Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 203/2011Usnesení NS ze dne 04.07.2011

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:4.ND.203.2011.1
Dotčené předpisy

§ 104a odst. 4 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Nd 203/2011-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce L. Š., proti žalovanému RNDr. F. H., o navrácení nemovitostí, o určení věcné příslušnosti soudu podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř., takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Žalobce adresoval Nejvyššímu soudu České republiky žalobní návrh ve výše uvedené věci.

Podle § 9 odst. 1 o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy. Podle § 9 odst. 5 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně, stanoví-li tak právní předpis.

V dané věci nerozhoduje Nejvyšší soud jako soud prvého stupně podle § 9 odst. 5 o. s. ř. a není tedy oprávněn rozhodnout o předmětné žalobě, která mu byla žalobcem podána jako soudu nepříslušnému.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 88 písm. i) o. s. ř. je namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a, k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je nemovitost, týká-li se řízení práva k ní, není-li dána příslušnost podle písmene b).

Podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti bylo podle ustanovení § 88 písm. i) o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodnuto tak, že předmětná věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 5, v jehož obvodu se nachází nemovitost.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. července 2011

JUDr. Danuše Novotná

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru