Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 785/2001Usnesení NS ze dne 29.11.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:33.ODO.785.2001.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 785/2001-281

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně V. a f. u. B. – Š. z .p. N. J. zastoupené advokátkou, proti žalované M.M. o 13.000,- Kč s příslušenstvím a o protinávrhu na zaplacení částky 2.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 5 C 74/92, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.11.2000, č.j. 11 Co 614/2000-233, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Novém Jičíně rozsudkem ze dne 20.12.1999, č.j. 5 C 74/92-204, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 13.000,- Kč s 3 % úrokem z dlužné částky od 1.4.1992 do 14.7.1994 a s 16 % úrokem z dlužné částky od 15.7.1994 do zaplacení; návrh, aby žalobkyně byla povinna zaplatit žalobkyni částku 2.000,- Kč zamítl. Žalované dále uložil povinnost zaplatit na nákladech řízení žalobkyni částku 14.317,- Kč k rukám její právní zástupkyně a České republice částku 8.040,- Kč na účet Okresního soudu v Novém Jičíně.

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 28.11.2000, č.j. 11 Co 614/2000-233, rozsudek okresního soudu ve výroku ve věci částečně potvrdil co do povinnosti žalované zaplatit žalobkyni částku 10.000,- Kč s 3 % úrokem z dlužné částky od 1.4.1992 do 14.7.1994 a s 16 % úrokem z dlužné částky od 15.7.1994 do zaplacení a ve výroku o zamítnutí návrhu žalované, aby jí žalobkyně byla povinna zaplatit 2.000,- Kč; ve zbývající části jej změnil tak, že návrh, aby žalovaná byla povinna zaplatit žalobkyni částku 3.000,- Kč s 3 % úrokem z dlužné částky od 1.4.1992 do 14.7.1994 a s 16 % úrokem z dlužné částky od 15.7.1994 do zaplacení, zamítl. Ve zbývajících výrocích změnil rozsudek okresního soudu tak, že žalovaná je povinna zaplatit na nákladech řízení žalobkyni částku 6.420,- Kč k rukám její právní zástupkyně a státu částku 3.216,- Kč a na soudním poplatku státu částku 200,- Kč; žalobkyni uložil povinnost zaplatit státu na nákladech řízení částku 1.608,- Kč. Na nákladech odvolacího řízení uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 765,- Kč k rukám její právní zástupkyně.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání s tím, že žádá „aby byl tento rozsudek změněn a to v plném rozsahu, jelikož obsahuje spoustu nesrovnalostí.“

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 – dále jen o. s. ř. (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), a dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 240 odst. 2, věty druhé o. s. ř. je lhůta zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Podle ustanovení § 159 o. s. ř. je v právní moci rozsudek, který byl doručen, a který nelze napadnout odvoláním.

V posuzovaném případě bylo zjištěno, že právní zástupkyni žalované, JUDr. Z.B., advokátce se sídlem v N.J., byl rozsudek odvolacího soudu doručen dne 7.2.2001 a právnímu zástupci žalobkyně, JUDr. A.P., advokátce se sídlem v N.J., dne 8.2.2001. Rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci dne 8.2.2001 a lhůta k podání dovolání uplynula ve čtvrtek 8.3.2001. Dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno k poštovní přepravě jako zásilka R 002262 dne 6.4.2001.

Protože dovolání bylo podáno po marném uplynutí zákonem stanovené lhůty k podání dovolání, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první o. s. ř.), bylo v souladu s ustanoveními § 243b odst. 4, věty první a § 218 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. – aniž byl dovolací soud oprávněn se jím blíže zabývat – odmítnuto.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalovaná nemá právo na náhradu nákladů a náklady žalobkyně na písemné vyjádření k dovolání nebyly vynaloženy účelně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 29. listopadu 2001

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru