Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 300/2010Usnesení NS ze dne 07.09.2010

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:4.ND.300.2010.1
Dotčené předpisy

§ 16 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Nd 300/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty, ve věci žalobce Ing. P. Ch. proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 169/2005, o návrhu žalobce na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze z projednávání a rozhodování věci, vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 35/2010, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze, JUDr. Ludmila Říhová, Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Karel Podolka, JUDr. Romana Vostrejšová, JUDr. Jaroslav Bureš a JUDr. Milena Opatrná nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 35/2010.

Odůvodnění:

Ve věci Městského soudu v Praze, vedené pod sp. zn. 37 C 169/2005, podáním datovaným dnem 12. 10. 2010 (zjevná chyba), doručeným Městskému soudu v Praze dne 13. 1. 2010 žalobce vznesl námitku podjatosti soudců Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze a navrhl, aby soudci obou soudů byli vyloučeni z projednávání a rozhodování v této věci. Pochybnosti o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Praze v dané věci podle žalobce vyplývají z jeho rozhodování jako soudu druhého stupně ve věci sp. zn. 1 T 7/02, kdy v celém průběhu řízení „neprovedl“ nápravu zásahů do osobnostních práv žalobce. S ohledem na důvody žaloby a žalobní návrh, jímž se domáhá omluvy a zaplacení částky 2 000 000,- Kč, je podle žalobce vyloučeno, aby v této věci rozhodovali soudci Vrchního soudu v Praze.

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze je k projednání a rozhodnutí návrhu žalobce na vyloučení soudců Městského soudu v Praze z projednávání a rozhodnutí věci sp. zn. 37 C 169/2005 příslušný senát 1 Co a zastupující senát 3 Co, tedy soudci JUDr. Ludmila Říhová, Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Karel Podolka, JUDr. Romana Vostrejšová, JUDr. Jaroslav Bureš a JUDr. Milena Opatrná.

Vrchní soud v Praze předložil námitku podjatosti soudců tohoto soudu k rozhodnutí Nejvyššímu soudu, a to společně se spisem sp. zn. 37 C 169/2005, a písemném vyjádření jmenovaných soudců, v němž se tito soudci shodně vyjádřili, že nemají žádný vztah k předmětné věci, ani k účastníkům řízení, a nejsou jim známy skutečnosti, které by je vylučovaly z projednávání a rozhodování v této věci.

Podle § 14 odst. 1 občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“) soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Pochybnosti o nepodjatosti ve výroku jmenovaných soudců žalobce dovozuje z okolností v souvislosti s rozhodováním Vrchního soudu v Praze v předchozích či souběžných řízeních téhož žalobce, konkrétně ve věci sp. zn. 1 T 7/02. Tyto okolnosti, jak vyplývá z ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř., samy o sobě nemohou být důvodem pro vyloučení jmenovaných soudkyň z projednávání a rozhodnutí v dané konkrétní věci. Jmenovaní soudci dle obsahu spisu nemají žádný vztah k dané konkrétní věci, ani k účastníkům řízení, nejsou tedy dány žádné okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit jejich osobní zájem na výsledku daného sporu a pochybnosti o jejich nepodjatosti.

Nejvyšší soud ČR jako soud nadřízený (§ 16 odst. 1 o. s. ř.) proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze, JUDr. Ludmila Říhová, Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Karel Podolka, JUDr. Romana Vostrejšová, JUDr. Jaroslav Bureš a JUDr. Milena Opatrná nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 35/2010.

Poučení: : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. září 2010

JUDr. Danuše Novotná

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru