Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 107/2013Usnesení NS ze dne 27.02.2013

HeslaVazba
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:4.TDO.107.2013.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 67 písm. c) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 107/2013-I-50

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. února 2013 v řízení o dovoláních, která podali obvinění V. I. a V. P., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 4 To 388/2012, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 92 T 76/2012, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. řádu z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. řádu se obvinění V. I. a V. P. berou do vazby.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 10. 8. 2012, sp. zn. 92 T 76/2012, byli obviněný V. I. uznán vinným jednak zločinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, 4 písm. c) tr. zákoníku, spáchaným formou spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku (body 1 až 3), jednak zločinem podílnictví podle § 214 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. c) tr. zákoníku (body 4 až 5) a obviněný V. P. uznán vinným zločinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, 4 písm. c) tr. zákoníku (body 1, 2, 3, 6 a 7), (v bodech 1 až 3) spáchaným formou spolupachatelství podle 23 tr. zákoníku.

Za uvedené trestné činy byl obviněnému V. I. uložen podle § 205 odst. 4 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku úhrnný trest odnětí svobody v trvání tří let a podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s ostrahou.

Obviněnému V. P. byl podle § 205 odst. 4 tr. zákoníku uložen trest odnětí svobody v trvání čtyř a půl roku a podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku mu byl dále uložen trest propadnutí věci, a to věcí podrobně specifikovaných ve výroku předmětného rozsudku.

Součástí rozsudku je také výrok učiněný podle § 228 odst. 1 tr. řádu, jímž byla oběma obviněným uložena povinnost nahradit společně a nerozdílně podrobně specifikovanou škodu.

Proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 10. 8. 2012, sp. zn. 92 T 76/2012, podali obvinění V. I. i V. P. odvolání, o kterých rozhodl Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 4 To 388/2012, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. d), f) tr. řádu k odvolání obviněného V. I. zrušil napadený rozsudek ohledně tohoto obviněného v celém rozsahu, podle § 258 odst. 1 písm. f) tr. řádu k odvolání obviněného V. P. zrušil napadený rozsudek ohledně tohoto obviněného ve výroku o náhradě škody ve vztahu k poškozenému J. D., a současně podle § 259 odst. 3 tr. řádu rozhodl odvolací soud tak, že obviněného V. I. uznal vinným zločinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 4 písm. c) tr. zákoníku (body 1-3) a zločinem podílnictví podle § 214 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. c) tr. zákoníku (body 4-5), za což mu uložil podle § 205 odst. 4 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku úhrnný trest odnětí svobody v trvání tří let a podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku jej pro výkon uloženého trestu zařadil do věznice s dozorem. Podle § 228 odst. 1 tr. řádu byl zavázán k povinnosti nahradit společně a nerozdílně spolu s obviněným V. P. poškozené Allianz pojišťovně, a.s., škodu ve výši 9.810,- Kč. Podle § 229 odst. 1 tr. řádu byl poškozený L. V. odkázán se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle § 229 odst. 1 tr. řádu byl poškozený J. D. odkázán se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 4 To 388/2012, podali oba obvinění prostřednictví svých obhájců dovolání, ve kterých shodně uplatnili dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) v návaznosti na podaná dovolání usnesením ze dne 27. února 2013, sp. zn. 4 Tdo 107/2013, podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 4 To 388/2012, stejně tak i rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 10. 8. 2012, sp. zn. 92 T 76/2012, a podle § 265k odst. 2 tr. řádu zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. řádu pak Městskému soudu v Brně přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Dle ustanovení § 265l odst. 4 tr. řádu vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

Protože obvinění V. I. a V. P. v současnosti vykonávají trest odnětí svobody, který jim byl uložen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 10. 8. 2012, sp. zn. 92 T 76/2012, a Nejvyšší soud k dovolání obviněných zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 4 To 388/2012, i rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 10. 8. 2012, sp. zn. 92 T 76/2012, stal se další výkon trestu na podkladě tohoto rozsudku nepřípustným.

V návaznosti na výše uvedené rozhodl Nejvyšší soud ve smyslu citovaného ustanovení § 265l odst. 4 tr. řádu zároveň o vazbě. Dospěl přitom k závěru, že u obou obviněných trvá i v nynějším stadiu řízení důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. řádu. Proti obviněným bylo vysloveno důvodné podezření ze spáchání závažné trestné činnosti, při které byla způsobena významná škoda, proto je zcela na místě obava, že obvinění by mohli v této trestné činnosti pokračovat i do budoucna. Obviněný V. P. byl navíc v minulosti opakovaně odsouzen pro majetkovou trestnou činnost, avšak žádný z dosud uložených nepodmíněných trestů odnětí svobody nevedl k jeho nápravě. Je tak zřejmé, že má zřetelné sklony k vážnému protiprávnímu jednání a v tomto jednání pokračuje.

Zmíněné skutečnosti dle přesvědčení Nejvyššího soudu dostatečně odůvodňují obavu, že obvinění v případě propuštění budou opakovat trestnou činnost, pro niž jsou stíháni, stejně jako závěr, že účelu vazby nelze dosáhnout jiným opatřením.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. řádu o vzetí obviněných V. I. a V. P. do vazby z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. řádu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2013

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru