T. M. odsouzen podle § 175 odst. 2 a § 43 odst. 1 tr. zákoníku za užití § 40 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 let a 6 měsíců. Podle § 56 odst. 1 písm. c), 2 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s dozorem. Podle § 99 odst. 2 písm. a), b), odst. 4 tr. zákoníku bylo obviněnému uloženo psychiatrické a protialkoholní ochranné léčení ve formě ústavní.

Podle § 226 písm. b) tr. ř. byl obviněný T. M. zproštěn obžaloby pro skutek spočívající v tom, že v blíže nezjištěný den v době od posledního týdne měsíce ledna do prvního týdne měsíce února 2012 v Č. B., v ulici J. Š. B. neoprávněně vnikl do bytu své bývalé manželky D. M., když v bytě byla v té době prováděna rekonstrukce krbu, prošel otevřenými vchodovými dveřmi do předsíně a dále do kuchyně, kde neoprávněně bez vědomí majitelky bytu setrval, když byt opustil, až poté, co k tomu byl vyzván, neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem.

Proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 7. 2012, sp. zn. 32 T 92/2012, podal obviněný T. M. odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 3 To 650/2012, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek částečně zrušil ve výroku o způsobu výkonu uloženého trestu odnětí svobody a za podmínek uvedených v § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že byl obviněný T. M. podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s dozorem. V ostatních výrocích zůstal napadený rozsudek okresního soudu nezměněn.

Proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 3 To 650/2012, podal následně obviněný T. M. prostřednictvím svého obhájce dovolání opírající se o důvody dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) a j) tr. ř.

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 4 Tdo 116/2013 ze dne 19. 2. 2013 byl (z podnětu obviněného T. M.) podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušen rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 3 To 650/2012. Současně byla zrušena též všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. bylo Krajskému soudu v Českých Budějovicích přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

Protože T. M. v současnosti vykonával trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 7. 2012, sp. zn. 32 T 92/2012 a Nejvyšší soud k dovolání zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 3 To 650/2012, stal se další výkon trestu na podkladě tohoto rozsudku nepřípustným. Nejvyšší soud proto rozhodl ve smyslu citovaného ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. zároveň o vazbě. Přitom dospěl k závěru, že u T. M. trvá i v nynějším stadiu řízení důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. ř. To proto, že obviněný T. M. byl v minulosti 6x soudně trestán, mimo jiné i pro násilnou trestnou činnost. Poslední trest obecně prospěšných prací vykonal dne 19. 5. 2007. Charakter trestné činnosti, který vyplynul z provedeného dokazování, kdy bylo zjištěno, že nešlo o ojedinělé jednání a obviněný se jednání proti své matce dopouštěl po dobu mnoha hodin se stupňujícím se rozsahem a intenzitou výhrůžek, dostatečně odůvodňuje obavu, že obviněný v případě propuštění na svobodu bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, stejně jako závěr, že účelu vazby nelze dosáhnout jiným opatřením. Vzhledem k výše uvedenému, Nejvyšší soud rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. ř. o vzetí obviněného T. M. do vazby z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. února 2013

Předseda senátu

JUDr. Jiří Pácal

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru