Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 736/2002Usnesení NS ze dne 22.11.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:33.ODO.736.2002.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 736/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce P. K., zastoupeného, advokátkou, proti žalovanému F. R., zastoupenému , advokátem, o zaplacení 150 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 5 C 118/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. dubna 2002 č. j. 23 Co 144/2001-47, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 7 575 Kč k rukám, advokátky, se sídlem v …, do tří do od právní moci tohoto usnesení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. dubna 2002 č. j. 23 Co 144/2001-47, kterým byl potvrzen v pořadí prvý rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 24. ledna 2001 č. j. 5 C 118/2000-23, nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalovaný nebyl v dovolacím řízení úspěšný a náklady žalobců sestávají z odměny advokáta za zastupování účastníka v dovolacím řízení ve výši jedné čtvrtinu sazby odměny ve výši 7 500 Kč [§ 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif)] a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalovaný dobrovolně povinnost, kterou mu ukládá toto rozhodnutí, může žalobce podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 22. listopadu 2002

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru