Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 11/2001Usnesení NS ze dne 17.01.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:4.ND.11.2001.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 11/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 17. ledna 2001 v trestní věci obžalovaných 1) P. D., 2) D. G., 3) ml. D. S., stíhaných pro trestné činy podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zák. a krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr.zák., vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 3 T 239/2000, o návrhu na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. takto:

Návrh na odnětí věci Okresnímu soudu v Písku a její přikázání Okresnímu soudu v Přerově se zamítá.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Písku byla podána obžaloba na obžalované P. D., D. G. a ml. D. S. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zák., jehož se měli společně dopustit tím, že 1) blíže nezjištěného dne v měsíci únoru 2000 v P. v Bazaru- zastavárně, nacházející se v J. ul., od zaměstnance prodejny M. V. získali radiomagnetofon zn. Palladium, typ Art Nr 879/746, video zn. Panasonic, model NV-G-7-GE, mobilní telefon zn. Philips, typ Diga a finační hotovost ve výši 3 000,- Kč jako protihodnotu za dodání levného zboží v sortimentu cigarety Marlboro a mobilních telefonů, přestože věděli, že tyto věci nedodají, čímž způsobili majiteli společnosti FA V. se sídlem v P., M. n. č. 1302 škodu ve výši 12 500,- Kč, a 2) blíže nezjištěného dne v měsíci únoru 2000 v P. před restaurací Z. h. v T. ul. získali od J. Z. finační hotovost ve výši 13 000,- Kč jako protihodnotu za dodání levného zboží sortimentu cigaret Marlboro a mobilních telefonů, přestože věděli, že uvedené zboží nedodají, čímž J. Z. způsobili škodu ve výši 13 000,- Kč. Obžalovanému P. D. klade obžaloba za vinu, že se měl dopustit trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. tím, že 3) v odpoledních hodinách dne 13. 2. 2000 v restauraci N. Z. v P. odcizil ze stolu volně položený mobilní telefon zn. Alcatel, typ CE 0165X, čímž způsobil J. P. škodu ve výši 4 500,- Kč, a dalšího dílčího útoku trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zák. tím, že 4) v odpoledních hodinách dne 21. 2. 2000 v P. u prodejny B. u kruhového objezdu získal od K. S. finační hotovost ve výši 6 500,- Kč jako protihodnotu za dodání levného zboží v sortimentu cigarety a alkohol, přestože věděl, že zboží nedodá, čímž K. S. způsobil škodu ve výši 6 500,- Kč.

Samosoudce Okresního soudu v Písku, který ve věci opakovaně a neúspěšně nařídil hlavní líčení, požádal svým přípisem ze dne 10. 11. 2000, adresovaným Vrchnímu soudu v Praze, aby věc byla tomuto soudu odňata a přikázána Okresnímu soudu v Přerově. Svůj návrh odůvodnil tím, že obžalovaní bydlí v obvodu Okresního soudu v Přerově, u kterého je také projednávána další trestná činnost těchto pachatelů. Zájem na hospodárnosti řízení, jeho rychlosti, jako i potřeba konání společného řízení podle § 296 tr. ř. a dostupnost procesních subjektů, vedla Okresní soud v Písku k návrhu na procesní postup podle § 25 tr. ř.

Věc byla Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud) jako soudu procesně příslušnému předložena Vrchním soudem v Praze dne 11. 1. 2001.

Podle § 25 tr. ř. může být věc příslušnému soudu odňata a jinému soudu téhož druhu a stupně přikázána, jsou-li tu pro takový postup důležité důvody.

Při posouzení, zda v předložené trestní věci jsou takové důvody dány, konstatuje Nejvyšší soud, že jejich existenci neshledal. Důvody, které samosoudce Okresního soudu v Písku uvádí, nasvědčují nekázni obžalovaných a jejich neochotě se hlavního líčení zúčastnit, a bude na okresním soudu, aby z toho vyvodil adekvátní závěry, mající oporu v trestním řádu. Úvaha o optimalizaci hospodárnosti řízení nemá v posuzovaném trestním spise oporu, neboť není možno přehlédnout, že svědkové, kteří jsou státním zástupcem navrhováni k výslechu, mají bydliště v obvodu Okresního soudu v Písku, kde se podle sdělení Policie ČR má ostatně také na neznámé adrese zdržovat obžalovaný D. G. Po tomto obžalovaném bylo podle sdělení Policie ČR - OÚV v Přerově vyhlášeno pátrání v souvislosti s jeho dalším trestním stíháním pro majetkovou trestnou činnost. Obdobně bylo stejným orgánem sděleno, že ani obžalovaný P. D. se na udané adrese v H. nezdržuje. Uvedené údaje jednoznačně zpochybňují závěr Okresního soudu v Písku o dostupnosti procesních subjektů. Uvedená argumentace soudu prvního stupně v žádném případě nemůže být hodnocena jako důležitý důvod, který by měl vést k tak mimořádnému postupu, jímž aplikace ustanovení § 25 tr. ř. bezesporu je, když jiné důležité důvody, které by tento postup zdůvodňovaly, dány nejsou.

V projednávaném případě tak nic nebrání tomu, aby věc projednal zákonný soudce a místně příslušný soud. Nejvyšší soud proto návrh na odnětí a přikázání věci zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 17. ledna 2001

Předsedkyně senátu

JUDr. D. N.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru