Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 31/2009Usnesení NS ze dne 18.02.2009

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2009:4.ND.31.2009.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 31/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně S. C. F., a. s., se sídlem v Praze 5, Šafránkova 1, zastoupené Mgr. K. V., advokátem, proti žalovanému J. Š., bytem Zašová-Veselá 90, 756 51 Zašová-Veselá, korespondenční adresa: Rožnov pod Radhoštěm, Jaroňkova 1748, o zaplacení 104.601,55 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 694/2007, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému soudu v důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 694/2007 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.

Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu byl v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 o. s. ř. předložen prostřednictvím Vrchního soudu v Praze návrh žalovaného, aby věc – řízení o zaplacení 104.601,55 Kč s příslušenstvím, která je vedena u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 694/2007, byla přikázána Okresnímu soudu ve Vsetíně.

Žalovaný tento návrh odůvodnil tím, že z vážných zdravotních a finančních důvodů není schopen dostavit se k řízení k Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Žalobkyně ve svém vyjádření k podání žalovaného uvedla, že s delegací nesouhlasí a trvá na projednání věci u Obvodního soudu pro Prahu 5, který je k projednání určen na základě ujednání mezi žalobkyní a žalovaným v čl. 8.6 Všeobecných smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí Úvěrové smlouvy, o které se v dané věci bude jednat.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.

Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem, v konkrétním případě pak jde o soud, jenž byl dohodnut stranami, které předmětnou úvěrovou smlouvu uzavřely. Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností.

Okolnosti uváděné žalovaným nejsou natolik výjimečné, aby v nich bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci. Zásadně okolnost toho druhu, že některý účastník musí překonat mezi místem pracoviště (bydliště) a sídlem soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. Nutno poukázat, že žalovaný namítané závažné zdravotní potíže nijak nedoložil. Navíc je zde nutno přihlédnout k tomu, že žalobkyně s přikázáním předmětné věci Okresnímu soudu ve Vsetíně nesouhlasí a delegací věci by proto mohl být navozen stav pro žalobkyni nepříznivý.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. února 2009

Předseda senátu

JUDr. Jiří Pácal

Vypracoval

JUDr. Petr Šabata

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru