Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 40/2008Usnesení NS ze dne 28.02.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:4.ND.40.2008.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 40/2008-124

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce M. K., zastoupeného Mgr. R. G., advokátem se sídlem v K.-F., proti žalované S. A., o 2.433,- USD, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 26 C 124/2007, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o.s.ř. takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 26 C 124/2007,

projednáarozhodne Okresní soud v Karviné.

Odůvodnění:

Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 4. 10. 2007 č.j. 26 C 124/2007-110 vyslovil svoji místní nepříslušnost ve věci označené v záhlaví, v níž žalobce po žalované požaduje zaplacení částky 2.433,- USD z důvodu, že žalovaná porušila smluvní povinnosti uvedené v komisionářské smlouvě ze dne 19. 12. 2000, a rozhodl, že věc se předkládá podle § 11 odst. 3 o.s.ř. Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí

o určení místně příslušného soudu. V odůvodnění uvedl, že nebylo možno určit místní příslušnost ani podle § 84 o.s.ř., ani dle § 86 odst. 3 o.s.ř. a že se v dané věci nejedná o případ, ve kterém by bylo možno určit příslušnost soudu dle ustanovení § 86 odst. 2 o.s.ř., § 88 o.s.ř. a také ustanovení § 87 o.s.ř., a proto rozhodl podle § 105 odst. 1, 2 o.s.ř.

Okresní soud v Karviné učinil toto rozhodnutí poté, kdy nejprve usnesením ze dne 20. 3. 2003 č.j. 27 C 287/2001-36 zastavil řízení podle § 104 odst. 1 o.s.ř. pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v chybějící pravomoci českých soudů k rozhodování v této věci. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 1. 2004 č.j. 15 Co 366/2003-44. Na podkladě dovolání žalobce byla obě tato usnesení zrušena usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 5. 2007 č.j. 32 Odo 405/2006-93 a věc byla vrácena k dalšímu řízení soudu prvního stupně s vyslovením závazného právního názoru, že pravomoc českých soudů rozhodnout je dána.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě – jak výše uvedeno – již není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a že jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o.s.ř., při určení místní příslušnosti.

S ohledem na požadavek hospodárnosti řízení Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není vhodné určit jako místně příslušný jiný soud, než ten, který ve věci zahájil řízení. Proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Karviné místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2008

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru