Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 770/2001Usnesení NS ze dne 03.07.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:33.ODO.770.2001.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 770/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce I. C., s. r. o., zastoupeného, advokátkou, proti žalovanému J. C., zastoupenému, advokátem, o zaplacení částky 366 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 13 C 134/98, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. září 2000 č. j. 19 Co 272/2000-98, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 14. září 1999 č. j. 13 C 134/98-76 uložil žalovanému, aby zaplatil žalobci částku 366 000 Kč s 18% úrokem z prodlení od 11. 2. 1996 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalovaného Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 1. září 2000 č. j. 19 Co 272/2000-98 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení a zamítl návrh na připuštění dovolání.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil rozsudek odvolacího soudu i rozsudek soudu prvního stupně a věc vrátil k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 25. 3. 2002 vzal žalovaný dovolání zpět s odůvodněním, že uzavřel s žalobcem mimosoudní dohodu o narovnání a dlužnou pohledávku podle této dohody o narovnání uhradil.

Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000, dále jen „o. s. ř.“). Tak je tomu i v dané věci, neboť rozsudek odvolacího soudu byl vydán dne 1. září 2000.

Jelikož dovolatel vzal dovolání zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.)

Podle § 243b odst. 4 druhé věty o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. Žalovaný procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, žalobci však žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. července 2002

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru