Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 1149/2017Usnesení NS ze dne 04.10.2017Zpronevěra

HeslaVazba
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:4.TDO.1149.2017.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. h) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 67 tr. ř.

§ 206 odst. 1,4 písm. d) tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 1149/2017-I

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 4. 10. 2017 o dovolání obviněného R. P., proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně ze dne 28. 3. 2017, sp. zn. 6 To 53/2017, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 18 T 148/2016, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný R. P. nebere do vazby.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 9. 11. 2016, sp. zn. 18 T 148/2016, byl obviněný R. P. uznán vinným ze spáchání trojnásobného přečinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku a dvojnásobného zločinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, za něž byl odsouzen podle § 206 odst. 4 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 let. Podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku byl obviněnému dále uložen trest zákazu činnosti spočívající v tom, že mu byla zakázána činnost, která by byla spojena s dispozičním právem k cizím finančním prostředkům na bankovních účtech nebo v pokladně v trvání 5 let. Proti rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 9. 11. 2016, sp. zn. 18 T 148/2016, podali státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Zlíně a obviněný R. P. odvolání, o kterých rozhodl Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně usnesením ze dne 28. 3. 2017, sp. zn. 6 To 53/2017, tak, že je podle § 256 tr. ř. zamítl. Rozhodnutí Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně ze dne 28. 3. 2017, sp. zn. 6 To 53/2017 i rozhodnutí Okresního soudu ve Zlíně ze dne 9. 11. 2016, sp. zn. 18 T 148/2016 (ve výroku o trestu) byla z podnětu dovolání obviněného zrušena usnesením Nejvyššího soudu ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. 4 Tdo 1149/2017, s tím, že Okresnímu soudu ve Zlíně bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Na obviněném se vykonává trest odnětí svobody uložený mu těmito zrušenými rozhodnutími.

Nejvyšší soud shledal, že na straně obviněného R. P. není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. ř., že obviněný se nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 4. 10. 2017

JUDr. Jiří Pácal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru