Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 85/2004Usnesení NS ze dne 02.03.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:33.ODO.85.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 85/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Vladimíra Velenského a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně B. R., a. s., zastoupené, advokátem, proti žalovanému J. N., zastoupenému, advokátem, o zaplacení 2 953,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 2 C 20/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. října 2003, č. j. 7 Co 2132/2003-113, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému náklady dovolacího řízení ve výši 1 200 Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám, advokáta.

Odůvodnění:

Žalobkyně se po žalovaném domáhala zaplacení částky 2 953,70 Kč s příslušenstvím z titulu úhrady za užívání půdy a sklepa.

Okresní soud v Jindřichově Hradci rozsudkem ze dne 26. května 2003, č. j. 2 C 20/2003-89, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni 2 953,70 Kč s 4% úrokem z prodlení od 1. 9. 2002 do zaplacení, vše do tří dnů od právní moci rozsudku, a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 8. října 2003, č. j. 7 Co 2132/2003-113, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Žalovaný navrhl, aby dovolací soud dovolání žalobce s odkazem na ustanovení § 237 odst. 2 o. s. ř. jako nepřípustné odmítl, neboť nejsou splněny ani formální předpoklady pro to, aby se dovolací soud mohl věcí zabývat.

Podáním ze dne 27. 1. 2004 vzala žalobkyně dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále opět jen „o. s. ř.“; po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

V dovolacím řízení vznikly žalovanému v souvislosti se zastoupením advokátem účelně vynaložené náklady, které spočívají v odměně za vyjádření k dovolání ve výši 1 125 Kč (srov. § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení), s připočtením paušální částky 75 Kč ( § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb – advokátní tarif). Protože dovolací řízení bylo v důsledku zpětvzetí dovolání zastaveno, soud žalobkyni ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. uložil, aby tyto náklady žalovanému nahradila; ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 o. s. ř. je žalobkyně povinna náhradu nákladů řízení zaplatit k rukám advokáta, který žalovaného v tomto řízení zastupoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 2. března 2004

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru