Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 26/2001Usnesení NS ze dne 18.01.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:4.ND.26.2001.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 26/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky ve věci řízení o opravném prostředku podaným navrhovatelem J. R., zastoupeným Mgr. J. Č., advokátem, proti rozhodnutí odpůrce OÚ Louny - Okresního pozemkového úřadu ze dne 30. 10. 2000, a rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. D. N. a JUDr. F. H., o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Určuje se, že opravný prostředek ze dne 28. 11. 2000 podaný navrhovatelem proti rozhodnutí odpůrce ze dne 30. 10. 2000, projedná a rozhodne o něm Krajský soud v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem předložil Nejvyššímu soudu České republiky shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí, když navrhovatel má bydliště mimo území České republiky.

Podle ustanovení § 246 odst. 1 a § 246a odst. 2 o. s. ř. je v řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu věcně příslušným krajský soud a místně příslušným ten soud, v jehož obvodu má občan bydliště nebo v jehož obvodu se zdržuje.

Z předloženého spisu je zřejmé, že navrhovatel trvale bydlí mimo území České republiky, na jejímž území nemá trvalé bydliště a ani se zde nezdržuje.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. platí, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud České republiky, který soud věc projedná a rozhodne.

Navrhovatel nemá na území České republiky obecný soud podle § 85 o. s. ř., neboť trvale bydlí mimo území České republiky a podmínky místní příslušnosti vzhledem k této skutečnosti scházejí.

Pravomoc soudů České republiky k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ust. § 9 odst. 6 zák. č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že příslušným k projednání a rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí odpůrce je Krajský soud v Ústí nad Labem. Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud České republiky především z toho hlediska, aby věc rozhodoval soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který vydal rozhodnutí, jež má být přezkoumáno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. ledna 2001

Předseda senátu

JUDr. J. P.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru